Axhidrox 8 mg/g, Crème

Illustratie van Axhidrox 8 mg/g, Crème
Stof(fen) Glycopyrronium Glycopyrroniumbromide
Toelating Nederland
Producent Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 D-33611 BIELEFELD (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 14.06.2022
ATC-Code D11AA01
Farmacologische groep Andere dermatologische preparaten

Vergunninghouder

Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 D-33611 BIELEFELD (DUITSLAND)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Axhidrox bevat de werkzame stof glycopyrronium. Het hoort bij een groep van medicijnen die zweten minder maken. Deze groep medicijnen heet antihidrotica.

Dit medicijn wordt bij volwassenen gebruikt om heel veel zweten in de oksels (primaire axillaire hyperhidrose) te behandelen op die plek.

Door primaire axillaire hyperhidrose zweet u heel veel in beide oksels zonder duidelijke reden. Duidelijke redenen zijn bijvoorbeeld sporten, zwaar lichamelijk werk, heet weer, sommige ziektes of medicijnen. Een kenmerk van primaire axillaire hyperhidrose is dat u het meestal overdag krijgt en niet tijdens het slapen.

Het gebruik van dit medicijn op de huid in de oksels zorgt ervoor dat zweetklieren minder zweet maken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor glycopyrronium of voor een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 • U heeft een oogziekte waarbij de druk in uw oog hoog is (glaucoom).
 • U heeft opeens een bloeding waarbij uw hart en bloedsomloop niet goed werken. Of u heeft dit gehad.
 • U heeft een ontstekingsziekte van de dikke darm voor lange tijd (chronisch) (erge colitis ulcerosa).
 • U heeft een ontsteking van de dikke darm voor lange tijd (chronisch). De dikke darm is ook erg opgezwollen (toxisch megacolon) of u heeft dit gehad. Dit komt door een heel erge ontsteking van de dikke darm die vaak terugkomt (colitis ulcerosa).
  Axhidrox - NL Page 2
  1.3.1 Summary of Product Characteristics, Labelling and 17/05/2022
  Package Leaflet  
  Package Leaflet  
 • Uw darmen zitten dicht doordat uw darmen verlamd zijn (paralytische ileus). Of uw darmen hebben door verlamming dicht gezeten.
 • U heeft een ziekte van de afweer van uw lichaam die de spieren beschadigd (myasthenia gravis). Of de speekselklieren of traanklieren worden hierdoor beschadigd (syndroom van Sjögren).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt, als:

 • u problemen heeft of gehad heeft met uw prostaat of blaas, of als u moeite heeft met plassen. Blijft er plas (urine) in uw blaas zitten (urineretentie), plast u met een zwakke stroom of met druppels, moet u vaker plassen, heeft u het gevoel dat u een volle blaas heeft, of heeft u het gevoel dat uw blaas niet leeg genoeg is? Stop dan met het gebruik van dit medicijn en neem contact op met een arts.
 • u erge problemen met de nieren heeft. Dit geldt ook voor als uw nieren niet goed werken, waardoor u een behandeling nodig heeft om uw bloed schoon te maken (dialyse).
 • de grens tussen uw bloed en uw hersenen niet werkt. Dit kan gebeuren na gewond te zijn geraakt aan de hersenen in het afgelopen jaar, na chemotherapie (een behandeling voor kanker), na bestralingstherapie van het hoofd, na een operatie aan de schedel of de hersenen, of door misbruik van drugs die in een ader worden gespoten.
 • u een hartziekte, hartfalen, een onregelmatige hartslag of een hoge bloeddruk heeft.
 • de huid van uw oksels ontstoken is of een wond heeft. Hierdoor kan het risico op plaatselijke bijwerkingen namelijk groter zijn.
  Gebruik dit medicijn pas nadat u helemaal genezen bent van de huidziekte of nadat de wond genezen is.

Breng geen crème aan op een ander lichaamsdeel dan de oksels. Zorg ervoor dat de crème niet in contact komt met de ogen, de neus, de mond of met andere personen.

 • Breng dit medicijn alleen met de verdeeldop aan, niet met uw vingers. Komt de crème in de ogen? Dan kan dit tijdelijk grotere pupillen en wazig zien veroorzaken. Als er crème in de mond of de neus komt, is het mogelijk dat uw lichaam minder speeksel of neusslijm maakt. Komen de ogen, de neus of de mond in contact met de crème? Spoel deze gebieden dan direct met veel water om het risico op plaatselijke bijwerkingen kleiner te maken.
 • Bedek de behandelde oksels met kleding tijdens het vrijen. Misschien krijgen andere mensen bijwerkingen als zij in contact komen met de crème.

Heeft u een droge mond? Wees dan voorzichtig bij het poetsen van uw tanden. Laat uw tanden regelmatig controleren door uw tandarts. Het risico is namelijk groter dat u last krijgt van gaatjes in uw tanden.

Kinderen

Gebruik dit medicijn niet bij kinderen jonger dan 18 jaar. Het is niet bekend hoe dit medicijn werkt en hoe veilig het is bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Axhidrox nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige medicijnen kunnen invloed hebben op Axhidrox. Het is ook mogelijk dat Axhidrox van invloed is op andere medicijnen.

Bij die medicijnen horen:

topiramaat dat wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie en migraine

  Axhidrox - NL Page 3
  1.3.1 Summary of Product Characteristics, Labelling and 17/05/2022
  Package Leaflet  
  Package Leaflet  
 • medicijnen tegen allergie waar u rustig van wordt (kalmerende antihistaminica). Deze medicijnen worden gebruikt voor de behandeling van allergieën of problemen met slapen
 • tricyclische antidepressiva die worden gebruikt voor de behandeling van depressies
 • monoamineoxidaseremmers die worden gebruikt voor de behandeling van depressies of de ziekte van Parkinson
 • medicijnen tegen een psychose (neuroleptica of antipsychotica) die worden gebruikt voor de behandeling van een geestesziekte of angst
 • opioïden die worden gebruikt voor de behandeling van pijn of hoesten

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van dit medicijn bij zwangere vrouwen. Het is ook niet bekend of de werkzame stof van dit medicijn in de moedermelk komt. Uw arts bespreekt met u of u dit medicijn kunt gebruiken als u zwanger bent. Geeft u borstvoeding? Dan moeten u en uw arts beslissen of het geven van borstvoeding moet stoppen of dat de behandeling met dit medicijn moet stoppen. Houd daarbij rekening met het voordeel van borstvoeding voor uw kind en het voordeel van de behandeling voor u. Uw baby mag namelijk niet in contact komen met de crème of met de behandelde huid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wazig zien, suf zijn, moe zijn en duizelig zijn kunnen optreden na het gebruik van dit medicijn (zie rubriek 4). Vooral wazig zien kan optreden als dit medicijn in de ogen komt. Rijd geen auto, gebruik geen machines, voer geen gevaarlijk werk uit en doe geen gevaarlijke sporten totdat deze klachten over zijn.

Axhidrox bevat benzylalcohol, propyleenglycol en cetostearylalcohol

Dit medicijn bevat 2,7 mg benzylalcohol in elke druk van de pomp. Benzylalcohol kan allergische reacties en lichte plaatselijke irritatie veroorzaken.

Dit medicijn bevat 8,1 mg propyleenglycol in elke druk van de pomp.

Dit medicijn bevat cetostearylalcohol dat plaatselijk huidreacties kan veroorzaken (zoals jeukende uitslag op de huid (contactdermatitis)).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Breng dit medicijn alleen aan op de huid in uw oksels. En doe dit alleen met de dop van de pomp, niet met uw vingers (zie rubriek 2, ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?’).

De geadviseerde dosering is twee keer drukken op de pomp per oksel.

Gebruik dit medicijn tijdens de eerste 4 weken van de behandeling 1 keer per dag, het liefst in de avond. Verdeel dit medicijn goed in elke oksel.

Breng dit medicijn vanaf week 5 van de behandeling minder vaak aan. Blijf de crème minimaal 2 keer per week op doen. Hoe vaak precies hangt af van hoeveel minder zweet uw lichaam maakt.

  Axhidrox - NL Page 4
  1.3.1 Summary of Product Characteristics, Labelling and 17/05/2022
  Package Leaflet  
  Package Leaflet  

Klaarmaken van de pomp vóór het eerste gebruik

Om de geadviseerde dosis te krijgen, moet u de lucht op de volgende manier uit de pomp verwijderen:

 • Trek de dop van de pomp.
 • Leg een stuk papier op een tafel. Houd de pomp schuin (zie plaatje) en druk vaker op de pomp, totdat er crème uit de opening komt.
 • Druk de pomp langzaam nog eens 10 keer helemaal in en laat de crème op het papier vallen. Gooi het papier met de gepompte crème in de vuilnisbak.
 • De pomp is nu klaar voor gebruik. U hoeft de pomp niet opnieuw klaar te maken voor het volgende gebruik.

Gebruiken van de crème met de dop van de pomp

 • Trek de dop van de pomp.
 • Houd de pomp in uw hand met de opening van de pomp in de richting van de verwijderde dop.
 • Druk de pomp twee keer helemaal tot beneden in om de geadviseerde hoeveelheid crème op de bovenkant van de dop aan te brengen (zie plaatje).
 • Verdeel de crème goed met de dop in 1 oksel.
 • Herhaal deze stappen voor de andere oksel.
 • Daarna moet u de dop van de pomp wassen. Was voor de veiligheid ook meteen uw handen goed met water en zeep. Dit is belangrijk om ervoor te
  zorgen dat de crème niet in contact komt met de neus, de ogen of de mond (zie rubriek 2, ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?’).
 • Kruis het aantal behandelingen aan in de tabel op de doos (zie rubriek 6). Eén behandeling bestaat uit 4 keer drukken op de pomp. Dat betekent 2 keer drukken op de pomp per oksel.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Het is onwaarschijnlijk dat een overdosering optreedt als u dit medicijn alleen in de oksels gebruikt, zoals geadviseerd.

Brengt u dit medicijn te vaak of te veel aan? Dan kunnen bijwerkingen vaker optreden (zie rubriek 4). Daarom mag dit medicijn niet worden gebruikt op andere delen van het lichaam (handpalmen, voeten, gezicht). Het mag ook niet worden gebruikt op grote gebieden op het lichaam die meer zweten. Zweet u heel veel minder? Dan kan uw lichaam te heet worden en kunt u een dodelijke hitteberoerte krijgen. Voelt u zich warmer worden of wordt de temperatuur van uw lichaam hoger? Stop dan met het gebruik van dit medicijn en zoek direct medische hulp.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Beslist u of uw arts om te stoppen met het gebruik van dit medicijn? Dan kunt u weer last krijgen van erg veel zweten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

  Axhidrox - NL Page 5
  1.3.1 Summary of Product Characteristics, Labelling and 17/05/2022
  Package Leaflet  
  Package Leaflet  

Stop het gebruik van dit medicijn en neem direct contact op met uw arts of een afdeling spoedeisende hulp in de buurt, als u last krijgt van de erge bijwerking:

 • zwelling, vooral van het gezicht, de lippen of de keel waardoor slikken of ademhalen wordt bemoeilijkt, jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie of angio-oedeem (frequentie niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald), waardoor u mogelijk dringend een medische behandeling nodig heeft.
 • wazig zien (bijwerking treedt soms op)
  (zie rubriek 2, ‘Rijvaardigheid en het gebruik van machines’).

De volgende andere bijwerkingen zijn opgetreden:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

droge mond

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • in de behandelde oksel: zere huid, pijn, jeuk, ontstoken haarzakje
 • droge neus
 • droge ogen
 • droge huid
 • hoofdpijn
 • verstopping

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • in de behandelde oksel: droogheid, huiduitslag, eczeem, puistjes (acne), bultjes, ontsteking van de huid
 • eczeem
 • jeuk
 • huiduitslag
 • rood worden van de huid
 • eczeem van de huid voor lange tijd (atopische dermatitis)
 • huidirritatie
 • dikke, stevige, oppervlakkige veranderingen van de huid die meer dan 1 centimeter groot zijn (plaque op huid)
 • uw lichaam ruikt anders dan normaal
 • huidziekte die lijkt op psoriasis (parapsoriasis). Psorasis is een ziekte van de huid. De huid is rood en droog met schilfers.
 • droge lippen, handen, slijmvliezen (een laagje huid met slijm)
 • jeukende, rode of geïrriteerde ogen
 • pupillen zijn niet even groot
 • u ziet slechter
 • opgezwollen buik
 • harde poep
 • pijn in de mond, keel, borstkas
 • beklemd gevoel in de keel
 • suf zijn
 • moe zijn
 • problemen met slapen, u slaapt slecht
 • duizelig zijn
 • heel veel zweten
 • te weinig bloedplaatjes in uw bloed. Dit is te zien met een bloedonderzoek
 • snelle hartslag
 • het hartritme is anders (dit heet ‘verlengd QT-interval’. Dit is te zien op een hartfilmpje, de elektrische activiteit van het hart)
    Axhidrox - NL Page 6
    1.3.1 Summary of Product Characteristics, Labelling and 17/05/2022
    Package Leaflet  
    Package Leaflet  
te veel leverenzymen in uw bloed. Dit is te zien met een bloedonderzoek  

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijweringen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Na de eerste keer de pomp gebruikt te hebben mag het medicijn voor maximaal 12 maanden worden gebruikt.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

 • De werkzame stof in dit medicijn is glycopyrronium (als glycopyrroniumbromide).
  1 gram (g) crème bevat glycopyrroniumbromide, overeenkomend met 8 milligram (mg) glycopyrronium. 1 keer drukken op de pomp geeft 270 mg crème die glycopyrroniumbromide bevat, overeenkomend met 2,2 mg glycopyrronium.
 • De andere stoffen in dit medicijn zijn benzylalcohol (E1519), propyleenglycol (E1520) en cetostearylalcohol (zie rubriek 2), citroenzuur (E330), glycerolmonostearaat 40-55, macrogol 20 glycerolmonostearaat, natriumcitraat (E331), octyldodecanol en gezuiverd water.

Hoe ziet Axhidrox eruit en wat zit er in een verpakking?

Axhidrox is een witte, glanzende crème die te krijgen is in verpakkingen met 1 multidoseringscontainer met een pomp en een dop. De multidoseringscontainer bevat 50 g crème. Na het klaarmaken van de pomp kan er 124 keer gepompt worden. Dit is genoeg voor 31 behandelingen van beide oksels.

Kruis het aantal behandelingen aan in de tabel op de doos. Na 31 behandelingen mag u de pomp niet meer gebruiken. Dit mag ook niet als de multidoseringscontainer nog niet helemaalleeg is.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld Duitsland

      Axhidrox - NL   Page 7
      1.3.1 Summary of Product Characteristics, Labelling and   17/05/2022
      Package Leaflet    
      Package Leaflet    
In het register ingeschreven onder: RVG 128057  
Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de  
volgende namen:        
Nederland Axhidrox 8 mg/g, Crème  
Oostenrijk Axhidrox 2,2 mg/Pumpenhub Creme  
Kroatië Axhidrox 2,2 mg po potisku krema  
Denemarken Axhidrox 2,2 mg/dosis Creme  
Duitsland Axhidrox 2,2 mg/Hub Creme  
Estland Axhidrox 8 mg/g kreem  
Finland Axhidrox 2.2 mg/pumpun käyttökerta emulsiovoide  
Letland Axhidrox 2,2 mg/dozējumā krēms  
Litouwen Axhidrox 8 mg/g kremas  
Noorwegen Axhidrox 2,2 mg/pumpetrykk krem  
Zweden Axhidrox  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2022.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 11.10.2022

Bron: Axhidrox 8 mg/g, Crème - Bijsluiter

Stof(fen) Glycopyrronium Glycopyrroniumbromide
Toelating Nederland
Producent Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 D-33611 BIELEFELD (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 14.06.2022
ATC-Code D11AA01
Farmacologische groep Andere dermatologische preparaten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.