Metoprololsuccinaat Retard Mylan 100, tabletten met verlengde afgifte 95 mg

Illustratie van Metoprololsuccinaat Retard Mylan 100, tabletten met verlengde afgifte 95 mg
Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Metoprololsuccinaat, het werkzame bestanddeel van Metoprololsuccinaat Retard Mylan, behoort tot de geneesmiddelengroep genaamd selectieve bètablokkers, die voornamelijk op het hart werken. Dit geneesmiddel beïnvloedt sommige signalen van de zenuwen, vooral die zich in het hart bevinden. Daardoor wordt de bloeddruk verlaagd en wordt de pompfunctie van het hart versterkt.

Metoprololsuccinaat Retard Mylan wordt voorgeschreven bij de behandeling van:

 • verhoogde bloeddruk (hypertensie);
 • slechte bloedvoorziening naar de kransslagaders (coronaire hartaandoening, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris));
 • hartritmestoornissen waarbij het hart te snel klopt (tachycardie), met name wanneer deze ontstaan in de boezem van het hart (supraventriculaire tachycardie);
 • na een hartinfarct, om een nieuw hartinfarct te voorkomen (onderhoudstherapie);
 • hartkloppingen (palpitaties) zonder een onderliggende hartaandoening (hyperkinetisch hartsyndroom);
 • ter voorkoming van migraineaanvallen;
 • mild tot matig stabiel hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) met verminderde functie van de linkerhartkamer als aanvulling op andere geneesmiddelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Metoprololsuccinaat Retard Mylan niet

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor metoprololsuccinaat, andere bètablokkers of voor één van de andere bestanddelen van Metoprololsuccinaat Retard Mylan;
 • wanneer u bepaalde hartgeleidingsstoornissen (2e en 3e graads AV block, ernstig sinoarterieel block) heeft;
 • wanneer u een vertraagde hartslag (minder dan 50 slagen per minuut) heeft;
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde hartritmestoornis (sick sinus syndroom);
 • wanneer u een ‘shock’, veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart (cardiogene shock), heeft;
 • wanneer u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen van de armen en benen
 • wanneer u lijdt aan een onbehandeld hormoonproducerende tumor in de bijnier (feochromocytoom)
 • wanneer u een ernstig verlaagde bloeddruk heeft met klachten, dat wil zeggen een systolische waarde (de bovenwaarde van de bloeddrukmeting) lager dan 90 mm Hg;
 • wanneer u lijdt aan een stofwisselingsstoornis waardoor uw bloed te “zuur” wordt;
 • wanneer u lijdt aan een ernstige vorm van bronchiaal astma of een andere chronische longziekte waardoor de luchtwegen geblokkeerd worden;
 • wanneer u ook behandeld wordt met zogenaamde MAO-remmers (geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van depressie, met uitzondering van MAO-B-remmers);
 • wanneer gedacht wordt aan een hartinfarct en u daarnaast een trage hartslag (minder dan 45 slagen per minuut), een lage bloeddruk (bovenwaarde minder dan 100 mm Hg) en bepaalde vormen van hartritmestoornissen heeft.

Wanneer u last heeft van chronisch hartfalen mag u metoprolol niet gebruiken:

 • wanneer u lijdt aan acuut hartfalen of hartfalen dat niet onder controle is (met vocht in de longen (longoedeem), slechte bloedcirculatie of een verlaagde bloeddruk), tenzij dit gestabiliseerd is met geneesmiddelen;
 • wanneer u behandeld wordt met een continue therapie of een therapie met tussenpozen met middelen die de contractiekracht van het hart vergroten (bijv. dobutamine);
 • wanneer uw systolische bloeddruk (bovendruk) altijd beneden 100 mg Hg ligt;
 • wanneer u gelijktijdig injecties toegediend krijgt van bepaalde geneesmiddelen om hartritmestoornissen te behandelen, bijvoorbeeld calciumantagonisten van het verapamil- of diltiazem-type of klasse 1 anti-aritmica (bijv. disopyramide), behalve op de intensive care afdeling.

Wees extra voorzichtig met Metoprololsuccinaat Retard Mylan

Neem contact op met uw arts wanneer u last heeft van één of meer van de onderstaande problemen, of wanneer u tijdens het gebruik last krijgt van deze klachten.

 • wanneer u lijdt aan astma: metoprolol kan de klachten van astma verergeren. Het effect van bepaalde medicijnen die gebruikt worden om astma te behandelen kan verminderd zijn. Metoprololsuccinaat Retard Mylan mag niet gebruikt worden bij ernstige vormen van bronchiaal astma;
 • wanneer u lijdt aan diabetes mellitus (suikerziekte): metoprolol kan de symptomen van een te laag bloedsuiker maskeren. Regelmatige bloedsuikercontroles zijn nodig;
 • wanneer u een milde vorm heeft van een bepaalde hartritmestoornis (eerste graads AV-blok);
 • wanneer u een bepaald soort pijn of beklemmend gevoel heeft op de borst (angina) dat Prinz- metal angina wordt genoemd;
 • wanneer u lijdt aan milde of matige vormen van bloedcirculatiestoornissen in de armen/benen;
 • wanneer u lijdt aan een hormoonproducerende tumor in de bijnier (feochromocytoom): vóór en tijdens de behandeling met Metoprololsuccinaat Retard Mylan moet er een alfa-receptor blokker worden gebruikt.
 • wanneer u een overactieve schildklier heeft;
 • wanneer u een operatie moet ondergaan: voordat u geopereerd wordt moet u aan uw anesthesist vertellen dat u Metoprololsuccinaat Retard Mylan gebruikt;
 • wanneer u lijdt aan psoriasis (terugkerende huidaandoening gepaard gaande schilferende, droge huiduitslag)
 • wanneer u vaker allergische reacties heeft. Metoprolol kan zowel de gevoeligheid voor allergie- opwekkende stoffen verhogen als ook de ernst van de allergische reacties vergroten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U moet door uw arts zorgvuldig gecontroleerd worden wanneer de volgende geneesmiddelen gelijktijdig met Metoprololsuccinaat Retard Mylan gebruikt worden:

 • geneesmiddelen om hartritmestoornissen te behandelen, zoals bijvoorbeeld calciumantagonisten van het verapamil of diltiazem-type of klasse I anti-aritmica (bijv. disopyramide). U mag geen verapamil-achtige calciumantagonist per injectie toegediend krijgen (behalve op de intensive care);
 • andere bèta-blokkers (bijv. oogdruppels die het werkzame bestanddeel timolol bevatten).

Andere interacties

Inhalatie-anesthetica (verdovingsmiddelen die ingeademd worden) kunnen het hartslagvertragende effect van metoprolol versterken.

Metoprolol kan het effect van bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken(bijv. reserpine, alfa- methyldopa, clonidine, guanfacine en hartglycosiden). Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een merkbare vertraging van de hartslag.

De volgende middelen kunnen de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen en daardoor het effect van Metoprololsuccinaat Retard Mylan versterken:

 • alcohol;
 • maagzuurremmende geneesmiddelen, zoals cimetidine;
 • bloeddrukverlagende geneesmiddelen, zoals hydralazine;
 • bepaalde geneesmiddelen bij de behandeling van een depressie, zoals paroxetine, fluoxetine en sertraline;
 • geneesmiddelen voor de behandeling van slapeloosheid, zoals difenhydramine;
 • bepaalde middelen voor de behandeling van gewrichtsaandoeningen, zoals hydroxychloroquine en celecoxib;
 • bepaalde geneesmiddelen om schimmelinfecties te behandelen (terbinafine);
 • middelen (neuoleptica) tegen psychose (ernistige geestesziekte) zoals choorpromazine, triflupromazine, chloorprothixeen;
 • bepaalde geneesmiddelen die bij de behandeling van hartritmestoornissen gebruikt worden, zoals amiodaron, quinidine en mogelijk propafenon.

Wanneer u ook ontstekingsremmende geneesmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld indometacine of andere prostaglandinesynthetase remmers) kan het bloeddrukverlagende effect van bètablokkers verminderd zijn.

Rifampicine (een antibioticum voor de behandeling van tuberculose) vermindert het bloeddrukverlagende effect van metoprolol.

Bètablokkers kunnen het vrijkomen van insuline bij patiënten met type 2 diabetes verhinderen. U moet uw bloedsuikerspiegel regelmatig controleren. Eventueel kan uw arts de dosering van uw bloedsuikerverlagende behandeling (insuline en orale anti-diabetica) aanpassen.

Wanneer Metoprololsuccinaat Retard Mylan gelijktijdig gebruikt wordt met noradrenaline of adrenaline (van nature in het lichaam voorkomende stofjes die een stimulerend effect hebben op het hart-bloedvatenstelsel en bloeddrukverhogend werken) of geneesmiddelen met een vergelijkbaar effect, kan uw bloeddruk aanzienlijk toenemen.

Het effect van adrenaline bij de behandeling van overgevoeligheidsreacties kan verminderd zijn.

Metoprolol kan de uitscheiding van andere geneesmiddelen verminderen (bijv. lidocaïne, een lokaal werkend verdovingsmiddel).

Wanneer clonidine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt om een hoge bloeddruk te behandelen) gestopt moet worden na gelijktijdig gebruik met Metoprololsuccinaat Retard Mylan, moet de behandeling met Metoprololsuccinaat Retard Mylan gestopt worden een paar dagen voor dat het gebruik van clonidine gestopt wordt.

Gebruik van Metoprololsuccinaat Retard Mylan met voedsel en drank

Metoprolol en alcohol kunnen de kalmerende werking van elkaar versterken. Gebruik geen alcohol terwijl u metoprolol gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Metoprolol mag in de zwangerschap slechts gebruikt worden op strikte indicatie van de arts, nadat zorgvuldig de voordelen tegen de nadelen zijn afgewogen. Er zijn aanwijzingen dat metoprolol de bloedtoevoer naar de placenta vermindert en daardoor groeistoornissen van het ongeboren kind kan veroorzaken.

De behandeling met metoprolol moet 48-72 uur voor de uitgerekende datum worden gestopt. Wanneer dit niet mogelijk is, moet het pasgeboren kind 48-72 uur na de geboorte zorgvuldig gecontroleerd worden.

Borstvoeding

Metoprolol verzamelt zich in de moedermelk.

Bijwerkingen zijn in het algemeen niet te verwachten wanneer metoprolol gebruikt wordt in therapeutische dosering. Kinderen die borstvoeding krijgen moeten echter gecontroleerd worden op effecten van het geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens het gebruik van Metoprololsuccinaat Retard Mylan kunnen duizeligheid en vermoeidheid optreden. Uw reactievermogen kan dusdanig veranderd zijn dat uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken verminderd zijn. Dit geldt in het bijzonder in combinatie met alcohol of wanneer de dosering metoprolol verhoogd wordt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Metoprololsuccinaat Retard Mylan

Dit geneesmiddel bevat sucrose en glucose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Metoprololsuccinaat Retard Mylan nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Tenzij anders door uw arts is voorgeschreven, is de gebruikelijke dosering:

Therapeutische indicatie Gebruikelijke dosering, Indien nodig kan de dagelijkse dosering
  eenmaal daags als volgt worden verhoogd:
Hoge bloeddruk   1 tablet Metoprololsuccinaat   Maximale dosis
    Retard Mylan 50 of         4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
                        Mylan 50* of      
    ½ tablet Metoprololsuccinaat     2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard    
    Retard 100                 Mylan 100 of      
    Andere sterktes zijn beschikbaar   1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan  
    voor de startdosering bij de       200 en indien nodig een ander  
    behandeling van deze         bloeddrukverlagend geneesmiddel dat
    aandoening.               toegevoegd wordt aan de behandeling.
Slechte doorbloeding van de   1 tot 4 tabletten               Maximale dosis
kransslagaders (coronaire   Metoprololsuccinaat       Retard       4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
hartziekte, angina pectoris)   Mylan 50                   Mylan 50* of    
    ½ tot 2 tabletten           2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
                  Mylan 100 of    
    Metoprololsuccinaat     Retard          
                1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan
    Mylan 100              
    Andere sterktes zijn           200 en indien nodig een ander  
              bloeddrukverlagend geneesmiddel dat
    beschikbaar voor de          
          toegevoegd wordt aan de behandeling.
    startdosering bij de          
    behandeling van deze                  
    aandoening.                      
Hartritmestoornissen met   1 tot 4 tabletten         Maximale dosis
een versnelde hartslag   Metoprololsuccinaat   Retard       4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
    Mylan 50                   Mylan 50* of    
    ½ tot 2 tabletten         2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
    Metoprololsuccinaat   Retard       Mylan 100 of    
            1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan  
    Mylan 100            
    Andere sterktes zijn           200          
    beschikbaar voor de                  
    startdosering bij de                  
    behandeling van deze                  
    aandoening.                      
Hartkloppingen zonder   1 tot 4 tabletten         Maximale dosis
onderliggende   Metoprololsuccinaat   Retard       4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
  Mylan 50         Mylan 50* of  
hartaandoening              
                      2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard    
(hyperkinetisch   ½ tot 2 tabletten          
                Mylan 100 of  
hartsyndroom)   Metoprololsuccinaat   Retard          
          1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan
  Mylan 100                  
    Andere sterktes zijn           200          
    beschikbaar voor de                  
    startdosering bij de                  
    behandeling van deze                  
    aandoening                      
Onderhoudsdosering na een   2 tot 4 tabletten         Maximale dosis
hartaanval   Metoprololsuccinaat   Retard       4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
    Mylan 50             Mylan 50* of    
    1 tot 2 tabletten         2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
    Metoprololsuccinaat   Retard       Mylan 100 of    
                1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan  
    Mylan 100            
    ½ tot 1 Metoprololsuccinaat       200          
    Retard Mylan 200                  
Behandeling ter voorkoming   2 tabletten       Maximale dosis
van migraine   Metoprololsuccinaat Retard       4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
    50                   Mylan 50* of    
    1 tablet Metoprololsuccinaat     2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard  
          Mylan 100 of  
    Retard Mylan 100          
                1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan
    ½ tablet Metoprololsuccinaat      
        200          
    Retard Mylan 200                      
Behandeling van hartfalen Startdosering   Vanaf week 3:
NYHA klasse II Gedurende de eerste twee   2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard
    Mylan 25 of
  weken 1 tablet   1 tablet Metoprololsuccinaat Retard
  Metoprololsuccinaat Retard   Mylan 50 of    
  Mylan 25 of   ½ tablet Metoprololsuccinaat Retard
  ½ tablet Metoprololsuccinaat   Mylan 100    
  Retard Mylan 50*   De dosis kan dan om de week verdubbeld
  Uw conditie moet   worden tot een maximale dosis van:
  nauwlettend gecontroleerd   8 tabletten Metoprololsuccinaat Retard
  worden na iedere verhoging  
    Mylan 25* of
  van de dosis!  
    4 tabletten Metoprololsuccinaat Retard
      Mylan 50* of  
      2 tabletten Metoprololsuccinaat Retard
      Mylan 100 of  
      1 tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan
      200 (overeenkomend met 190 mg*
      metoprololsuccinaat) of de hoogste te
      verdragen dosering.
      190 mg* metoprololsuccinaat is ook de
      aanbevolen dosering voor de langdurige
      behandeling van hartfalen.
Behandeling van hartfalen Startdosering   De dosering kan verhoogd worden tot
NYHA klasse III Gedurende de eerste week   1 tablet Metoprololsuccinaat Retard
  11,88 mg*   Mylan 25 of
  metoprololsuccinaat.   ½ tablet Metoprololsuccinaat Retard
  (overeenkomend met een ½   Mylan 50* in de tweede week.
  tablet Metoprololsuccinaat          
  Retard Mylan 25*)          

* Voor deze dosering zijn tabletten met verlengde afgifte in de juiste dosering beschikbaar.

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Een dosisaanpassing is niet nodig.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Bij patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie, bijvoorbeeld bij patiënten met een kunstmatige verbinding met een ader om de druk te verlagen (portocaval shunt), kan het nodig zijn de dosering te verlagen.

Kinderen en jongeren

Er is beperkte ervaring met het gebruik van metoprolol bij kinderen en jongeren. Het gebruik van metoprolol bij kinderen wordt niet aanbevolen.

Patiënten ouder dan 80 jaar

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van metoprolol bij patiënten ouder dan 80 jaar. Het is daarom van belang extra voorzichtig te zijn wanneer de dosering wordt verhoogd.

Wijze van gebruik

De tabletten moeten éénmaal daags, bij voorkeur bij het ontbijt, ingenomen worden. De tabletten moeten in zijn geheel, of doormidden gebroken ingenomen worden, maar mogen niet gekauwd of fijngemalen worden. Ze moeten ingenomen worden met water (ten minste een ½ glas).

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dieniet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Voor de beoordeling van de bijwerkingen worden de volgende termen gebruikt om de frequentie te omschrijven:Zeer vaak: Bij meer dan 1 op de 10 gebruikers Vaak; Bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers Soms: Bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers7

Wat u moet doen als u meer van Metoprololsuccinaat Retard Mylan heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem direct contact op met een arts, die zal dan de juiste maatregelen nemen afhankelijk van hoeveel tabletten u heeft ingenomen. Neem de verpakking mee, zodat de arts weet welk werkzaam bestanddeel u heeft ingenomen. Hij kan dan de juiste maatregelen nemen.

Afhankelijk van de mate van overdosering, kunnen de volgende klachten optreden: een aanzienlijke bloeddrukverlaging, langzame hartslag, hartritmestoornissen, hartfalen, flauwvallen door een te laag bloedvolume, hartstilstand, vernauwing of spasmen van de luchtwegen, bewusteloosheid (zelfs coma), misselijkheid, braken en blauw-rode verkleuring van de huid en slijmvliezen (cyanose).

Gelijktijdig gebruik met alcohol, bloeddrukverlagende geneesmiddelen, quinidine (een geneesmiddel om hartritmestoornissen te behandelen) of barbituraten (slaapmiddelen) kunnen de symptomen verergeren.

De eerste tekenen van overdosering treden op na 20 minuten tot 2 uur na inname van het geneesmiddel.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Metoprololsuccinaat Retard Mylan te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Ga verder met innemen zoals u dit gewend bent.

Als u stopt met het gebruik van Metoprololsuccinaat Retard Mylan

Wanneer u het gebruik van Metoprololsuccinaat Retard Mylan wilt onderbreken of u wilt eerder stoppen, neem dan contact op met uw arts.

De behandeling met bètareceptor blokkers mag niet plotseling gestopt worden. Wanneer de behandeling gestopt moet worden moet dit altijd geleidelijk gedaan worden over een periode van ten minste 2 weken. Wanneer mogelijk, door het geleidelijk halveren van de dosering tot de laagste dosering van een halve tablet Metoprololsuccinaat Retard Mylan 25 (overeenkomend met 11,88 mg metoprololsuccinaat) is bereikt. Deze laatste dosering moet gedurende ten minste 4 dagen gebruikt worden voordat de behandeling volledig gestopt wordt. Wanneer klachten ontstaan, moet de dosering langzamer afgebouwd worden.

Het plotseling stoppen van bètareceptor blokkers kan leiden tot de verslechtering van het hartfalen en kan het risico op een hartaanval of een plotselinge hartdood vergroten.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Metoprololsuccinaat Retard Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Neem direct contact op met uw arts wanneer u één van de volgende klachten heeft:

 • pijn op het hart;
 • benauwdheid;
 • geel worden van de huid en/of ogen (dit kan een teken zijn dat de lever ontstoken is).

Zelden: Bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers Zeer zelden: Bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Onbekend: De frequentie kan niet bepaald worden met de beschikbare gegevens

Zeer vaak

 • aanzienlijke bloeddrukverlaging, ook wanneer men opstaat vanuit een liggende positie, zeer zelden gepaard gaande met bewusteloosheid;
 • vermoeidheid

Vaak:

 • vertraagde hartslag (bradycardie), evenwichtsstoornissen (zeer zelden gepaard gaande met bewusteloosheid), het gevoel van een onregelmatige hartslag of hartkloppingen (palpitaties);
 • duizeligheid, hoofdpijn;
 • benauwdheid na inspanning;
 • misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping;
 • koude handen en voeten.

Soms

 • voorbijgaande verslechtering van het hartfalen, een bepaalde vorm van hartritmestoornissen (eerste graads AV-block), pijn rond het hart;
 • waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie):
 • verkramping van de luchtpijp;
 • braken;
 • huidveranderingen, huiduitslag die op psoriasis lijkt, toegenomen zweten;
 • spierkrampen;
 • gewichtstoename;
 • vocht vasthouden (oedeem);
 • depressie, verminderde concentratie, slaperigheid en slapeloosheid, nachtmerries.

Zelden

 • functionele hartritmestoornissen, zoals een galopperend ritme (het hart slaat een slag over) of een versnelde hartslag, bepaalde hartritmestoornissen (geleidingsstoornissen);
 • problemen bij het zien, droge of geïrriteerde ogen, oogontsteking;
 • verkoudheid;
 • droge mond;
 • haarverlies;
 • verslechtering van suikerziekte die aanwezig was zonder de typische symptomen (latente diabetes mellitus);
 • afwijkende leverfunctietestwaarden;
 • impotentie en andere seksuele aandoeningen, hard worden van het bindweefsel in het zwellichaam van de penis (plastische verharding van de penis);
 • nervositeit, opgewondenheid.

Zeer zelden

 • verlaging van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes (leukopenie);
 • suizen in het oor (tinnitus), gehoorstoornissen;
 • smaakstoornissen;
 • overgevoeligheid voor licht, verslechtering van psoriasis, psoriasis, huidveranderingen die lijken op psoriasis;
 • pijn in de gewrichten, spierzwakte;
 • afsterven van weefsel (necrose) bij patiënten met een slechte doorbloeding in de armen en/of benen voordat de behandeling gestart werd, verergering van de klachten bij patiënten met etalage benen (claudicatio intermittens, een krampend gevoel in de benen wanneer gesport

wordt of tijdens het lopen) of verkramping van de bloedvaten die bloed naar de vingers of tenen brengen (Syndroom van Raynaud);

 • ontsteking van de lever;
 • vergeetachtigheid of een verminderd geheugen, verwardheid, hallucinaties, persoonlijkheidsveranderingen (bijv. stemmingswisselingen).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Metoprololsuccinaat Retard Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Metoprololsuccinaat Retard Mylan

 • Het werkzame bestanddeel is metoprololsuccinaat.

Bevat per tablet met verlengde afgifte 23,75 mg of 47,5 mg of 95 mg of 190 mg metoprololsuccinaat overeenkomend met respectievelijk 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg metoprololtartraat.

 • De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: sucrose, maïszetmeel, macrogol 6000, poly(ethylacrylaat, methylacrylaat) (2:1), talk, povidon K90, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat (Ph.Eur), watervrij colloïdaal siliciumdioxide, D-glucose.

Tabletomhulling: hypromellose, talk, macrogol 6000, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Metoprololsuccinaat Retard Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Metoprololsuccinaat Retard Mylan tabletten zijn witte, langwerpige, biconvexe, filmomhulde tabletten met een breuklijn op beide zijden.

Metoprololsuccinaat Retard Mylan is beschikbaar in aluminium/aluminium doordrukstrips met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60 , 98 en 100 tabletten en in HDPE-tablettencontainers met PP-schroefdop met 30, 60, 100, 250 en 500 tabletten.

Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Ingeschreven in het register onder nummer

RVG 103182 (Metoprolosuccinaat Retard Mylan 25)

RVG 103183 (Metoprolosuccinaat Retard Mylan 50)

RVG 103184 (Metoprolosuccinaat Retard Mylan 100)

RVG 103185 (Metoprolosuccinaat Retard Mylan 200)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikanten

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten

Phast GmbH, Kardinal-Wendel-Straße 16, 66424 Homburg, Duitsland

Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, 64295 Darmstadt, Duitsland Tjoa Pack Hungary Kft, 2040 Budaörs, Vasút u. 13, Hongarije

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Metoprololsuccinat Generics 23.75mg/47.5mg/95mg/190 mg Retardtabletten Hongarije Metoprolol Retard Mylan

Nederland Metoprololsuccinaat Retard Mylan 25/50/100/200 Slowakije Metoprolol Mylan 23.75 mg/47.5 mg/95 mg Tsjechië Metoprolol Mylan 47.5 mg/95 mg/190 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2009.

Advertentie

Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.