Kentera 90,7 mg/g gel in een doseerpomp

Illustratie van Kentera 90,7 mg/g gel in een doseerpomp
Stof(fen) Oxybutynine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Nicobrand
Verdovend Nee
ATC-Code G04BD04
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

Nicobrand

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kentera bevat de werkzame stof oxybutynine en wordt gebruikt bij volwassenen om de symptomen van urge-incontinentie en/of een verhoogde frequentie en aandrang tot plassen te beheersen.

Kentera werkt door de blaas te laten uitzetten zodat ze meer urine kan bevatten.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is de inhoud van één vrijgekomen dosis uit de doseerpomp éénmaal per dag aangebracht op een droge, intacte huid op de buik, de bovenarmen/schouders, of de dijbenen. Eén dosis levert 4 mg oxybutynine in 24 uur.

Belangrijk: Kentera mag enkel op de huid worden aangebracht. Kentera mag niet via de mond worden ingenomen. Vermijd contact met ogen, neus, open wonden, pas geschoren huid, en huid met huiduitslag of andere plaatsen op het lichaam waar Kentera niet mag worden aangebracht.

Stap 1. De plaatsen op het lichaam waar Kentera mag worden aangebracht, staan in grijs aangeduid in Figuur A. Dit zijn de buik (maagstreek), de bovenarmen/schouders, en de dijbenen.

Kies één van deze aanbevolen plaatsen om Kentera aan te brengen. Breng Kentera enkel aan op intacte huid.

Wissel telkens van toedieningsplaats. Kentera mag niet op opeenvolgende dagen op dezelfde plaats worden aangebracht. Wanneer u enkel de aanbevolen toedieningsplaatsen gebruikt en bij elke dosis van toedieningsplaats wisselt, kunt u het risico op het ontwikkelen van huidirritaties beperken. Breng Kentera niet aan op een plaats die niet is toegestaan.

Figuur A:

Voorkant Achterkant

Stap 2. Was uw handen met water en zeep voordat u Kentera aanbrengt.

Stap 3. Was de plaats waar u Kentera wenst aan te brengen met water en een zachte zeep. Laat de plaats volledig opdrogen.

Stap 4. Masseer Kentera zachtjes in de huid totdat de huid droog is.

Stop met masseren wanneer Kentera opgedroogd is. Wanneer u Kentera op de buik aanbrengt, moet u het gebied rond de navel vermijden. Zie Figuur B.

Figuur B:

Stap 5. Onmiddellijk nadat u Kentera heeft aangebracht, wast u uw handen grondig met water en zeep. Vermijd baden, zwemmen, douchen, sporten of onderdompelen van de toedieningsplaats in water gedurende één uur na het aanbrengen.

Zodra Kentera is opgedroogd, kunt u de toepassingsplaats met kleding bedekken.

Hoe gebruikt u de doseerpomp?

Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen over hoe u de Kentera pomp correct gebruikt, leest en opvolgt.

Stap 1. Vóór het eerste gebruik moet de doseerpomp op gang worden gebracht. Om de pomp op gang te brengen, drukt u het pompmechanisme meerdere malen helemaal in totdat er gel uitkomt. Vervolgens drukt u de pomp nog éénmaal in en verwijdert u het product dat is vrijgekomen, om ervoor te zorgen dat de dosisafgifte correct is. De pomp is nu op gang gebracht en is klaar voor gebruik. Nadat de pomp op gang is gebracht, bevat de pomp nog 30 volledige doses.

Figuur C:

Stap 2. Druk de pomp éénmaal volledig in boven uw hand (handpalm of vingers), of rechtstreeks boven de toepassingsplaats. De hoeveelheid gel die na éénmaal drukken uit de pomp vrijkomt, is ongeveer gelijk aan de grootte van een klein muntstuk (diameter van 20 mm) op uw huid. Breng de gel aan zoals hierboven beschreven. Plaats na elk gebruik het kleine beschermkapje altijd goed terug op het uiteinde van het spuitstuk en de grote beschermdop over de kop van de pomp. Als de pomp tijdens het gebruik druk verliest (als er geen gel vrijkomt nadat de pomp wordt ingedrukt), herhaal dan de instructies hierboven om de pomp opnieuw op gang te brengen. Na 30 doses dient u de Kentera pomp te verwijderen. Gooi de Kentera pomp in de vuilnisbak en zorg ervoor dat gezinsleden of huisdieren er niet per ongeluk mee in contact kunnen komen of het product kunnen inslikken.

Figuur D:

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

U mag niet meer dan één afgemeten dosis aanbrengen gedurende een periode van 24 uur.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng één dosis aan, zodra u merkt dat u een dosis bent vergeten.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw urge-incontinentie kan terugkeren en het kan zijn dat u vaker moet plassen als u beslist om met het gebruik van de gel te stoppen. Blijf Kentera gebruiken zolang uw arts u dit adviseert.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Kentera bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van mogelijke bijwerkingen die hieronder staan vermeld, wordt als volgt gedefinieerd:

 • Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
 • Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
 • Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)
 • Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
 • Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • droge mond
 • constipatie
 • jeuk
 • jeuk, ontsteking, of pijn op de toepassingsplaats

Soms voorkomende bijwerkingen

 • blaasinfectie
 • laag kaliumgehalte in het bloed, wat kan leiden tot spierzwakte, spiertrekkingen of abnormaal hartritme
 • gevoel van ongerustheid
 • slaperigheid, sufheid
 • nasmaak, veranderde smaak, gestoorde smaakzin (d.w.z. metaalsmaak in de mond)
 • niet goed slapen
 • beven
 • ogen voelen kleverig, zanderig
 • een gevoel van duizeligheid of draaierigheid
 • onregelmatige hartslag
 • snelle, onregelmatige hartslag
 • opvallend rode huid
 • hoest
 • meer slijmen, fluimen
 • dunne of waterige stoelgang
 • gevoel van misselijkheid, onpasselijkheid
 • indigestie, oprispend maagzuur
 • braken
 • zwelling van bloedvaten rondom de anus
 • huiduitslag
 • droge huid
 • jeukende huiduitslag
 • pijn of moeite met plassen
 • bloed in de urine
 • nierpijn
 • vertraagde of trage start van de urinelozing
 • vermoeidheid, uitputting
 • zwelling van de enkels, voeten of vingers
 • kleine bultjes op de toepassingsplaats
 • gevoelloosheid op de toepassingsplaats
 • roodheid op de toepassingsplaats
 • irritatie op de toepassingsplaats
 • pijn op de toepassingsplaats
 • bultjes gevuld met etter op de toepassingsplaats
 • abnormaal elektrocardiogram (ECG, hartfilmpje)
 • verandering in het ECG
 • hoog chloridegehalte in het bloed

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doseerpomp en op de doos na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. De pomp rechtop bewaren.

Kentera bevat alcohol en is ontvlambaar. Het product mag niet in contact komen met een open vlam.

Onmiddellijk aanbrengen nadat de gel uit de doseerpomp is vrijgekomen. Verwijder lege doseerpompen overeenkomstig lokale voorschriften.

Advertentie

Stof(fen) Oxybutynine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Nicobrand
Verdovend Nee
ATC-Code G04BD04
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.