Pentasa Compact 2 g, granulaat met verlengde afgifte

Illustratie van Pentasa Compact 2 g, granulaat met verlengde afgifte
Stof(fen) Mesalazine
Toelating Nederland
Producent EU-Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code A07EC02
Farmacologische groep Intestinale anti-inflammatoire middelen

Vergunninghouder

EU-Pharma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Pentasa 500, tabletten met verlengde afgifte 500 mg Mesalazine Euro Registratie Collectief
Salofalk 1000 mg Granu-Stix, maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte Mesalazine Euro Registratie Collectief
Pentasa 1 g, zetpillen Mesalazine Dr. Fisher Farma
Pentasa, tabletten met verlengde afgifte 1 g Mesalazine Ferring
Salofalk 3 g Granu-Stix, maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte Mesalazine Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstrasse 5 D-79108 FREIBURG (DUITSLAND)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De oorzaak van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn is niet precies bekend. Wel is het duidelijk dat de aandoeningen gepaard gaan met langdurige ontsteking van de darmwand, die in de tijd vaak in ernst wisselt. Pentasa remt deze ontsteking.

Pentasa Compact wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige vormen van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn (ontstekingachtige darmziektes) en ook om te voorkomen dat deze aandoeningen terugkeren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Ook mag u Pentasa niet gebruiken als u overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen (zoals bijvoorbeeld aspirine)
 • als u een ernstige aandoening aan de lever heeft. Als u twijfelt, neemt u dan voor gebruik contact op met uw arts.
 • als u een ernstige aandoening aan de nieren heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • als u al eerder allergisch bent geweest voor sulfasalazine (een ander geneesmiddel om colitis
 • ulcerosa te behandelen)
 • als u buikkramp, plotselinge buikpijn, ernstige hoofdpijn, rode vlekjes op de huid of koorts krijgt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts. Dit kan namelijk wijzen op een overgevoeligheid voor Pentasa en de behandeling moet dan worden gestopt.
 • als u een breukje heeft in uw maag of twaalfvingerige darm
 • wanneer uw lever of nieren minder goed werken
 • als u astma patiënt bent
 • als u tevens wordt behandeld met NSAIDs (pijnstillende en ontstekingsremmende middelen), azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6-mercaptopurine (middelen bij leukemie). De kans op bepaalde bijwerkingen is dan vergroot.

De nierfunctie moet regelmatig gecontroleerd worden, vooral aan het begin van de behandeling. Ook kan uw arts beslissen uw leverfunctie en uw bloedbeeld regelmatig te controleren tijdens de behandeling.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Pentasa nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bij gelijktijdig gebruik van Pentasa met azathioprine (middel dat het immuunsysteem beïnvloedt), thioguanine of 6- mercaptopurine (middelen bij leukemie), kan de vorming van bloedcellen worden gestoord. Pentasa kan het effect van warfarine (bepaalde bloedverdunner) verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat mesalazine tijdens de zwangerschap de placenta passeert en in kleine hoeveelheden in de moedermelk wordt uitgescheiden, moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij gebruik van Pentasa tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts bepaalt of de voordelen van doorbehandelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Pentasa Compact op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

U neemt de inhoud van de sachets via de mond in. Dit kan door de sachet leeg te schudden op de tong en de korrels door te slikken met behulp van een slokje water of andere drank (bijvoorbeeld vruchtensap, yoghurtdrank of thee). Het is ook mogelijk de korrels over bijvoorbeeld yoghurt te strooien en op deze manier in te nemen.

Let er wel op dat alle korrels heel worden doorgeslikt, zonder ze te kauwen.

Het kan af en toe voorkomen dat de korreltjes enigszins statisch zijn. Let er daarom op of er veel korrels aan de binnenkant van de sachet blijven plakken. Mocht dat het geval zijn tik dan eventjes zachtjes tegen de sachet aan zodat de korreltjes los komen.

Er zijn geen bijzondere regels voor het tijdstip van inname van Pentasa Compact. Zo kunt u het naar keus gebruiken voor, tijdens of na de maaltijd. Mocht u last krijgen van bijwerkingen dan kan het soms helpen om Pentasa Compact op een ander tijdstip in te nemen of om het gespreid over de dag in te nemen.

Bij maagklachten kan Pentasa Compact tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen. Als u er een gewoonte van maakt om Pentasa Compact op vaste tijdstippen in te nemen, is er minder kans dat u het af en toe vergeet te gebruiken. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij u werkt.

(Jong) volwassenen (vanaf 18 jaar):

De maximale dosering voor colitis ulcerosa is 4 gram per dag. Dit kan zowel éénmaal daags worden ingenomen of verdeeld over meerdere doses per dag. Voor een onderhoudsbehandeling is de aanbevolen dosering 2 gram. Voor de ziekte van Crohn wordt 2 tot 4 gram per dag verdeeld over meerdere doses aanbevolen. Eventueel kan uw arts hiervan afwijken.

Kinderen van 6 jaar en ouder:

De dosering voor kinderen zal door uw arts worden berekend en is afhankelijk van het gewicht van het kind. Algemeen wordt aanbevolen de helft van de volwassen dosering te geven aan kinderen met een lichaamsgewicht van 40 kg of minder. Kinderen die zwaarder zijn dan 40 kg kunnen met de volwassen dosering worden behandeld.

Het kan zijn dat u in uw ontlasting granulaatkorrels terugvindt. Dit kan verder geen kwaad. De werkzame stof is toch gewoon vrijgekomen uit de granules.

In geval u bemerkt dat Pentasa Compact onvoldoende werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u per ongeluk een sachet te veel hebt ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken. Als iemand veel te veel heeft ingenomen moet u contact opnemen met een arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u Pentasa Compact niet op tijd hebt ingenomen moet u het alsnog innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende inname. Als u dit de volgende dag ontdekt, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop nooit zomaar zelf met uw behandeling maar overleg altijd eerst met uw behandelend arts. Als u stopt met het innemen van Pentasa Compact kunnen de klachten waarvoor u dit geneesmiddel gebruikt weer terugkomen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Pentasa bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (1-10%) komen voor; hoofdpijn, diarree, misselijkheid, buikpijn, braken en huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%) komen voor; duizeligheid, ontstekingen aan het hart, winderigheid of aandoeningen van de alvleesklier.

Zeer zelden (minder dan 0,01%) komen bloedbeeldafwijkingen voor, die kunnen leiden tot verschijnselen zoals moeheid, veelvuldige infecties, blauwe plekken of bloedingsneiging. Verder komen zeer zelden voor: zenuwaandoening waarbij een doof, pijnlijk of tintelend gevoel aan handen en/of voeten optreedt (perifere neuropathie), longreacties (zoals bijvoorbeeld kortademigheid, hoesten, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), longontsteking, longaandoeningen waarbij bindweefsel in de longen wordt gevormd), leveraandoeningen (zoals leverontsteking, cirrose en leverfalen), kaalheid, spier- of gewrichtspijn, nieraandoeningen (zoals bijvoorbeeld ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (nefritis), nefrotisch syndroom (nieraandoening waarbij vochtophoping optreedt), verminderde nierfunctie), ontkleuring van de urine, tijdelijke vermindering van het aantal zaadcellen bij de man en overgevoeligheidsreacties (zoals rode huid, koorts, roodheid en schilfering van de huid (lupus erythematosus-achtige verschijnselen) en ontsteking waarbij de gehele dikke darm is aangetast (pancolitis).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de originele verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “chargenr” en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO”

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Pentasa Compact, granulaat met verlengde afgifte is in het buitenland niet overal verkrijgbaar. Wanneer u op reis gaat neem dan voldoende mee of informeer vooraf of Pentasa Compact in het land van uw bestemming verkrijgbaar is.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is mesalazine 2 g
 • De andere stoffen in dit middel zijn ethylcellulose (E460) en povidon.
Hoe ziet Pentasa Compact er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pentasa Compact 2 g, granulaat met verlengde afgifte zijn honderden grijswitte tot licht-beige korrels, verpakt in zilverkleurige sachets. De sachets zijn per 60 stuks verpakt in een doos.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Pentasa Compact 2 g, granulaat met verlengde afgifte uit Oostenrijk is ingeschreven onder RVG 112119//31379

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout

Fabrikant

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Advertentie

Stof(fen) Mesalazine
Toelating Nederland
Producent EU-Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code A07EC02
Farmacologische groep Intestinale anti-inflammatoire middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.