Flixotide 50 Inhalator CFK-vrij, aërosol 50 microgram/dosis

ATC-Code
R03BA05
Medikamio Hero Image

GlaxoSmithKline

Stof Verdovend Psychotrope
Fluticason Nee Nee
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen, inhalatiemiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flixotide Inhalator bevat het geneesmiddel fluticasonpropionaat.

De arts heeft u dit geneesmiddel voorgeschreven om u te helpen ademhalingsproblemen te voorkomen, zoals:

 • Astma
 • Chronische Obstructieve Pulmonale Ziekte (COPD)

U moet Flixotide dagelijks gebruiken volgens de aanwijzingen van uw arts. Zo weet u zeker, dat het goed werkt bij de controle van uw astma en COPD.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Flixotide niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluticasonpropionaat of voor één van de andere bestanddelen van Flixotide of het drijfgas norfluraan (HFA-134a).

Wees extra voorzichtig met Flixotide Inhalator

 • als u corticosteroïden gebruikt in tabletvorm mag u alleen na overleg met uw arts overschakelen op Flixotide. Dit dient geleidelijk te gebeuren, volgens voorschrift van uw arts. Een aantal patiënten kan zich onwel voelen gedurende het staken van de therapie met algemene corticosteroïden, ondanks het feit dat de ademhalingsfunctie gelijk blijft of zelfs verbetert. Zij dienen te worden aangemoedigd om Flixotide te gebruiken. U kunt hierbij last krijgen van eczeem of een allergische neusaandoening. Deze allergische aandoeningen dienen door uw behandelend arts adequaat behandeld te worden. Stop nooit ineens met het oude geneesmiddel

Flixotide CSP (v 1.0)

 • wanneer u gedurende lange tijd hoge doses Flixotide gebruikt, kan de natuurlijke productie van steroïdhormonen door de bijnierschors worden onderdrukt. Dit kan leiden tot Cushing- syndroom/Cushing-achtige verschijnselen (zie hoofdstuk 4 Mogelijke bijwerkingen) en vertraagde groei bij kinderen en adolescenten. Uw arts zal regelmatig nagaan of een van deze bijwerkingen bij u optreedt en of u de laagste dosis Flixotide gebruikt die nodig is om uw astma onder controle te houden
 • bij langdurig gebruik van hoge doses Flixotide werd bij kinderen gebrek aan eetlust (anorexia), buikpijn (abdominale pijn), gewichtsverlies, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, lage bloeddruk (hypotensie), hypoglykemie en de nasleep van verminderd bewustzijn of convulsies waargenomen, als gevolg van een acute onderdrukking van de bijnier. Situaties waarbij dit ook kan gebeuren: blootstelling aan trauma, operatie, infectie of elke snelle vermindering van de dosering
 • indien u longtuberculose (TBC) heeft mag u Flixotide alleen gebruiken na overleg met uw arts
 • indien u ooit een schimmelinfectie in uw mond heeft gehad, overleg het dan met uw arts voordat u Flixotide gaat gebruiken
 • Flixotide kan uw bloedglucose verhogen. Uw arts moet hiermee rekening houden bij het voorschrijven van Flixotide Inhalator als u bekend bent met suikerziekte (diabetes mellitus)
 • als u bij regelmatig gebruik van Flixotide Inhalator merkt dat benauwdheidsklachten aanhouden of sneller terugkeren dan u gewend bent (bijv. door het vaker gebruiken van kortwerkende luchtwegverwijders), is het raadzaam uw arts te raadplegen
 • Flixotide Inhalator kunt u niet gebruiken om een aanval van benauwdheid te stoppen

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. In sommige gevallen is Flixotide niet geschikt om tegelijk met andere geneesmiddelen te gebruiken.

Vertel uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, voordat u Flixotide gaat gebruiken:

 • antivirale middelen en antischimmel geneesmiddelen (zoals ritonavir, ketoconazol en itraconazol). Sommige van deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid fluticason in uw lichaam verhogen. Dit kan het risico op het optreden van bijwerkingen verhogen
 • corticosteroïden (ingenomen via de mond of toegediend per injectie). Als u deze geneesmiddelen recent heeft gehad, kan dit het risico verhogen dat dit geneesmiddel uw bijnier beïnvloedt

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Flixotide tijdens zwangerschap of borstvoeding. Tot op heden zijn er echter geen aanwijzingen voor schadelijke effecten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht naar de invloed van Flixotide op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het is echter onwaarschijnlijk dat Flixotide een negatieve invloed heeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

 • gebruik uw Flixotide elke dag tot uw arts u adviseert te stoppen
 • volg bij gebruik van Flixotide nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Uw arts zal er naar streven u een zo laag mogelijk effectieve onderhoudsdosering voor te schrijven

ASTMA :

VOLWASSENEN EN KINDEREN OUDER DAN 16 JAAR:

100 tot 500 microgram tweemaal daags. Incidenteel kan uw arts hogere doseringen voorschrijven om uw klachten onder controle te krijgen.

Flixotide CSP (v 1.0)

KINDEREN VAN 4 JAAR EN OUDER

50 tot 200 microgram tweemaal daags. Hiervoor moet u de Flixotide 50 Inhalator gebruiken of de Flixotide 50 Inhalator in combinatie met de los verkrijgbare Volumatic.

KINDEREN TUSSEN 1 EN 4 JAAR:

100 microgram tweemaal daags. Hiervoor moet u de Flixotide Inhalator in combinatie met de los verkrijgbare Babyhaler gebruiken.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij het voorkomen van benauwdheid, is het noodzakelijk dat u Flixotide dagelijks gebruikt. Het effect van Flixotide is binnen 4 tot 7 dagen na aanvang van de behandeling merkbaar. Het kan echter enige weken duren voordat dit effect maximaal is. Bij patiënten die niet eerder met inhalatiecorticosteroïden behandeld zijn, is gebleken dat Flixotide al binnen 24 uur een therapeutisch effect kan hebben. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is. Het is belangrijk dat u Flixotide blijft gebruiken, ook als u geen klachten heeft.

VOLWASSENEN:

500 microgram tweemaal daags.

Het is belangrijk dat u Flixotide elke dag blijft gebruiken.

OUDEREN OF PATIËNTEN MET NIERFUNCTIESTOORNIS:

Het is niet nodig voor deze patiënten de dosis aan te passen.

Instructies voor een correct gebruik

 • uw arts, verple(e)g(st)er of apotheker moet u instructies geven over het correcte gebruik van uw inhalator. Zij moeten regelmatig controleren hoe u de inhalator gebruikt. Indien u Flixotide Inhalator niet gebruikt zoals voorgeschreven, kan dit betekenen dat dit niet helpt voor uw astma of COPD zoals zou moeten. Het geneesmiddel bevindt zich in een metalen spuitbusje dat onder druk staat, geplaatst in een plastic houder met een mondstuk (samen de inhalator).

Het testen van uw inhalator

1. Als u de inhalator voor de eerste keer gebruikt, test dan of deze goed werkt. Verwijder het beschermkapje van het mondstuk door zachtjes met duim en wijsvinger in de zijkanten te knijpen en het kapje eraf te trekken.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.