Topotecan Actavis 1 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Topotecan Actavis 1 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Topotecan
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Topotecan Actavis helpt met het vernietigen van tumoren.

Topotecan Actavis wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Kleincellige longkanker die is teruggekomen na chemotherapie
 • baarmoederhalskanker als een operatie of radiotherapiebehandeling niet mogelijk is. In dit geval is de behandeling van Topotecan Actavis gecombineerd met een ander middel, cisplatine.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Topotecan Actavis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Deze bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die worden omschreven als volgt:

 • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 patiënt van de 10
 • vaak: komt voor bij 1 to 10 patiënten van de 100
 • soms: komt voor bij 1 to 10 patiënten van de 1000
 • zelden: komt voor bij 1 to 10 patiënten van de 10.000
 • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 patiënt van de 10.000
 • onbekend: frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens.

Ernstige bijwerkingen

U moet uw arts onmiddellijk vertellen als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart. Zij kunnen een ziekenhuisopname vereisen en kunnen zelfs levensbedreigend zijn.

 • Infecties (zeer vaak), met tekenen zoals:
  • koorts
  • ernstige verslechtering van uw algehele conditie.
  • lokale symptomen zoals een zere keel of urinewegproblemen (bijvoorbeeld een branderig gevoel bij het plassen, wat een urineweginfectie kan zijn).
  • Incidentele ernstige maagpijn, koorts en diarree (zelden met bloed) kunnen tekenen zijn van darmontsteking (neutropenische colitis).

Topotecan Actavis kan uw vermogen om infecties te bestrijden verminderen.

 • Longontsteking (zelden), met tekenen zoals:
  • Bemoeilijkte ademhaling
  • Hoesten
  • Koorts

Het risico van het ontwikkelen van deze ernstige aandoening (interstitiële longaandoening) is groter als u op dit moment longproblemen heeft, of als u straling heeft ontvangen tijdens een eerdere behandeling of geneesmiddelen die invloed hebben op uw longen, zie ook rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Topotecan Actavis. Deze aandiening kan fataal zijn.

Overige bijwerkingen van Topotecan Actavis zijn:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

 • Algeheel gevoel van zwakte en vermoeidheid, welke symptomen kunnen zijn van een afname van rode bloedcellen (bloedarmoede). In sommige gevallen kunt u een bloedtransfusie nodig hebben.
 • Vermindering van het aantal circulerende witte bloedcellen (leukocyten) in het bloed. Abnormaal laag aantal neutrofielen granulocyten (een soort witte bloedcellen) in het bloed, met of zonder koorts.
 • Verhoogde mate van blauwe plekken of bloedingen, soms ernstig, veroorzaakt door een afname in het aantal stollende cellen in het bloed (bloedplaatjes.
 • Gewichtsvermindering en verminderde eetlust (anorexia); vermoeidheid; zwakte; een onwel gevoel.
 • Misselijkheid (misselijk zijn); overgeven (braken); diarree; maagpijn; obstipatie.
 • Ontstekingen van de randen van de longen en zweren in de mond, tong of tandvlees.
 • koorts.
 • Infecties
 • Haarverlies.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Allergische (hypersensitieve) reacties (waaronder huiduitslag)
 • Abnormaal hoog niveau van bilirubine, een afvalproduct van de lever dat wordt gemaakt bij het afbreken van de rode bloedcellen. Symptomen kunnen bestaan uit gele huidkleur.
 • Afname van het aantal bloedcellen (pancytopenie)
 • Onwel voelen
 • Ernstige bloedinfectie, die fataal kan zijn.
 • Jeuk (pruritus)

Bijwerkingen die zelden voorkomen

 • Ernstige allergische of anafylactische reacties.
 • Zwelling veroorzaakt door ophoping van vloeistof (angio-oedeem) bijv. rond de ogen, lippen en handen, voeten en keel. Bij ernstige zwelling kunnen er moeilijkheden ontstaan met de ademhaling.
 • Jeukende uitslag (bulten).

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen

 • Milde pijn en ontsteking op de injectieplaats als gevolg van ongewilde toediening van het geneesmiddel in het omliggende weefsel (bloeduitstorting), bv. door lekkage.

Als u wordt behandeld voor baarmoederhalskanker kunt u extra bijwerkingen krijgen van cisplatine, het geneesmiddel dat u krijgt naast Topotecan Actavis.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Topotecan Actavis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos.

Bewaar de flacon in de omdoos om het tegen licht te beschermen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Topotecan
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.