Advertentie

Auteur: Kiron


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibandroninezuur Kiron behoort tot de groep van geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd. Het bevat ibandroninezuur. Het bevat geen hormonen.

Ibandroninezuur Kiron kan botverlies tegengaan door het voorkomen van verdere botafbraak en het verhogen van de botmassa bij de meeste vrouwen die het middel innemen, hoewel zij het verschil niet zullen kunnen zien of voelen. Ibandroninezuur Kiron kan het risico op botbreuken (fracturen) verminderen. Een vermindering van wervelfracturen is aangetoond, maar niet van heupfracturen.

Ibandroninezuur Kiron is aan u voorgeschreven om postmenopauzale osteoporose te behandelen omdat u een verhoogd risico op fracturen heeft. Osteoporose is het dunner en brozer worden van het bot. Dit komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze (overgang).

Tijdens de menopauze stoppen de eierstokken van een vrouw met het aanmaken van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit hormoon helpt om het skelet van de vrouw gezond te houden.

Hoe eerder een vrouw in de menopauze komt, des te groter is haar risico op fracturen als gevolg van osteoporose. Andere factoren die het risico op fracturen kunnen verhogen, zijn:

 • niet genoeg calcium en vitamine D in het dieet
 • roken of overmatig alcoholgebruik
 • niet genoeg lopen of andere oefeningen die uw botten belasten
 • een familiegeschiedenis van osteoporose.

Veel mensen met osteoporose hebben geen symptomen.Wanneer u geen symptomen heeft, kan het zijn dat u niet weet dat u de aandoening heeft. Osteoporose kan er echter voor zorgen dat u sneller botten breekt wanneer u valt of zich stoot. Een gebroken bot na de leeftijd van 50 jaar kan een teken zijn van osteoporose. Osteoporose kan ook rugpijn, lengteverlies en een kromme rug veroorzaken.

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

Ibandroninezuur Kiron voorkomt het verlies van bot bij osteoporose en helpt om bot weer op te bouwen. Daarom zorgt Ibandroninezuur Kiron ervoor dat het bot minder makkelijk breekt.

Een gezonde levensstijl zal ook helpen om zoveel mogelijk voordeel van uw behandeling te hebben. Dit omvat het eten van een uitgebalanceerd dieet, rijk aan calcium en vitamine D, wandelen of het doen van andere oefeningen die de botten belasten, niet roken en niet teveel alcohol drinken.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u bepaalde problemen heeft met uw slokdarm (de buis die uw mond verbindt met uw maag), zoals vernauwing of moeite met slikken.
 • Als u niet in staat bent ten minste een uur lang (60 minuten) te staan of rechtop te

zitten.

- Als u een la ag calciumgehalte in het bloed heeft of deze in het verleden heeft gehad.

Overleg in dat geval met uw arts.

Kinderen en tieners

Geef Ibandroninezuur Kiron niet aan kinderen of tieners.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Sommige mensen moeten extra voorzichtig zijn wanneer zij Ibandroninezuur Kiron gebruiken. Raadpleeg uw arts:

 • als u stoornissen heeft van het mineraal metabolisme (zoals vitamine D gebrek).
 • als uw nieren niet normaal functioneren.
 • als u problemen heeft met slikken of met de spijsvertering.
 • als u onder tandheelkundige behandeling staat of als u een tandheelkundige operatie zult ondergaan, vertel dan uw tandarts dat u behandeld wordt met Ibandroninezuur Kiron.

Irritatie, ontsteking of het ontwikkelen van zweren van de slokdarm (de buis die uw mond verbindt met uw maag), vaak met symptomen van ernstige pijn op de borst, ernstige pijn na het doorslikken van eten en/of drinken, ernstige misselijkheid, of braken kunnen voorkomen, vooral als u geen vol glas leidingwater drinkt en/of als u gaat liggen binnen een uur na het innemen van Ibandroninezuur Kiron.. Als u deze symptomen krijgt, stop dan met het innemen van Ibandroninezuur Kiron en vertel het onmiddellijk aan uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ibandroninezuur Kiron nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. In het bijzonder:

 • Supplementen die calcium, magnesium, ijzer of aluminium bevatten, omdat deze de werking van Ibandroninezuur Kiron kunnen beïnvloeden.
 • Aspirine en andere niet-steroïdale anti-ontstekingsmiddelen (NSAIDs)(onder andere ibuprofen, natriumdiclofenac en naproxen) kunnen de maag en darm irriteren.

Bisfosfonaten (zoals Ibandroninezuur Kiron) kunnen dat ook doen. Wees dus extra voorzichtig als u pijnstillers of ontstekingsre mmersneemt terwijl u

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

Ibandroninezuur Kiron gebruikt.

Nadat u uw maandelijkse Ibandroninezuur Kiron tablet heeft doorgeslikt moet u 1 uu r wachten voordat u andere g eneesmiddelen neemt, waaronder spijsverteringstabletten, calcium supplementen of vitaminen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Ibandroninezuur Kiron niet in met voedsel. Ibandroninezuur Kiron werkt minder goed als het samen met voedsel ingenomen wordt.

U mag leidingwater drinken, maar geen andere v loeistoffen(zie 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?).

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Ibandroninezuur Kiron niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Wanneer u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u hiermee moet stoppen om Ibandroninezuur Kiron te mogen gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag rijden en machines bedienen, omdat het erg onwaarschijnlijk is dat Ibandroninezuur Kiron invloed zal hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Ibandroninezuur Kiron bevat de hulpstof lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 tablet eens per maand.

Het innemen van uw maandelijkse tablet

Het is belangrijk dat u deze instructies nauwkeurig opvolgt. Zij zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw Ibandroninezuur Kiron tablet uw maag snel bereikt, waardoor de kans op irritatie afneemt.

 • Neem 1 Ibandroninezuur Kiron 150 mg tablet eens per maand.
 • Kies een dag van de maanddie gemakkelijk te onthouden is. U kunt bijvoorbeeld steeds dezelfde datum kiezen (zoals de eerste dag van elke maand) of dezelfde dag (zoals de eerste zondag van elke maand) om uw Ibandroninezuur Kiron tablet in te nemen. Kies een datum die het beste bij uw routine past.
 • Neem uw Ibandroninezuur Kiron tablet tenminste 6 uur nadat u voor het laatst iets gegeten of gedronken heeft, anders dan leidingwater.
 • Neem uw Ibandroninezuur Kiron tablet
  • ’s ochtends na het opstaan en
  • voordat u iets eet of drinkt (op een nuchtere maag).
 • Neem uw tablet in m et een vol glas leidingwater(tenminste 180 ml). Neem uw tablet niet in met mineraalwater, vruchtensap of andere dranken.
 • Slik uw tablet heel door– niet erop kauwen, niet fijnmalen en niet laten smelten in uw mond.

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

 • Voor het volgende uur (60 minuten) nadat u uw tablet heeft ingenomen
  • ga niet liggen; als u niet rechtop blijft (staan of zitten), kan er wat van het geneesmiddel teruglopen in uw slokdarm
  • eet niets
  • drink niets (behalve leidingwater als u dit nodig heeft)
  • neem geen andere geneesmiddelen
 • Nadat u een uur gewacht heeft, kunt u uw eerste eten of drinken van de dag gebruiken. Als u eenmaal gegeten heeft, kunt u gaan liggen als u dat wilt en kunt u andere geneesmiddelen innemen.

Neem uw tablet niet in voor het slapen gaan of voordat u opstaat.

Ibandroninezuur Kiron blijven gebruiken

Het is belangrijk dat u Ibandroninezuur Kiron iedere maand blijft gebruiken, zolang uw arts het u voorschrijft. Ibandroninezuur Kiron kan osteoporose alleen behandelen zolang u het gebruikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per vergissing meer dan 1 tablet heeft ingenomen, drink dan een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Probeer niet over te g even en ga niet liggen– dit kan ervoor zorgen dat Ibandroninezuur Kiron slokdarmirritatie veroorzaakt.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet de tablet op de ochtend van de door u gekozen dag in te nemen, neem dan geen tablet later op deze dag, maar kijk op uw kalender om te zien wanneer uw volgende dosis gepland staat:

Indien de volgende tablet binnen 1 tot 7 dagen ingenomen moet worden…

U dient te wachten tot het moment dat u de volgende tablet zou innemen. Neem dan een tablet als gewoonlijk. Neem vervolgens één tablet een keer per maand op de oorspronkelijk geplande dagen, zoals aangegeven op uw kalender.

Indien de volgende tablet meer dan 7 dagen later ingenomen moet worden…

Neem 1 tablet de volgende morgen, na de dag dat u er weer aan denkt. Neem vervolgens één tablet per maand op de oorspronkelijk geplande dagen, zoals aangegeven op uw kalender.

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

Neem nooit 2 Ibandroninezuur Kiron tabletten in dezelfde week.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ibandroninezuur Kiron bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem direct contact op met een arts of verpleegkundige wanneer u last k rijgt van de volgende bijwerkingen - mogelijk heeft u met spoed medische behandeling nodig:

 • huiduitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, tong en keel, moeite met ademhalen. U heeft mogelijk een allergische reactie op het medicijn.
 • ernstige pijn in de borst, ernstige pijn na het doorslikken van voedsel of drank, last van ernstige misselijkheid of overgeven
 • griepachtige symptomen (indien bijwerkingen lastig worden of langer dan een paar dagen aanhouden)
 • pijn of pijnlijke plek in de mond of kaak
 • pijn in de ogen of oogontstekingen (indien langdurig)

Andere mogelijke bijwerkingen

Vaak (komt bij minder dan 1 op de 10 personen voor):

 • hoofdpijn
 • brandend maagzuur, buikpijn (zoals buikgriep of maagontsteking), problemen met de spijsvertering, misselijkheid, diarree of verstopping
 • huiduitslag
 • pijn of stijfheid in uw spieren, gewrichten of rug
 • griepachtige symptomen (waaronder koorts, trillen en beven, beroerd voelen, vermoeidheid, botpijn en pijnlijke spieren en gewrichten)
 • vermoeidheid

Soms (komt bij minder dan 1 op de 100 personen voor):

 • botpijn
 • zich zwak voelen
 • duizeligheid
 • winderigheid

Zelden (komt bij minder dan 1 op de 1000 personen voor):

 • overgevoeligheidsreactie, zwelling van het gezicht, lippen en mond (zie allergie)
 • jeuk
 • oogpijn of oogontstekingen
 • in zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke botbreuk van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies. Dit kan een vroege aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk van het dijbeen.

Zeer zelden (komt bij minder dan 1 op de 10.000 personen voor)

 • een conditie waarbij het bot van de mond wordt aangedaan die "osteonecrose van de kaak" wordt genoemd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in it middel?

 • Het werkzame bestanddeel is 150 mg ibandroninezuur.
 • De andere bestanddelen zijn:
 1. Tabletkern: lactosemonohydraat, crospovidon (E1202), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij silica (E551), natriumstearylfumaraat.
 1. Tabletomhulsel: polyvinylalcohol, macrogol/PEG 3350, talk (E553b) en titaniumdioxide (E171)

Hoe ziet Ibandroninezuur Kiron er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ibandroninezuur Kiron tabletten zijn wit tot gebroken wit, langwerpig van vorm, met de markering “I9BE” op een kant en “150” op de andere kant.

De tabletten worden geleverd in blisterstrips van 1, 3, 7, 10 of 14 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Kiron Pharmaceutica BV

Sterreschansweg 79

6522 GM Nijmegen Nederland

Fabrikanten

 • Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Nederland
 • Synthon Hispania S.L., castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spanje

In het register ingeschreven onder

Ibandroninezuur Kiron 50 mg, filmomhulde tabletten RVG 106008

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

Griekenland Voliran 150 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Meer informatie over dit product is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau: http://www.ema.europa.eu/

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab150.001.05.NL.1828.03

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK