Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide, oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01EE01
Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide, oogdruppels, oplossing

Pharmabide

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmabide

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide behoort tot een groep geneesmiddelen die ook bekend zijn als prostaglandine-analogen. Het middel werkt door de natuurlijke afvoer van vocht van binnen uit het oog naar de bloedbaan te vergroten.

Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide wordt gebruikt om aandoeningen zoals openkamerhoekglaucoom en oculaire hypertensie te behandelen. Beide aandoeningen staan in verband met een stijging van de druk in uw oog en kunnen uiteindelijk uw gezichtsvermogen beïnvloeden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide kan worden gebruikt door volwassen mannen en vrouwen (waaronder ouderen), maar wordt niet aanbevolen voor gebruik als u jonger bent dan 18 jaar.

Gebruik Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide niet als u

 • Allergisch (overgevoelig) bent voor latanoprost of voor één van de andere bestanddelen van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide (zie rubriek 6 voor een overzicht van de bestanddelen van uw geneesmiddel).
 • Zwanger bent of probeert zwanger te worden
 • Borstvoeding geeft

Wees extra voorzichtig met Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide

Praat met uw arts of apotheker voordat u Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide gebruikt als u denkt dat een van de volgende zaken op u van toepassing is:

 • Als u een oogoperatie heeft ondergaan of moet ondergaan (waaronder een staaroperatie);
 • Als u lijdt aan bepaalde oogklachten (zoals oogpijn, irritatie of ontsteking, wazig zien);
 • Als u weet dat u aan droge ogen lijdt;
 • Als u een ernstige vorm van astma heeft of als uw astma niet goed wordt beheerst;
 • Als u contactlenzen draagt. U kunt Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide dan nog wel gebruiken, maar u moet wel de aanwijzingen opvolgen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide kan de werking van andere geneesmiddelen belemmeren. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (of oogdruppels).

Zwangerschap

Gebruik Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide niet als u zwanger bent. Vertel uw arts onmiddellijk of u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden.

Borstvoeding

Gebruik Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide niet als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide gebruikt, kunt u korte tijd wazig zien. Als dit bij u het geval is, rijd dan geen auto, gebruik geen gereedschappen en bedien geen machines totdat u weer scherp kunt zien.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide

Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide bevat het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie of een verstoring van het oogoppervlak veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan worden geabsorbeerd door contactlenzen en het is bekend dat deze stof zachte contactlenzen kan verkleuren. Vermijd daarom contact met zachte contactlenzen.

Als u contactlenzen draagt, moet u deze uitdoen voordat u Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide gebruikt. Na gebruik van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide moet u 15 minuten wachten voordat u uw contactlenzen weer indoet. Zie de aanwijzingen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (ook ouderen) is eenmaal daags één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen). Het beste tijdstip hiervoor is 's avonds.

Gebruik Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide niet meer dan eenmaal daags omdat de werkzaamheid van de behandeling afneemt als u de druppels vaker gebruikt.

Gebruik Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide volgens instructies van uw arts totdat uw arts zegt dat u kunt stoppen met de behandeling.

Gebruiksaanwijzingen

 1. Was uw handen en zorg dat u gemakkelijk zit of staat.
 2. Draai de buitenste dop los (die weggegooid kan worden).
 3. Draai de binnenste beschermdop los. Bewaar deze beschermdop.
 4. Gebruik uw vinger om het onderste ooglid van het aangedane oog voorzichtig naar beneden te trekken.
 5. Houd de bovenkant van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog.
 1. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in uw oog valt. Laat dan het onderste ooglid los.
 2. Duw uw vinger bij uw neus tegen de hoek van het aangedane oog. Houd uw vinger 1 minuut lang tegen de hoek van het aangedane oog waarbij u uw oog dichthoudt.
 3. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen.
 4. Doe de binnenste beschermdop terug op de fles.

Gebruik van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide met andere oogdruppels

Wacht ten minste 5 minuten tussen het gebruik van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide en dat van andere oogdruppels.

Wat u moet doen als u meer van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel druppels in uw oog doet, kunt u enige lichte irritatie in het oog voelen. Ook kunnen uw ogen tranen en rood worden. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts om advies vragen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide per ongeluk heeft doorgeslikt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide te gebruiken

Ga door met de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich ergens zorgen om maakt.

Als u stopt met het gebruik van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide

Praat met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • Een geleidelijke verandering in de kleur van uw ogen doordat de hoeveelheid bruin pigment in het gekleurde deel van het oog, de iris, toeneemt. Als de kleur van uw ogen gemengd is (blauwbruin, grijsbruin, geelbruin of groenbruin), dan is de kans groter dat u deze verandering ziet dan wanneer uw ogen één kleur hebben (blauwe, grijze, groene of bruine ogen). Het kan jaren duren voordat veranderingen in uw oogkleur tot stand komen, hoewel deze normaliter binnen 8 maanden behandeling gezien worden. De kleurverandering kan blijvend zijn en kan duidelijker zichtbaar zijn als u Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide in slechts één oog gebruikt. De verandering in oogkleur lijkt geen problemen met zich mee te brengen. De oogkleur verandert niet verder nadat de behandeling met Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide is gestopt.
 • Roodheid van het oog.
 • Oogirritatie (een brandend, prikkend, jeukend of stekend gevoel in uw ogen of het gevoel alsof er iets in uw oog zit).
 • Een geleidelijke verandering in de wimpers van het behandelde oog en de fijne haartjes rond het behandelde oog, meestal gezien bij mensen van Japanse afkomst. Deze veranderingen bestaan uit toename van de kleur (donker worden), lengte, dikte en hoeveelheid van de wimpers.

Vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • Irritatie of verstoring van het oogoppervlak, ontsteking van het ooglid (blefaritis) en oogpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • Gezwollen oogleden, droge ogen, ontsteking van het oogoppervlak (keratitis), wazig zien, ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis).
 • Huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog (iritis, uveïtis); zwelling van de retina (macula-oedeem), verschijnselen van zwelling of krassen/schade aan het oogoppervlak, zwelling rond het oog (periorbitaal oedeem), ingegroeide wimpers of een extra rij wimpers.
 • Huidreacties van de oogleden, donker worden van de huid van de oogleden.
 • Astma, verergering van astma en kortademigheid (dyspnoe).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • Verergering van angina pectoris bij patiënten die ook een hartziekte hebben. Pijn op de borst.

Patiënten hebben ook de volgende bijwerkingen gemeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, spierpijn en gewrichtspijn.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de fles na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Na opening: 28 dagen houdbaar.

Bewaren in de koelkast (2 - 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na opening: Bewaren beneden 25oC.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide

 • Het werkzame bestanddeel is latanoprost. Eén milliliter oogdruppeloplossing bevat 50 microgram latanoprost.
 • De andere bestanddelen zijn benzalkoniumchloride, natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat (E339), watervrij dinatriumfosfaat (E339), natriumchloride en water voor injecties

Hoe ziet Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide is een oogdruppeloplossing uitsluitend voor gebruik in uw ogen.
 • Latanoprost 50 microgram/ml Pharmabide wordt geleverd in een druppelflacon die 2,5 ml oogdruppeloplossing bevat. De flacons zijn per stuk verpakt.
 • De oplossing is een heldere kleurloze vloeistof.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmabide Ltd

9, Menelaou str., 15235 Vrilissia, Athene Griekenland

Fabrikant

Famar S.A

63 Ag. Dimitriou str., 17456 Alimos, Athene Griekenland

Ingeschreven in het register onder RVG 100379

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.