Advertentie

Auteur: Johnson & Johnson


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Imodium bevat loperamidehydrochloride. Dat is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darm vermindert. Zo zorgt deze stof voor de werking van Imodium tegen diarree. Imodium werkt alleen dáár waar het nodig is, namelijk in de darm. Imodium stopt diarree meestal binnen enkele uren.

Imodium wordt gebruikt tegen acute of chronische diarree bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over. Chronische diarree is langdurig. Imodium wordt gebruikt om de diarree zelf te bestrijden. Het behandelt niet de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak van de diarree bekend is, dient deze oorzaak te worden behandeld.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Imodium niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, benauwdheid, of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Imodium en raadpleeg uw arts.
 • U mag Imodium nooit geven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.
 • Gebruik Imodium niet als u denkt dat de oorzaak van de diarree een vergiftiging, bijvoorbeeld met een zwaar metaal (zoals kwik, lood of cadmium), zou kunnen zijn.
 • U mag Imodium niet gebruiken als u een ‘megacolon’ heeft. Dat is een sterk verwijde dikke darm; een ernstige situatie die kan voorkomen bij patiënten met de ziekte van Hirschsprung, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag.
 • Gebruik Imodium niet als u eigenlijk een verstopping van de darmen heeft, waardoor er wat waterige ontlasting ’doorlekt’. Dit komt voor bij bepaalde darmaandoeningen.
Imodium drank v4.2-B3.0 1
PIL Januari 2013
 • Gebruik Imodium niet als u aanhoudende buikpijn heeft, als u hoge koorts heeft en/of als uw ontlasting slijm en/of bloed bevat. Deze verschijnselen kunnen komen door een voedselvergiftiging of door een infectie of ontsteking van de dikke darm.
 • Gebruik Imodium niet als u een bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter, heeft.
 • Gebruik Imodium niet als u een ernstige darmontsteking heeft (bv. colitis ulcerosa of pseudomembraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica).
 • Gebruik Imodium niet in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Imodium?

Met Imodium wordt alleen de diarree zelf aangepakt, maar niet de oorzaak daarvan. Als de oorzaak bekend is, dan moet die apart worden behandeld, indien mogelijk. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

 • Als u diarree heeft, verliest u veel vocht (uitdroging). Met dat vocht gaan ook belangrijke andere stoffen verloren. Verschijnselen van uitdroging kunnen zijn: een droge mond, duizeligheid en/of overgeven. Gevaar van uitdroging bestaat vooral bij jonge kinderen en ouderen. Bij hen moet daarom de eerste maatregel bij diarree zijn: het vocht in het lichaam aanvullen en op peil houden. Dat betekent: veel drinken, en suiker en zout aanvullen. U kunt bij de apotheek of drogisterij daarvoor een speciaal zout-suikermengsel (ORS genaamd) krijgen, dat in water moet worden opgelost. Vraag uw arts of apotheker hierover om advies.
 • Als u aids heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium. Stop met Imodium zodra u last krijgt van een opgezette buik. Neem in dat geval contact op met uw arts. Bij mensen met aids en een ernstige darminfectie (infectieuze colitis) die loperamide gebruikten (de stof die ook in Imodium zit), zijn enkele gevallen gemeld van constipatie met een verhoogd risico voor toxisch megacolon. Dat is een sterk verwijde dikke darm, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag.
 • Werkt uw lever minder goed? Neem dan contact op met uw arts voordat u Imodium gaat gebruiken. Misschien moet u goed gecontroleerd worden als u Imodium gebruikt. Bovendien heeft u misschien een andere dosis nodig om bijwerkingen op het zenuwstelsel te vermijden.

Kinderen van 2 tot 6 jaar mogen Imodium alleen gebruiken op voorschrift van een arts of onder toezicht van een arts. Houd u altijd aan de dosering die de arts heeft voorgeschreven.

Wanneer moet u stoppen met Imodium?

 • Stop met Imodium zodra uw ontlasting vaster wordt of zodra er meer dan twaalf uur geen ontlasting meer heeft plaatsgevonden.
 • Gebruikt u Imodium tegen acute diarree? Als de diarree niet vermindert binnen 48 uur nadat u bent begonnen met het gebruik van Imodium, stop dan met het gebruik van Imodium en neem contact op met uw arts.
 • Als u Imodium niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken. Zijn uw klachten na 14 dagen nog niet verdwenen, neem dan contact op met uw arts. Als u

Imodium wel gebruikt op voorschrift van uw arts, dan zal de arts de dosis aanpassen als de klachten na 14 dagen nog niet verdwenen zijn.

 • Als u last krijgt van verstopping of een opgezette buik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Imodium en neem contact op met uw arts.
 • Als u Imodium gebruikt tegen chronische diarree, dan zal uw arts na enige tijd proberen of de dosering bij u kan worden verlaagd of dat met de behandeling kan worden gestopt.

Houd u zorgvuldig aan de aanbevolen dosering. Als u de aanbevolen dosering overschrijdt, bestaat er een kans op darmverstopping. U kunt dit herkennen aan verstopping, een opgezette buik en het doorlekken van waterige ontlasting.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Imodium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

Imodium drank v4.2-B3.0 2
PIL Januari 2013

arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft of kruidengeneesmiddelen. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering).

Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u een van de onderstaande geneesmiddelen inneemt:

 • geneesmiddelen met vergelijkbare farmacologische eigenschappen als loperamide, omdat verwacht wordt dat ze het effect van Imodium kunnen versterken.
 • geneesmiddelen die de gastro-intestinale transit versnellen, omdat verwacht wordt dat ze het effect van Imodium kunnen verminderen.
 • ritonavir (tegen hiv-infecties)
 • kinidine (behandelen van hartritmestoornissen)
 • oraal desmopressine (behandelen van urine incontinentie)
 • itraconacole of ketoconazole (behandelen van schimmelinfecties)
 • gemfibrozil (om cholesterol te verlagen)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

De therapeutische voordelen moeten worden afgewogen tegen de potentiële risico's alvorens Imodium toe te dienen tijdens de zwangerschap, in het bijzonder tijdens het eerste trimester. Daarom dient een arts te worden geraadpleegd.

Borstvoeding

De stof die zorgt voor de werking van Imodium komt in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Daarom kunt u beter geen Imodium gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u Imodium toch gaat gebruiken, stop dan met de borstvoeding. Overleg hierover zo nodig met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het gebruik van Imodium kan vermoeidheid, duizeligheid of sufheid voorkomen. Voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat bedienen, moet u zich heel bewust afvragen of dat bij u misschien het geval is.

Imodium bevat cochenillerood, glycerol, natrium, parahydroxybenzoaten en alcohol

Imodium drank bevat cochenillerood A (E124). Cochenillerood A kan allergische reacties zoals astma veroorzaken. De kans hierop is groter wanneer u overgevoelig bent voor producten die acetylsalicylzuur bevatten (bepaalde pijnstillers).

Imodium drank bevat glycerol (E422). Dit kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken. Imodium drank bevat 10 mg natrium per ml. Bij de maximale dosis van 80 ml per dag betekent dat 800 mg natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. Imodium drank bevat parahydroxybenzoaten (E216 en E218). Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Imodium drank bevat kleine hoeveelheden alcohol; minder dan 100 mg per dosis.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Wanneer u Imodium gebruikt op voorschrift van uw arts, dient u zich aan de aanwijzingen van de arts te houden. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Kinderen jonger dan 2 jaar

Imodium drank v4.2-B3.0 3
PIL Januari 2013

Kinderen jonger dan 2 jaar mogen geen Imodium krijgen.

Kinderen van 2 tot 6 jaar

Kinderen van 2 tot 6 jaar mogen Imodium alleen gebruiken op voorschrift van de arts of onder toezicht van de arts. Houd u aan de hoeveelheid die de arts heeft voorgeschreven.

Kinderen van 6 tot 8 jaar

De hoeveelheid die een kind per keer moet innemen, is afhankelijk van het gewicht van het kind. De dosering is 5 ml (1 maatbekertje) per 10 kg lichaamsgewicht. In de onderstaande tabel ziet u een aantal voorbeelden.

lichaamsgewicht 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg
hoeveelheid Imodium        
per keer 7½ ml 10 ml 12½ ml 15 ml

Een kind mag deze hoeveelheid 2 tot 3 keer per dag innemen.

Kinderen ouder dan 8 jaar Bij acute (plotselinge) diarree

Begin met 10 ml (2 maatbekertjes). Neem (of geef) daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 10 ml (2 maatbekertjes), zolang de diarree duurt.

Bij chronische (langdurige) diarree

Begin met 10 ml (2 maatbekertjes) per dag. Deze dosis moet worden bijgesteld, totdat het kind 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 10 tot 60 ml drank (2 tot 12 maatbekertjes) per dag.

De hoeveelheid Imodium die een kind op één dag in mag nemen, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Per 10 kg lichaamsgewicht mag een kind nooit meer innemen dan 15 ml (3 maatbekertjes) op één dag. Hierbij dient men er tevens op te letten dat men nooit meer dan 80 ml (16 maatbekertjes) per dag toedient. Een kind van 20 kg mag dus op één dag nooit meer innemen dan 30 ml (6 maatbekertjes). In de onderstaande tabel ziet u een aantal andere voorbeelden.

lichaamsgewicht 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 45 kg 50 kg meer dan 53 kg
maximale hoeveelheid 30 ml 37½ ml 45 ml 52½ ml 60 ml 67½ ml 75 ml 80 ml
Imodium-drank per dag

Volwassenen

Bij acute (plotselinge) diarree

Begin met 20 ml (4 maatbekertjes). Neem daarna na elke daaropvolgende losse ontlasting 10 ml (2 maatbekertjes), zolang de diarree duurt. Neem nooit meer dan 80 ml (16 maatbekertjes) op één dag.

Bij chronische (langdurige) diarree

Begin met 20 ml (4 maatbekertjes) per dag. Deze dosis moet worden bijgesteld, totdat u 1 tot 2 maal per dag vaste ontlasting heeft. Meestal wordt dit bereikt met 10 tot 60 ml (2 tot 12 maatbekertjes) per dag. U mag nooit meer dan 80 ml (16 maatbekertjes) op één dag innemen.

Ouderen

Er is geen aanpassing van de dosis vereist voor ouderen.

Verminderde nierfunctie

Er is geen aanpassing van de dosis vereist bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Verminderde functie van de lever

Imodium drank v4.2-B3.0 4
PIL Januari 2013

Imodium moet voorzichtig gebruikt worden bij deze patiënten vanwege het verminderde ‘first-pass’ metabolisme (Zie rubriek 2. Wanneer mag u Imodium niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?).

Hoe moet u de fles openen?

U krijgt de fles als volgt open: druk de plastic schroefdop naar beneden en draai tegelijkertijd de dop tegen de richting van de klok in.

Neem nooit zomaar een slok van de drank. Meet de hoeveelheid die u in moet nemen af met het bijbehorende maatbekertje. Het maatbekertje heeft twee maatstreepjes: één voor 2½ ml en één voor 5 ml. U kunt de drank onverdund innemen of mengen door een glas water, thee of limonade. U kunt Imodium tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door innemen.

Hoe gebruikt u het maatbekertje?

Gebruik het maatbekertje zoals het op de fles zit. Zorg dat de kant met de maatverdeling (met de kleinste inhoud) naar boven is gericht; dat is de kant die u moet vullen. Als de pijl aan de zijkant naar boven wijst, is de goede kant boven.

Heeft u te veel van Imodium gebruikt?

Overdosering houdt in dat u of iemand in uw omgeving meer Imodium heeft ingenomen dan is aangegeven in deze bijsluiter (zie onder “Hoe gebruikt u Imodium?”). Raadpleeg in deze gevallen een arts. De belangrijkste verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: misselijkheid, overgeven, buikpijn, buikkrampen, droge mond, verminderd bewustzijn, ongecoördineerde bewegingen , slaperigheid, kleine oogpupillen, stijve spieren, een langzame of zwakke ademhaling, moeite met plassen en verstopping. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Imodium dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als uw kind te veel Imodium heeft ingenomen.

Bent u vergeten Imodium te gebruiken?

Als u bent vergeten uw Imodium in te nemen, doe dat dan alsnog, tenzij u een normale ontlasting heeft gehad. Maar neem nooit een dubbele dosis in om zo de vergeten dosis in te halen. Zorg in elk geval dat er minstens twee uur tussen twee innames zit.

Als u stopt met het gebruik van Imodium

U kunt zonder bezwaar stoppen met het gebruik van Imodium. Als u Imodium op voorschrift van een arts gebruikt, stop dan niet zonder overleg met uw arts op eigen initiatief met de behandeling, maar houd u aan het voorschrift van uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling met Imodium en raadpleeg uw arts indien de volgende verschijnselen zich voordoen.

Imodium drank v4.2-B3.0 5
PIL Januari 2013

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten): Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreactie, anafylactische reactie (inclusief anafylactische shock) en anafylactoïde reactie (ernstige allergische reactie over het hele lichaam) Zenuwstelselaandoeningen: verlies van bewustzijn of verminderd bewustzijn, verhoogde spierspanning, coördinatieafwijkingen

Maagdarmstelselaandoeningen: darmobstructie, vergroting van de dikke darm, opgezette buik Huid- en onderhuidaandoeningen: toxisch-allergische reactie ter hoogte van de huid en slijmvliezen gekenmerkt door roodheid, vorming van blaren en loskomen van de opperhuid (bulleuze eruptie (ook Stevens-Johnson-syndroom, Lyell-syndroom en erythema multiforme)), opgezwollen gelaat, netelroos, jeuk

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten):

Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn, duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen: constipatie, misselijkheid, winderigheid

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten):

Zenuwstelselaandoeningen: slaperigheid

Maagdarmstelselaandoeningen: buikpijn, abdominaal ongemak, droge mond, pijn in de bovenbuik, braken, dyspepsie

Huid- en onderhuidaandoeningen: huiduitslag

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten): Oogaandoeningen: vernauwing van de pupil

Nier- en urinewegaandoeningen: urineretentie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vermoeidheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en/of op de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Als de fles eenmaal open is geweest, dan is de drank nog hooguit zes maanden goed. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of drogist.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Imodium?

 • De werkzame stof in dit middel is loperamidehydrochloride. Imodium bevat 0,2 mg loperamidehydrochloride per milliliter drank.
Imodium drank v4.2-B3.0 6
PIL Januari 2013
 • De andere stoffen in dit middel zijn: glycerol (E422), natriumsacharine, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), cochenillerood A (E124), frambozensmaakstof, rodebessensmaakstof, ethanol, citroenzuur (E330), gezuiverd water.

Hoe ziet Imodium eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Imodium drank is een heldere, rode, siroopachtige vloeistof.

Imodium drank is verpakt in een fles met 90 ml of 100 ml drank. De verpakking bevat verder een maatbekertje. Een vol maatbekertje bevat 5 ml Imodium drank.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer B.V., Rooseveltweg 15, 1314 SJ Almere

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 08423

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Imodium drank v4.2-B3.0 7

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK