Advertentie

Auteur: GlaxoSmithKline


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zantac Bruis behoort tot een groep van geneesmiddelen, die histamine(H2)-antagonisten heten. H2-antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering.

Gebruik

Zantac Bruis wordt voorgeschreven aan volwassenen en kinderen van 3 tot 18 jaar om de volgende aandoeningen te behandelen:

 • goedaardige ontstekingen in de maag
 • ontstekingen in de twaalfvingerige darm (duodenum) of maagzweren (al dan niet veroorzaakt door langdurig gebruik van ontstekingsremmende middelen, ook wel NSAIDs genoemd, die vaak worden gebruikt voor de behandeling van artritis)
 • om te voorkomen dat er opnieuw maagzweren zullen ontstaan
 • ontstekingen in de slokdarm (reflux oesofagitis)
 • bij ziektes, waarbij extreem veel maagzuur wordt geproduceerd zoals het Zollinger-Ellison- syndroom
 • om klachten zoals zuurbranden en zure oprispingen te behandelen, die pijn of ongemak kunnen veroorzaken

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Zantac Bruis versie 40-43.0 QRD 1
 • u bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u denkt dat dit voor u van toepassing is, gebruik Zantac dan niet totdat u contact heeft opgenomen met uw arts.
 • als u een verminderde nierwerking heeft; het kan zijn dat uw arts uw dosering verlaagt
 • als u wel eens een acute aanval van porfyrie (een stofwisselingsziekte die zich uit in onder andere huidafwijkingen) heeft gehad
 • als u ouder bent dan 50 jaar
 • als u fenylketonurie of een andere vorm van hyperfenylalaninemie (dit zijn stofwisselingsziekten) heeft
 • als u een zoutarm of zoutloos dieet volgt
 • als u in het verleden een verhoogd risico op bloedingen heeft gehad of als u geneesmiddelen gebruikt die een verhoogd risico op bloedingen geven (dit zijn onder meer pijnstillende en ontstekingsremmende middelen genaamd non-steroïdale en anti-inflammatoire geneesmiddelen of NSAID’s zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam)
 • als u plotseling gewicht verliest. Maagkanker geeft soms dezelfde klachten als de klachten waarvoor dit middel wordt voorgeschreven. Deze klachten kunnen in eerste instantie door het gebruik van Zantac Bruis verdwijnen. Maagkanker verdwijnt echter niet door het gebruik van dit middel
 • als u diabetes, longziekte, hartfalen of verminderde weerstand hebt. U heeft mogelijk verhoogde kans op een longontsteking

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop Zantac Bruis werkt beïnvloeden, of kunnen ervoor zorgen dat er eerder bijwerkingen optreden. Zantac Bruis kan ook de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, waaronder:

 • procaïnamide of n-acetylprocaïnamide (geneesmiddel voor de behandeling van hartproblemen)
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking (zogenaamde NSAIDs, Non-Steroidal Anti-Inflammatory geneesmiddelen, of ontstekingsremmers)
 • diazolam (geneesmiddel bij slapeloosheid)
 • lidocaïne (geneesmiddel voor pijnbestrijding)
 • fenytoïne(geneesmiddel bij epilepsie)
 • theofylline (geneesmiddel voor de behandeling van astma)
 • triazolam, midazolam (een kalmerend geneesmiddel)
 • glipizide (bloedsuikerverlagend geneesmiddel)
 • ketoconazol (geneesmiddel tegen schimmels)
 • delavirdine, atazanavir (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van HIV)
 • gefitnib (geneesmiddel bij longkanker)
 • maagzuurbindende middelen en sucralfaat (ander middel gebruikt bij o.a. maag- of darmzweren); bij gelijktijdige inname kan de opname van ranitidine in het bloed (dus de werking) minder zijn. Deze middelen moeten daarom circa 2 uur na ranitidine worden ingenomen.

 Neem contact op met uw arts of apotheker als u een van de hierboven vermelde middelen gebruikt.

Als u momenteel geneesmiddelen van deze lijst gebruikt of ze onlangs gebruikt heeft, en u hebt dit nog niet met uw arts besproken, neem dan contact op met uw arts en vraag hem wat u moet doen. Het kan zijn dat de dosering aangepast moet worden of dat u andere geneesmiddelen voorgeschreven krijgt.

Zantac Bruis versie 40-43.0 QRD 2

Gebruikt u naast Zantac nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt Zantac Bruis met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Zantac Bruis mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding zonder voorafgaand overleg met de arts. Dit is omdat het werkzame bestanddeel (ranitidine) de placenta passeert en in moedermelk wordt uitgescheiden.

Uw arts zal de voordelen en risico’s voor u en uw baby afwegen van het gebruik van Zantac Bruis.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over de invloed van Zantac Bruis op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Wanneer bijwerkingen zoals verwardheid, gezichtsstoornissen, hallucinaties of bewegingsstoornissen optreden, kunnen deze vaardigheden negatief worden beïnvloed.

Zantac Bruis bevat aspartaam:Zantac Bruis bevat aspartaam (E951), een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie (een stofwisselingsziekte).

Zantac Bruis bevat natrium:

Iedere Zantac Bruis 150 mg bevat 328 mg (14,3 mmol) natrium en iedere Zantac Bruis 300 mg bevat 479 mg (20,8 mmol) natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patienten met een gecontroleerd natriumdieet.

 Bespreek met uw arts of u Zantac Bruis kunt gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Los voor inname een Zantac 150 mg bruistablet op in een glas met minimaal 75 ml water. Los voor inname een Zantac 300 mg bruistablet op in een glas met minimaal 150 ml water.

De tablet moet volledig zijn opgelost alvorens te worden ingenomen, eventueel het glas zachtjes ronddraaien.

Het is niet noodzakelijk Zantac in te nemen bij de maaltijden.

Volwassenen:

 • de gebruikelijke dosering bij volwassenenen is 300 mg per dag in te nemen als:

o eenmaal per dag één Zantac 300 mg bruistablet 's avonds voor het slapengaan

 1. tweemaal per dag één Zantac 150 mg bruistablet, waarvan één ’s ochtends en een 's avonds met circa 12 uur ertussen
 • uw arts zal de exacte dosis bepalen die u moet nemen voor uw klachten
 • wanneer bij een ontsteking van de slokdarm de klachten niet verdwijnen, kan uw arts voorschrijven dat u gedurende ten minste 8 weken tot twee tabletten Zantac Bruis 300 mg of vier tabletten Zantac Bruis 150 mg per dag moet innemen
 • Zantac Bruis versie 40-43.0 QRD 3
  • bij sommige patiënten, zoals bij patiënten met het Zollinger-Ellison-Syndroom (dit is een aandoening, die gepaard gaat met een zeer hoge maagzuurproductie) is de normale dosering 3 bruistabletten van 150 mg per dag. Dit kan eventueel verhoogd worden tot 600-900 mg per dag
  • bij de behandeling van maagzweren, die veroorzaakt worden door het langdurige gebruik van NSAID’s (ontstekingsremmende geneesmiddelen), is de dosering tweemaal per dag een Zantac 150 mg bruistablet gedurende maximaal 12 weken
  • als de werking van uw nieren verminderd is, kan uw arts de dosering van Zantac Bruis eventueel verlagen

  Kinderen:

  • de gebruikelijke dosering bij kinderen van 12 jaar en ouder is gelijk aan die bij volwassenen
  • de juiste dosering bij kinderen van 3 tot en met 11 jaar zal de arts bepalen aan de hand van het lichaamsgewicht van het kind

  Behandeling van maagzweren

  De gebruikelijke dosering voor kinderen is tweemaal per dag 2 mg/kg lichaamsgewicht met circa 12 uur ertussen gedurende 4 weken. Eventueel kan dit worden verhoogd tot tweemaal per dag 4 mg/kg lichaamsgewicht met circa 12 uur ertussen. Eventueel kan de kuur worden verlengd tot 8 weken.

  Behandeling van ontsteking van de slokdarm en van zuurbranden/zure oprispingen

  De gebruikelijke dosering is tweemaal per dag 2,5 mg/kg lichaamsgewicht met circa 12 uur ertussen gedurende 2 weken. Eventueel kan dit worden verhoogd tot tweemaal per dag 5 mg/kg lichaamsgewicht met circa 12 uur ertussen.

  Wanneer u teveel Zantac Bruis heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat, indien mogelijk, de verpakking zien.

  Als u teveel Zantac Bruis heeft ingenomen, kunt u bijwerkingen krijgen die onder de rubriek 'mogelijke bijwerkingen' staan vermeld. Bovendien kunnen bij volwassenen na een overdosering slaperigheid en misselijkheid optreden. Bij kinderen kunnen na een overdosering braken, prikkelbaarheid en slapeloosheid optreden.

  Als u bent vergeten om Zantac Bruis in te nemen, neem deze dan in zodra u dit bemerkt. De volgende dosis neemt u in op de normale tijd. Neem geen dubbele dosis Zantac Bruis om een vergeten dosis in te halen.

  Als u stopt met het innemen van dit middel

  Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van Zantac totdat uw arts zegt dat u ermee kunt stoppen, ook al voelt u zich beter. Als u de behandeling niet afmaakt, kan de behandeling misschien niet effectief zijn en kunnen uw symptomen terugkomen.

  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Zantac Bruis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen bij kinderen komen overeen met de bijwerkingen die bij volwassenen kunnen optreden.

  Zantac Bruis versie 40-43.0 QRD 4

  Ernstige allergische reactie: deze zijn zeldzaam bij mensen die Zantac Bruis gebruiken. Tekenen zijn onder meer:

  • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
  • zwelling, soms in het gezicht of in de mond (angio-oedeem)
  • pijn op de borst, kortademigheid, onverklaarbare koorts, piepen of ademhalingsmoeilijkheden
  • zich flauw voelen, in het bijzonder bij het opstaan
  • flauwvallen (collaps)

   Indien u een van deze verschijnselen krijgt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Stop met het gebruik van Zantac Bruis.

  Ernstige huidreacties: deze zijn zeer zeldzaam bij mensen die Zantac Bruis gebruiken. Tekenen zijn onder meer:

  • huiduitslag, die blaren kan veroorzaken, en die eruit kan zien als kleine vlekken (centrale donkere plekken omgeven door een lichter gebied, met een donkere ring rondom de rand)

   Indien u een van deze verschijnselen krijgt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Stop met het gebruik van Zantac Bruis.

  Zelden voorkomende bijwerkingen

  Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen:

  • allergische reacties
  • huiduitslag

  Zelden voorkomende bijwerkingen die kunnen uit uw bloedtesten kunnen blijken:

  • tijdelijke en omkeerbare veranderingen in leverfunctietesten

  Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

  Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen:

  • ontsteking van een bloedvat (vasculitis)
  • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
  • ontsteking van de lever (hepatitis), soms met gele verkleuring van het oogwit of de huid (geelzucht)
  • ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis)
  • langzame of onregelmatige hartslag
  • diarree
  • zich verward of depressief voelen of zaken zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
  • pijn in de gewrichten of spieren, of ongecontroleerde bewegingen
  • hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien
  • ongewoon haaruitval of dunner worden van het haar (alopecia)
  • niet in staat een erectie te krijgen of te houden (impotentie)
  • ongebruikelijke borstafscheiding (galactorrhoea)
  • gevoeligheid van de borsten en/of borstvergroting bij mannen (gynaecomastie)

  Zeer zelden voorkomende bijwerkingen die uit uw bloedtesten kunnen blijken:

  • tekort aan witte bloedlichaampjes
  • afgenomen hoeveelheid bloedplaatjes (cellen die uw bloed helpen stollen)
  • afname in bepaalde typen bloedcellen

  Als u bijwerkingen krijgt:

  Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Zantac Bruis versie 40-43.0 QRD 5

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Bewaar Zantac Bruis beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste gebruiksdatum. Die is te vinden op de onderkant van de tablettencontainer na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste gebruiksdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is ranitidine (in de vorm van ranitidinehydrochloride).
  • De andere stoffen zijn watervrij natriumcitraat (E331), natriumbicarbonaat (E500), aspartaam (E951), povidon K30, natriumbenzoaat (E211), sinaasappelsmaakstof (E143) en grapefruitsmaakstof (E140).

  Zantac Bruis is een geneesmiddel in de vorm van een bruistablet. Het zijn witte tot lichtgele, ronde, platte tabletten met een schuine rand.

  In ieder verpakking zitten één of twee polypropyleen tablettencontainers met polyethyleen dop. Elke container bevat 15 bruistabletten. Elke tablet bevat 150 of 300 mg ranitidinehydrochloride.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

  GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist 030-6938100 nlinfo@gsk.com

  fabrikant:

  Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle 2

  23 rue Lavoisier

  27000 Evreux Frankrijk

  of

  Glaxo Operations UK Ltd.

  Priory Street

  Ware

  SG12 ODJ Hertfordshire

  Verenigd Koninkrijk

  Zantac Bruis 150 mg bruistabletten is in het register ingeschreven onder RVG 14330 Zantac Bruis 300 mg bruistabletten is in het register ingeschreven onder RVG 15366

  Deze bijsluiter is voor het laatst go edgekeurd in augustus 2013

  Zantac Bruis versie 40-43.0 QRD 6

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK