Jarvis 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

ATC-Code
N06AX16
Jarvis 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard

Gedeon Richter

Stof(fen)
Venlafaxine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Gedeon Richter

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Jarvis is een antidepressivum dat behoort tot een groep geneesmiddelen die serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s) worden genoemd. Deze geneesmiddelengroep wordt gebruikt voor het behandelen van depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen. Men gaat ervan uit dat mensen die depressief zijn en/of angst hebben lagere serotonine- en noradrenalineniveaus in de hersenen hebben. Men begrijpt nog niet helemaal hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen helpen door de serotonine- en noradrenalineniveaus in de hersenen te verhogen.

Jarvis is een behandeling voor volwassenen met depressie. Het is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst voor of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Een goede behandeling van depressie of angststoornissen is belangrijk om u te helpen beter te worden. Wanneer hij niet wordt behandeld kan uw aandoening mogelijk niet weggaan en kan hij ernstiger en moeilijker te behandelen worden.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen hebt in de afgelopen 14 dagen die irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAOI’s) worden genoemd, die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het gebruik van een irreversibele MAOI samen met Jarvis, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Bovendien moet u minimaal 7 dagen wachten nadat u bent gestopt met het gebruik van Jarvis alvorens u een MAOI inneemt, ongeacht welke (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? en de informatie in die rubriek over Serotoninesyndroom”).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Wees extra voorzichtig met Jarvis

 • Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt die, wanneer zij gelijktijdig worden ingenomen met Jarvis, het risico van de ontwikkeling van het serotoninesyndroom zouden kunnen verhogen (zie de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen”).
 • Als u oogproblemen hebt, zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • Als u een voorgeschiedenis hebt van hoge bloeddruk.
 • Als u een voorgeschiedenis hebt van hartproblemen.
 • Als u een voorgeschiedenis hebt van aanvallen (toevallen).
 • Als u een voorgeschiedenis hebt van lage natriumspiegels in uw bloed (hyponatriëmie).
 • Als u een neiging hebt bloeduitstortingen te ontwikkelen of een neiging hebt gemakkelijk te bloeden (voorgeschiedenis van bloedingsstoornissen) of wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt die het risico van bloeding kunnen verhogen, bijvoorbeeld warfarine (wordt gebruikt om bloedstolsels te voorkomen).
 • Als u een voorgeschiedenis hebt van, of wanneer iemand in uw familie, manie of bipolaire stoornis heeft gehad (zeer opgewonden of euforisch zijn).
 • Als u een voorgeschiedenis hebt van agressief gedrag.

Jarvis kan gedurende de eerste paar behandelingsweken een gevoel van rusteloosheid of een onvermogen om stil te zitten of te staan veroorzaken. Informeer uw arts als dit bij u gebeurd.

Gedachten aan zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of angststoornissen hebt, kunt u er soms aan denken uzelf iets aan te doen of te doden. Deze kunnen worden verergerd wanneer u voor het eerst start met antidepressiva, daar deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk ongeveer twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • Als u er al eerder aan hebt gedacht uzelf te doden of uzelf te verwonden.
 • Als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een toenemend risico van zelfmoordgedrag laten zien bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar oud) met psychiatrische aandoeningen die werden behandeld met een antidepressivum.

Als u er op enig moment aan denkt uzelf te verwonden of te doden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar het ziekenhuis.

Het kan u misschien helpen om een familielid of goede vriend of vriendin te vertellen dat u depressief bent of een angststoornis hebt en hen te vragen deze folder te lezen. U kunt hen mogelijk vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond

Droge mond wordt bij 10% van de met venlafaxine behandelde patiënten gerapporteerd. Dit kan het risico van tandbederf (cariës) verhogen. U dient daarom voor een goede gebitshygiëne te zorgen.

Diabetes

Uw bloedsuikerspiegels kunnen als gevolg van venlafaxine veranderen. Daarom moeten de doseringen van uw diabetesgeneesmiddelen mogelijk worden aangepast.

Kinderen en jongeren onder de leeftijd van 18 jaar

Jarvis dient normaal niet te worden gebruikt door kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Bovendien dient u te weten dat patiënten onder de 18 een verhoogd risico op bijwerkingen hebben, zoals een zelfmoordpoging, gedachten aan zelfmoord en vijandigheid (voornamelijk agressie, tegendraads gedrag en boosheid) wanneer zij dit type geneesmiddelen innemen. Desondanks kan uw arts dit middel voorschrijven aan patiënten onder de 18 omdat hij/zij besluit dat dit in hun belang is. Als uw arts dit middel heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18, en u wilt dit bespreken, ga dan terug naar uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de hierboven vermelde symptomen ontstaan of verergeren als patiënten onder de 18 Jarvis innemen. Bovendien zijn de veiligheidseffecten op de lange termijn met betrekking tot groei, rijping, cognitieve- en gedragsontwikkeling van dit middel in deze leeftijdsgroep nog niet aangetoond.

Gebruikt u naast Jarvis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Start of stop niet met het innemen van geneesmiddelen, dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, natuurlijke en kruidenmiddelen, alvorens uw arts of apotheker te raadplegen.

 • Monoamino-oxidaseremmers die worden gebruikt voor het behandelen van depressie of de ziekte van Parkinson mogen niet samen met Jarvis worden ingenomen. Informeer uw arts wanneer u deze geneesmiddelen in de afgelopen 14 dagen hebt gebruikt (MAOI’s: zie de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”).
 • Serotoninesyndroom Een mogelijk levensbedreigende aandoening, of neuroleptisch maligne syndroom (NMS)- achtige reacties (zie de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”) kunnen optreden bij behandeling met Jarvis, met name wanneer het samen met andere geneesmiddelen wordt ingenomen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn onder meer:
  • Triptanen (wordt gebruikt voor migraine)
  • Andere geneesmiddelen voor het behandelen van depressie, bijvoorbeeld SNRI, SSRI’s, tricyclische depressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten
  • Geneesmiddelen die linezolide, een antibioticum (gebruikt voor het behandelen van infecties) bevatten
  • Geneesmiddelen die moclobemide, een MAOI (wordt gebruikt voor het behandelen van depressie) bevatten
  • Geneesmiddelen die methyleenblauw bevatten (worden gebruikt voor het behandelen van hoge methemoglobinespiegels in het bloed)
  • Geneesmiddelen die sibutramine (wordt gebruikt voor gewichtsverlies) bevatten
  • Geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten
  • Producten die sint-janskruid (ook Hypericum perforatum genoemd, een natuurlijk of kruidenmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van milde depressie) bevatten
  • Producten die tryptofaan (wordt gebruikt voor problemen zoals slaap en depressie) bevatten
  • Antipsychotica (worden gebruikt voor het behandelen van een ziekte met symptomen zoals het horen, zien of waarnemen van dingen die er niet zijn, waangedachten, ongewone achterdocht, onduidelijk redeneren en in zichzelf gekeerd raken)

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen een combinatie omvatten van de volgende:

rusteloosheid, hallucinaties, verlies van coördinatie, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.

In zijn ergste vorm kan serotoninesyndroom lijken op het neuroleptisch maligne syndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (bepaald door middel van een bloedtest) omvatten.

Informeer onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van uw dichtstbijzijnde ziekenhuis als u denkt dat het serotoninesyndroom bij u optreedt.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook interactie vertonen met Jarvis en men dient voorzichtig te zijn met het gebruik ervan. Het is met name belangrijk uw arts of apotheker te informeren als u de volgende geneesmiddelen inneemt die bevatten:

 • Ketoconazol (een antischimmelmiddel)
 • Haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen)
 • Metoprolol (een bètablokker voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartproblemen)

Jarvis dient te worden ingenomen met voedsel (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

Tijdens het gebruik van Jarvis dient u alcohol te vermijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient Jarvis alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de mogelijke risico's voor uw ongeboren kind met uw arts hebt besproken.

Zorg ervoor dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Jarvis gebruikt. Wanneer zij tijdens de zwangerschap worden ingenomen kunnen soortgelijke geneesmiddelen (SSRI’s) het risico van een ernstige aandoening bij baby’s verhogen, die persistente pulmonale hypertensie van de pasgeborene (PPHN) wordt genoemd, waardoor de baby sneller gaat ademen en blauwig lijkt. Deze symptomen beginnen gewoonlijk gedurende de eerste 24 uur na de geboorte van de baby. Wanneer dit met uw baby gebeurt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verloskundige en/of uw arts.

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap gebruikt, zijn andere symptomen die uw baby bij de geboorte zou kunnen hebben namelijk niet goed drinken, naast moeilijkheden met ademhalen. Als uw baby deze symptomen bij de geboorte heeft en u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts en/of vroedvrouw, zij kunnen u advies geven.

Jarvis wordt uitgescheiden in moedermelk. Er bestaat een risico van een effect op de baby. U dient de kwestie daarom te bespreken met uw arts en hij/zij zal besluiten of uw dient te stoppen met het geven van borstvoeding of te stoppen met de behandeling met dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines voordat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft.

Jarvis capsules bevatten sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

De Jarvis 37,5 mg capsule bevat ponceau 4R (E124), de Jarvis 75 mg capsule bevat zonnegeel FCF (E110), de Jarvis 150 mg capsule bevat zonnegeel FCF (E110) en patentblauw V (E131) kleurstoffen ook in de huls van de capsule, die allergische reacties kunnen veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanbevolen aanvangsdosis voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. De dosis kan geleidelijk worden verhoogd door uw arts, en indien nodig, zelfs tot een maximale dosis van 375 mg per dag voor depressie. Als u wordt behandeld voor paniekstoornis, zal uw arts starten met een lagere dosis (37,5 mg) en vervolgens de dosis geleidelijk verhogen. De maximale dosis voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Neem Jarvis dagelijks op ongeveer hetzelfde tijdstip, hetzij in de ochtend of in de avond. Capsules moeten heel met vloeistof worden doorgeslikt en dienen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of opgelost te worden.

Jarvis dient met voedsel te worden ingenomen.

Als u lever- of nierproblemen hebt, bespreek dit dan met uw arts. Uw dosis van dit geneesmiddel moet dan mogelijk veranderen.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder dit met uw arts te bespreken (zie de rubriek “Als u stopt met het innemen van dit middel”).

Bel onmiddellijk uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid van dit geneesmiddel inneemt.

De symptomen van een mogelijke overdosering kunnen een snelle hartslag, veranderingen in het alertheidsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), wazig zien, aanvallen of toevallen en braken omvatten.

Als u een dosis mist, neem hem dan zodra u eraan denkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem niet meer dan de dagelijkse hoeveelheid Jarvis die u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw behandeling of verminder de dosis niet zonder uw arts te raadplegen, zelfs wanneer u zich beter voelt. Indien uw arts denkt dat u Jarvis niet langer nodig heeft, kan hij/zij u vragen uw dosis langzaam te verminderen alvorens de behandeling helemaal te stoppen. Het is bekend dat bijwerkingen optreden wanneer mensen stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel, met name wanneer het plotseling wordt gestopt met of als de dosis te snel wordt verlaagd. Sommige patiënten kunnen symptomen ondervinden zoals vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, onrust, verwardheid, oorsuizingen, tinteling of in zeldzame gevallen gevoelens van elektrische schok, zwakte, zweten, aanvallen, of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk dient te stoppen met de behandeling met Jarvis. Als u een van deze of andere symptomen ondervindt die lastig zijn, vraag uw arts dan om verder advies.

Heeft u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als een van de volgende verschijnselen optreden, neem Jarvis dan niet meer in.

Informeer onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Beklemmend gevoel op de borst, piepend ademhalen, problemen met slikken of ademhalen
 • Zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten
 • Nerveus of angstig zijn, duizeligheid, bonkend gevoel, plotseling rood worden van de huid en/of een warm gevoel
 • Ernstige uitslag, jeuk of netelroos (verhoogde rode of bleke vlekken op de huid die vaak jeuken)
 • Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom die rusteloosheid, hallucinaties, verlies van

coördinatie, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken kunnen omvatten.

In zijn ergste vorm kan serotoninesyndroom lijken op neuroleptisch maligne syndroom (NMS). Tekenen en symptomen van NMS kunnen een combinatie van koorts, snelle hartslag, zweten, ernstige spierstijfheid, verwardheid, verhoogde spierenzymen (bepaald door middel van een bloedtest) omvatten.

Andere bijwerkingen

waarover u uw arts moet informeren zijn onder meer:

  • Hoesten, piepend ademhalen, kortademigheid en koorts
  • Zwarte (teerachtige) ontlasting of bloed in de ontlasting
  • Gele huid of ogen, jeuk of donkere urine, dit kunnen symptomen zijn van leverontsteking (hepatitis)
 • Hartproblemen, zoals een snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk
 • Oogproblemen, zoals wazig zien, verwijde pupillen
 • Zenuwproblemen zoals duizeligheid, tintelingen, bewegingsstoornis, aanvallen of toevallen
 • Psychiatrische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie (ongewoon opgewonden zijn)
 • Ontwenningsverschijnselen (zie de rubriek “HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?, als u stopt met het innemen van Venlafaxine”).
 • Langdurige bloeding - als u zich snijdt of letsel hebt, kan het wat langer duren dan normaal voordat het bloeden stopt.

Volledige lijst van bijwerkingen

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Duizeligheid; hoofdpijn
 • Misselijkheid; droge mond
 • Zweten (inclusief nachtzweten)

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • Verminderde eetlust
 • Verwardheid; zich afgezonderd voelen (of los voelen) van uzelf; uitblijven van orgasme; verminderd libido; nervositeit; slapeloosheid; abnormale dromen
 • Slaperigheid; tremor; tintelingen; verhoogde spiertonus
 • Gezichtsstoornis inclusief wazig zien; verwijde pupillen; de ogen kunnen niet automatisch overschakelen van verre naar dichtbijgelegen objecten
 • Oorsuizingen (tinnitus)
 • Hartkloppingen
 • Verhoging van de bloeddruk; opvliegers
 • Geeuwen
 • Braken; constipatie; diarree
 • Verhoogde urineringsfrequentie; problemen met urineren
 • Menstruele onregelmatigheden zoals zwaardere bloeding of verhoogde onregelmatige bloeding; abnormale ejaculatie/orgasme (mannen); erectiele disfunctie (impotentie)
 • Zwakte (asthenie); vermoeidheid; koude rillingen
 • Verhoogd cholesterol

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • Hallucinaties; afgezonderd (of los voelen) van de werkelijkheid; agitatie; abnormaal orgasme (vrouwen); gebrek aan gevoel of emotie; zeer opgewonden zijn; tandenknarsen
 • zeer opgewonden zijn, een gevoel van rusteloosheid of een onvermogen stil te staan of te zitten; flauwvallen; onwillekeurige spierbewegingen; slechte coördinatie of slecht evenwicht; veranderd smaakgevoel
 • Snelle hartslag; duizelig zijn (met name wanneer u te snel opstaat)
 • Bloed braken; zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting, dit kan een teken van inwendige bloeding zijn
 • Algemeen zwellen van de huid, met name het gezicht, de mond, tong, keel of handen en voeten en een opgezette jeukende uitslag (netelroos) kan aanwezig zijn; gevoeligheid voor zonlicht; bloeduitstorting; uitslag; abnormale haaruitval
 • Niet kunnen plassen;
 • Gewichtstoename; gewichtsverlies

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Aanvallen of toevallen
 • Urinelozing niet onder controle hebben
 • Overactiviteit, rondschietende gedachten en minder behoefte aan slaap (manie)

Frequentie niet bekend

Verminderd aantal plaatjes in uw bloed, dit leidt tot een verhoogd risico op bloeduitstortingen

 • of bloedingen; bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie
 • Gezwollen gezicht of tong, kortademigheid of problemen met ademhalen, vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn)
 • Excessieve waterinname (bekend als SIADH)
 • Verlaging van bloednatriumspiegels
 • Gedachten aan zelfmoord en zelfmoordgedrag; gevallen van gedachten aan zelfmoord en zelfmoordgedrag zijn gerapporteerd tijdens de behandeling met venlafaxine of kort na het stoppen met de behandeling (zie rubriek 2, Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?)
 • Desoriëntatie en verwardheid gaan vaak samen met hallucinatie (delirium); agressie
 • Een hoge temperatuur met starre spieren, verwardheid of agitatie en zweten, of wanneer u schokkerige spierbewegingen die u niet onder controle kunt houden ondervindt. Dit kunnen

symptomen zijn van ernstige aandoeningen die bekend staan als maligne neuroleptics- syndroom; euforische gevoelens, slaperigheid, voortdurende snelle oogbeweging, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of starre spieren, dit zijn symptomen van serotoninesyndroom; stijfheid, spasmen en onbedoelde bewegingen van de spieren

 • Ernstige oogpijn en verminderd of wazig zien
 • Vertigo
 • Verlaging van bloeddruk; abnormale, snelle of onregelmatige hartslag, wat zou kunnen leiden tot flauwvallen; onverwachte bloeding, bijvoorbeeld bloedend tandvlees, bloed in de urine of in braaksel of het verschijnen van onverwachte bloeduitstortingen of gebroken bloedvaten (gebroken aderen)
 • Hoesten, piepend ademhalen, kortademigheid en een hoge temperatuur, dit zijn symptomen van longontsteking met een toename in het aantal witte bloedcellen (pulmonale eosinofilie)
 • Ernstige buik- of rugpijn (dit zou kunnen wijzen op een ernstig probleem in de darmen,
 • lever of pancreas)
 • Jeuk, gele huid of ogen, donkere urine of griepachtige symptomen. Dit zijn symptomen van leverontsteking (hepatitis); kleine veranderingen in bloedspiegels van leverenzymen
 • Huiduitslag, dit kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; milde uitslag
 • Onverklaarde spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rabdomyolyse)
 • Abnormale melkproductie

Jarvis veroorzaakt soms ongewenste effecten waarvan u zich mogelijk niet bewust bent, zoals verhogingen van bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen, natrium of cholesterol. Wat nog zeldzamer is, Jarvis kan de functie van plaatjes in uw bloed verminderen, dit leidt tot een verhoogd risico van bloeduitstorting of bloeding. Uw arts kan daarom van tijd tot tijd bloedonderzoek willen doen, met name wanneer u Jarvis gedurende lange tijd hebt ingenomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en doordrukverpakking of fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is venlafaxine. Elke capsule bevat 37,5 mg, 75 mg of 150 mg venlafaxine.

De andere stoffen in dit middel zijn suikerbolletjes, die sucrose bevatten (37,5 mg capsule: 46,35 mg, 75 mg capsule: 92,69 mg, 150 mg capsule: 185,38 mg), hydroxypropylcellulose, hypromellose, talk, ethylcellulose, dibutylsebacaat, oliezuur, watervrij colloïdaal siliciumdioxide in de inhoud van de capsule en gelatine, natriumlaurylsulfaat, chinolinegeel (E104), titaandioxide (E171) in de capsulehuls. Daarnaast bevat de Jarvis 37,5 mg capsule ponceau 4R (E124), de Jarvis 75 mg capsule bevat zonnegeel FCF (E110) en Jarvis 150 mg capsule bevat zonnegeel FCF (E110) en patentblauw V (E131) kleurstoffen in de huls van de capsule.

Jarvis 37,5 mg capsules bevatten witte tot gebroken witte granules in een capsule met een oranje bovenkapje en een transparant onderkapje.

Jarvis 75 mg capsules bevatten witte tot gebroken witte granules in een capsule met een geel bovenkapje en een transparant onderkapje.

Jarvis 150 mg capsules bevatten witte tot gebroken witte granules in een capsule met een okerkleurig bovenkapje en een transparant onderkapje.

20, 28, 30, 50, 98 en 100 capsules zijn verpakt in blisterverpakkingen (PVC/ aluminium) of 50 en 100 capsules zijn verpakt in een fles die een zakje silicagel als droogmiddel bevat.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder nummer:

37,5 mg: RVG 34378

75 mg: RVG 34379

150 mg: RVG 34380

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Boedapest,

Gyömrői út 19-21

Hongarije

Fabrikant

Gedeon Richter Plc., Gyömröi út 19-21 1103 Budapest Hongarije

Gedeon Richter Romania S.A

99-105 Cuza Vodă Str

540306 Targu-Mures

Roemenië

FARMA-APS Produtos Farmaceutica, S.A.,

Rua Joao de Deus 19

Venda Nova 2700-487

Amadora

Portugal

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Tsjechië: Mollome 37.5/75/150 mg tvrdé tobolky s prodlouženỳm uvolňovanim

Hongarije: Venlafaxine 37.5/75/150 mg retard kemény kapszula

Nederland: Venlafaxine 37,5/75/150 mg capsules met verlengde afgifte, hard Polen: Venlafaxine 37.5/75/150 mg kapsułki twarde o predłułožnym owalnianiu Slowakije: Mollome 37.5/75/150 mg kapsule s predĺženỳm uvoľňovaním, tvrdé

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.