Auteur: Herbert J. Passauer


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Myclausen is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de activiteit van het immuunsysteem te onderdrukken. De werkzame stof in Myclausen is mycofenolaatmofetil.

Myclausen wordt gebruikt ter voorkoming van afstoting van een getransplanteerde nier, hart of lever door uw lichaam. Het wordt samen met andere geneesmiddelen met een soortgelijke werking gebruikt, namelijk ciclosporine en corticosteroïden.

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Een paar van de meest voorkomende problemen zijn diarree, verminderd aantal witte en/of rode cellen in uw bloed, infectie en braken. Uw arts zal regelmatig bloedtesten bij u uitvoeren om verandering in het aantal bloedcellen te controleren of verandering in het gehalte van andere stoffen die zich in het bloed bevinden zoals suiker, vet en cholesterol.

Myclausen vermindert het eigen afweersysteem van uw lichaam om afstoting van de getransplanteerde nier, het hart of de lever tegen te gaan. Uw lichaam zal daardoor minder goed in staat zijn infecties te bestrijden dan normaal. Als u Myclausen gebruikt, kunt u daardoor meer infecties oplopen dan normaal.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen, die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen voorkomen

 • Diarree, braken, misselijkheid
 • Afname van de normale hoeveelheden van verschillende bloedcellen, wat kan leiden tot een verhoogd risico op infecties, blauwe plekken, bloedingen, kortademigheid en zwakte
 • Bacteriële, schimmel- en virusinfecties van het spijsverteringskanaal en de urinewegen, koortsblaasjes en gordelroos.

Vaak voorkomende bijwerkingen, die bij 1 tot 10 op de 100 personen kunnen voorkomen

 • Verandering van verschillende laboratoriumparameters, waaronder verhoogd gehalte aan leverenzymen, veranderingen van de nierfunctie, zoals creatinine, kalium, bloedsuiker, bloedlipiden, cholesterol, fosfaten, magnesium, calcium en urinezuur
 • Nierproblemen met verhoogde ureumspiegels
 • Aandoeningen van het spijsverteringskanaal zoals verstopping, indigestie, winderigheid, boeren, ontsteking van de mond, slokdarm, maag, darmen, lever of alvleesklier, en maag- en darmbloeding
 • Stuipen, verhoogde spierspanning, beven en zwakte in de spieren, gewrichtspijn
 • Slapeloosheid, duizeligheid en hoofdpijn, tintelingen of gevoelloosheid, veranderingen in de smaakbeleving, verminderde eetlust, gewichtsverlies
 • Ontsteking en infecties van de ademhalingswegen en het spijsverteringskanaal, zere keel, bijholteontsteking, loopneus en jeukende neus
 • Huidkanker of niet-kwaadaardige huidgezwellen en schimmelinfecties van de huid en vagina
 • Veranderingen in de bloeddruk, versnelde hartslag, verwijding van de bloedvaten
 • Vocht vasthouden door het lichaam, koorts, ongemak, lusteloosheid en zwakte
 • Leverontsteking (zoals blijkt uit donker gekleurde urine), geelkleuring van de huid en het oogwit
 • Ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen, waaronder bloed braken of bloed in de ontlasting

Soms voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 1 000 personen kunnen voorkomen

 • Woekering van lymfeweefsel, waaronder kwaadaardige tumoren
 • Ontsteking of infecties van het hart en de hartkleppen en van het membraan dat de hersenen en het ruggenmerg bedekt.

Andere gemelde bijwerkingen waarvan de frequentie niet is vastgesteld

 • Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties)
 • Er zijn meldingen van geïsoleerde gevallen van interstitiële longaandoeningen en pulmonale fibrose, waarvan sommige fataal, bij patiënten zijn behandeld die met mycofenolaatmofetil in combinatie met andere immunosuppresiva.

Bijwerkingen bij kinderen

Kinderen lopen meer risico dan volwassenen op bijwerkingen als diarree, infecties, minder witte bloedcellen en minder rode cellen in het bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden

via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd dit geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum welke staat vermeld op de doos en op de blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u de medicijnen dient weg te gooien wanneer u ze niet meer gebruikt. . Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Myclausen

Het werkzame bestanddeel is mycofenolaatmofetil. Elke capsule bevat 250 mg mycofenolaatmofetil. Inhoud capsule:

vooraf gegelatiniseerd zetmeel (maïs), crosscarmellosenatrium, povidon (K-30), magnesiumstearaat

Omhulling capsule:

gelatine, titaniumdioxide (E171)

Hoe ziet Myclausen eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte langwerpige capsules.

Myclausen 250 mg capsules zijn verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 100 of 300 capsules per doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG

Stubenrauchstraße 33

14167 Berlijn

Duitsland

Fabrikant

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Straße 8-10

13435 Berlijn

Duitsland

Cemelog-BRS Ltd. Vasút u. 13

2040 Budaörs Hongarije

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Navamedic ASA, Fornebuveien 42-44, 1325 Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Lysaker Vokietija
Noorwegen/Norvège/Norwegen Tel: +49(0)3074460-12
Tél/Tel: +47 67 11 25 40  
България Luxembourg/Luxemburg
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Navamedic ASA, Fornebuveien 42-44,
Германия 1325 Lysaker
Тел: +49(0)3074460-12 Norvège/Norwegen
  Tél/Tel: +47 67 11 25 40
Česká republika Magyarország
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Německo Németország
Tel: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12
Danmark Malta
Vitaflo Scandinavia AB, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Krokslätts Parkgata 4, 43168 Mölndal, Sverige Il-Ġermanja
Tlf: +46 31 335 11 90 Tel: +49(0)3074460-12
Deutschland Nederland
Aristo Pharma GmbH, Navamedic ASA, Fornebuveien 42-44,
Wallenroder Str. 8-10, 13435 Berlin 1325 Lysaker
Tel: +49(0)3071094-4200 Noorwegen
  Tel: +47 67 11 25 40
Eesti Norge
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Vitaflo Scandinavia AB,
Saksamaa Krokslätts Parkgata 4, 43168 Mölndal,
Tel: +49(0)3074460-12 Sverige
  Tlf: +46 31 335 11 90
Ελλάδα Österreich
YAS Pharma L.P. Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Δημητρίου Γούναρη 96 και Λεωφ. Κηφισίας Deutschland
151 25 Μαρούσι, Tel: +49(0)3074460-12
Αθήνα - Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210-6194190  
España Polska
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Alemania Niemcy
Tel: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12
France Portugal
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Allemagne Alemanha
Tél: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12
Hrvatska România
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Njemačka Germania
Tel: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12
Ireland Slovenija
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Germany Nemčija
Tel: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12
Ísland Slovenská republika
Vitaflo Scandinavia AB, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Krokslätts Parkgata 4, 43168 Mölndal, Svíþjóð Nemecko
Sími: +46 31 335 11 90 Tel: +49(0)3074460-12
  55
Italia Suomi/Finland
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Vitaflo Scandinavia AB,
Germania Krokslätts Parkgata 4, 43168 Mölndal,
Tel: +49(0)3074460-12 Ruotsi/Sverige
  Puh/Tel: +46 31 335 11 90
Κύπρος Sverige
Isangen Pharma Cyprus Ltd Vitaflo Scandinavia AB,
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83 Krokslätts Parkgata 4, 43168 Mölndal
Λάρνακα CY 6051 Tel: +46 31 335 11 90
Τηλ. +357-24-638833  
Latvija United Kingdom
Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG,
Vācija Germany
Tel: +49(0)3074460-12 Tel: +49(0)3074460-12

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt op {MM/JJJJ}

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar bij het Europese Geneesmiddelen Bureau, website: http://www.ema.europa.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK