Miconazolnitraat/hydrocortison J-C crème 20/10 mg/g, crème

Illustratie van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C crème 20/10 mg/g, crème
Stof(fen) Hydrocortison
Toelating Nederland
Producent Janssen-Cilag
Verdovend Nee
ATC-Code D07XA01
Farmacologische groep Corticosteroïden, andere combinaties

Vergunninghouder

Janssen-Cilag

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème bevat twee werkzame stoffen: miconazolnitraat (20 mg per g) en hydrocortison (10 mg per g). Miconazolnitraat doodt vrijwel alle schimmels en sommige bacteriën die de huid kunnen besmetten. Hydrocortison werkt ontstekingsremmend en vaatvernauwend (het hoort bij de groep zwakwerkende corticosteroïden).

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème wordt gebruikt tegen een schimmelinfectie van de huid die erg jeukt, rood is of pijn doet.

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème wordt voorgeschreven voor 10 dagen of korter. Daarna moet een ander anti-schimmelmiddel, zonder corticosteroïden, worden gebruikt, bijvoorbeeld Daktarin-crème of een geneesmiddel dat moet worden ingenomen. Bij bepaalde schimmelinfecties, bijvoorbeeld voetschimmel, wordt naast Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème ook vaak Daktarin-strooipoeder voorgeschreven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor miconazolnitraat of voor een van de andere bestanddelen van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème. Welke dit zijn, vindt u in rubriek 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Miconazolnitraat/hydrocortison J-C- crème en raadpleeg uw arts.
 • Voor andere huidaandoeningen dan waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven, zoals aandoeningen die worden veroorzaakt door mijten, bacteriën of virussen, of op wratten, zweren of wonden.
 • Als u last heeft van de bijwerkingen van corticosteroïden (bijv. huidafwijkingen rond de mond of een dunne, broze huid).
 • Als u last heeft van huidaandoeningen zoals eczeem, puistjes (acne), ichthyosis of rosacea.
 • Bij overgevoeligheid. Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook overgevoelig bent voor Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème.
 • Op een afgesloten of groot huidoppervlak of op/dichtbij slijmvliezen. Gebruik van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C op een afgesloten huidoppervlak (bijv. met een pleister of bij kinderen onder een luier), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee ook de kans op bijwerkingen of interacties tussen geneesmiddelen vergroten. Breng Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème dun aan en smeer het niet uit over grotere oppervlakken dan nodig. Wanneer de ontstekingsverschijnselen (bijv. roodheid en jeuk) verdwenen zijn, kunt u overstappen op bijv. Daktarin-crème, dat alleen anti-schimmelmiddel (miconazol) bevat.
 • Bij de ogen. Gebruik Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème niet op de oogleden, omdat daardoor misschien oogaandoeningen kunnen ontstaan
 • Duur van de behandeling. Gebruik Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème niet langer dan 10 dagen; het geneesmiddel is bedoeld voor kort gebruik.
 • Kleding. Let op; Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème kan bepaalde synthetische materialen aantasten, bijvoorbeeld elastisch materiaal van beha’s. Draag daarom bij voorkeur katoenen kleren op plaatsen waar de crème is aangebracht.
 • Ouderen. Geneesmiddelen zoals Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème kunnen verdunning van de huid veroorzaken wanneer ze een langere tijd worden gebruikt zonder onderbreking. Omdat verdunning van de huid van nature voorkomt bij ouderen, moet dit geneesmiddel spaarzaam en niet langer dan een paar weken worden gebruikt bij ouderen. Gebruik het niet langer dan uw dokter u heeft verteld.
 • Rubberen (latex) voorbehoedsmiddelen. U moet contact tussen rubberen (latex) anticonceptiemiddelen zoals een condoom of pessarium (een rubberen [latex] ring met een vlies die in de vagina wordt gebracht) en Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème vermijden. De bestanddelen van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème zouden het rubber (latex) aan

kunnen tasten, waardoor u mogelijk niet beschermd bent tegen zwangerschap of seksueel overdraagbare aandoeningen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème heeft invloed op de werking van de volgende geneesmiddelen:

 • geneesmiddelen om uw bloed dun te houden (bijv. warfarine). Het effect van deze middelen moet tijdens gebruik van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème worden gecontroleerd;
 • geneesmiddelen die u inneemt voor de behandeling van suikerziekte;
 • geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Zwangerschap. Miconazolnitraat/hydrocortison J-C kan tijdens de zwangerschap kortdurend en op kleine huidoppervlakken worden gebruikt.
 • Borstvoeding. Het is niet bekend of de werkzame stoffen in Miconazolnitraat/hydrocortison J-C- crème in de moedermelk terechtkomen. U kunt Miconazolnitraat/hydrocortison J-C, indien nodig, voor korte tijd en op een klein huidoppervlak gebruiken tijdens het geven van borstvoeding.

Gebruik de crème zowel bij zwangerschap als bij borstvoeding niet onder een afsluitend verband, op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen (zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

- Vruchtbaarheid. Het is niet bekend of dit geneesmiddel invloed heeft op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt.

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème bevat benzoëzuur en gebutyleerd hydroxyanisol

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème bevat benzoëzuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Over het algemeen zijn de regels als volgt.

Uw arts of apotheker vertelt u hoe vaak en hoe lang u Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème moet gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen wordt Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème 1 of 2 keer per dag gebruikt, gedurende 5 tot 10 dagen. Gewoonlijk schrijft de arts voor om na 5-10 dagen over te stappen op een geneesmiddel dat alleen schimmeldodend werkt (bijv. Daktarin-crème).

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème aanbrengen

 1. Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen.
 2. Breng Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème dun aan op de schimmelplekken en op de huid onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool.
 3. Was daarna zorgvuldig uw handen, behalve wanneer de crème voor uw handen bedoeld is.
 4. Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en genezen de plekken sneller.

Nieuwe tube openmaken

Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit.

Wanneer Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème vaker, of op andere plaatsen wordt gebruikt dan is voorgeschreven, kunnen er roodheid, zwelling, brandend gevoel of andere huidafwijkingen ontstaan. Stop in dit geval met Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème en raadpleeg uw arts.

Als iemand per ongeluk Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts.

Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U kunt zonder bezwaar stoppen met Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème, maar stel dan uw arts op de hoogte.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

 • vaak (bij 1 op de 10 tot 100 gebruikers)
 • soms (bij 1 op de 100 tot 1000 gebruikers)
 • zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 gebruikers)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De volgende bijwerkingen komen soms voor:

 • huid en onderhuid: huidirritatie, branderig gevoel, netelroos en jeuk. Wanneer dit elke keer na het aanbrengen gebeurt, kan dit wijzen op een overgevoeligheid.
 • algemeen: irritatie bij kinderen.

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen:

 • huid en onderhuid: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem), ontsteking van de huid bij contact, roodheid van de huid, uitslag, huidontsteking, lichter worden van de huid (hypopigmentatie). Ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (stevens- johnsonsyndroom). Ernstige overgevoeligheidsreactie met grote samensmeltende blaren waarbij de opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell).
 • afweersysteem: overgevoeligheid, ernstige allergische reactie waarbij de bloeddruk sterk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust en een klamme huid en een verminderd bewustzijn (anafylactische reactie). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C en raadpleeg uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

De juiste bewaarwijze is:

 • in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen);
 • samen met deze gebruiksaanwijzing;
 • bij een temperatuur tussen 2-8 °C (zoals in de koelkast) (niet invriezen).

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Een ongeopende tube Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème is houdbaar tot de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2013 of EXP.: 08-2013 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2013 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen zijn miconazolnitraat (20 mg per g) en hydrocortison (10 mg per g).
 • De andere stoffen zijn macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl-macrogolglycerides, vloeibare paraffine, benzoëzuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E 320; 0,052 mg/g), dinatriumedetaat en water. Het water verdampt gemakkelijk. Daardoor trekt de crème volledig in de huid.

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème is een witte crème in een tube met een inhoud van 15 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C crème miconazolnitraat/hydrocortison 20 mg/g / 10 mg/g is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 20600=07342 op naam van Janssen-Cilag B.V., Dr. Paul Janssenweg 150, 5026 RH Tilburg, e-mail: janssen@jacnl.jnj.com.

De fabrikant is Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2013.

Advertentie

Stof(fen) Hydrocortison
Toelating Nederland
Producent Janssen-Cilag
Verdovend Nee
ATC-Code D07XA01
Farmacologische groep Corticosteroïden, andere combinaties

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.