Iloprost

Iloprost

Basis

Iloprost is een werkzaam bestanddeel voor de behandeling van trombangiitis obliterans en pulmonale hypertensie. Het behoort tot de groep van prostacyclineanalogen en heeft een vaatverwijdend en bloedplaatjesaggregatiewerend effect. Iloprost is verkrijgbaar als concentraat van een infuusoplossing en als oplossing voor verneveling. In geneesmiddelen is het meestal aanwezig als iloprost trometamol en het is nauwelijks oplosbaar in water.

Grafische structuurformule van de werkzame stof iloprost

Effect

Iloprost werkt door de bloedvaten te verwijden. Als analoog van prostacycline imiteert het de werking ervan. Het precieze mechanisme is nog niet opgehelderd, maar aangenomen wordt dat iloprost de uitstroom van catecholamine uit zenuwuiteinden remt. Het verhoogt de capillaire dichtheid, wat leidt tot verminderde permeabiliteit. Het actieve ingrediënt heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen.

Iloprost wordt gemetaboliseerd in de lever en uitgescheiden via de nieren. De halfwaardetijd van iloprost, dat wil zeggen de tijd die het lichaam nodig heeft om de helft van de werkzame stof uit te scheiden, is ongeveer 20-30 minuten.

Dosage

Neem Iloprost altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals geadviseerd door uw arts.

Volwassenen:

Een gebruikelijke aanbevolen dosis kan niet worden gegeneraliseerd voor Iloprost, omdat de dosering varieert afhankelijk van het gewicht en de onderliggende aandoening.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zeer vaak:

 • Hoofdpijn
 • blozen
 • misselijkheid
 • braken
 • Overmatig zweten

Vaak:

Soms:

Zelden:

 • Aandoeningen van het vestibule
 • hoest
 • Ontsteking van het rectumslijmvlies

Interacties

Er kunnen wisselwerkingen optreden als de volgende geneesmiddelen tegelijkertijd worden ingenomen:

 • Bloeddrukverlagende medicatie
 • Geneesmiddelen tegen bloedstolling
 • Geneesmiddelen uit de glucocorticoïdengroep

Contra-indicaties

Iloprost mag NIET worden ingenomen in de volgende gevallen:

Leeftijdsbeperking

Iloprost mag NIET worden gebruikt onder de 18 jaar vanwege een gebrek aan studies naar de veiligheid en werkzaamheid.

Zwangerschap & lactatie

Iloprost mag NIET tijdens de zwangerschap worden gebruikt, aangezien er bij dierproeven met ratten schadelijke effecten zijn waargenomen.

Iloprost mag NIET worden gebruikt tijdens de borstvoeding, omdat dierstudies bij ratten hebben aangetoond dat de werkzame stof overgaat in de moedermelk.

Geschiedenis van het werkzame bestanddeel

Prostaglandinen danken hun naam aan hun ontdekkers, Goldblatt en Ulf, die in 1933 voor het eerst prostaglandinen beschreven als bestanddelen van sperma. Zij vermoedden dat de vasculogene eigenschappen afkomstig waren van de prostaat. Deze bewering bleek later onjuist te zijn. Prostaglandinen werden in 1962 voor het eerst geïsoleerd door Sune Bergström en Bengt Samuelsson.

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code B01AC11, C02KX08
Moleculaire formule C22H32O4
Molaire massa (g·mol−1) 360,487
Fysieke toestand vloeistof
Dichtheid (g·cm−3) 1,2
Smeltpunt (°C) -98
Kookpunt (°C) 57
PKS-waarde 4,66
CAS-nummer 78919-13-8
PUB-nummer 5311181
Drugbank ID DB01088

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Thomas Hofko

Thomas Hofko
Schrijver

Thomas Hofko zit in het laatste derde van zijn bachelor in de farmacie en is auteur en docent over farmaceutische onderwerpen. Hij is vooral geïnteresseerd in klinische farmacie en fytofarmacie.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.