EpiPen junior 150 microgram/dosis, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 0,5 mg/ml

Illustratie van EpiPen junior 150 microgram/dosis, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen 0,5 mg/ml
Stof(fen) Epinefrine
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 17.02.2020
ATC-Code C01CA24
Farmacologische groep Hartstimulerende middelen, m.u.v. hartglycosiden

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

EpiPen junior is een steriele oplossing voor injectie in een voorgevulde pen voor injectie in de spier (intramusculair) voor noodsituaties.

EpiPen junior (adrenaline) auto-injectoren zijn bedoeld voor de noodbehandeling van ernstige allergische reacties (anafylaxie) veroorzaakt door allergenen in bijvoorbeeld voedsel, geneesmiddelen, insectensteken of -beten en van ernstige allergische reacties (anafylaxie) in gang gezet door inspanning of door onbekende oorzaken.

EpiPen junior auto-injectoren zijn bedoeld voor onmiddellijke toediening aan patiënten waarvan

is vastgesteld dat zij een verhoogd risico hebben op anafylaxie, inclusief individuen met een verleden van anafylactische reacties.

Symptomen die het begin van een extreme allergische reactie aankondigen zijn jeuk van de huid, huiduitslag (zoals bij netelroos), blozen, zwellen van de lippen, keel, tong, handen en voeten, hijgen, piepende ademhaling, misselijkheid, overgeven, buikkrampen en in sommige gevallen het verlies van bewustzijn.

Het medicijn in de auto-injector (de pen) is adrenaline en dit is een geneesmiddel met adrenerge werking.

EpiPen junior werkt rechtstreeks op het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) en respiratoire systeem (luchtwegen), en gaat de mogelijke dodelijke anafylactische effecten tegen door snel de bloedvaten te vernauwen, de spieren in de longen te ontspannen om het ademhalen te verbeteren, het zwellen van slijmvliezen tegen te gaan en de hartslag te stimuleren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Er is geen reden bekend waarom iemand de EpiPen junior niet zou mogen gebruiken in een allergische noodsituatie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Als u astma heeft, heeft u mogelijk een verhoogd risico op een ernstige allergische reactie.

Iedereen die een ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen heeft doorgemaakt (anafylaxie) moet naar een arts gaan voor een test op stoffen waarvoor ze allergisch kunnen zijn, zodat deze stoffen in de toekomst absoluut vermeden worden. Het is belangrijk om te weten dat een allergie voor een stof kan leiden tot allergie voor een aantal verwante stoffen.

Als u voedselallergie heeft is het belangrijk om de ingrediënten te controleren van alles wat

u binnenkrijgt (inclusief medicijnen). Zelfs kleine hoeveelheden kunnen ernstige reacties veroorzaken.

Vertel uw arts als u last heeftvan

 • een hartziekte;
 • verhoogde schildklierwerking;
 • hoge bloeddruk of suikerziekte;
 • verhoogde druk in de ogen (nauwehoekglaucoom);
 • ernstige nierfunctiestoornis;
 • een prostaattumor;
 • hoog calcium- of laag kaliumgehalte in het bloed;
 • de ziekte van Parkinson.

Ondanks deze omstandigheden is adrenaline essentieel voor de behandeling van anafylaxie. Patiënten met deze ziekten of iemand die de EpiPen junior moet geven aan een patiënt met een allergische reactie, moeten zorgvuldig geïnstrueerd worden in welke situatie de EpiPen junior moet worden gebruikt.

De instructies voor het gebruik van EpiPen junior moeten zorgvuldig gevolgd worden

Dit is met name van belang indien u één va

 • geneesmiddelen tegen depressies zoals tric inhibitoren, omdat de effecten van adrenal
 • geneesmiddelen voor de behandeling van methyltransferaseremmers (COMT-remm worden versterkt
 • geneesmiddelen die het hart gevoeliger ku zoals digitalis en kinidine
 • bèta-blokkers voor aandoeningen van het van het centrale zenuwstelsel, omdat deze
 • geneesmiddelen voor schildklieraandoenin
 • geneesmiddelen die er voor zorgen dat u g
 • geneesmiddelen gebruikt tijdens de bevall
 • geneesmiddelen die gebruikt worden bij al (antihistaminica)
 • geneesmiddelen die aangrijpen op het cen

Patiënten met diabetes moeten hun glucose c omdat adrenaline de hoeveelheid insuline in h in het bloed kan verhogen.

Waarop moet u letten met eten, drinken Voedsel en drank hebben geen invloed op h Informeer uw arts wanneer u alcohol gebru

Zwangerschap en borstvoeding Zwanger Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, w Neem dan contact op met uw arts of apothe

Indien u zwanger bent aarzel niet om EpiPen het leven van u en uw baby in gevaar kunnen tijdens zwangerschap.

Borstvoeding EpiPen junior heeft naar verwachting geen

Rijvaardigheid en het gebruik van machi Niet van toepassing

EpiPen junior bevat natriummetabisulfie Natriummetabisulfiet kan in zeldzame geva of een moeilijke ademhaling (bronchospasm

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmo natriumvrij is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Als uw arts EpiPen junior voorschrijft, moe u voorschrijft. U dient er zeker van te zijn d Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoa gebruik? Neem dan contact op met uw arts

Aangeraden wordt dat uw familieleden, ver zij EpiPen junior op de juiste manier kunne Wanneer de injectie wordt gegeven door ee van de patiënt niet kan bewegen om het risi In geen enkel geval mag een gebruikte pen

Voor opleidings- en demonstratiedoeleinde zonder naald) beschikbaar. De TrainerPen e standaard bij elkaar worden bewaard om ve

EpiPen junior is bedoeld voor kinderen met

Een EpiPen auto-injector met 300 microgra jongeren en kinderen met een lichaamsgew

Voor kinderen met een lichaamsgewicht min en jongeren”.

Dosering De dosering zal worden vastgesteld door uw De gebruikelijke dosering voor kinderen (15- adrenaline in de spieren geïnjecteerd.

Volg deze aanwijzingen ALLEEN bij daadwerkelijk gebruik

Pak de auto-injector in het midden vast en nooit bij de uiteinden. Voor een goede toediening kijk goed naar de plaatjes en ga als volgt te werk:

 • Houd nooit de duim, vinger of hand op het oranje uiteinde. Druk nooit met uw duim, vingers of hand tegen of op het oranjeuiteinde.
 • De naald komt uit het oranjeuiteinde.
 • Verwijder de blauwe veiligheidsdop ALLEEN bij daadwerkelijkgebruik

1. Pak de EpiPen junior in de goede hand (de hand waarmee

u schrijft) met de duim dicht bij de blauwe veiligheidsdop en maak een vuist rond de EpiPen junior (oranje uiteinde naar beneden).

2. Verwijder de blauwe veiligheidsdop door deze recht omhoog te trekken met de andere hand.

3. Houd het oranje uiteinde van de EpiPen junior op ongeveer 10 cm van het dijbeen. Het oranje uiteinde moet naar de buitenkant van uw dijbeen wijzen.

 1. Stoot de EpiPen junior loodrecht in het dijbeen, een klik is hoorbaar.
 2. Houd de auto-injector 5 seconden stevig tegen het dijbeen. De injectie is nu klaar en het kijkvenster op de auto-injector
  is verduisterd.

6. Haal de EpiPen junior vervolgens loodrecht uit uw been (de oranje naaldhuls zal uitschuiven en de naald bedekken).

Masseer de injectieplaats zachtjes gedurende 10 seconden. Bel 112, vraag om een ambulance, maak melding van anafylaxie.

Een klein belletje kan zichtbaar zijn in de EpiPen junior auto-injector. Deze heeft geen invloed op het gebruik of de effectiviteit.

Ondanks dat de meeste vloeistof (ongeveer 90%) achterblijft in de EpiPen junior, kan deze niet worden hergebruikt. U heeft echter de juiste geneesmiddeldosis gekregen als het oranje uiteinde van de naald is uitgeschoven en het kijkvenster is verduisterd. Berg de EpiPen junior veilig op na gebruik in

de bijbehorende koker en neem deze met u mee naar uw arts, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of apotheek.

EpiPen is ontworpen voor de behandeling in een noodsituatie. U moet altijd onmiddellijk na het gebruik van EpiPen medische hulp zoeken. Bel 112, vraag om een ambulance, maak melding van “anafylaxie”,

zelfs als de symptomen lijken te verbeteren. U moet naar het ziekenhuis voor observatie en verdere behandeling indien nodig. De allergische reactie kan namelijk op een later tijdstip opnieuw optreden. Tijdens het wachten op de ambulance moet u gaan liggen met uw voeten omhoog, tenzij u hierdoor moeite met ademhalen krijgt, in dat geval moet u gaan zitten. Als u zich niet goed voelt vraag dan

of er iemand bij u blijft totdat de ambulance arriveert.

Bewusteloze patiënten moeten op hun zij worden gelegd in de stabiele zijligging.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? In geval van een overdosis of per ongeluk een injectie met adrenaline, moet u altijd onmiddellijk medische hulp inroepen.

Daar staat een maand en een jaar. De laatste d

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast o

Bewaar de koker in de kartonnen doos om dez of licht ontleedt adrenaline snel en zal roze of af en toe te controleren of deze nog steeds h als de expiratiedatum bereikt is of eerder a

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen wat u met geneesmiddelen moet doen die u ni vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Stof(fen) Epinefrine
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 17.02.2020
ATC-Code C01CA24
Farmacologische groep Hartstimulerende middelen, m.u.v. hartglycosiden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.