Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine Teva bevat de werkzame stof desloratadine wat een antihistaminicum is dat u niet slaperig maakt. Het helpt om uw allergische reacties en symptomen onder controle te houden.

Desloratadine Teva verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine Teva wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

Desloratadine Teva is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Desloratadine Teva kan zeer zelden ernstige allergische reacties veroorzaken (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling). Zoek direct medische hulp wanneer dit gebeurt.

Zoals alle geneesmiddelen kan Desloratadine Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als met een namaaktablet. Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij adolescenten was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

Sinds desloratadine in de handel is gebracht, werden de volgende bijkomende bijwerkingen zeer zelden (bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000 gebruikers) gemeld:

 • huiduitslag
 • palpitaties
 • snelle hartslag
 • maagpijn
 • nausea (zich misselijk voelen)
 • braken
 • last van de maag
 • diarree
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • niet kunnen slapen
 • spierpijn
 • hallucinaties
 • aanvallen
 • rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging
 • leverontsteking
 • abnormale leverfunctietesten.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Desloratadine Teva niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Licht uw apotheker in als u een verandering opmerkt aan het uiterlijk van de tabletten.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK