Bisolbruis bruistabletten, 600 mg

ATC-Code
R05CB01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Boehringer Ingelheim
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Husten- und erkältungsmittel
Farmacologische groep Expektoranzien, exkl. kombinationen mit antitussiva
Chemische groep Mukolytika
Stof Acetylcystein

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Boehringer Ingelheim

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bisolbruis bruistabletten is een tablet met 600 mg acetylcysteïne als werkzame stof. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij vastzittende hoest, ter vergemakkelijking van het ophoesten indien dit door taai slijm wordt bemoeilijkt. Dit kan voorkomen bij verschillende aandoeningen van de luchtwegen zoals bij een ontsteking van de luchtwegen die gekenmerkt wordt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), een longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel gepaard gaande met (ernstige) kortademigheid (emfyseem), taaislijmziekte (Cystic Fibrosis (CF)), bronchiëctasieën (blijvende verwijdingen (dilataties) van delen van de bronchiën door beschadiging van de bronchuswand).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem BISOLBRUIS niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen van BISOLBRUIS (zie rubriek 6: ‘Wat bevat BISOLBRUIS’).

Wees extra voorzichtig met BISOLBRUIS

  • als u een maagzweer heeft of heeft gehad, dan dient u dit geneesmiddel alleen na overleg met uw arts te gebruiken, omdat acetylcysteïne de beschermende laag slijm op de maagwand kan verdunnen.

Inname met andere geneesmiddelen

Dit geneesmiddel kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. U mag BISOLBRUIS niet vóór gebruik mengen met antibiotica. Het kan zijn dat het antibioticum door het mengen in de oplossing onwerkzaam wordt. Het na elkaar innemen van acetylcysteïne en antibiotica is wel toegestaan.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van BISOLBRUIS met voedsel en drank

De werking van BISOLBRUIS wordt niet beïnvloed door voedsel of drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kunt u tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor uw ongeboren kind BISOLBRUIS in lage dosering volgens voorschrift gebruiken, evenals tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Alhoewel onvoldoende gegevens bekend zijn is het niet waarschijnlijk dat door het gebruik van acetylcysteïne de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen ongunstig wordt beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BISOLBRUIS

BISOLBRUIS bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

BISOLBRUIS bevat mannitol, dit kan een licht laxerende werking hebben.

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar is 600 mg acetylcysteïne ( = 1 bruistablet) per dag. Neem bij twijfel over de dosering contact op met uw arts of apotheker.

U kunt het gebruik voortzetten tot de klachten verdwenen zijn. Raadpleeg uw huisarts als de klachten na 14 dagen nog niet verdwenen zijn.

De bruistablet oplossen in een half glas water. De oplossing direct opdrinken en niet bewaren.

Bij patiënten met een gedempte hoestreflex (ouderen en verzwakte patiënten) wordt aangeraden de dosering van 1 maal daags 600 mg ’s morgens in te nemen.

Wat u moet doen als u meer van BISOLBRUIS heeft ingenomen dan u zou mogen

Indien u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen kan dit leiden tot maagklachten en braken. Raadpleeg in dit geval een arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten BISOLBRUIS in te nemen

Als u vergeten bent dit geneesmiddel in te nemen doe dit dan alsnog, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosering. Volg dan gewoon het oude schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten bruistablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van BISOLBRUIS

Als u stopt met het gebruik van BISOLBRUIS, kunnen de klachten die u had voor het gebruik van BISOLBRUIS weer terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dit dan aan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLBRUIS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

U kunt tijdens het gebruik van BISOLBRUIS soms last hebben van maagklachten zoals misselijkheid en braken. Indien u een maagzweer heeft of heeft gehad kan BISOLBRUIS een ongunstig effect hebben op het maagslijmvlies, waardoor pijn of een branderig gevoel in de maag of de slokdarm kan ontstaan. Overgevoeligheidreacties komen zelden voor.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

BISOLBRUIS bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Bewaren beneden 30°C.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik BISOLBRUIS niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en het etiket na ‘niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat BISOLBRUIS

  • Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne.
  • De andere bestanddelen zijn vitamine C (ascorbinezuur, E 300), citroenzuur (E 330), lactose, mannitol (E 421), natriumcarbonaat (E 500), natriumcyclamaat (E 952), natriumwaterstofcarbonaat (E 500), sacharinenatrium, trinatriumcitraat (E 331) en smaakstof.

Hoe ziet BISOLBRUIS er uit en wat is de inhoud van de verpakking

BISOLBRUIS bruistabletten zijn verpakt als 10 bruistabletten in een polypropyleen buisje met een kunststof dop. In de dop is een droogmiddel geïntegreerd. Het zijn witte, ronde bruistabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Boehringer Ingelheim bv Comeniusstraat 6

1817 MS ALKMAAR

0800-2255889

e-mail: bisolvon.info@alk.boehringer-ingelheim.com

Algemene informatie

U heeft last van vastzittende hoest. Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid. Maar ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal.

Om het overtollige slijm kwijt te raken, maakt u gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Als het slijm te dik en taai is hoest u wel, maar er komt te weinig slijm boven. Het zit vast.

Vastzittende hoest is dus eigenlijk vastzittend slijm. Om het ophoesten te vergemakkelijken, moet het slijm verdund worden. BISOLBRUIS is een slijmverdunner. Het dikke, taai slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2009

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.