Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Metformine HCl Actavis 1000 mg

Metformine HCl Actavis 1000 mg bevat metformine, een geneesmiddel voor de behandeling van diabetes. Het behoort tot de groep biguaniden.

Insuline is een hormoon dat door de alvleesklier wordt gemaakt dat ervoor zorgt dat uw lichaam glucose (suiker) opneemt uit het bloed. Uw lichaam gebruikt glucose als energiebron of slaat het op om het later te kunnen gebruiken.

Wanneer u diabetes heeft maakt uw alvleesklier onvoldoende insuline aan of uw lichaam is niet in staat de gemaakte insuline goed te gebruiken. Hierdoor ontstaan hoge bloedsuikerspiegels in uw bloed.

Metformine HCl Actavis 1000 mg helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen tot een zo normaal mogelijk niveau.

Wanneer u een volwassene bent met overgewicht, dan kan het gebruik van Metformine HCl Actavis 1000 mg gedurende een langere periode ook helpen het risico op complicaties die bij diabetes horen te verlagen.

Waarvoor wordt Metformine HCl Actavis 1000 mg gebruikt

Metformine HCl Actavis 1000 mg wordt gebruikt om patiënten met type-II-diabetes (ook wel “niet insuline afhankelijke diabetes” genoemd) te behandelen wanneer een dieet en lichaamsbeweging

alleen niet genoeg zijn om de bloedsuikerspiegels te controleren. Het wordt met name gebruikt door patiënten met overgewicht.

Volwassenen kunnen Metformine HCl Actavis 1000 mg alleen gebruiken of samen met andere geneesmiddelen voor diabetes (medicijnen die oraal worden gebruikt of insuline).

Kinderen van 10 jaar en ouder en jong volwassenen kunnen Metformine HCl Actavis 1000 mg alleen gebruiken of samen met insuline.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • wanneer u lever- of nierproblemen heeft;
 • wanneer u ongecontroleerde diabetes heeft, zoals met ernstige hyperglykemie (hoge bloedsuikerspiegels), misselijkheid, overgeven, uitdroging, snel gewichtsverlies of ketoacidose. Ketoacidose is een aandoening waarbij de zogenaamde ‘ketonlichamen’ zich ophopen in het bloed en dit kan een voorstadium van coma tot gevolg hebben. De verschijnselen zijn maagpijn, snelle en diepe ademhaling, slaperigheid of een ongebruikelijke fruitachtige geur van de adem;
 • wanneer u teveel vocht verliest uit uw lichaam (uitdroging), zoals door langdurige of ernstige diarree, of wanneer u een aantal keren achter elkaar heeft overgegeven. Uitdroging kan leiden tot nierproblemen, waardoor u risico loopt op lactaatacidose (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 • wanneer u een ernstige infectie heeft, zoals een infectie aan uw longen, luchtwegen of nieren. Ernstige infecties kunnen tot nierproblemen leiden, waardoor u risico loopt op lactaatacidose (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 • wanneer u wordt behandeld voor hartfalen, onlangs een hartaanval heeft gehad, ernstige problemen heeft met de bloedsomloop of moeilijkheden heeft met ademen. Hierdoor kan een tekort aan zuurstof optreden in weefsels, waardoor u risico loopt op lactaatacidose (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”);
 • wanneer u veel alcohol drinkt;

Wanneer één van het bovenstaande op u van toepassing is, raadpleeg dan u arts voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Metformine HCl Actavis 1000 mg veroorzaakt zeer zelden, een ernstige complicatie die lactaatacidose wordt genoemd. Dit kan met name optreden wanneer uw nieren niet goed werken.Het risico op het krijgen van lactaatacidose is ook verhoogd bij ongecontroleerde diabetes, langdurig vasten of alcoholgebruik. Symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige moeheid en moeilijkheden met ademhalen. Wanneer dit optreedt kunt u directe behandeling in een ziekenhuis nodig hebben, aangezien lactaatacidose kan leiden tot

coma. Stop onmiddellijk met het gebruik van Metformine HCl Actavis 1000 mg en raadpleeg direct uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Vraag uw arts om advies wanneer u

 • een onderzoek moet ondergaan, zoals een röntgenfoto of een scan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel dat via een injectie in uw bloedbaan wordt toegediend;
 • een grote operatie moet ondergaan.

U dient het gebruik van Metformine HCl Actavis 1000 mg gedurende een bepaalde periode te stoppen voor en na het onderzoek of de operatie. Uw arts zal beslissen of u een andere behandeling nodig heeft in deze periode. Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts precies opvolgt.

Metformine HCl Actavis 1000 mg zelf veroorzaakt nooit hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel). Wanneer u echter Metformine HCl Actavis 1000 mg samen met andere geneesmiddelen voor diabetes gebruikt die hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals sulfonureumderivaten, insuline, glinides), is er een risico op hypoglykemie. Wanneer u last heeft van symptomen van hypoglykemie zoals zwakte, duizeligheid, toegenomen zweten, snelle hartslag, stoornissen met zien of concentratieproblemen, helpt het vaak om iets te eten of drinken wat suiker bevat.

Wanneer u een onderzoek moet ondergaan, zoals een röntgenfoto of een scan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een jodiumbevattend contrastmiddel dat via een injectie wordt toegediend in uw bloedbaan, dient u voor een bepaalde tijd voor en na het onderzoek te stoppen met het gebruik van Metformine HCl Actavis 1000 mg (zie hierboven: “Vraag uw arts om advies wanneer u”).

Vertel uw arts wanneer u Metformine HCl Actavis 1000 mg tegelijkertijd gebruikt met één van de volgende middelen. U heeft mogelijk vaker een bloedsuikertest nodig of uw arts kan de dosering van Metformine HCl Actavis aanpassen:

 • diuretica (plastabletten, gebruikt om vocht af te voeren door meer urine te maken);
 • bèta-2 agonisten, zoals salbutamol of terbutaline (worden gebruikt bij astma);
 • corticosteroiden (om verschillende aandoeningen te behandelen, zoals ernstige ontstekingen van de huid of bij astma).
 • andere geneesmiddelen om diabetes te behandelen.

Gebruikt u naast Metformine HCl Actavis 1000 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Drink geen alcohol tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Alcohol kan het risico op lactaatacidose verhogen, met name wanneer u een leverprobleem heeft of wanneer u ondervoed bent. Dit is ook van toepassing op geneesmiddelen die alcohol bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap heeft u insuline nodig om uw diabetes te behandelen. Vertel uw arts als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden, zodat uw arts de

behandeling kan aanpassen. Het wordt niet aanbevolen om dit geneesmiddel te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding aan uw kind te geven.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metformine HCl Actavis 1000 mg alleen veroorzaakt geen hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel). Dit houdt in dat het de rijvaardigheid of het gebruik van machines niet zal beïnvloeden.

Wees echter voorzichtig wanneer u Metformine HCl Actavis 1000 mg samen gebruikt met andere middelen voor de behandeling van diabetes die wel hypoglykemie kunnen veroorzaken (zoals sulfonureumderivaten, insuline, glinides). Symptomen van hypoglykemie zijn: zwakte, duizeligheid, toegenomen zweten, snelle hartslag, stoornissen met het zien of concentratiemoeilijkheden. Rijdt niet of gebruik geen machines wanneer u deze symptomen begint te krijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Metformine HCl Actavis kan de voordelen van een gezonde levensstijl niet vervangen. Ga door met het volgen van dieetadviezen van uw arts en zorg regelmatig voor lichaamsbeweging.

Volwassenen

Volwassenen starten meestal met 500 mg of 850 mg Metformine HCl Actavis twee of drie maal per dag. De maximale dosering is 3000 mg in drie afzonderlijke giften.

Wanneer u ook insuline gebruikt, zal uw arts u vertellen hoe u met Metformine HCl Actavis moet starten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen vanaf 10 jaar en adolescenten is de gebruikelijke startdosering 1 tablet die 500 of 850 mg metforminehydrochloride bevat. Uw arts zal de dosering zonodig verhogen. De maximale dosis bij kinderen vanaf 10 jaar en adolescenten is 4 tabletten die 500 mg metforminehydrochloride bevatten (= 2 gram metforminehydrochloride) per dag, verdeeld over 2 of 3 giften. De behandeling van kinderen tussen 10 en 12 jaar oud wordt alleen aanbevolen op uitdrukkelijk advies van uw arts, omdat de ervaring in deze leeftijdsgroep beperkt is.

Onderzoeken

 • uw arts zal regelmatig uw glucosegehalte in het bloed (laten) bepalen en uw dosering Metformine HCl Actavis aanpassen aan uw bloedsuikerspiegel. Dit is met name belangrijk voor kinderen en jong volwassenen of wanneer u ouder bent;
 • uw arts zal ook ten minste één keer per jaar uw nierfunctie controleren. Mogelijk heeft u vaker een controle nodig wanneer u ouder bent of wanneer uw nieren niet normaal werken.

Hoe moet u Metformine HCl Actavis gebruiken

Neem de tablet in tijdens of na de maaltijd. Zo worden spijsverteringsproblemen vermeden. Maal de tabletten niet fijn en kauw niet op de tabletten. Metformine HCl Actavis 1000 mg kan worden gedeeld in twee gelijke helften. Neem elke tablet met een glas water in.

 • wanneer u één dosis per dag inneemt, neem deze dan in de ochtend in (bij het ontbijt);
 • wanneer u twee doseringen per dag inneemt, neem deze dan in de ochtend (ontbijt) en avond (avondeten) in;
 • wanneer u drie doseringen per dag inneemt, neem deze dan in de ochtend (ontbijt), middag (lunch) en avond in (avondeten).

Wanneer u op een gegeven moment denkt dat het effect van Metformine HCl Actavis te sterk of te zwak is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u meer van Metformine HCl Actavis heeft gebruikt dan zou mogen, kunt u last krijgen van lactaatacidose. Symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en moeilijkheden met ademhalen. Als u dit overkomt dan kan het zijn dat u directe behandeling in het ziekenhuis nodig heeft, want lactaatacidose kan leiden tot coma. Neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet op eigen initiatief met het gebruik van Metformine HCl Actavis 1000 mg. U kunt dan last krijgen van een te hoge bloedsuikerspiegel.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • spijsverteringsproblemen zoals misselijkheid, overgeven, diarree, buikpijn en verlies van eetlust. Deze bijwerkingen treden meestal aan het begin van de behandeling met Metformine HCl Actavis op. Het helpt wanneer u de doseringen over de dag verspreid en wanneer u de tabletten tijdens of direct na de maaltijd inneemt. Wanneer de symptomen aanhouden, stop dan met het gebruik van Metformine HCl Actavis en raadpleeg uw arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • smaakveranderingen.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • lactaatacidose. Dit is een zeer zelden voorkomende, maar ernstige complicatie vooral wanneer uw nieren niet goed werken. Symptomen van lactaatacidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en moeilijkheden met ademhalen.Wanneer dit optreedt heeft u mogelijk direct behandeling nodig in het ziekenhuis omdat lactaatacidose kan leiden tot coma Stop onmiddellijk met het gebruik van Metformine HCl Actavis en neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis;
 • huidreacties, zoals roodheid van de huid (erytheem), jeuk of een jeukende huiduitslag (urticaria);
 • lage vitamine B12-spiegels in het bloed.
 • afwijkingen in leverfunctieonderzoeken of hepatitis (ontsteking van de lever; dit kan vermoeidheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies met of zonder geel worden van de huid of het oogwit ). Wanneer dit bij u optreedt, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel.

Kinderen en jong volwassenen

Uit de beperkte gegevens over het gebruik bij kinderen en jong volwassenen bleek dat de bijwerkingen hetzelfde waren in aard en ernst als die bij volwassenen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25˚C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Als een kind wordt behandeld met Metformine HCl Actavis wordt geadviseerd dat de ouders/verzorgers het gebruik door het kind controleren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na” of "exp.". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is metforminehydrochloride. Een filmomhulde tablet bevat 1000 mg metforminehydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn povidon (E1201), colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), methylhydroxypropylcellulose (E464), titaandioxide (E171), macrogol.

De tabletten zijn verpakt in stripverpakking à 30, 60, 90, 100 en 120 stuks, in potten à 250 stuks en in eenheidsafleververpakking à 50 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Fabrikanten

Pharmachemie BV, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

Actavis BV, Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

In het register ingeschreven onder

RVG 34719 Metformine HCl Actavis 1000 mg, filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK