Advertentie

Auteur: Ceft


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rabeprazolnatrium Ceft tabletten bevatten als werkzame stof rabeprazolnatrium. Dit geneesmiddel behoort tot de zogenaamde protonpompremmers. Die zorgen ervoor dat uw maag minder zuur aanmaakt.

Rabeprazolnatrium Ceft tabletten worden gebruikt voor behandeling van de volgende aandoeningen:

 • een ontsteking in de slokdarm als gevolg van terugvloeiend maagzuur (reflux). Hierbij kunt u last hebben van zuurbranden. Slokdarmontsteking wordt veroorzaakt door terugvloeiing van zuur en voedsel uit de maag naar de slokdarm.
 • zweren in uw maag of het bovenste deel van de darm (de dunne darm).
 • het Zollinger-Ellison syndroom, een aandoening waarbij de maag te grote hoeveelheden zuur aanmaakt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent.
 • Als u borstvoeding geeft.

Gebruik Rabeprazolnatrium Ceft niet als een van deze situaties voor u geldt. Als u dat niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rabeprazolnatrium Ceft inneemt.

Zie ook rubriek Zwangerschap en borstvoeding.

Kinderen

Kinderen mogen Rabeprazolnatrium Ceft niet gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vraag voordat u Rabeprazolnatrium Ceft inneemt advies aan uw arts of apotheker in de volgende situaties:

 • als u allergisch bent voor andere protonpompremmers of zogeheten ‘gesubstitueerde benzimidazolen’
 • als u maagkanker heeft
 • als u wel eens problemen met uw lever heeft gehad
 • als u het medicijn atazanavir gebruikt voor hiv/aids.

Bij enkele patiënten zijn problemen met hun bloed en hun lever gezien, maar die verbeteren vaak als men met Rabeprazolnatrium Ceft stopt.

Als u niet zeker weet of er bij u sprake is van een van de bovenstaande situaties, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rabeprazolnatrium Ceft inneemt.

Als u ernstige diarree (waterig of bloederig) krijgt met symptomen zoals koorts, buikpijn of gevoeligheid van de buik, stop dan met het gebruik van Rabeprazolnatrium Ceft en ga onmiddellijk naar uw arts.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Rabeprazolnatrium Ceft, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom . Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rabeprazolnatrium Ceft nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het uw arts of apotheker in het bijzonder als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • ketoconazol of itraconazol – gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties. Rabeprazolnatrium Ceft kan de hoeveelheid van dit type geneesmiddelen in uw bloed verlagen. Het kan zijn dat uw arts de dosering bij u moet aanpassen.
 • atazanavir, gebruikt voor de behandeling van hiv/aids. Rabeprazolnatrium Ceft kan de hoeveelheid van dit type geneesmiddelen in uw bloed verlagen; deze geneesmiddelen mogen daarom niet tegelijk worden gebruikt.

Als u niet zeker weet of u een van de bovenstaande geneesmiddelen gebruikt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Rabeprazolnatrium Ceft inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Gebruik Rabeprazolnatrium Ceft niet als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn.
 • Gebruik Rabeprazolnatrium Ceft niet als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich slaperig voelen bij gebruik van Rabeprazolnatrium Ceft. Als dit gebeurt, bestuur dan geen voertuig en bedien geen gereedschappen of machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet u Rabeprazolnatrium Ceft innemen?

 • Haal alleen een tablet uit de strip als het tijd is om uw geneesmiddel in te nemen.
 • Slik de tabletten heel door met een slok water. U mag de tabletten niet kauwen of pletten.
 • Uw arts zal u zeggen hoeveel tabletten u moet innemen en hoe lang u ze moet blijven innemen. Dit hangt af van welke aandoening u heeft.
 • Als u Rabeprazolnatrium Ceft langdurig gebruikt, zal uw arts u af en toe willen controleren.

Volwassenen en ouderen

Voor slokdarmontsteking

Bij matige tot ernstige klachten van slokdarmontsteking

 • De gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Ceft van 10 mg eenmaal per dag gedurende maximaal 4 weken.
 • Neem de tablet’s morgens voor het ontbijt in.
 • Als uw klachten na 4 weken behandeling terugkomen, kan uw arts u zeggen dat u één tablet Rabeprazolnatrium Ceft van 10 mg kunt innemen op het moment dat u klachten heeft.

Bij ernstiger klachten van slokdarmontsteking (met aantasting van de slokdarm)

 • De gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Ceft van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 tot 8 weken.
 • Neem de tablet’s morgens voor het ontbijt in.

Voor langdurige behandeling van slokdarmklachten (onderhoudsbehandeling)

 • De gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Ceft van 10 mg of 20 mg eenmaal per dag zo lang als uw arts heeft gezegd.
 • Neem de tablet’s morgens voor het ontbijt in.
 • Uw arts zal u regelmatig willen zien om uw klachten en de dosering te controleren.

Voor zweren van de maag

 • De gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Ceft van 20 mg eenmaal per dag gedurende 6 weken.
 • Neem de tablet’s morgens voor het ontbijt in.
 • Uw arts kan u voorschrijven om Rabeprazolnatrium Ceft nog 6 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn verbeterd.

Voor zweren van de dunne darm

 • De gebruikelijke dosering is één tablet Rabeprazolnatrium Ceft van 20 mg eenmaal per dag gedurende 4 weken.
 • Neem de tablet’s morgens voor het ontbijt in.
 • Uw arts kan u voorschrijven om Rabeprazolnatrium Ceft nog 4 weken te gebruiken als uw klachten niet zijn verbeterd.

Voor Zollinger-Ellison syndroom met overmatige zuurproductie in de maag

 • De gebruikelijke dosering is drie tabletten Rabeprazolnatrium Ceft van 20 mg, om te beginnen eenmaal per dag.
 • Daarna kan de dosis door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling

reageert.

Als u langdurig wordt behandeld zult u regelmatig naar de dokter moeten om uw tabletten en klachten opnieuw te bekijken.

Kinderen. Kinderen mogen Rabeprazolnatrium Ceft niet gebruiken.

Patiënten met leverproblemen. Neem contact op met uw arts; deze zal extra voorzichtig zijn bij het begin van de behandeling met Rabeprazolnatrium Ceft en als u doorgaat met de behandeling met Rabeprazolnatrium Ceft.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg altijd een arts of ga meteen naar de eerste hulp/ziekenhuis als u (of iemand anders) te veel Rabeprazolnatrium Ceft heeft ingenomen. Neem het doosje tabletten mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Wanneer u bent vergeten uw tablet of tabletten in te nemen, neem dan de vergeten dosis in zodra u daaraan denkt. Maar als het al (bijna) tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten tablet of tabletten dan over en ga op de gewone manier door met het gebruik.
 • Als u uw geneesmiddel meer dan 5 dagen bent vergeten, raadpleeg dan uw arts voordat u Rabeprazolnatrium Ceft weer inneemt.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Normaal gesproken zullen uw klachten al verbeteren voordat de zweer of ontsteking volledig is genezen.

Belangrijk: stop niet eerder met het innemen van de tabletten dan uw arts heeft gezegd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rabeprazolnatrium Ceft bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en verbeteren zonder dat u met Rabeprazolnatrium Ceft hoeft te stoppen.

Stop met het innemen van Rabeprazolnatrium Ceft en ga meteen naar de dokter als u een van de volgende bijwerkingen merkt - het kan zijn dat u met spoed moet worden behandeld:

 • allergische reacties – aanwijzingen hiervoor zijn: plotseling gezwollen gezicht, moeilijk ademhalen of lage bloeddruk, wat kan leiden tot flauwvallen
 • veelvuldige infecties zoals keelpijn of hoge temperatuur (koorts) of zweertjes in uw mond of keel
 • gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen.

Deze bijwerkingen zijn zeldzaam. Dat wil zeggen dat ze bij minder dan 1 op de 1000 personen voorkomen.

 • ernstige blaarvorming op de huid, of pijn en zweertjes in uw mond of keel.

Deze bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Dat wil zeggen dat ze bij minder dan 1 op de 10.000 personen voorkomen.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 personen)

 • infecties
 • slaapproblemen
 • hoofdpijn of duizeligheid
 • hoesten, loopneus of keelpijn
 • effecten op uw maag of darm zoals maagpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid, braken of verstopping
 • rugpijn of andere pijn
 • zwakte of griepachtige verschijnselen.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 personen)

 • nerveus of slaperig gevoel
 • bronchitis (ontsteking van de luchtwegen)
 • verstopte en pijnlijke neus-, bij- en voorhoofdsholtes (sinusitis)
 • droge mond
 • maag-darmstoornissen, opboeren
 • huiduitslag of rode huid
 • spierpijn, gewrichtspijn, beenkramp
 • blaasontsteking (infectie van de urinewegen)
 • pijn op de borst
 • koude rillingen of koorts
 • veranderingen in de werking van uw lever (te zien in bloedonderzoek).

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 personen)

 • verlies van eetlust (anorexia)
 • depressie
 • overgevoeligheid (onder andere allergische reacties)
 • zichtstoornissen
 • pijnlijke mond of gestoorde smaak
 • lichte maagstoornis of maagpijn
 • leverproblemen met onder andere geel worden van de huid en van het wit van de ogen (geelzucht)
 • huiduitslag met jeuk of blaarvorming van de huid
 • zweten
 • nierproblemen
 • gewichtstoename
 • veranderingen in witte bloedcellen (te zien in bloedonderzoek) die kunnen leiden tot regelmatige infecties
 • vermindering van het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u gemakkelijker bloedt of blauwe plekken krijgt dan normaal.

Andere mogelijke bijwerkingen; hiervan is niet bekend hoe vaak ze voorkomen

 • zwellen van de borsten bij mannen
 • vasthouden van vocht
 • lage hoeveelheid natrium in het bloed, wat kan leiden tot vermoeidheid en verwardheid, spiertrekkingen, stuipen en coma.

Niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

Als u Rabeprazolnatrium Ceft langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

Patiënten die in het verleden leverproblemen hebben gehad kunnen in zeer zeldzame gevallen een hersenaandoening krijgen.

Word niet ongerust door deze lijst met bijwerkingen. Het kan zijn dat u geen enkele bijwerking krijgt. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Na opening van de tablettencontainer binnen 3 maanden gebruiken

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ”Niet te gebruiken na” en op de strip achter “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Rabeprazolnatrium Ceft?

 • De werkzame stof in dit middel is rabeprazolnatrium. Elke maagsapresistente tablet bevat 10 mg rabeprazolnatrium overeenkomend met 9,42 mg rabeprazol. Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg rabeprazolnatrium overeenkomend met 18,85 mg rabeprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: mannitol (E 421), magnesiumoxide (E530), hydroxypropylcellulose (E463) , crospovidon (E1202), licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, magnesiumstearaat (E 572).

Coating van de tabletkern: Ethylcellulose (E462), magnesiumoxide (E530)

Maagsapresistente coating: hypromelloseftalaat, tweevoudig geacetyleerde monoglyceriden (E472a), talk (E 553B), titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxide (E172) (alleen de 20 mg tablet)

Hoe ziet Rabeprazolnatrium Ceft eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Maagsapresistente tablet

Rabeprazolnatrium Ceft 10 mg maagsapresistente tabletten zijn ronde, witte, biconvexe, tabletten. Rabeprazolnatrium Ceft 20 mg maagsapresistente tabletten zijn ronde, gele, biconvexe, tabletten.

Rabeprazolnatrium Ceft maagsapresistente tabletten zijn verkrijgbaar in polyamide / aluminium / PVC / aluminium blisterverpakking en witte opake HDPE-tablettencontainer verpakkingen met polypropyleen (PP) sluiting met silica droogzakjes.

Verpakkingsgrootten:

Blisterverpakking: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 120 maagsapresistente tabletten Fles verpakking: 30 & 90 maagsapresistente tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Ceft Limited

65 Delamere Road, Hayes Middlesex UB4 0NN Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

of

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

Registratienummer

Rabeprazolnatrium Ceft 10 mg, maagsapresistente tabletten RVG 109665 Rabeprazolnatrium Ceft 20 mg, maagsapresistente tabletten RVG 109666

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK