Risperidon CF 0,50 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Risperidon CF 0,50 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Centrafarm

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Risperdal Quicklet 3 mg, orodispergeerbare tabletten Risperidone Janssen-Cilag
Risperdal Consta 37,5 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor intramusculaire injectie Risperidone Medcor Pharmaceuticals
Risperdal 0,5 mg, filmomhulde tabletten Risperidone Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 4837 DS BREDA
Risperidon 2 mg PCH, filmomhulde tabletten Risperidone Pharmachemie
Risperidon drank Mylan 1 mg/ml, drank Risperidone Mylan Pharmaceuticals Limited Damastown Industrial Park

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risperidon CF valt onder de groep van geneesmiddelen die ‘antipsychotica’ wordt genoemd.

Risperidon CF wordt gebruikt voor:

 • Behandeling van schizofrenie, waarbij u dingen kunt zien, horen of voelen die er niet zijn, dingen kunt geloven die niet waar zijn, of zich buitengewoon achterdochtig, of verward kunt voelen
 • Behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geërgerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie treedt op bij de ziekte die bipolaire stoornissen wordt genoemd.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer die schade aan zichzelf of anderen berokkenen. Andere behandelingsmethoden zonder geneesmiddelen dienen vooraf gebruikt te zijn.
 • Kortdurende behandeling (tot 6 weken) van aanhoudende agressie bij kinderen met verminderd

verstandelijk vermogen (van minstens 5 jaar) en jong volwassenen met een gedragsstoornis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Risperidon CF niet als:

 • u allergisch (overgevoelig) bent voor risperidon of voor één van de andere bestanddelen van Risperidon CF (zie de lijst in rubriek 6).

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon CF gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Risperidon CF

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Risperidon CF inneemt, als

 • u een hartprobleem heeft. Voorbeelden zijn een onregelmatige hartslag of als u gemakkelijk een lage bloeddruk krijgt of geneesmiddelen gebruikt voor uw bloeddruk. Risperidon CF kan een lage bloeddruk veroorzaken. Uw dosering moet mogelijk worden aangepast.
 • u weet dat bij u sprake is van factoren waardoor u eerder een beroerte zou kunnen krijgen, zoals een hoge bloeddruk, hart- en vaataandoeningen of stoornissen in de bloedsomloop in uw hersenen
 • u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels
 • u de ziekte van Parkinson of dementie heeft
 • u suikerziekte heeft
 • u epilepsie heeft
 • u een man bent en ooit een langdurige of pijnlijke erectie heeft gehad. Als u hier last van heeft tijdens het gebruik van Risperidon CF, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • u problemen heeft met de regulatie van uw lichaamstemperatuur of oververhittting
 • u nierproblemen heeft
 • u leverproblemen heeft
 • u een abnormaal hoog gehalte van het hormoon prolactine in uw bloed heeft of als u een tumor heeft die mogelijk afhankelijk is van prolactine
 • u een abnormaal laag gehalte van kalium of magnesium in uw bloed heeft (hypokaliëmie, hypomagnesiëmie).

Vertel het uw arts onmiddellijk als u last krijgt van

 • onwillekeurige ritmische bewegingen van de tong, de mond of het gezicht. Het kan zijn dat u moet stoppen met risperidon.
 • koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een verminderd bewustzijn (een stoornis genaamd ‘maligne neurolepticasyndroom’). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon CF gebruikt.

Risperidon CF kan ervoor zorgen dat uw lichaamsgewicht toeneemt.

Ouderen met dementie

Bij oudere patiënten met dementie bestaat er een verhoogd risico op een beroerte. Risperidon mag dan niet worden gebruikt bij dementie die veroorzaakt is door een beroerte.

Tijdens de behandeling moet regelmatig de arts worden geraadpleegd.

Medische behandeling moet onmiddellijk gezocht worden indien u of uw verzorger een plotselinge verandering merkt in uw geestelijke toestand of als u plotseling slap wordt of een verdoofd gevoel krijgt in uw gezicht, armen of benen, in het bijzonder als dat aan één kant is, of als u onduidelijk gaat praten, zelfs al is het maar kort. Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Kinderen en jong volwassenen

Voordat een behandeling wordt opgestart bij gedragsstoornissen, moeten andere factoren die agressief gedrag uitlokken, uitgesloten worden.

Indien tijdens de behandeling met risperidon vermoeidheid optreedt, kan een verandering in het tijdstip van inname de aandachtsstoornissen verbeteren.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, en ook voor kruidenpreparaten.

Het is bijzonder belangrijk om uw arts of apotheker te raadplegen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die op uw hersenen werken, bijvoorbeeld om te kalmeren (benzodiazepines), of bepaalde pijnstillers (opiaten), geneesmiddelen tegen allergie (bepaalde antihistaminica), want risperidon kan het kalmerende effect hiervan versterken
 • geneesmiddelen die de elektrische activiteit van uw hart veranderen, zoals geneesmiddelen die worden gegeven bij malaria, hartritmeproblemen (bijvoorbeeld kinidine), allergieën (antihistaminica), bepaalde middelen tegen depressie of andere geneesmiddelen voor psychische problemen
 • geneesmiddelen die een trage hartslag veroorzaken
 • geneesmiddelen die een laag kaliumgehalte in het bloed veroorzaken (bijvoorbeeld bepaalde diuretica (plaspillen))
 • geneesmiddelen die een verhoogde bloeddruk behandelen. Risperidon kan de bloeddruk verlagen.
 • geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson (zoals levodopa)
 • plaspillen (diuretica) gebruikt tegen hartproblemen of als u zwelling heeft van bepaalde lichaamsdelen als gevolg van vochtophoping (zoals furosemide of chloorthiazide). Risperidon kan, alleen of in combinatie met furosemide, een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verlagen

 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van sommige infecties)
 • carbamazepine, fenytoïne (geneesmiddelen tegen epilepsie)
 • fenobarbital

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werkzaamheid van risperidon verhogen

• kinidine (gebruikt voor bepaalde typen hartziekten)

 • antidepressiva zoals paroxetine, fluoxetines, tricyclische antidepressiva
 • geneesmiddelen bekend als bètablokkers (gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen)
 • fenothiazines (bijvoorbeeld gebruikt om psychose te behandelen of om te kalmeren)
 • cimetidine, ranitidine (maagzuurremmers)
 • palperidon (om geestesziekte te behandelen)

Als u begint of stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen kunt u een andere dosis van risperidon nodig hebben.

Als u niet zeker weet of dit voor u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Risperidon CF gebruikt.

Gebruik van Risperidon CF met voedsel en drank

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Drink geen alcohol als u Risperidon CF gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Neem voordat u Risperidon CF gaat gebruiken contact op met uw arts als u in verwachting bent, het probeert te worden of als u borstvoeding geeft. Uw arts zal beslissen of u het kunt gebruiken.
 • De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Risperidon CF in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens behandeling met Risperidon CF kunnen duizeligheid, vermoeidheid en problemen met het zicht optreden. Rijd niet en bedien geen gereedschap of machines voordat u dit met uw arts heeft besproken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Risperidon CF

Risperidon CF, filmomhulde tabletten bevatten lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Risperidon CF 2, 3 en 6 mg, filmomhulde tabletten bevatten de kleurstof oranjegeel S (E 110) dat een allergische reactie kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoeveel moet u innemen?

Voor de behandeling van schizofrenie

Volwassenen

• De gebruikelijke startdosis bedraagt 2 mg per dag, deze kan mogelijk verhoogd worden tot 4 mg op de

tweede dag.

 • Vervolgens kan uw arts uw dosis aanpassen, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 4 tot 6 mg.
 • Deze totale dagelijkse dosis kan worden verdeeld over één of twee innames per dag. Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Ouderen

 • Normaal gesproken zult u beginnen met tweemaal per dag 0,5 mg.
 • Vervolgens kan uw dosering geleidelijk door uw arts worden verhoogd naar 1 tot 2 mg, tweemaal per dag.
 • Uw arts zal u vertellen wat voor u het beste is.

Kinderen en jong volwassenen

 • Kinderen en jong volwassenen onder de 18 jaar mogen niet met Risperidon CF worden behandeld voor schizofrenie.

Voor de behandeling van manie

Volwassenen

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 2 mg éénmaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dagelijkse dosis van 1 tot 6 mg.

Ouderen

 • Uw startdosering is gewoonlijk 0,5 mg tweemaal daags.
 • Uw dosis kan dan geleidelijk aangepast worden door uw arts naar 1 tot 2 mg tweemaal per dag afhankelijk van hoe goed u reageert op de behandeling.

Kinderen en jong volwassenen

 • Kinderen en jong volwassenen onder de 18 jaar mogen niet met Risperidon CF worden behandeld voor bipolaire manie.

Voor de behandeling van aanhoudende agressie bij mensen met de ziekte van Alzheimer

Volwassenen (inclusief ouderen)

 • U zult gewoonlijk beginnen met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag.
 • Vervolgens kan uw dosis geleidelijk door uw arts worden aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.
 • De meeste mensen voelen zich beter met een dosis van 0,25 mg tweemaal per dag. Sommige patiënten kunnen 1 mg tweemaal per dag nodig hebben.
 • De duur van de behandeling bij patiënten met de ziekte van Alzheimer mag niet langer zijn dan 6 weken.

Voor de behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen en jong volwassenen

De dosis hangt af van het gewicht van uw kind:

Voor kinderen lichter dan 50 kg

 • De begindosis is gewoonlijk 0,25 mg éénmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,25 mg per dag
 • De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,25 mg en 0,75 mg éénmaal per dag.

Voor kinderen van 50 kg of meer

 • De begindosis is gewoonlijk 0,5 mg éénmaal per dag
 • De dosis kan om de dag worden verhoogd in stappen van 0,5 mg per dag
 • De gebruikelijke dosering ligt tussen 0,5 mg en 1,5 mg éénmaal per dag.

De duur van de behandeling bij patiënten met gedragsstoornissen mag niet langer zijn dan 6 weken.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen niet met Risperidon CF worden behandeld voor gedragsstoornissen.

Patiënten met nier- of leverproblemen

Onafhankelijk van de ziekte die wordt behandeld, dienen alle begindoseringen en de daaropvolgende doseringen met risperidon te worden gehalveerd. Dosisverhogingen dienen trager te gebeuren bij deze patiënten.

Risperidon dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in deze patiëntengroep.

Hoe wordt Risperidon CF gebruikt

Volg bij gebruik van Risperidon CF nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Uw arts zal vertellen hoeveel u van het geneesmiddel moet nemen en hoe lang. Dat hangt van uw situatie af en kan van persoon tot persoon verschillen. Hoeveel u moet innemen, staat hierboven uitgelegd onder de titel ‘Hoeveel moet u innemen?’

Neem de tablet in met een slokje water.

De tabletten met breuklijn kunnen verdeeld worden in gelijke helften. De tablet met breuklijn moet met beide wijsvingers en duimen worden doorgebroken langs de breuklijn.

Voor doseringen die niet uitgevoerd kunnen worden met deze sterkten, zijn andere sterkten verkrijgbaar.

Wat u moet doen als u meer van Risperidon CF heeft ingenomen dan u zou mogen

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts. Neem het doosje van het geneesmiddel mee.
 • Bij een overdosis kun u zich slaperig of vermoeid voelen, ongewone bewegingen vertonen, problemen hebben om te blijven staan en te lopen, zich duizelig voelen door een lage bloeddruk, of afwijkingen in de hartslag of stuipen krijgen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Risperidon CF in te nemen

 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem hem dan zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale schema. Als u meer dan twee doses bent vergeten, neem dan contact op met uw arts.
 • Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Risperidon CF

Stop nooit met Risperidon CF, tenzij uw arts u dat heeft gezegd. Uw symptomen kunnen dan terugkeren. Als uw arts beslist om dit geneesmiddel te stoppen, kan uw dosis over een paar dagen worden afgebouwd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Risperidon CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak: bij meer dan 1 patiënt op 10 Vaak: bij 1 tot 10 patiënten op 100 Soms: bij 1 tot 10 patiënten op 1.000 Zelden: bij 1 tot 10 patiënten op 10.000 Zeer zelden: bij minder dan 1 patiënt op 10.000

Onbekend: de frequentie kan niet afgeleid worden uit de beschikbare gegevens

Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 patiënt op 10):

 • Parkinsonisme. Dit is een medische term waar veel symptomen onder vallen. Ieder symptoom op zich kan bij minder dan 1 op de 10 personen voorkomen. Onder parkinsonisme valt: meer speeksel of een waterige mond, stijve skeletspieren, kwijlen, schokkerig bewegen bij buigen van de armen of benen, langzame verminderde of verslechterde lichaamsbewegingen, geen expressie in het gezicht, gespannen spieren, stijve nek, stijve spieren, kleine schuifelende haastige stappen en geen normale armbewegingen bij het lopen, aanhoudend knipperen met de ogen bij kloppen op het voorhoofd (een abnormale reflex).
 • Hoofdpijn, problemen bij het inslapen of in slaap blijven.

Vaak (bij 1 tot 10 patiënten op 100):

 • Slaperigheid, vermoeidheid, rusteloosheid, moeilijk stil kunnen zitten, prikkelbaarheid, angst, slapeloosheid, duizeligheid, moeite met aandacht, zich uitgeput voelen, slaapstoornis
 • Overgeven, diarree, verstopping, misselijkheid, toegenomen eetlust, pijn of onaangenaam gevoel in de buik, keelpijn, droge mond
 • Gewichtstoename, verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust
 • Moeilijk ademhalen, longontsteking (pneumonie), griep, luchtweginfectie, wazig zicht, verstopte neus, bloedneus, hoesten
 • Urineweginfectie, bedplassen
 • Spierkrampen, onwillekeurige bewegingen van gezicht of armen en benen, gewrichtspijn, rugpijn,

zwelling in armen en benen, pijn in armen en benen

 • Huiduitslag, rode huid
 • Snelle hartslag, pijn op de borst
 • Verhoogde hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed.

Soms (bij 1 tot 10 patiënten op 1.000):

 • Buitensporig veel water drinken, incontinentie voor ontlasting, dorst, zeer harde ontlasting, schorre stem of andere problemen met de stem
 • Longontsteking door het inademen van voedsel in de luchtwegen, blaasontsteking, oogontsteking (met name van het bindvlies), kaak- of voorhoofdsholteontsteking, virusinfectie, oorontsteking, ontstoken amandelen, infectie onder de huid, ontstoken oog, maagontsteking, vochtafscheiding uit het oog, gistinfectie van de nagels
 • Afwijkingen in de elektrische geleiding in het hart, daling van de bloeddruk na het gaan staan, lage bloeddruk, zich duizelig voelen na van houding veranderd te zijn, afwijkingen in het hartfilmpje (ECG), afwijking in de hartslag, bewust zijn van de hartslag, versnelde of vertraagde hartslag
 • urineincontinentie, pijn bij het plassen, vaak moeten plassen
 • Verwardheid, verstoorde aandacht, laag bewustzijnsniveau, buitensporige slaap, zenuwachtigheid, opgetogen stemming (manie), gebrek aan energie of interesse
 • Verhoging van de hoeveelheid suiker in het bloed, verhoging van de leverenzymen, verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaagde hoeveelheid hemoglobine of rode bloedcellen (bloedarmoede), verhoging van het aantal eosinofiele cellen in het bloed (speciale witte bloedcellen), verhoging van de hoeveelheid creatininefosfokinase in het bloed, verlaagd aantal bloedplaatjes (bloedcellen die nodig zijn voor bloedstolling)
 • Spierzwakte, spierpijn, oorpijn, nekpijn, gezwollen gewrichten, ongewone houding, stijve gewrichten, pijn op de borst vanuit botten en spieren, onaangenaam gevoel op de borst
 • Beschadigde huid, huidaandoening, droge huid, intense jeuk aan de huid, puistjes, haarverlies, ontsteking van de huid door mijten, verkleuring van de huid, verdikte huid, blozen, verminderde gevoeligheid van de huid voor pijn of aanraking, ontsteking van vettige huid
 • Uitblijven van de menstruatie, seksueel niet goed functioneren, erectiestoornis, ejaculatiestoornis, afscheiding van melk uit de borst, vergroting van borsten bij mannen, verminderde seksuele lust, onregelmatige menstruatie, vochtafscheiding uit de vagina
 • Flauwvallen, verstoorde gang, traagheid, verminderde eetlust met als gevolg ondervoeding en te laag lichaamsgewicht, zich niet lekker voelen, evenwichtsstoornis, allergie, oedeem (zwelling door vocht), spraakstoornis, koude rillingen, ongewone coördinatie
 • Pijnlijke overgevoeligheid voor licht, versterkte bloedstroom naar het oog, zwelling van het oog, droog oog, versterkt tranen
 • Stoornis in de doorgang van de luchtwegen, verstopte longen, knapperig geluid in de longen, verstopte luchtwegen, moeite met praten, moeite met slikken, slijm ophoesten, piepend of rochelend geluid bij de ademhaling, griepachtige ziekte, verstopte bijholtes van neus en voorhoofd
 • Niet reageren op prikkels, bewustzijnsverlies, plotselinge zwelling van de lippen en ogen samen met moeilijk ademhalen, plotseling slap worden of een verdoofd gevoel in het gezicht, armen of benen, in het bijzonder aan één kant, of momenten van onduidelijke spraak, dit alles korter durend dan 24 uur (dit zijn miniberoertes of beroertes), onwillekeurige bewegingen van gezicht, armen of benen, tuitende oren, oedeem (zwelling door vocht) van het gezicht

Zelden (bij 1 tot 10 patiënten op 10.000):

• Geen orgasme kunnen krijgen, menstruatiestoornis

 • Roos
 • Allergie voor het geneesmiddel, koud gevoel in armen en benen, gezwollen lip, ontsteking van de lip
 • Glaucoom (verhoogde druk in het oog; groene staar), minder helder zien, korstjes op de oogranden, rollende ogen
 • Gebrek aan emoties
 • Verandering in bewustzijn samen met verhoogde lichaamstemperatuur en spiertrekkingen, oedeem (zwelling door vocht) over het hele lichaam, geneesmiddelonttrekkingssyndroom, verlaagde lichaamstemperatuur
 • Snelle en oppervlakkige ademhaling, moeilijke ademhaling tijdens de slaap
 • Verstopping van de darm
 • Verminderde bloedstroom naar de hersenen
 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt
 • Afbraak van spiervezels en spierpijn (rhabdomyolise), bewegingsstoornis
 • Coma door onbehandelde suikerziekte
 • Geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
 • Ontsteking van de alvleesklier.

Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op 10.000):

• Levensbedreigende complicaties van niet-behandelde suikerziekte

Onbekend (de frequentie kan niet afgeleid worden uit de beschikbare gegevens):

 • Ernstige allergische reactie leidend tot moeilijke ademhaling en shock
 • Bij oudere mensen met dementie, is een kleine toename in het aantal sterfgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken in vergelijking met degenen die geen antipsychotica gebruiken.
 • Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • Geen granulocyten (een soort witte bloedcellen die helpen infecties te bestrijden)
 • Langdurige en pijnlijke erectie
 • Gevaarlijke overmatige inname van water

Injecteerbare risperidon (langdurig werkende injectie)

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van een langdurig werkende injectie van risperidon. Ook als u niet behandeld wordt met langwerkende injecties, maar wel één van de volgende verschijnselen merkt, raadpleeg dan uw arts.

 • Darminfectie
 • Abces onder de huid, tintelend prikkend of verdoofd gevoel van de huid, huidontsteking
 • Verminderd aantal witte bloedcellen die u helpen beschermen tegen een infectie met bacteriën
 • Depressie
 • Stuipen
 • Knipperen met de ogen
 • Gevoel te tollen of te slingeren
 • Trage hartslag, hoge bloeddruk
 • Tandpijn, kramp in de tong
 • Pijn in de bil
 • Gewichtsafname
 • Vallen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar de blisterverpakking in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Bewaar in de oorspronkelijke tablettencontainer ter bescherming tegen licht.

Gebruik Risperidon CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Risperidon CF

De werkzame stof in dit middel is risperidon.

Risperidon CF 0,25 mg: één filmomhulde tablet bevat 0,25 mg risperidon.

Risperidon CF 0,5 mg: één filmomhulde tablet bevat 0,5 mg risperidon.

Risperidon CF 1 mg: één filmomhulde tablet bevat 1 mg risperidon.

Risperidon CF 2 mg: één filmomhulde tablet bevat 2 mg risperidon.

Risperidon CF 3 mg: één filmomhulde tablet bevat 3 mg risperidon.

Risperidon CF 4 mg: één filmomhulde tablet bevat 4 mg risperidon.

Risperidon CF 6 mg: één filmomhulde tablet bevat 6 mg risperidon.

Risperidon CF 8 mg: één filmomhulde tablet bevat 8 mg risperidon.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

lactosemonohydraat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat (E 470b), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E 551) en natriumlaurylsulfaat.

Filmomhulling:

 • De tablet met 0,25 mg bevat ook: polyvinylalcohol, macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E 553b) en de kleurstof ijzeroxide geel (E172).
 • De tablet met 0,5 mg bevat ook: polyvinylalcohol, macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E 553b) en de kleurstof ijzeroxide rood (E172).
 • De tablet met 1 mg bevat ook: titaandioxide (E171), polydextrose (E 1200), hypromellose 3 cP (E 464), hypromellose 6 cP (E 464), triethylcitraat (E 1505), hypromellose 50 cP (E 464) en macrogol 8000.
 • De tablet met 2 mg bevat ook: polyvinylalcohol, macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E 553b) en de kleurstof FD&C geel #6/Sunset Yellow FCF Aluminiumlak (E 110).
 • De tablet met 3 mg bevat ook: polyvinylalcohol, macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E 553b) en de kleurstoffen FD&C geel #6/Sunset Yellow FCF Aluminiumlak (E 110) en Quinoline gele aluminiumlak (E 104).
 • De tablet met 4 mg bevat ook: polyvinylalcohol, macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E 553b) en de kleurstoffen Quinoline gele aluminiumlak (E 104) en FD&C blauw #2 indigokarmijn aluminiumlak (E 132).
 • De tablet met 6 mg bevat ook: polyvinylalcohol, macrogol 3350, titaandioxide (E171), talk (E 553b) en de kleurstoffen FD&C geel #6/Sunset Yellow FCF Aluminiumlak (E 110) en Quinoline gele aluminiumlak (E 104).
 • De tablet met 8 mg bevat ook: polydextrose (E 1200), titaandioxide (E171), hypromellose 3 cP (E 464), hypromellose 6 cP (E 464), glyceroltriacetaat (E 1518), macrogol 8000 en de kleurstof FD&C blauw #2 indigokarmijn aluminiumlak (E 132).

Hoe ziet Risperidon CF er uit en de inhoud van de verpakking

 • De tabletten zijn verkrijgbaar in verschillende sterkten: 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg per tablet. De verschillende sterkten zijn te herkennen aan verschillende kleuren en opschriften:
 • Risperidon CF 0,25 mg zijn oranje, langwerpige filmomhulde tabletten, bedrukt met “R” aan de ene kant en “0.25” aan de andere kant van de tablet.
 • Risperidon CF 0,5 mg zijn bruinrode, langwerpige filmomhulde tabletten, met breuklijn aan de ene kant, bedrukt met “R” aan de kant met de breuklijn, bedrukt met “0.5” aan de andere kant van de tablet.
 • Risperidon CF 1 mg zijn witte, langwerpige filmomhulde tabletten, met breuklijn aan de ene kant, bedrukt met “R” aan de ene kant en “1” aan de andere kant van de breuklijn. De andere kant van de filmomhulde tablet heeft geen breuklijn.
 • Risperidon CF 2 mg zijn zalmkleurige, langwerpige filmomhulde tabletten, met breuklijn aan de ene kant, bedrukt met “R” aan de ene kant en “2” aan de andere kant van de breuklijn. De andere kant van de filmomhulde tablet heeft geen breuklijn.
 • Risperidon CF 3 mg zijn gele, langwerpige filmomhulde tabletten, met breuklijn aan de ene kant, bedrukt met “R” aan de ene kant en “3” aan de andere kant van de breuklijn. De andere kant van de filmomhulde tablet heeft geen breuklijn.
 • Risperidon CF 4 mg zijn lichtgroene, langwerpige filmomhulde tabletten, met breuklijn aan de ene kant, bedrukt met “R” aan de ene kant en “4” aan de andere kant van de breuklijn. De andere kant van de filmomhulde tablet heeft geen breuklijn.
 • Risperidon CF 6 mg zijn gele, ronde, tweezijdig bolle filmomhulde tabletten, met aan één kant een breuklijn.
 • Risperidon CF 8 mg zijn blauwe, ronde, tweezijdig bolle filmomhulde tabletten, met aan één kant een breuklijn.

Risperidon CF 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg en 8 mg filmomhulde tabletten zitten in verpakkingen met 6, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 (5 x 20) tabletten in doordrukstrips. Ook bestaan er van Risperidon CF 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg kunststof flessen met 50, 100 of 250 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 – 18

D-61118 Bad Vilbel

Duitsland

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Lamp San Prospero S.p.A

Via della Pace, 25/A

San Prospero –Modena

Italië

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Wenen

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:  
Risperidon CF 0,25 mg, filmomhulde tabletten RVG 30912
Risperidon CF 0,5 mg, filmomhulde tabletten RVG 30913
Risperidon CF 1 mg, filmomhulde tabletten RVG 30914
Risperidon CF 2 mg, filmomhulde tabletten RVG 30915
Risperidon CF 3 mg, filmomhulde tabletten RVG 30916
Risperidon CF 4 mg, filmomhulde tabletten RVG 30917
Risperidon CF 6 mg, filmomhulde tabletten RVG 30918
Risperidon CF 8 mg, filmomhulde tabletten RVG 30919

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Risperidon STADA

Estland: RISTAD

Hongarije: STADARISP

Letland: RISTAD

Litouwen: RISTAD

Nederland: Risperidon CF

Polen: STADARISP

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012.

Advertentie

Stof(fen) Risperidone
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code N05AX08
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.