Alendroninezuur Edest 70 mg één tablet per week, tabletten

Illustratie van Alendroninezuur Edest 70 mg één tablet per week, tabletten
Stof(fen) Alendroninezuur
Toelating Nederland
Producent Intas Third Party Sales 2005
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 05.02.2021
ATC-Code M05BA04
Farmacologische groep Geneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Vergunninghouder

Intas Third Party Sales 2005

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Alendroninezuur Aristo 70 mg één tablet per week, tabletten Alendroninezuur Aristo Pharma GmbH Wallenroder Strasse 8-10 13435 BERLIJN (DUITSLAND)
Bonasol eenmaal per week 70 mg drank Alendroninezuur Natriumalendronat Euro Registratie Collectief B.V. Kempkens 2200 5465 PR VEGHEL
Steovess 70 mg, bruistablet Alendroninezuur Nycomed
Fosamax 10 mg, tabletten Alendroninezuur Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Alendroninezuur 70 Ranbaxy, tabletten 70 mg Alendroninezuur Ranbaxy UK

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Alendroninezuur Edest?

Alendroninezuur Edest is een tablet met de werkzame stof alendroninezuur (ook wel alendronaat genoemd). Het behoort tot een groep van niet-hormonale medicijnen die bisfosfonaten worden genoemd. Dit medicijn voorkomt het verlies van bot dat bij vrouwen optreedt nadat ze in de overgang zijn geweest (de menopauze), en helpt bij de wederopbouw van het bot. Dit medicijn zorgt er voor dat de kans op een gebroken rug of heup kleiner wordt.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Uw arts heeft dit medicijn voorgeschreven om uw osteoporose te behandelen. Dit medicijn zorgt er voor dat de kans op een gebroken rug of heup kleiner wordt.

Dit medicijn is een behandeling die eenmaal per week wordt gegeven.

Wat is osteoporose?

Osteoporose is dunner en zwakker worden van de botten. Het is gebruikelijk bij vrouwen na de menopauze. In de menopauze stoppen de eierstokken met de productie van het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Oestrogeen helpt om het skelet van een vrouw gezond te houden. Als gevolg daarvan treedt botverlies op en worden de botten zwakker. Hoe eerder een vrouw de menopauze bereikt, hoe groter het risico op osteoporose.

In het begin heeft osteoporose meestal geen verschijnselen. Maar als osteoporose niet behandeld wordt, dan is er een kans op gebroken botten. Gebroken botten doen vaak pijn. Botbreuken in de wervels vallen niet altijd op, pas wanneer ze er voor zorgen dat u minder lang wordt. Botbreuken kunnen optreden tijdens gewone, dagelijkse activiteiten zoals tillen, of bij niet ernstige verwondingen die meestal niet zorgen voor botbreuken in normale botten. Botbreuken treden meestal op in de heupen, wervels of polsen

en kunnen niet alleen pijn veroorzaken, maar ook grote problemen zoals een gebogen houding ('bochel') en minder goed kunnen bewegen (verlies van mobiliteit).

Hoe kan osteoporose worden behandeld?

Naast uw behandeling met Alendroninezuur Edest, kan uw arts voorstellen dat u veranderingen aanbrengt in uw levensstijl, om uw conditie te ondersteunen zoals:

Stoppen met roken Roken blijkt de snelheid waarmee u bot verliest, te verhogen en kan dus uw
  risico van botbreuken verhogen.
Oefening Net als spieren hebben botten training nodig om sterk en gezond te
  blijven. Neem contact op met uw arts voordat u begint met een
  trainingsprogramma.

Een goed dieet Uw arts kan u adviseren over uw dieet of over de vraag of u voedingssupplementen

(vooral calcium en vitamine D) moet nemen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

1. Als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter

  1. als u bepaalde problemen heeft met uw slokdarm (het gedeelte van het spijsverteringskanaal tussen de mond en de maag) zoals vernauwing of moeite met slikken

O wanneer u niet minstens 30 minuten kunt staan of rechtop zitten

O als uw arts u heeft verteld dat u te weinig calcium in uw bloed heeft

Als u denkt dat een van de bovengenoemde situaties voor u geldt, neem de tabletten dan niet in. Praat eerst met uw arts en volg het gegeven advies op.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt.

Het is belangrijk dat u uw arts vóór de inname van Alendroninezuur Edest vertelt:

O als u last heeft van nierproblemen,

O als u problemen met slikken of uw spijsvertering heeft

1. als uw arts u heeft verteld dat u een Barrett-slokdarm heeft (een ziekte met veranderingen in de cellen die de onderste slokdarm bedekken),

O als u te weinig calcium in uw bloed heeft,

  1. als u niet goed voor uw tanden zorgt (slechte mondhygiëne), een tandvleesaandoening heeft, als er tanden of kiezen bij u getrokken moeten worden of als u niet regelmatig naar een tandarts kunt,

O als u kanker heeft,

O als u chemotherapie of radiotherapie krijgt,

O als u angiogeneseremmers (zoals bevacizumab of thalidomide) inneemt,

O als u corticosteroïden (zoals prednison of dexamethason) inneemt,

O als u roker bent of was (omdat dit het risico op tandproblemen kan vergroten)

U kunt worden geadviseerd om een uw tanden te laten onderzoeken door een tandaarts voordat u met de behandeling met dit medicijn begint.

Het is belangrijk om een goede mondhygiëne te behouden bij de behandeling met dit medicijn. U moet tijdens de behandeling regelmatig uw gebit controleren en u moet contact opnemen met uw arts of tandarts als u problemen krijgt met uw mond of tanden, zoals losse tanden, pijn of zwelling.

Irritatie, ontsteking of zweren in de slokdarm (slokdarm - de buis die uw mond met uw maag verbindt) gaat vaak samen met verschijnselen zoals pijn op de borst, brandend maagzuur, of moeite met doorslikken of pijn bij het doorslikken. Dit kan vooral gebeuren als de patiënten geen vol glas water drinken en/of minder dan 30 minuten na het innemen van dit medicijn gaan liggen. Deze bijwerkingen kunnen erger worden als patiënten dit medicijn blijven nemen nadat ze deze verschijnselen hebben gekregen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit medicijn mag niet worden gegeven aan kinderen en jongen tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Alendroninezuur Edest nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neemt u tegelijkertijd met Alendroninezuur Edest medicijnen in zoals dat calciumsupplementen, maagzuurremmers en sommige orale medicijnen (medicijnen die u via de mond inneemt)? Dan kunnen die medicijnen er voor zorgen dat Alendroninezuur Edest niet meer goed opgenomen kan worden door uw lichaam. Het is daarom belangrijk dat u het advies opvolgt dat wordt gegeven in rubriek 3.

Sommige medicijnen voor reuma of langdurige pijn, NSAID's genaamd (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur of ibuprofen), kunnen er voor zorgen dat eten niet meer goed wordt verteerd in uw lichaam (spijsverteringsproblemen). Daarom moet u erg voorzichtig zijn als deze medicijnen tegelijk met Alendroninezuur Edest worden ingenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eet of drinkt u op hetzelfde moment dat u dit medicijn inneemt? Dan is de kans groot dat uw medicijn niet goed zal werken. Het is daarom belangrijk dat u het advies opvolgt dat wordt gegeven in rubriek 3.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit medicijn is alleen bedoeld voor gebruik bij vrouwen die al in de overgang zijn geweest. Neem dit medicijn niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent een baby te krijgen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn bijwerkingen (waaronder wazig zien, duizeligheid en erg bot-, spier- of gewrichtspijn) gemeld met dit medicijn die van invloed kunnen zijn op hoe goed u kunt autorijden of machines kunt gebruiken. Per persoon kunnen de reactie op de medicijn anders zijn, zie rubriek 4.

Alendroninezuur Edest bevat lactose

Als u door uw arts is verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Alendroninezuur Edest bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij’ is.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Neem direct contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen kunnen erg zijn en misschien heeft u direct een medische behandeling nodig:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

1. brandend maagzuur; moeite met doorslikken; pijn bij het doorslikken; zweren in de slokdarm (slokdarm - de buis die uw mond met uw maag verbindt) die pijn op de borst, brandend maagzuur of moeite of pijn bij het doorslikken kan veroorzaken.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

  1. allergische reacties zoals netelroos; zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel, hierdoor kunt u misschien moeilijk ademen of slikken; ernstige huidreacties,

1. pijn in de mond en/of kaak, zwelling of zweren in de mond, gevoelloosheid of een doof gevoel in de kaak, of het loskomen van een tand. Dit kunnen tekenen zijn van botschade in de kaak (osteonecrose) die vaak samen gaat met een vertraagde genezing en een infectie, vaak na trekken van tanden. Neem contact op met uw arts en tandarts als u dit soort verschijnselen krijgt,

  1. een ongewone breuk in het dijbeen, vooral bij patiënten die een langdurige behandeling voor osteoporose krijgen, kan soms voorkomen. Neem contact op met uw arts als u pijn, zwakte of ongemak voelt in uw dij, heup of lies, omdat dit een vroeg teken kan zijn van een mogelijke breuk in het dijbeen.

O bot-, spier- en/of gewrichtspijn die ernstig is.

Andere bijwerkingen zijn onder andere

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

O bot-, spier- en/of gewrichtspijn die soms ernstig is.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

O zwelling van gewrichten,

1. buikpijn; vervelend gevoel in de maag of boeren na het eten; verstopping; vol of opgeblazen gevoel in de maag; diarree; winderigheid;

O hoofdpijn; duizeligheid,

O haaruitval; jeuk,

O vermoeidheid; zwelling in de handen of benen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

O misselijkheid;
O braken,
  1. irritatie of ontsteking van de slokdarm (het gedeelte van het spijsverteringskanaal tussen de mond en de maag) of maag,

O zwarte of teerachtige ontlasting,

O uitslag; roodheid van de huid,

O wazig zien; pijn of roodheid in het oog,

1. voorbijgaande griepachtige verschijnselen, zoals spierpijn, u voelt zich niet lekker en soms met koorts meestal aan het begin van de behandeling;

O eten en drinken smaakt u anders dan normaal.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

  1. Verschijnselen door te weinig calcium in het bloed waaronder spierkramp of spierspasme en/of tintelend gevoel in vingers en rond de mond,

O maag- of peptische zweren (soms ernstig of met bloedingen),

O vernauwing van de slokdarm (het gedeelte van het spijsverteringskanaal tussen de mond en de maag), O huiduitslag die erger wordt door zonlicht,

O mondzweren als er op de tabletten is gekauwd of gezogen.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

1. Praat met uw arts als u oorpijn heeft, er vocht uit uw oor lekt en/of een oorontsteking heeft. Dit kunnen tekenen zijn van botschade in het oor.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blisterverpakking. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit medicijn is alendroninezuur. Eén tablet bevat 70 mg alendroninezuur (als natriumalendronaat).

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn microkristallijne cellulose (E460), watervrij lactose, croscarmellose natrium en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Alendroninezuur Edest eruit en wat zit er in een verpakking?

De Alendroninezuur Edest tabletten zijn verkrijgbaar als witte tot gebroken witte, ovale, aan beide zijden bolle tabletten, ongeveer 17,30 x 9,20 mm groot, aan de ene zijde voorzien van "AHI" en aan de andere zijde van de tablet zonder opschrift.

De tabletten worden geleverd in OPA-Al-PVC/Al blisterverpakkingen in de volgende verpakkingsformaten: 4 of 12 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Intas Third Party Sales 2005, S.L.

Edificio World Trade Center

Calle Moll de Barcelona S/N 08039

Barcelona (Catalonië)

Spanje

Fabrikant

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040

Barcelona (Catalonië) Spanje

In het register ingeschreven onder:

RVG 125275

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Alendroninezuur Edest 70 mg één tablet per week, tabletten Frankrijk: ACIDE ALENDRONIQUE EDEST 70 mg, comprimé

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2021.

Advertentie

Stof(fen) Alendroninezuur
Toelating Nederland
Producent Intas Third Party Sales 2005
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 05.02.2021
ATC-Code M05BA04
Farmacologische groep Geneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.