Auteur: Medcor Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rhinocort bevat het werkzame bestanddeel budesonide. Budesonide is een zgn. glucocorticosteroïde (een ontstekingsremmend middel). Wanneer het in de neus wordt toegediend heeft budesonide een ontstekingsremmende werking. Rhinocort vermindert de overgevoeligheid van de neus.

U mag Rhinocort gebruiken, wanneer u last heeft van allergie met klachten zoals een verstopte neus of loopneus. Ook kan Rhinocort worden voorgeschreven voor de behandeling van milde tot matig ernstige neuspoliepen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Rhinocort Turbuhaler niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor budesonide.

Wees extra voorzichtig met Rhinocort Turbuhaler

 • als u onder behandeling bent voor andere problemen of ziekten, vertel dit aan uw arts;
 • als u behandeld wordt voor bacteriële luchtwegaandoeningen (zoals tuberculose) of virus- of schimmelinfecties van de luchtwegen;
 • Het maximale effect van Rhinocort wordt pas na een aantal dagen bereikt. Bij het gebruik kan korte tijd een verhoogde afscheiding en wat korstvorming in de neus optreden.
 • als u langdurig Rhinocort gebruikt is het aan te raden uw neusslijmvlies tenminste eens per jaar, door de arts, te laten controleren.
 • Rhinocort kan de afweer tegen bepaalde infecties verminderen, vooral bij kinderen. Als u of uw kind niet eerder de mazelen of de waterpokken hebben gehad, moet u proberen te voorkomen dat u of uw kind met deze kinderziekten besmet wordt als u tevens Rhinocort gebruikt. Bij gelijktijdig gebruik met Rhinocort kunnen deze ziekten ernstiger verlopen dan bij personen die geen Rhinocort gebruiken. Als u of uw kind Rhinocort gebruikt en de mazelen of de waterpokken krijgt, of in aanraking komt met kinderen die deze kinderziekten hebben, dan dient u contact met de arts op te nemen.
 • In het algemeen wordt een langdurige behandeling bij kinderen niet aanbevolen.
 • Langdurige behandeling of zeer hoge doseringen van dit soort middelen bij kinderen, ongeacht de toedieningsweg (bijv. via de neus, via de longen, via het rectum of via de mond), kan hun groei remmen.
 • Omdat het nog niet volledig bekend is wat de lange termijn effecten van Rhinocort op kinderen zijn, is het nodig dat uw arts uw kind regelmatig onderzoekt. Met name wordt de groei gecontroleerd. Bij het voorschrijven van Rhinocort aan kinderen maakt de arts een afweging van de voor- en de nadelen van het gebruik van Rhinocort door kinderen.
 • Een onderhoudsbehandeling met Rhinocort bij kinderen wordt niet aanbevolen.
 • als uw klachten toenemen ondanks het gebruik van uw geneesmiddelen, dient u contact op te nemen met uw dokter. Het kan zijn dat de behandeling moet worden aangepast. Verhoog de dosering van Rhinocort 100 Turbuhaler niet zonder overleg te hebben gehad met de dokter!

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. In de apotheek kunt u een geneesmiddelenkaart krijgen. U of uw apotheker noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.

Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

U kunt Rhinocort Turbuhaler gebruiken als u ook andere geneesmiddelen inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft dient u altijd zeer voorzichtig te zijn met het gebruik van medicijnen. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Rhinocort Turbuhaler moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw dokter. Hij zal dan beoordelen of u de behandeling met Rhinocort Turbuhaler kunt voortzetten of u een ander middel voorschrijven.

Ook indien u borstvoeding wilt geven mag u Rhinocort Turbuhaler alleen op voorschrift van uw arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hierover zijn geen gegevens bekend, maar het is te verwachten dat Rhinocort Turbuhaler geen invloed heeft op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij gebruik van Rhinocort Turbuhaler nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De dosering moet bij een ieder individueel worden bepaald. Als leidraad kunnen de navolgende doseringsadviezen worden gebruikt.

Allergie met klachten als verstopte neus of loopneus (bijv. hooikoorts)

Bij voorkeur wordt de behandeling met Rhinocort gestart vóórdat het hooikoortsseizoen begint. Soms zal het nodig zijn om aanvullende geneesmiddelen te gebruiken om eventuele oogsymptomen (‘dikke rode jeukende ogen’) te bestrijden.

Gebruikelijke dosis voor volwassenen en ouderen:

bij het begin van de behandeling gebruikt u 's ochtends 2 inhalaties in ieder neusgat (400 microgram). Bij een goed resultaat kan de dosering eventueel verlaagd worden naar 's morgens 1 inhalatie in ieder neusgat.

De uiteindelijke onderhoudsdosering is die dosering waarbij u de minste klachten heeft.

Milde tot matig ernstige neuspoliepen

's Ochtends en 's avonds 1 inhalatie in ieder neusgat (tweemaal daags 200 microgram). Rhinocort Turbuhaler moet vóór iedere inhalatie volgens de gebruiksaanwijzing klaargemaakt worden (zie hiervoor aan het eind van deze bijsluiter).

Hoe vaak moet u Rhinocort Turbuhaler gebruiken?

In principe gebruikt u Rhinocort 100 Turbuhaler dagelijks.

Duur van de behandeling

Als regel zal de behandeling van allergie tijdens een bepaalde tijd van het jaar nodig zijn. In de overige gevallen kan de behandeling langdurig zijn.

Wat u moet doen als u meer van Rhinocort Turbuhaler heeft gebruikt dan u zou mogen

Het is belandgrijk dat u de dosis gebrukt zoals aangegeven op de sticker van de apotheek of zoals uw arts heeft geadviseerd. U dient niet meer te gebruiken dan uw dokter heeft verteld; meer ofminder gebruken kan uw klachten verergeren.

Verschijnselen bij te veel gebruik

Wanneer gedurende lange tijd veel hogere doseringen worden gebruikt dan voorgeschreven kunnen verschijnselen optreden die ook bij gebruik van ontstekingsremmende tabletten te zien zijn, zoals bijvoorbeeld een ‘opgeblazen’ gezicht.

Wat moet u doen?

Waarschuw een arts. Houd de verpakking van Rhinocort Turbuhaler bij de hand.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rhinocort Turbuhaler te gebruiken

Als u een enkele keer een dosis vergeet te inhaleren heeft dat als regel geen ernstige gevolgen. Neem deze dosis alsnog als u dat binnen een paar uur bemerkt. Als u er pas achter komt bij de volgende dosis, dan hoeft u de vergeten dosis niet in te halen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van Rhinocort Turbuhaler?

Als u plotseling stopt met de behandeling met Rhinocort 100 Turbuhaler kunnen de allergieklachten, die door Rhinocort 100 Turbuhaler worden tegengegaan, terugkeren. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Rhinocort Turbuhaler bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn vaak, soms of zeer zelden gemeld: Vaak: tussen 1 op de 10 en 1 op de 100 mensen

Soms: tussen 1 op de 100 en 1 op de 1000 mensen Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 mensen

Vaak

Aandoeningen op de plaats van toediening: irritatie in de neus, een bloederige afscheiding uit de neus.

Soms

Aandoeningen op de plaats van toediening: droge neus, niesaanvallen.

Algemene aandoeningen: overgevoeligheidsreacties met huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (galbulten of urticaria), roodheid (rash), huidontsteking (dermatitis), jeuk, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio oedeem).

Zeer zelden

Aandoeningen op de plaats van toediening: perforatie van het tussenschot van de neus, schimmelinfectie van het neusslijmvlies, slinken (atrofie) van het neusslijmvlies, zweren van het neusslijmvlies.

Algemene aandoeningen: geur- en smaakverandering, stemwisselingen.

Er is groeiachterstand gemeld bij kinderen en adolescenten, die via de neus corticosteroïden toegediend kregen. Budesonide bevat ook cortisteroïden (zie ook: ‘wees extra voorzichtig met Rhinocort Turbuhaler).

Hoge dosering en langdurig gebruik kunnen klachten veroorzaken (systemische klachten zijn klachten waarbij heel het lichaam is aangetast).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Verlaag nooit zelf de dosering of onderbreek de behandeling niet (ook niet tijdelijk) zonder overleg met uw arts!.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Rhinocort 100 Turbuhaler bewaren beneden 25°C.

Gebruik Rhinocort Turbuhaler niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en op de Turbuhaler achter ‘niet te gebruiken na” (maand/jaar). Na deze datum mag u Rhinocort 100 Turbuhaler, ook als hij nog niet helemaal leeg is, niet meer gebruiken. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is budesonide
 • De andere bestanddelen zijn: er zijn geen andere bestanddelen.

Hoe ziet Rhinocort Turbuhaler er uit en de inhoud van de verpakking

Rhinocort 100 Turbuhaler is verzegeld en verpakt in een doos; de verzegeling op Turbuhaler wordt verbroken door het geperforeerde stripje met de rode driehoekjes los te scheuren. Rhinocort 100 Turbuhaler is voorzien van een grijze handgreep. Op het witte, niet draaibare, gedeelte staat aangegeven:

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK