Darunavir Xiromed 400 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Darunavir Xiromed 400 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Darunavir
Toelating Nederland
Producent Medical Valley Invest AB Brädgardsvägen 28 23632 HÖLLVIKEN (ZWEDEN)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 10.07.2022
ATC-Code J05AE10
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Vergunninghouder

Medical Valley Invest AB Brädgardsvägen 28 23632 HÖLLVIKEN (ZWEDEN)

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Darunavir Amarox 400 mg filmomhulde tabletten Darunavir Amarox Pharma B.V. Rouboslaan 32 2252 TR VOORSCHOTEN
PREZISTA 600 mg filmomhulde tabletten Darunavir Janssen-Cilag International NV
PREZISTA 150 mg filmomhulde tabletten Darunavir Janssen-Cilag International NV
Darunavir Krka 400 mg filmomhulde tabletten Darunavir Krka
PREZISTA 400 mg filmomhulde tabletten Darunavir Janssen-Cilag International NV

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Darunavir Xiromed?

Darunavir Xiromed bevat de werkzame stof darunavir. Darunavir Xiromed is een geneesmiddel tegen retrovirussen dat wordt gebruikt bij de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntie- virus (hiv). Het behoort tot een groep geneesmiddelen met de naam proteaseremmers. Darunavir Xiromed werkt door de hoeveelheid hiv in uw lichaam te verminderen. Dat zal uw afweersysteem verbeteren en het risico verlagen dat u ziekten ontwikkelt die verband houden met de hiv-infectie.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Darunavir Xiromed wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen (vanaf 3 jaar met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kilogram) die geïnfecteerd zijn met hiv en

 • die nooit eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt;
 • bij bepaalde patiënten die al eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt (uw arts zal dit bepalen).

Darunavir Xiromed moet worden ingenomen in combinatie met een lage dosis cobicistat of ritonavir en andere geneesmiddelen tegen hiv. Uw arts zal met u overleggen welke combinatie van geneesmiddelen het beste voor u is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor darunavir of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel (deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6) of voor cobicistat of ritonavir.
 • U heeft ernstige leverproblemen. Vraag het aan uw arts als u niet zeker weet of uw leveraandoening ernstig is. Het kan zijn dat u extra onderzoeken moet ondergaan.

Combineer Darunavir Xiromed niet met de volgende geneesmiddelen

Als u één van deze middelen gebruikt, vraag dan aan uw arts om over te schakelen op een ander geneesmiddel.

Geneesmiddel Doel van het geneesmiddel
avanafil voor de behandeling van erectiestoornissen
astemizol of terfenadine voor de behandeling van allergische
  verschijnselen
triazolam en oraal (via de mond ingenomen) om u te helpen slapen en/of uw angst te
midazolam verminderen
cisapride voor de behandeling van bepaalde
  maagaandoeningen
colchicine (wanneer u nier- en/of voor de behandeling van jicht of familiaire
leverproblemen heeft) Middellandse Zeekoorts
lurasidon, pimozide, quetiapine of sertindol voor de behandeling van psychische stoornissen
ergotalkaloïden zoals ergotamine, gebruikt voor de behandeling van
dihydro-ergotamine, ergometrine en migrainehoofdpijn
methylergonovine  
amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradine, voor de behandeling van bepaalde
kinidine, ranolazine hartaandoeningen, bijv. abnormale hartslag
lovastatine, simvastatine en loomitapide voor het verlagen van de cholesterol
rifampicine voor de behandeling van bepaalde infecties zoals
  tuberculose
het combinatieproduct lopinavir/ritonavir dit middel tegen hiv behoort tot dezelfde klasse
  als Darunavir Xiromed
elbasvir/grazoprevir voor de behandeling van hepatitis C-infectie
alfuzosine voor de behandeling van vergrote prostaat
sildenafil voor de behandeling van een hoge bloeddruk in
  de bloedvaten van de longen
dabigatran, ticagrelor om het klonteren van bloedplaatjes te helpen
  stoppen bij de behandeling van patiënten met een
  voorgeschiedenis van een hartaanval
naloxegol voor de behandeling van door opiaten
  veroorzaakte obstipatie (verstopping)
   
dapoxetine voor de behandeling van voortijdige zaadlozing
   
domperidon voor de behandeling van misselijkheid en braken
   

Gebruik Darunavir Xiromed niet samen met producten die sint-janskruid bevatten (Hypericum perforatum).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Darunavir Xiromed geneest een hiv-infectie niet. U kunt nog steeds hiv doorgeven als u dit geneesmiddel gebruikt, ofschoon het risico wordt verlaagd door effectieve antiretrovirale therapie. Spreek met uw arts over de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om het besmetten van andere mensen te voorkomen.

Mensen die Darunavir Xiromed innemen, kunnen nog steeds infecties krijgen of andere ziekten die samengaan met een hiv-infectie. U moet geregeld contact houden met uw arts.

Mensen die Darunavir Xiromed nemen, kunnen huiduitslag krijgen. Soms kan de uitslag ernstige vormen aannemen of mogelijk levensbedreigend worden. Neem contact op met uw arts als u uitslag krijgt.

Bij patiënten die Darunavir Xiromed en raltegravir (voor hiv-infectie) samen gebruiken, kan huiduitslag (over het algemeen licht of matig) vaker optreden dan bij patiënten die één van deze geneesmiddelen afzonderlijk gebruiken.

Vertel uw arts over uw toestand VOOR en TIJDENS uw behandeling

Controleer de volgende punten en vertel uw arts of één van deze voor u geldt.

 • Laat het uw arts weten als u al eerder problemen heeft gehad met uw lever, waaronder hepatitis B- of C-infectie. Het kan zijn dat uw arts wil beoordelen hoe ernstig uw leveraandoening is voordat hij beslist of u Darunavir Xiromed mag gebruiken.
 • Laat het uw arts weten als u suikerziekte (diabetes) heeft. Darunavir Xiromed kan de suikerspiegel in het bloed verhogen.
 • Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u symptomen van infectie opmerkt (bijvoorbeeld vergrote lymfeklieren en koorts). Bij sommige patiënten met een gevorderde hiv-infectie en een voorgeschiedenis van opportunistische infecties, kunnen klachten en symptomen van een ontsteking van voorgaande infecties snel na het begin van de anti-hiv- behandeling optreden. Men denkt dat deze symptomen het gevolg zijn van een verbetering in de immuunrespons van het lichaam, waardoor het lichaam infecties kan bestrijden die mogelijk zonder duidelijke symptomen aanwezig waren.
 • Naast opportunistische infecties, kunnen ook auto-immuunziekten (een aandoening die ontstaat wanneer het immuunsysteem gezond lichaamsweefsel aanvalt) optreden nadat u bent gestart met het innemen van geneesmiddelen voor de behandeling van uw hiv-infectie. Auto- immuunziekten kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Als u merkt dat u symptomen van een infectie krijgt of andere symptomen zoals spierzwakte, zwakte die begint in de handen en voeten en zich naar boven verplaatst in de richting van de romp van het lichaam, hartkloppingen, beven of hyperactiviteit, neem dan voor de vereiste behandeling onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Laat het uw arts weten als u bloederziekte (hemofilie) heeft. Darunavir Xiromed kan de kans op bloedingen verhogen.
 • Vertel het uw arts als u allergisch bent voor sulfonamiden (bijvoorbeeld gebruikt voor de behandeling van bepaalde infecties).
 • Breng uw arts op de hoogte als u problemen met de botten of skeletspieren opmerkt. Sommige patiënten die een antiretrovirale combinatietherapie gebruiken, kunnen een botziekte krijgen, osteonecrose genaamd (afsterven van botweefsel door het verminderen van de bloedtoevoer naar het bot). De duur van de antiretrovirale combinatietherapie, het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen (zogenaamde corticosteroïden), de consumptie van alcohol, ernstige onderdrukking van het afweersysteem en een hogere Body Mass Index behoren tot de vele risicofactoren voor het ontstaan van deze ziekte. Klachten die wijzen op osteonecrose zijn: stijve gewrichten, gewrichtspijn (vooral in heupen, knieën en schouders) en bewegingsproblemen. Vertel het uw arts als u één van deze symptomen opmerkt.

Ouderen

Darunavir is slechts bij een beperkt aantal patiënten van 65 jaar en ouder gebruikt. Als u tot deze leeftijdsgroep behoort, bespreek dan met uw arts of u Darunavir Xiromed kunt gebruiken.

Kinderen

Darunavir Xiromed 400 mg en 800 mg tabletten zijn niet bestemd voor gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar of met een lichaamsgewicht van minder dan 40 kilogram.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Darunavir Xiromed nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn een aantal geneesmiddelen die u niet mag combineren met Darunavir Xiromed. Deze worden hierboven vermeld onder de titel ‘Combineer Darunavir Xiromed niet met de volgende geneesmiddelen’.

In de meeste gevallen kan Darunavir Xiromed gecombineerd worden met anti-hiv-geneesmiddelen die tot een andere groep behoren [bijv. NRTI’s (nucleoside reverse transcriptaseremmers), NNRTI’s

(non-nucleoside reverse transcriptaseremmers), CCR5-antagonisten en F’s (fusieremmers)]. Darunavir met cobicistat of ritonavir is niet met alle PI’s (proteaseremmers) getest en mag niet

gebruikt worden met andere hiv F’s. In sommige gevallen zou het nodig kunnen zijn de dosis van andere geneesmiddelen aan te passen. Vertel het daarom altijd aan uw arts als u andere geneesmiddelen tegen hiv gebruikt en volg de instructies van uw arts over welke geneesmiddelen gecombineerd kunnen worden, zorgvuldig op.

Het effect van Darunavir Xiromed kan verminderd zijn als u één van de volgende middelen gebruikt. Laat het uw arts weten als u een of meer van de volgende middelen gebruikt:

 • fenobarbital, fenytoïne (tegen epilepsie)
 • dexamethason (ontstekingsremmend geneesmiddel of corticosteroïd)
 • efavirenz (hiv-infectie)
 • rifapentine, rifabutine (geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde infecties zoals tuberculose)
 • saquinavir (hiv-infectie).

De effecten van andere geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed als u Darunavir Xiromed inneemt. Laat het uw arts weten, indien u de volgende producten gebruikt:

 • amlodipine, diltiazem, disopyramide, carvedilol, felodipine, flecaïnide, lidocaïne, metoprolol, mexiletine, nifedipine, nicardipine, propafenon, timolol, verapamil (voor hartaandoeningen) omdat het effect of de bijwerkingen van deze middelen kunnen worden versterkt;
 • apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarine, clopidogrel (voor vermindering van de bloedstolling) aangezien het effect of de bijwerkingen kunnen worden veranderd; het kan zijn dat uw arts uw bloed moet controleren;
 • hormonale anticonceptiva en hormonale middelen tegen overgangsklachten op basis van oestrogeen. Darunavir Xiromed kan de werkzaamheid van deze middelen verminderen. Bij het gebruik als voorbehoedsmiddel worden andere, niet-hormonale voorbehoedsmiddelen aanbevolen;
 • ethinylestradiol/drospirenon. Darunavir Xiromed zou mogelijk het risico op verhoogde kaliumgehaltes als gevolg van drospirenon kunnen vergroten;
 • atorvastatine, pravastatine, rosuvastatine (voor het verlagen van het cholesterolgehalte). Het gevaar voor spierschade kan vergroot zijn. Uw arts zal nagaan welke cholesterolverlagende behandeling in uw geval het beste is;
 • claritromycine (antibioticum);
 • ciclosporine, everolimus, tacrolimus, sirolimus (voor het dempen van uw afweersysteem) omdat het effect of de bijwerkingen van deze geneesmiddelen kunnen worden versterkt. Het kan zijn dat uw arts extra onderzoeken wil uitvoeren;
 • corticosteroïden, waaronder betamethason, budesonide, fluticason, mometason, prednison, triamcinolon. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van allergieën, astma, inflammatoire darmziekten, ontstekingsaandoeningen van de huid, ogen, gewrichten en spieren en andere ontstekingsaandoeningen. Deze geneesmiddelen worden meestal via de mond ingenomen, ingeademd, ingespoten of op de huid aangebracht. Indien geen alternatieven kunnen worden gebruikt, mag gebruik ervan alleen plaatsvinden na medische beoordeling en onder nauwlettende controle door uw arts op bijwerkingen van corticosteroïden;
 • buprenorfine/naloxon (geneesmiddelen voor de behandeling van opioïdafhankelijkheid);
 • salmeterol (een geneesmiddel voor de behandeling van astma);
 • artemether/lumefantrine (een combinatieproduct voor de behandeling van malaria);
 • dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastine, vincristine (voor de behandeling van kanker);
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (voor erectiestoornissen of voor de behandeling van een hart- en longstoornis die pulmonale arteriële hypertensie wordt genoemd);
 • glecaprevir/pibrentasvir (voor de behandeling van hepatitis C-infectie);
 • fentanyl, oxycodon, tramadol (voor de behandeling van pijn);
 • fesoterodine, solifenacine (voor de behandeling van stoornissen van de urinewegen)

De dosering van andere geneesmiddelen moet misschien worden aangepast, omdat het effect of de bijwerkingen van deze middelen of van Darunavir Xiromed bij gelijktijdig gebruik kunnen worden beïnvloed.

Breng uw arts op de hoogte als u een of meer van de volgende middelen gebruikt:

 • alfentanil (een injecteerbare, sterke en kortwerkende pijnstiller die wordt gebruikt voor operaties)
 • digoxine (voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen)
 • claritromycine (een antibioticum)
 • itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (voor de behandeling van schimmelinfecties). Voriconazol mag alleen gebruikt worden na medische beoordeling
 • rifabutine (tegen bacteriële infecties)
 • sildenafil, vardenafil, tadalafil (tegen erectiestoornissen of tegen een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen)
 • amitriptyline, desipramine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline, trazodon (voor de behandeling van depressie en angst)
 • maraviroc (om hiv-infectie te behandelen)
 • methadon (voor de behandeling van een verslaving aan opioïden)
 • carbamazepine, clonazepam (tegen epilepsie of om sommige soorten zenuwpijn te behandelen)
 • colchicine (voor de behandeling van jicht of familiaire Middellandse Zeekoorts)
 • bosentan (voor de behandeling van een hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen)
 • buspiron, clorazepaat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam als dat via een injectie wordt gebruikt, zolpidem (kalmerende middelen)
 • perfenazine, risperidon, thioridazine (voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen)
 • metformine (voor de behandeling van type 2 diabetes).

Deze lijst met geneesmiddelen is niet volledig. Informeer uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Zie rubriek 3: ‘Hoe gebruikt u dit middel?’

Zwangerschap en borstvoeding

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven, mogen geen Darunavir Xiromed gebruiken tenzij de arts dit specifiek heeft aanbevolen. Vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven, mogen geen Darunavir Xiromed met cobicistat gebruiken.

Vrouwen met een hiv-infectie mogen hun kinderen geen borstvoeding geven vanwege enerzijds het gevaar dat de hiv-infectie via de moedermelk op de baby wordt overgebracht en anderzijds de onbekende effecten van het geneesmiddel op de baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bedien geen machines en bestuur geen voertuigen als u zich duizelig voelt na gebruik van Darunavir Xiromed.

Darunavir Xiromed 400 mg tabletten bevatten Zonnegeel FCF (E110), dat allergische reacties kan veroorzaken.

Darunavir Xiromed 400 mg tabletten bevatten lactose.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Darunavir Xiromed 400 mg tabletten bevatten propyleenglycol.

Dit geneesmiddel bevat 55,55 mg propyleenglycol in elke filmomhulde tablet. Als uw baby jonger dan 4 weken oud is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u hem dit geneesmiddel geeft,

vooral als de baby andere geneesmiddelen krijgt die propyleenglycol of alcohol bevatten.

Darunavir Xiromed 800 mg tabletten bevatten lactose.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Darunavir Xiromed 800 mg tabletten bevatten propyleenglycol.

Dit geneesmiddel bevat 111,1 mg propyleenglycol in elke filmomhulde tablet. Als uw baby jonger dan 4 weken oud is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u hem dit geneesmiddel geeft, vooral als de baby andere geneesmiddelen krijgt die propyleenglycol of alcohol bevatten.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zelfs als u zich beter voelt, mag u niet stoppen met Darunavir Xiromed en cobicistat of ritonavir zonder hierover te spreken met uw arts.

Nadat de behandeling is gestart, mag de dosis of toedieningsvorm niet gewijzigd worden en mag de behandeling niet stopgezet worden zonder overleg met de arts.

Darunavir Xiromed 400 milligram tabletten mogen alleen worden gebruikt voor het schema van 800 milligram eenmaal per dag.

Darunavir Xiromed 800 milligram tabletten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmaal daags gebruik.

Dosis voor volwassenen die nooit eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt (uw arts zal bepalen of dit bij u het geval is)

De gebruikelijke dosis van Darunavir Xiromed is 800 milligram (2 Darunavir Xiromed tabletten van 400 milligram of 1 Darunavir Xiromed tablet van 800 milligram) eenmaal per dag.

U moet Darunavir Xiromed iedere dag innemen en altijd in combinatie met 150 milligram cobicistat of 100 milligram ritonavir en met voedsel. Darunavir Xiromed werkt niet goed zonder cobicistat of ritonavir en zonder voedsel. U moet een maaltijd of een tussendoortje eten minder dan 30 minuten voordat u uw Darunavir Xiromed en cobicistat of ritonavir inneemt. Het soort voedsel is niet belangrijk.

Zelfs als u zich beter voelt, mag u niet stoppen met het gebruik van Darunavir Xiromed en cobicistat of ritonavir zonder daarover uw arts te raadplegen.

Aanwijzingen voor volwassenen

 • Neem twee tabletten van 400 milligram of één tablet van 800 milligram, eenmaal per dag, iedere dag, op hetzelfde tijdstip.
 • Neem Darunavir Xiromed altijd in samen met 150 milligram cobicistat of 100 milligram ritonavir.
 • Neem Darunavir Xiromed in met voedsel.
 • Slik de tabletten door met wat drinken zoals water of melk.
 • Neem uw andere hiv-geneesmiddelen die in combinatie met Darunavir Xiromed en cobicistat of ritonavir worden gebruikt in zoals uw arts u heeft aanbevolen.
 • Darunavir suspensie voor oraal gebruik is ontwikkeld voor gebruik bij kinderen, maar kan in bepaalde gevallen ook gebruikt worden bij volwassenen.

Dosis voor volwassenen die al eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt (uw arts zal bepalen of dit bij u het geval is)

De dosis is ofwel:

800 milligram Darunavir Xiromed (2 Darunavir Xiromed tabletten van 400 milligram of 1 Darunavir Xiromed tablet van 800 milligram) samen met 150 milligram cobicistat of 100

milligram ritonavir, eenmaal per dag. OFWEL

- 600 milligram Darunavir Xiromed samen met 100 milligram ritonavir, tweemaal per dag.

Bespreek met uw arts welke dosis voor u de juiste is.

Dosis voor kinderen vanaf 3 jaar met ritonavir, en vanaf 12 jaar met cobicistat, met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kilogram die nog geen antiretrovirale geneesmiddelen hebben gebruikt (de arts van uw kind zal dit bepalen)

 • De gebruikelijke dosis Darunavir Xiromed is 800 milligram (2 Darunavir Xiromed tabletten van 400 milligram of 1 Darunavir Xiromed tablet van 800 milligram), samen met 100 milligram ritonavir of 150 milligram cobicistat eenmaal per dag.

Dosis voor kinderen vanaf 3 jaar met ritonavir, en vanaf 12 jaar met cobicistat, met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kilogram die eerder antiretrovirale geneesmiddelen hebben ingenomen (de arts van uw kind zal dit bepalen)

De dosis is ofwel:

800 milligram Darunavir Xiromed (2 Darunavir Xiromed tabletten van 400 milligram of 1

Darunavir Xiromed tablet van 800 milligram) samen met 100 milligram ritonavir of 150 milligram cobicistat, eenmaal per dag.

OFWEL

- 600 milligram Darunavir Xiromed samen met 100 milligram ritonavir, tweemaal per dag.

Bespreek met uw arts welke dosis voor u de juiste is.

Instructies voor kinderen vanaf 3 jaar met ritonavir, en vanaf 12 jaar met cobicistat, met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kilogram

 • Neem 800 milligram Darunavir Xiromed (2 Darunavir Xiromed tabletten van 400 milligram of 1 Darunavir Xiromed tablet van 800 milligram), eenmaal per dag, iedere dag, op hetzelfde tijdstip.
 • Neem Darunavir Xiromed altijd in samen met 100 milligram ritonavir of 150 milligram cobicistat.
 • Neem Darunavir Xiromed in met voedsel.
 • Slik de tabletten door met wat drank zoals water of melk.
 • Neem uw andere hiv-geneesmiddelen die in combinatie met Darunavir Xiromed en ritonavir of cobicistat worden gebruikt in zoals uw arts u heeft aanbevolen.

Verwijdering van de kindveilige dop

Het flesje heeft een kindveilige dop en moet als volgt geopend worden:

 • druk de kunststof schroefdop naar beneden en draai hem tegelijk tegen de wijzers van de klok in;
 • verwijder de losgeschroefde dop.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Bent u vergeten dit middel in te gebruiken?

Als u dit binnen 12 uur opmerkt, moet u de tabletten onmiddellijk innemen. Neem ze altijd in met cobicistat of ritonavir en voedsel. Als u dit na meer dan 12 uur opmerkt, dan slaat u de inname over en neemt u de volgende dosis zoals gewoonlijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te

halen.

Moet u overgeven na het innemen van dit middel en cobicistat of ritonavir?

Als u binnen 4 uur na het innemen van het middel moet overgeven, moet u zo snel mogelijk een nieuwe dosis Darunavir Xiromed en cobicistat of ritonavir met voedsel innemen. Als u meer dan 4 uur na het innemen van het middel moet overgeven, dan hoeft u geen nieuwe dosis Darunavir Xiromed en cobicistat of ritonavir in te nemen tot het volgende normaal geplande tijdstip van inname.

Neem contact op met uw arts als u niet zeker weet wat u moet doen als u een dosis heeft gemist of als u heeft overgegeven.

Stop niet met Darunavir Xiromed zonder met uw arts te overleggen

Anti-hiv-middelen kunnen ervoor zorgen dat u zich beter voelt. Stop niet met Darunavir Xiromed, ook niet als u zich beter voelt. Spreek er eerst over met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Tijdens de hiv-behandeling kan er een toename in gewicht en een stijging van de serumlipiden- en bloedglucosewaarden optreden. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een herstel van uw gezondheid en door uw levensstijl. In het geval van een stijging van de serumlipidenwaarden kan het soms worden veroorzaakt door de hiv-geneesmiddelen zelf. Uw arts zal u op deze veranderingen testen.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg uw arts indien bij u één van de volgende bijwerkingen optreedt.

Er zijn leverproblemen gemeld, die soms ernstig kunnen zijn. Uw arts moet bloedtesten doen voordat u begint met de behandeling met Darunavir Xiromed. Als u een chronische hepatitis B- of C-infectie heeft, moet uw arts vaker uw bloed controleren omdat u een verhoogde kans heeft op de ontwikkeling van leverproblemen. Spreek met uw arts over de klachten en symptomen van leverproblemen. Dit zijn onder andere: geel worden van uw huid of uw oogwit, donkere urine (de kleur van thee), licht gekleurde ontlasting (stoelgang), misselijkheid, braken, verminderde eetlust, of (aanhoudende) pijn of pijn en ongemak aan de rechterzijde onder uw ribben.

Huiduitslag (vaker voorkomend in combinatie met raltegravir), jeuk. De uitslag is doorgaans licht tot matig. Huiduitslag kan ook een symptoom zijn van een zeldzame ernstige aandoening. Het is belangrijk om met uw arts te praten als u huiduitslag krijgt. Uw arts zal u advies geven over de behandeling van uw symptomen en of de behandeling met Darunavir Xiromed moet worden stopgezet.

Andere ernstige bijwerkingen waren suikerziekte (diabetes) (vaak) en ontsteking van de alvleesklier (soms).

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan meer dan 1 op de 10 personen treffen)

diarree

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 op de 10 personen treffen)

of voeten, krachtverlies, moeilijk in slaap vallen.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 op de 100 personen treffen)

 • pijn op de borst, veranderingen in het elektrocardiogram, snelle hartslag
 • verminderde of vreemde gevoeligheid van de huid, gevoel alsof er naalden prikken, aandachtsstoornis, geheugenverlies, evenwichtsproblemen
 • ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, neusbloedingen, geïrriteerde keel
 • ontsteking van de maag of de mond, maagzuur, kokhalzen, droge mond, ongemak in de buik,

verstopping, boeren

 • nierfalen, nierstenen, moeilijk plassen, heel vaak of heel veel plassen, soms ‘s nachts
 • netelroos, ernstige zwelling van de huid en andere weefsels (meestal de lippen of de ogen), eczeem, overmatig zweten, nachtelijk zweten, haarverlies, puistjes, schilferige huid, kleuring van de nagels
 • spierpijn, spierkramp of spierzwakte, pijn in de armen of benen, botontkalking (osteoporose)
 • tragere werking van de schildklier. Dit kan men zien aan een bloedonderzoek
 • hoge bloeddruk, blozen
 • rode of droge ogen
 • koorts, zwelling van de benen als gevolg van vocht, malaise, prikkelbaarheid, pijn
 • symptomen van infectie, herpes simplex (blaasjes op slijmvliezen, zoals een koortslip)
 • erectiestoornissen, vergroting van de borsten
 • slaapstoornissen, slaperigheid, depressie, angst, abnormale dromen, minder zin in seks.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 op de 1000 personen treffen)

 • een reactie die DRESS wordt genoemd [dit is een ernstige huiduitslag, die gepaard kan gaan met koorts, vermoeidheid, zwelling van het gezicht of de lymfeklieren, toename van het aantal eosinofielen (een bepaald type witte bloedcellen), effecten op de lever, nieren of longen]
 • hartaanval, trage hartslag, hartkloppingen
 • problemen met zien
 • koude rillingen, vreemd gevoel
 • verward gevoel of desoriëntatie, veranderde stemming, rusteloosheid
 • flauwvallen, epileptische aanvallen, veranderde smaak of verlies van smaak
 • zweertjes in de mond, bloed braken, ontsteking van de lippen, droge lippen, beslagen tong
 • loopneus
 • huidletsels, droge huid
 • stijve spieren of gewrichten, gewrichtspijn met of zonder ontsteking
 • veranderingen in hoeveelheden van bepaalde bloedcellen of in de samenstelling van het bloed. Dit kan worden aangetoond in bloed- en/of urineonderzoeken. Uw arts zal dit uitleggen. Een voorbeeld is: verhoogd aantal van sommige witte bloedcellen.

Sommige bijwerkingen zijn kenmerkend voor anti-hiv-geneesmiddelen die tot dezelfde groep behoren als Darunavir Xiromed. Het zijn:

spierpijn, gevoeligheid of zwakte. In zeldzame gevallen waren deze spierstoornissen ernstig.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de fles na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor Darunavir Xiromed zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is darunavir.
  Elke tablet Darunavir Xiromed 400 mg bevat 400 milligram darunavir (als darunavir propyleenglycolaat).
  Elke tablet Darunavir Xiromed 800 mg bevat 800 milligram darunavir (als darunavir propyleenglycolaat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Darunavir Xiromed 400 mg
  Tabletkern: lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, povidon K30, crospovidon, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat
  Filmomhulling (oranje): polyvinylalcohol (E1203), titaandioxide (E171), macrogolen (E1521), talk (E553b), Zonnegeel FCF (E110)
  Darunavir Xiromed 800 mg
  Tabletkern: lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, povidon K30, crospovidon, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat
  Filmomhulling (rood): polyvinylalcohol (E1203), titaandioxide (E171), macrogolen (E1521), talk (E553b), rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Darunavir Xiromed eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Darunavir Xiromed 400 mg filmomhulde tabletten

Lichtoranje, ovale tablet met de inscriptie "400" aan één kant met afmetingen: lengte: 18,2 ± 0,2 mm, breedte: 9,2 ± 0,2 mm en dikte: 5,7 ± 0,4 mm.

Darunavir Xiromed 800 mg filmomhulde tabletten

Donkerrode ovale tablet met de inscriptie "800" aan één zijde met de volgende afmetingen: Lengte: 21,4 ± 0,2 mm, breedte: 10,8 ± 0,2 mm en dikte: 8,0 ± 0,4 mm.

Darunavir Xiromed tabletten worden geleverd in een kartonnen doos met een witte, ondoorzichtige hogedensiteitpolyethyleen (HDPE) fles met polypropyleen (F) kindveilige schroefdop en inductieseal en een bijsluiter.

Verpakkingsgrootten:

Darunavir Xiromed 400 mg filmomhulde tabletten

Eén fles met 60 tabletten.

Darunavir Xiromed 800 mg filmomhulde tabletten

Eén of drie flessen met 30 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken Zweden

Fabrikanten

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi, 69300

Griekenland

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion street Pallini Attiki, 153 51 Griekenland

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

In het register ingeschreven onder:

Darunavir Xiromed 400 mg, filmomhulde tabletten - RVG 121204

Darunavir Xiromed 800 mg, filmomhulde tabletten - RVG 121206

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Denemarken Darunavir Medical Valley
Zweden Darunavir Medical Valley
Finland Darunavir Medical Valley
IJsland Darunavir Medical Valley
Noorwegen Darunavir Medical Valley
Nederland Darunavir Xiromed

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2022.

Advertentie

Stof(fen) Darunavir
Toelating Nederland
Producent Medical Valley Invest AB Brädgardsvägen 28 23632 HÖLLVIKEN (ZWEDEN)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 10.07.2022
ATC-Code J05AE10
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.