Zolpidem

Zolpidem

Basis

Zolpidem is een hypnotisch geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van slaapstoornissen en om de duur en de kwaliteit van de slaap te verbeteren door zijn kalmerende en slaapverwekkende effecten. De werkzame stof wordt gekenmerkt door een laag risico op afhankelijkheid, ontwenning en tolerantie en kan ook effectief zijn bij het herstellen van de hersenfunctie na hersenletsel.
In de VS en Duitsland is het middel momenteel het meest voorgeschreven slaapmiddel.

Effect

Farmacodynamiek

In het centrale zenuwstelsel bindt zolpidem zich met hoge affiniteit aan de α- en γ-subeenheid van de GABAA-receptor, treedt daarmee in wisselwerking en versterkt de sedatieve en slaapbevorderende reacties van de neurotransmitter GABA (gamma-amino-boterzuur). Dit veroorzaakt spierverslappende en anti-epileptische effecten en vergemakkelijkt het inslapen en de duur van de slaap.

Farmacokinetiek

Het hypnoticum wordt snel geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal en werkt snel na orale toediening. De biologische beschikbaarheid is ongeveer 70%. In het bloed wordt de maximale plasmaconcentratie bereikt na 0,5-3 uur en ongeveer 90% ervan circuleert gebonden aan eiwitten. Het verdelingsvolume is 0,54-0,68 l/kg, afnemend bij ouderen en toenemend bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie.
Zolpidem wordt in de lever door verschillende cytochroom P450-isoenzymen gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten, die voornamelijk door de nieren worden uitgescheiden. De halfwaardetijd is gemiddeld 2,4 uur.

Interacties met geneesmiddelen

Bij gebruik van zolpidem kunnen interacties optreden met alcohol, centraal depressieve geneesmiddelen en antidepressiva(bupropion, desipramine, venlafaxine, sertraline, fluoxetine), fluvoxamine, narcoanalgetica, ciprofloxacine en geneesmiddelen die door CYP3A4 en CYP450 worden gemetaboliseerd.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Veel voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Hallucinaties, rusteloosheid, nachtmerries, depressie, slaperigheid.
  • Slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, cognitieve stoornissen, verminderd geheugen
  • Diarree, misselijkheid, braken, buikpijn
  • rugpijn

Bovendien heeft zolpidem een aanzienlijk effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Toxicologische gegevens

De symptomen en gevolgen van een overdosis zolpidem kunnen gaan van een verminderd bewustzijn, morbide slaperigheid en coma tot een cardiorespiratoire collaps met fatale afloop.
De LD50-waarde na orale toediening aan mannelijke ratten is 695 mg/kg.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N05CF02
Moleculaire formule C19H21N3O
Molaire massa (g·mol−1) 307,3895
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 193-197
PKS-waarde 5,65
CAS-nummer 82626-48-0
PUB-nummer 5732
Drugbank ID DB00425

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Medicijnen die Zolpidem bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.