HYCAMTIN 1 mg harde capsules

ATC-Code
L01XX17
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent SmithKline
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antineoplastische und immunmodulierende mittel
Therapeutische groep Antineoplastische mittel
Farmacologische groep Andere antineoplastische mittel
Chemische groep Andere antineoplastische mittel
Stof Topotecan

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

SmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hycamtin helpt met het vernietigen van tumoren.

Hycamtin capsules worden gebruikt voor de behandeling van

 • kleincellige longkanker, die is teruggekomen na chemotherapie

Uw arts zal samen met u bepalen of een Hycamtin therapie beter is dan verdergaan met uw in eerste instantie voorgeschreven chemotherapie.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Hycamtin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Ernstige bijwerkingen: vertel het uw arts

Deze kunnen bij meer dan 1 op de 10 personen optreden die met Hycamtin behandeld worden.

 • Tekenen van infectie. Hycamtin reduceert het aantal witte bloedlichaampjes en verlaagt uw weerstand tegen infecties. Dit kan zelfs levensbedreigend zijn. Tekenen zijn onder meer:
  • koorts
  • ernstige verslechtering van uw algemene conditie
  • lokale symptomen zoals keelpijn, urinewegproblemen (bijvoorbeeld een branderig gevoel tijdens het plassen, dat een urineweg infectie kan zijn)
 • Diarree. Dit kan ernstig zijn. Als u meer dan drie maal per dag diarree heeft, neem onmiddellijk contact op met uw arts
 • Incidentele ernstige maagpijn, koorts en diarree (zelden met bloed) kunnen tekenen zijn van darmontsteking (colitis).

Deze zeldzame bijwerking kan bij minder dan 1 op de 1.000 personen optreden die met Hycamtin behandeld zijn.

 • Longontsteking (interstitiële longziekte): U loopt het meeste risico als u een longziekte heeft, als uw longen zijn bestraald of als u eerder geneesmiddelen heeft gebruikt die de longen hebben beschadigd. Tekenen omvatten:
  • moeite met ademhalen
  • hoesten
  • koorts
 • Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u deze symptomen heeft, aangezien opname in een ziekenhuis nodig kan zijn.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen die met Hycamtin behandeld worden.

 • algeheel gevoel van zwakte en vermoeidheid (tijdelijke bloedarmoede). In sommige gevallen kunt u een bloedtransfusie nodig hebben
 • verhoogde mate van blauwe plekken of bloedingen, veroorzaakt door een afname in het aantal stollende cellen in het bloed. Dit kan leiden tot ernstige bloedingen na relatief klein letsel zoals een klein sneetje. In zeldzame gevallen kan dit zelfs leiden tot ernstiger bloedingen (hemorragie). Praat met uw arts voor advies over hoe u het risico op bloedingen kunt minimaliseren
 • gewichtsvermindering en verminderde eetlust (anorexia); vermoeidheid; zwakte; een onwel gevoel
 • misselijkheid (misselijk zijn); overgeven (braken); maagpijn; obstipatie
 • hoge lichaamstemperatuur (koorts)
 • haarverlies

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 personen die met Hycamtin behandeld worden.

 • allergische of overgevoeligheidsreacties (waaronder uitslag).
 • ontstekingen en zweren in de mond, tong of tandvlees
 • jeuk
 • spierpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 100 personen die met Hycamtin behandeld worden.

 • geelverkleuring van de huid.

Bijwerkingen die zelden voorkomen

Deze kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 1.000 personen die met Hycamtin behandeld worden.

 • ernstige allergische of anafylactische reacties
 • zwelling veroorzaakt door ophoping van vloeistof (angio-oedeem)
 • jeukende uitslag (bulten)

Als u een bijwerking krijgt

→ Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.