Metfocell 850 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Metfocell 850 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Metformine
Toelating Nederland
Producent Medcell Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code A10BA02
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Vergunninghouder

Medcell Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wat is Metfocell

Metfocell bevat metformine, een geneesmiddel voor de behandeling van diabetes. Het behoort tot de groep biguaniden.

Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier wordt gemaakt dat ervoor zorgt dat uw lichaam glucose (suiker) opneemt uit het bloed. Uw lichaam gebruikt glucose als energiebron of slaat het op om het later te kunnen gebruiken.

Wanneer u diabetes heeft maakt uw alvleesklier onvoldoende insuline aan of uw lichaam is niet in staat de gemaakte insuline goed te gebruiken. Hierdoor ontstaan hoge bloedsuikerspiegels in uw bloed.

Metfocell helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen tot een zo normaal mogelijk niveau.

Wanneer u een volwassene bent met overgewicht, dan kan het gebruik van Metfocell gedurende een langere periode ook helpen het risico op complicaties die bij diabetes horen te verlagen.

Waarvoor wordt Metfocell gebruikt

Metfocell wordt gebruikt om patiënten met type-II-diabetes (ook wel “niet insuline afhankelijke diabetes” genoemd) te behandelen wanneer een dieet en lichaamsbeweging alleen niet genoeg zijn om de bloedsuikerspiegels te controleren. Het wordt met name gebruikt door patiënten met overgewicht.

Volwassenen kunnen Metfocell alleen gebruiken of samen met andere geneesmiddelen voor diabetes (medicijnen die oraal worden gebruikt of insuline).

Kinderen van 10 jaar en ouder en jong volwassenen kunnen Metfocell alleen gebruiken of samen met insuline.

2 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • wanneer u lever- of nierproblemen heeft;
 • wanneer u ongecontroleerde diabetes heeft, zoals met ernstige hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegels), misselijkheid, overgeven, uitdroging, snel gewichtsverlies of ketoacidose. Ketoacidose is een aandoening waarbij de zogenaamde ‘ketonlichamen’ zich ophopen in het bloed en dit kan een voorstadium van coma tot gevolg hebben. De verschijnselen zijn maagpijn, snelle en diepe ademhaling, slaperigheid of een ongebruikelijke fruitachtige geur van de adem;
 • wanneer u teveel vocht verliest uit uw lichaam (uitdroging), zoals door langdurige of ernstige diarree, of wanneer u een aantal keren achter elkaar heeft overgegeven. Uitdroging kan leiden tot nierproblemen, waardoor u risico loopt op lactaatacidose (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig met dit middel?”);
 • wanneer u een ernstige infectie heeft, zoals een infectie aan uw longen, luchtwegen of nieren. Ernstige infecties kunnen tot nierproblemen leiden, waardoor u risico loopt op lactaatacidose (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig met dit middel?”);
 • wanneer u wordt behandeld voor hartfalen, onlangs een hartaanval heeft gehad, ernstige problemen heeft met de bloedsomloop of moeilijkheden heeft met ademen. Hierdoor kan een tekort aan zuurstof optreden in weefsels, waardoor u risico loopt op lactaatacidose (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig met dit middel?”);
 • wanneer u veel alcohol drinkt;

Wanneer één van het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan u arts voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Metfocell veroorzaakt zeer zelden, een ernstige complicatie die lactaatacidose wordt genoemd. Dit kan met name optreden wanneer uw nieren niet goed werken.Het risico op het krijgen van lactaatacidose is ook verhoogd bij ongecontroleerde diabetes, langdurig vasten of alcoholgebruik. Symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige moeheid en moeilijkheden met ademhalen. Wanneer dit optreedt kunt u directe behandeling in een ziekenhuis nodig hebben, aangezien lactaatacidose kan leiden tot coma. Stop onmiddellijk met het gebruik van Metfocell en raadpleeg direct uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Vraag uw arts om advies wanneer u

 • een onderzoek moet ondergaan, zoals een röntgenfoto of een scan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel dat via een injectie in uw bloedbaan wordt toegediend;
 • een grote operatie moet ondergaan.

U dient het gebruik van Metfocell gedurende een bepaalde periode te stoppen voor en na het onderzoek of de operatie. Uw arts zal beslissen of u een andere behandeling nodig heeft in deze periode. Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts precies opvolgt.

Metfocell zelf veroorzaakt nooit hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel). Wanneer u echter Metfocell samen met andere geneesmiddelen voor diabetes gebruikt die hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals

sulfonureumderivaten, insuline, glinides), is er een risico op hypoglykemie. Wanneer u last heeft van symptomen van hypoglykemie zoals zwakte, duizeligheid, toegenomen zweten, snelle hartslag, stoornissen met zien of concentratieproblemen, helpt het vaak om iets te eten of drinken wat suiker bevat.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Wanneer u een onderzoek moet ondergaan, zoals een röntgenfoto of een scan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een jodiumbevattend contrastmiddel dat via een injectie wordt toegediend in uw bloedbaan, dient u voor een bepaalde tijd voor en na het onderzoek te stoppen met het gebruik van Metfocell (zie hierboven: “Vraag uw arts om advies wanneer u”).

Vertel uw arts wanneer u Metfocell tegelijkertijd gebruikt met één van de volgende middelen. U heeft mogelijk vaker een bloedsuikertest nodig of uw arts kan de dosering van Metfocell aanpassen:

 • diuretica (plastabletten, gebruikt om vocht af te voeren door meer urine maken);
 • bèta-2 agonisten, zoals salbutamol of terbutaline (worden gebruikt bij astma);
 • corticosteroiden (om verschillende aandoeningen te behandelen, zoals ernstige ontstekingen van de huid of bij astma).
 • andere geneesmiddelen om diabetes te behandelen.

Gebruikt u naast Metfocell nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Drink geen alcohol tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Alcohol kan het risico op lactaatacidose verhogen, met name wanneer u een leverprobleem heeft of wanneer u ondervoed bent. Dit is ook van toepassing op geneesmiddelen die alcohol bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap heeft u insuline nodig om uw diabetes te behandelen. Vertel uw arts als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden, zodat uw arts de behandeling kan aanpassen. Het wordt niet aanbevolen om dit geneesmiddel te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding aan uw kind te geven.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metfocell alleen veroorzaakt geen hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel). Dit houdt in dat het de rijvaardigheid of het gebruik van machines niet zal beïnvloeden.

Wees echter voorzichtig wanneer u Metfocell samen gebruikt met andere middelen voor de behandeling van diabetes die wel hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals sulfonureumderivaten, insuline, glinides). Symptomen van hypoglykemie zijn: zwakte, duizeligheid, toegenomen zweten, snelle hartslag, stoornissen met het zien of concentratiemoeilijkheden. Rijdt niet of gebruik geen machines wanneer u deze symptomen begint te krijgen.

3 HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Metfocell kan de voordelen van een gezonde levensstijl niet vervangen. Ga door met het volgen van dieetadviezen van uw arts en zorg regelmatig voor lichaamsbeweging.

De gebruikelijke dosering is:

Kinderen van 10 jaar en ouder en jong volwassenen starten meestal met 500 mg of 850 mg Metfocell eenmaal per dag. De maximale dosering is 2000 mg per dag in twee of drie afzonderlijke giften. De behandeling van kinderen tussen 10 en 12 jaar oud wordt alleen aanbevolen op uitdrukkelijk advies van uw arts, omdat de ervaring in deze leeftijdsgroep beperkt is.

Volwassenen starten meestal met 500 mg of 850 mg Metfocell twee of drie maal per dag. De maximale dosering is 3000 mg in drie afzonderlijke giften.

Wanneer u ook insuline gebruikt, zal uw arts u vertellen hoe u met Metfocell moet starten.

Onderzoeken

 • uw arts zal regelmatig uw glucosegehalte in het bloed (laten) bepalen en uw dosering Metfocell aanpassen aan uw bloedsuikerspiegel. Dit is met name belangrijk voor kinderen en jong volwassenen of wanneer u ouder bent;
 • uw arts zal ook ten minste één keer per jaar uw nierfunctie controleren. Mogelijk heeft u vaker een controle nodig wanneer u ouder bent of wanneer uw nieren niet normaal werken.

Hoe moet u Metfocell gebruiken

Neem de tablet in tijdens of na de maaltijd. Zo worden spijsverteringsproblemen vermeden. Maal de tabletten niet fijn en kauw niet op de tabletten. Metfocell 1000 mg kan worden gedeeld in twee gelijke helften. Neem elke tablet met een glas water in.

 • wanneer u één dosis per dag inneemt, neem deze dan in de ochtend in (bij het ontbijt);
 • wanneer u twee doseringen per dag inneemt, neem deze dan in de ochtend (ontbijt) en avond (avondeten) in;
 • wanneer u drie doseringen per dag inneemt, neem deze dan in de ochtend (ontbijt), middag (lunch) en avond in (avondeten).

Wanneer u op een gegeven moment denkt dat het effect van Metfocell te sterk of te zwak is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer van Metfocell heeft gebruikt dan zou mogen, kunt u last krijgen van lactaatacidose. Symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en moeilijkheden met ademhalen. Als u dit overkomt dan kan het zijn dat u directe behandeling in het ziekenhuis nodig heeft, want lactaatacidose kan leiden tot coma. Neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Metfocell bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • spijsverteringsproblemen zoals misselijkheid, overgeven, diarree, buikpijn en verlies van eetlust. Deze bijwerkingen treden meestal aan het begin van de behandeling met Metfocell op. Het helpt wanneer u de doseringen over de dag verspreid en wanneer u de tabletten tijdens of direct na de maaltijd inneemt. Wanneer de symptomen aanhouden, stop dan met het gebruik van Metfocell en raadpleeg uw arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • smaakveranderingen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • lactaatacidose. Dit is een zeer zelden voorkomende, maar ernstige complicatie vooral wanneer uw nieren niet goed werken. Symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en moeilijkheden met ademhalen.Wanneer dit optreedt heeft u mogelijk direct behandeling nodig in het ziekenhuis omdat lactaatacidose kan leiden tot coma Stop onmiddellijk met het gebruik van Metfocell en neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis;
 • huidreacties, zoals roodheid van de huid (erytheem), jeuk of een jeukende huiduitslag (urticaria);
 • lage vitamine B12-spiegels in het bloed.
 • afwijkingen in leverfunctieonderzoeken of hepatitis (ontsteking van de lever; dit kan vermoeidheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies met of zonder geel worden van de huid of het oogwit ). Wanneer dit bij u optreedt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel.

Kinderen en jong volwassenen

Uit de beperkte gegevens over het gebruik bij kinderen en jong volwassenen bleek dat de bijwerkingen hetzelfde waren in aard en ernst als die bij volwassenen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Als een kind wordt behandeld met Metfocell wordt geadviseerd dat de ouders/verzorgers het gebruik door het kind controleren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en de doordrukstrip na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is metformine.
 1. Elke 500 mg filmomhulde tablet bevat 500 mg metforminehydrochloride, overeenkomend met 390 mg metformine.
 1. Elke 850 mg filmomhulde tablet bevat 850 mg metforminehydrochloride, overeenkomend met 663 mg metformine.
 1. Elke 1000 mg filmomhulde tablet bevat 1000 mg metforminehydrochloride, overeenkomend met 780 mg metformine.
De andere stoffen in dit middel zijn:
 1. Tabletkern: Povidon, Stearinezuur, Colloïdale watervrije silica.

o Filmomhulling: Hypromellose, Titaniumdioxide (E171), Macrogol

Hoe ziet Metfocell er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Metfocell 500 mg, filmomhulde tabletten: witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met de inscriptie “MF” aan één zijde.
 • Metfocell 850 mg, filmomhulde tabletten: witte, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met de inscriptie “MH aan één zijde.
 • Metfocell 1000 mg, filmomhulde tabletten: witte, capsulevormige, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde en de inscripties “M” en “T” aan beiden zijden van de breukstreep. De tabletten kunnen worden gebroken in twee gelijke helften.

Kleurloze PVC/Al of Opaque PVC/Al Blisters

500 mg tabletten: 30, 40, 50, 60, 84, 90, 100, 120, 200 850 mg tabletten: 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120

1000 mg tabletten: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 400

HDPE of polypropyleen tabletflacon met HDPE/LDPE klapdeksel 500 mg tabletten: 30, 40, 90, 100, 200, 250

850 mg tabletten: 30, 90, 100, 250

1000 mg tabletten: 20, 30, 60, 90, 100, 180, 200, 250, 400, 500

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder :

Medcell Pharma B.V., Flevoweg 9 E, 2318 BZ Leiden

Fabrikant:

 • Balkanpharma Dupnitsa, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarije
 • Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, Engeland

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:

RVG 112560 Metfocell 500 mg, filmomhulde tabletten

RVG 112561 Metfocell 850 mg, filmomhulde tabletten

RVG 112562 Metfocell 1000 mg, filmomhulde tabletten

Metfocell 500 mg, 850 mg en 1000 mg filmomhulde tabletten

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Pag. 7 van 7

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl

Advertentie

Stof(fen) Metformine
Toelating Nederland
Producent Medcell Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code A10BA02
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.