ATC-Code: S01EE01

Latanoprost 50 µg/ml Teva, oogdruppels, oplossing

Latanoprost 50 µg/ml Teva, oogdruppels, oplossing
Stof(fen) Latanoprost
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Latanoprost 50 µg/ml Teva is een oplossing die alleen is bestemd voor gebruik in de ogen. Het bevat het geneesmiddel latanoprost dat tot de geneesmiddelengroep genaamd prostaglandines behoort.

Latanoprost 50 µg/ml Teva wordt gebruikt om een verhoogde druk in uw ogen te verlagen die wordt veroorzaakt door een aandoening die bekend staat als verhoogde oogboldruk (groene staar, glaucoom) of oculaire hypertensie (hoge druk in de ogen).

Het werkt door de natuurlijke afvoer van vloeistof vanuit het oog naar het bloed te bevorderen. Indien de verhoogde druk in uw oog niet wordt behandeld, kan het uw gezichtsvermogen beïnvloeden.

Het effect (verlagen van de druk in de ogen) begint binnen 3-4 uur na het toedienen van de druppels, met een maximaal effect na 8-12 uur. Het effect duurt tenminste 24 uur.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Latanoprost 50 µg/ml Teva niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent (veroorzaakt rode, jeukende, opgezwollen en waterige ogen) voor latanoprost of voor één van de andere bestanddelen van Latanoprost 50 µg/ml Teva (te vinden aan het eind van de bijsluiter).

LATANOPROST 50 µG/ML TEVA oogdruppels, oplossing

Wees extra voorzichtig met Latanoprost 50 µg/ml Teva

 • als uw ogen een gemengde kleur hebben, zoals geelbruin, grijsbruin, blauwbruin of groenbruin. Het gebruik van Latanoprost 50 µg/ml Teva kan leiden tot het bruiner worden van de kleur van het oog. Verkleuring is niet waargenomen bij mensen met geheel blauwe ogen en zeer zelden gezien bij mensen met geheel grijze, groene of bruine ogen. De verkleuring begint meestal geleidelijk binnen de eerste 8 maanden van de behandeling of misschien later. U kunt uw behandeling voortzetten zelfs wanneer deze veranderingen ontstaan omdat Latanoprost 50 µg/ml Teva nog steeds werkt. Overleg met uw behandelend arts voordat u start met de behandeling, omdat hij uw behandeling gaat volgen. Behandeling van één oog kan verschillen in de kleur van de ogen veroorzaken.
 • als het (de) ooglid(leden) of de huid rond het (de) oog (ogen) bruiner wordt
 • als u onlangs een chirurgische ingreep aan uw ogen heeft gehad of zult ondergaan
 • als u ooit behandeld bent voor de ooginfecties bekend als iritis en uveitis of de ziekte bekend als droge ogensyndroom. Uw arts kan u hier meer over vertellen.
 • als u astma heeft; vertel dit dan uw arts
 • als u één oog hebt waarvan een ooglens niet aanwezig is (afakie) of als u een gedeeltelijke of volledige ondoorschijnendheid van de lens van één of beide ogen hebt, kan het gezichtsvermogen verslechteren of blindheid optreden (pseudoafakie).

Latanoprost dient met voorzichtigheid te worden gebruikt door patiënten met een voorgeschiedenis van Herpetische keratitis (ontsteking van het hoornvlies als gevolg van een infectie met het Herpes virus), en dient te worden vermeden in geval van actieve keratitis door het Herpes simplex virus, en bij patiënten met een voorgeschiedenis van terugkerende herpetische keratitis die specifiek verband houdt met prostaglandine-achtige stoffen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn geen definitieve gegevens over wisselwerkingen met andere geneesmiddelen beschikbaar.

Indien u een andere soort oogdruppels samen met Latanoprost 50 µg/ml Teva gebruikt, dient deze 5 minuten vóór of 5 minuten na de toediening met Latanoprost 50 µg/ml Teva te worden ingedruppeld.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Het ongeboren kind zou kunnen worden beïnvloed. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Latanoprost 50 µg/ml Teva gebruikt.

Borstvoeding

Het ongeboren kind zou kunnen worden beïnvloed. Latanoprost 50 µg/ml Teva dient niet tijdens de borstvoeding te worden gebruikt.

LATANOPROST 50 µG/ML TEVA oogdruppels, oplossing

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zoals met andere oogdruppels kunt u wazig zien of kan uw gezichtsvermogen licht verminderd zijn, vooral direct na het indruppelen. Als dit bij u gebeurt, bestuur dan geen auto en gebruik geen gereedschappen of machines totdat uw zicht weer helder is.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Latanoprost 50 µg/ml Teva

Latanoprost 50 µg/ml Teva bevat benzalkoniumchloride, dat vaak wordt gebruikt als conserveermiddel in oogheelkundige producten. Van benzalkoniumchloride is bekend dat het oogirritatie kan veroorzaken en dat het zachte contactlenzen kan verkleuren. Nauwkeurige controle is vereist bij veelvuldig of langdurig gebruik van Latanoprost 50 µg/ml Teva door patiënten met droge ogen of onder omstandigheden waarbij het hoornvlies aangetast is. Contactlenzen kunnen benzalkoniumchloride absorberen en dienen voor toediening van Latanoprost 50 µg/ml Teva te worden uitgenomen, maar mogen na 15 minuten weer worden ingezet (zie rubriek 3 “Hoe wordt Latanoprost 50 µg/ml Teva gebruikt”).

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Latanoprost 50 µg/ml Teva nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen (inclusief ouderen)

De gebruikelijke dosering is ’s avonds 1 druppel in het (de) aangedane oog (ogen).

Gebruiksaanwijzing

 1. Was uw handen vóór het gebruik van druppels.
 2. Draai de buitenste beschermdop er af met behulp van de ‘vleugels’.
 3. Draai de binnenste beschermdop los.
 4. Houd uw hoofd achterover. Trek het onderste ooglid voorzichtig met uw wijsvinger naar beneden.
 5. Houd de bovenkant van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog en druk het flesje voorzichtig wat

LATANOPROST 50 µG/ML TEVA oogdruppels, oplossing

in zodat er slechts één druppel in het te behandelen oog valt.

 1. Druk op de hoek van het oog aan de kant van de neus gedurende 1 minuut na de toediening van oogdruppel om de opname van de werkzame stof in het bloed te verminderen.
 2. Plaats de binnenste dop terug op het flesje.

Als u contactlenzen draagt

U dient deze vóór de toediening van de druppels uit te nemen en na het indruppelen 15 minuten te wachten voordat u uw contactlenzen weer inzet.

Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is niet vastgesteld. Daarom dient Latanoprost 50 µg/ml Teva niet te worden gebruikt door kinderen.

Wat u moet doen als u meer van Latanoprost 50 µg/ml Teva heeft gebruikt dan u zou mogen

Een overdosis kan irritatie van uw ogen veroorzaken. Uw ogen kunnen jeukerig, rood en plakkerig worden. Neem contact op met uw arts of het dichtstbijgelegen ziekenhuis wanneer u veel te veel Latanoprost 50 µg/ml Teva heeft gebruikt of als u of iemand anders het per ongeluk heeft ingeslikt. Neem altijd het flesje of deze bijsluiter mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Latanoprost 50 µg/ml Teva te gebruiken

In geval u één dosis mist, ga door met de gebruikelijke dosering.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Latanoprost 50 µg/ml Teva

Stop niet met de behandeling totdat uw arts u zegt ermee te stoppen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Latanoprost 50 µg/ml Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

LATANOPROST 50 µG/ML TEVA oogdruppels, oplossing

 • bruiner en donkerder worden van de oogkleur (iris), vooral bij mensen met een gemengde oogkleur bijv. geelbruine, grijsbruine, blauwbruine of groenbruine ogen. Zie rubriek 2 ‘Wees extra voorzichtig met Latanoprost 50 µg/ml Teva’.
 • roodheid van de ogen
 • oogirritatie (brandend, korrelig, jeukend en stekend gevoel of het aanvoelen alsof er iets in uw oog zit) geleidelijke verandering aan de wimpers en de fijne haartjes rond het behandelde oog (donkere verkleuring, verdikking, verlenging, toename in aantal, vooral bij Japanse mensen)

vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • irritatie of verstoring van het oogoppervlak
 • ontsteking van het ooglid (blefaritis)
 • oogpijn

soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • dikke, opgezwollen en pijnlijke oogleden (oedeem)
 • droge ogen
 • infectie van het hoornvlies (keratitis)
 • wazig zien
 • bindvliesontsteking van het oog (conjunctivitis)
 • huiduitslag

zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • ontsteking van de voorzijde van het oog inclusief iris (iritis/uveitis)
 • wazig zien door zwelling van het hoornvlies
 • zwelling van de huid rond de ogen
 • veranderingen in de structuur van de fijne haren rond de oogleden en de groeirichting van de wimpers wat soms kan zorgen voor oogirritatie
 • plaatselijke huidreacties op het ooglid verergering van astmasymptomen en plotselinge astma-aanvallen met kortademigheid
 • donkere verkleuring van oogleden
 • groei of extra wimpers van het bovenste of het onderste ooglid (distichiasis)

zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • pijn op de borst
 • verergering van de pijn op de borst (angina pectoris) bij patiënten lijdend aan hartziektes

niet bekend (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens)

 • palpitaties (onregelmatige of snelle hartslag)
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • spierpijn en gewrichtspijn
 • een met vocht gevuld gebied in het gekleurde gedeelte van het oog (iris cyste)
 • ontsteking van het hoornvlies van het oog (herpetische keratitis).

LATANOPROST 50 µG/ML TEVA oogdruppels, oplossing

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2-8ºC). Niet invriezen.

Bewaar de flacon in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Binnen 4 weken na openen gebruiken.

Gebruik Latanoprost 50 µg/ml Teva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “EXP”. De aanduiding “EXP” betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gebruik Latanoprost 50 µg/ml Teva niet meer als u heeft gemerkt dat de oplossing niet meer helder en kleurloos is.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Latanoprost 50 µg/ml Teva

 • Het werkzame bestanddeel is latanoprost. 1 ml oogdruppel bevat 50 microgram latanoprost. Een 2,5 ml oogdruppelflacon bevat 125 microgram latanoprost.
 • De andere bestanddelen zijn: benzalkoniumchloride, natriumchloride, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, gezuiverd water.

Hoe ziet Latanoprost 50 µg/ml Teva er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Oogdruppels, oplossing.

Heldere, kleurloze oplossing.

Verpakkingen: 1 x 2,5 ml oogdruppels, 3 x 2,5 ml oogdruppels, 6 x 2,5 ml oogdruppels.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

LATANOPROST 50 µG/ML TEVA oogdruppels, oplossing

In het register ingeschreven onder

RVG 110637

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant:

Merckle GmbH

Ludwig Merckle Straße 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Arrow Génériques SAS 26 avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrijk

Sifi SpA

Via Ercole Patti 36 (loc. Lavinaio)

95020, Aci Sant’antonio (CT)

Italië

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012

0212.1v.CA

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.