Dailiport 0,5 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Dailiport 0,5 mg, harde capsules met verlengde afgifte
Werkzame stof(fen)Tacrolimus
ToelatingslandNL
VergunninghouderMedcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Toelatingsdatum23.11.2021
ATC-codeL04AD02
Farmacologische groepenImmunosuppressiva

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Dailiport bevat als werkzame stof tacrolimus. Het is een immunosuppressivum. Na een transplantatie (lever, nier) zal het afweersysteem van uw lichaam proberen het nieuwe orgaan af te stoten.

Dit medicijn wordt gebruikt om deze afweerreactie van uw lichaam te beïnvloeden zodat het nieuwe, getransplanteerde orgaan door uw lichaam kan worden geaccepteerd.

Dit medicijn kan ook voorgeschreven worden voor alle opgang zijnde afstotingen van uw getransplanteerde lever, nier, hart of ander orgaan wanneer een eerdere behandeling de afweerreactie van uw lichaam niet voldoende kon onderdrukken.

Dit medicijn wordt gebruikt bij volwassenen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • U bent allergisch voor sirolimus of een macrolide-antibioticum (zoals bijv. erytromycine, claritromycine, josamycine).
  • Als u allergisch bent voor pinda’s en soja.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? Tacrolimus capsules met directe afgifte en Dailiport bevatten beide de werkzame stof tacrolimus. Alleen wordt Dailiport eenmaal daags ingenomen, terwijl Tacrolimus met directe afgifte tweemaal daags

wordt ingenomen. Dit is vanwege het feit dat Dailiport capsules voor een verlengde afgifte (meer langzame afgifte gedurende een langere periode) van tacrolimus zorgen. Dailiport en Tacrolimus met directe afgifte zijn onderling niet uitwisselbaar.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

  • Als u een van de medicijn genoemd onder “Gebruikt u nog andere medicijnen?” gebruikt
  • Als u problemen met uw lever heeft of heeft gehad
  • Als u langer dan één dag diarree heeft gehad
  • Als u ernstige buikpijn heeft die wel of niet gepaard gaat met andere symptomen, zoals koude rillingen, koorts, misselijkheid of braken
  • Als u een verandering van de elektrische activiteit van uw hart heeft die “QT-verlenging” wordt genoemd

Vertel het onmiddellijk uw arts als u tijdens de behandeling last krijgt van:

Problemen met uw zicht, zoals wazig zien, veranderingen in het zien van kleuren, moeite met het zien van details of het kleiner worden van uw gezichtsveld.

Uw arts moet mogelijk uw dosering van Dailiport aanpassen.

U moet regelmatig contact houden met uw arts. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat uw arts bloed-, urine-, hart- of oogtesten moet uitvoeren om de juiste dosis van dit medicijn te bepalen.

U moet de blootstelling aan zon en UV (ultraviolette)-straling beperken wanneer u dit medicijn gebruikt. Immunosuppressieve therapie kan namelijk het risico op huidkanker vergroten. Draag voldoende beschermende kleding en gebruik een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Het gebruik van dit medicijn wordt niet aangeraden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen? Gebruikt u naast Dailiport nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan

uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept kunt krijgen en kruidenpreparaten.

Het wordt afgeraden Dailiport in combinatie met ciclosporine (een ander medicijn dat gebruikt wordt voor de preventie van transplantaatafstoting van organen) in te nemen.

Bloedspiegels van Dailiport kunnen beïnvloed worden door andere medicijn en bloedspiegels van andere medicijnen kunnen beïnvloed worden door inname van Dailiport. Hierdoor is mogelijk een onderbreking van de behandeling, een dosisverhoging of een dosisverlaging van Dailiport noodzakelijk.

In het bijzonder moet u uw arts op de hoogte stellen als u een van de volgende medicijnen gebruikt of recentelijk gebruikt heeft:

  • antischimmelmedicijnen en antibiotica, met name de zogenaamde macrolide antibiotica voor de behandeling van infecties zoals ketoconazol, fluconazol, itraconazol, voriconazol, clotrimazol,

Uw arts moet ook weten indien u kaliumsup van hartfalen, hoge bloeddruk en nierfalen ( of de antibiotica trimethoprim of cotrimoxazo niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstille (NSAID’s, bijv. ibuprofen), antistollingsmidde de behandeling van diabetes gebruikt wann

Indien u vaccinaties nodig hebt, informeer d

Waarop moet u letten met eten en drinke Grapefruit en grapefruitsap mogen niet tegel bloedspiegels kan beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wil Neem dan contact op met uw arts of apothe Dit medicijn komt in de moedermelk. Daarom gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machin Rijd niet en gebruik geen gereedschap of m of problemen heeft met helder zien nadat u waargenomen als u ook alcohol drinkt.

0,5 mg en 2 mg capsules

Dailiport bevat lactose en azokleurstoffen Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde su met uw arts voordat u dit medicijn inneemt. Dit medicijn bevat de azokleurstoffen zonne en tartrazine (E102) die allergische reacties Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natriu dat wil zeggen in wezen 'natriumvrij'.

De inkt welke wordt gebruikt op de Dailiport niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja

1 mg capsules

Dailiport bevat lactose en azokleurstoffen Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde su met uw arts voordat u dit medicijn inneemt. Dit medicijn bevat de azokleurstoffen zonne reacties kunnen veroorzaken.

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natriu dat wil zeggen in wezen 'natriumvrij'.

De inkt welke wordt gebruikt op de Dailiport als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

1 mg capsules

Zie rubriek 2 “Dailiport bevat bevat lactose e

0,5 mg en 2 mg capsules

Zie rubriek 2 “Dailiport bevat bevat lactose e

Hoe ziet Dailiport eruit en hoeveel zit er in 0,5 mg capsules

Gelatinecapsules maat 5 met een lichtbruin De capsules zijn zwart bedrukt met ‘0,5 mg’ of samengeperst poeder (lengte 10,7 – 11,5

1 mg capsules

Gelatinecapsules maat 4 met een lichtbruin De capsules zijn zwart bedrukt met “1 mg” e of samengeperst poeder (lengte 14,0 - 14,6

2 mg capsules

Gelatinecapsules maat 3 met een lichtbruin De capsules zijn zwart bedrukt met “2 mg” e of samengeperst poeder (lengte 15,6 - 16,2

PVC/PVDC/aluminium blisterverpakkingen m Het droogmiddel mag niet worden ingenome

Verpakkingsgrootten:

Verpakkingen met 30 harde capsules met ve en verpakkingen van 30x1 harde capsules m eenheidsblisterverpakkingen.

Houder van de vergunning voor het in de Vergunninghouder/ompakker:

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232

8239 DE Lelystad

Fabrikant

Lek Pharmaceuticals d.d Trimlini 2D

9220 Lendava Slovenië

Ingeschreven in het register onder: Dailiport 0,5 mg, harde capsules met verlen RVG 129062//123565 L.v. Daliport 1 mg, harde capsules met verlengd RVG 129064//123566 L.v. Daliport 2 mg, harde capsules met verlengd RVG 129040//123567 L.v.

Datum bijsluiter is goedgekeurd in septe

Verdere informatie

Laatst bijgewerkt op 11.10.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Tacrolimus. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Dailiport 0,5 mg, harde capsules met verlengde afgifte

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio