Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine Sandoz retard is een geneesmiddel tegen depressie dat behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Er wordt gedacht dat mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen helpen verhogen.

Venlafaxine Sandoz retard is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlafaxine Sandoz retard is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornissen: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornis (paniekaanvallen). Om u beter te voelen, is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan die juist erger worden en moeilijker te behandelen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Venlafaxine Sandoz retard niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor venlafaxine of voor één van de andere bestanddelen van Venlafaxine Sandoz retard;
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of in de laatste 14 dagen ingenomen heeft, die bekend zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s). MAOIs worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met andere geneesmiddelen, inclusief Venlafaxine Sandoz retard, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine

Sandoz retard bent gestopt alvorens u een irreversibele MAOI inneemt (zie ook de rubrieken “Serotoninesyndroom” en “Gebruik met andere geneesmiddelen”).

Wees extra voorzichtig met Venlafaxine Sandoz retard

 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine Sandoz retard de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Inname met andere geneesmiddelen”).
 • als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad.
 • als u in het verleden hartproblemen heeft gehad.
 • als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad.
 • als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie).
 • als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een bloeding verhogen.
 • als uw cholesterolspiegels hoger worden.
 • als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of euforie) heeft gehad.
 • als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond.

Venlafaxine Sandoz retard kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten. Als dit bij u optreedt, dient u uw arts te informeren.

Als één van deze voorwaarden op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts voordat u start met het innemen van Venlafaxine Sandoz retard.

Gedachten over zelfbeschadiging en verergering van uw depressie

Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst antidepressiva gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben om te gaan werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • als u eerder gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft gehad;
 • als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen die werden behandeld met antidepressiva.

Als u op enig moment gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hun vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hun vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

Diabetes

Het glucosegehalte in uw bloed kan veranderen door Venlafaxine Sandoz retard. Daarom kan het nodig zijn dat de dosering van uw diabetesmedicijnen aangepast wordt.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar)

Venlafaxine Sandoz retard dient niet te worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Eveneens dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en er is een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep geneesmiddelen innemen. Ondanks dat kan uw arts Venlafaxine Sandoz retard voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist dat dat in hun belang is. Als uw arts Venlafaxine Sandoz retard heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18 jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de symptomen als hierboven beschreven ontstaat of erger wordt als patiënten jonger dan 18 jaar Venlafaxine Sandoz retard innemen. Ook zijn de langetermijneffecten van het veilig gebruik van Venlafaxine Sandoz retard op de groei, rijping, cognitieve ontwikkeling en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep niet vastgesteld.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine Sandoz retard met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief die welke u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • Mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s: zie de rubriek “Wat u moet weten voordat u Venlafaxine Sandoz retard inneemt”)
 • Serotoninesyndroom: Het serotoninesyndroom, een potentieel levensbedreigende toestand, (zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”) kan optreden tijdens behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • triptanen (gebruikt bij migraine)
  • geneesmiddelen om depressie te behandelen bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten
  • geneesmiddelen die linezolid, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen)
  • geneesmiddelen die moclobemide, een reversibele MAOI, bevatten (gebruikt om neerslachtigheid te behandelen)
  • geneesmiddelen die sibutramine bevatten (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten
  • geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten
  • producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel voor de behandeling van lichte depressie)
  • producten die triptofanen bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan: rusteloosheid, hallucinaties, coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree,

coma, misselijkheid, braken. Zoek onmiddellijk medische hulp als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine Sandoz retard en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties)
 • haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychische ziekten)
 • metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).

Gebruik van Venlafaxine Sandoz retard met voedsel en drank

Venlafaxine Sandoz retard dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe wordt Venlafaxine Sandoz retard ingenomen”).

U dient het gebruik van alcohol te vermijden als u Venlafaxine Sandoz retard inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts als u zwanger wordt, of als u probeert zwanger te worden. U dient Venlafaxine Sandoz retard alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg ervoor dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlafaxine Sandoz retard gebruikt. Het gebruik tijdens de zwangerschap van soortgelijke geneesmiddelen (SSRI's), kan het risico van een ernstige aandoening bij baby's verhogen, de zogenaamde persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene (PPHN), waardoor de baby sneller ademhaalt en een blauwachtige kleur krijgt. Deze symptomen beginnen meestal tijdens de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit gebeurt met uw baby, moet u direct contact opnemen met uw verloskundige en/of arts

Als u dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap inneemt, zijn er andere verschijnselen die bij uw baby kunnen optreden na de geboorte, namelijk moeilijkheden bij het voeden en ook moeilijkheden bij het ademhalen. Als uw baby deze verschijnselen heeft als hij is geboren en u maakt zich zorgen hierover, vraag dan uw arts en/of verloskundige om advies.

Venlafaxine kan in de moedermelk overgaan. Er is een risico van een effect op de baby. Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met Venlafaxine Sandoz retard moet stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines totdat u weet welke invloed Venlafaxine Sandoz retard op u heeft.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Venlafaxine Sandoz retard nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanbevolen dosis voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u behandeld wordt voor paniekstoornis, zal uw arts met een lagere dosis (37,5 mg) starten en

deze vervolgens geleidelijk verhogen. De maximale dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis is 225 mg/dag.

Neem Venlafaxine Sandoz retard elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends en ’s avonds. De capsules moeten heel doorgeslikt worden met vloeistof en mogen niet geopend, fijngemaakt, gekauwd of opgelost worden.

Venlafaxine Sandoz retard dient met voedsel te worden ingenomen.

Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis Venlafaxine Sandoz retard wellicht anders moet zijn.

Stop niet met het innemen van Venlafaxine Sandoz retard zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het gebruik van Venlafaxine Sandoz retard”).

Wat u moet doen als u meer van Venlafaxine Sandoz retard heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid Venlafaxine Sandoz retard heeft ingenomen.

De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Venlafaxine Sandoz retard in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine Sandoz retard die aan u voor één dag is voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van Venlafaxine Sandoz retard

Stop niet met het innemen van uw medicatie en verlaag de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine Sandoz retard nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venlafaxine Sandoz retard, dit is vooral het geval als Venlafaxine Sandoz retard plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, een droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie, verwarring, oorsuizen, tintelingen of de zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine Sandoz retard dient te verlagen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Venlafaxine Sandoz retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wees niet ongerust als u kleine witte korreltjes of balletjes in uw ontlasting ziet, nadat u Venlafaxine Sandoz retard ingenomen heeft. In de Venlafaxine Sandoz retard capsules zitten sferoïden of kleine witte balletjes die het actieve bestanddeel venlafaxine bevatten. Deze sferoïden komen in uw maagdarmkanaal vrij uit de capsule. Terwijl de sferoïden de lengte van uw maagdarmkanaal afleggen, komt de venlafaxine langzaam vrij. De buitenkant van de sferoïden blijft onopgelost en wordt verwijderd in de ontlasting. Dus, hoewel u mogelijk sferoïden ziet in uw ontlasting, is uw dosis venlafaxine toch geheel opgenomen.

Allergische reacties

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan Venlafaxine Sandoz retard niet meer in, maar raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpdienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 • beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen.
 • zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten.
 • gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel.
 • ernstige uitslag, jeuk of bultjes (verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt).

Ernstige bijwerkingen

Als bij u één van de volgende verschijnselen optreedt, kunt u dringend medische hulp nodig hebben:

 • hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk.
 • oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen.
 • problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen.
 • psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie.
 • onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe wordt Venlafaxine Sandoz retard ingenomen, Als u stopt met het gebruik van Venlafaxine Sandoz retard”).

Volledige lijst van bijwerkingen

De frequentie (waarschijnlijkheid van optreden) van bijwerkingen is als volgt ingedeeld:

Zeer vaak Treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak Treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms Treedt op bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden Treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend Frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens
 • BloedafwijkingenSoms: blauwe plekken, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting, wat een aanwijzing kan zijn voor inwendige bloedingen Niet bekend: verminderd aantal “plaatjes” in uw bloed, wat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie
 • Metabolisme/voedingsstoornissenVaak: gewichtsverlies; verhoogd cholesterol Soms: gewichtstoename

Niet bekend: lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen; afname van de hoeveelheid natrium in het bloed; jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis); verwarring, overmatig drinken van water (bekend als SIADH); abnormale productie van moedermelk.

 • ZenuwstelselaandoeningenZeer vaak: droge mond; hoofdpijn Vaak: abnormale dromen; verminderd libido; duizeligheid; verhoogde spierspanning; slapeloosheid; zenuwachtigheid; slapende ledematen; verdoving; trillen; verwarring; het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf en van de werkelijkheid Soms: gebrek aan gevoel of emotie; hallucinaties; onvrijwillige beweging van de spieren; agitatie; verminderde coördinatie en evenwicht Zelden: gevoel van rusteloosheid of een onvermogen om stil te zitten of te staan; stuipen of toevallen; gevoel van erge opwinding of euforie Niet bekend: een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie en zweten spastische spierbewegingen die u niet onder controle kunt houden, dit kunnen verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticasyndroom; eufoor gevoel, slaperigheid, aanhouden van snelle oogbewegingen, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren, dit zijn verschijnselen van het serotoninesyndroom; desoriëntatie en verwarring vaak in combinatie met hallucinatie (delirium); stijfheid, spasmen en onvrijwillige bewegingen van de spieren; gedachten van zelfverwonding of zelfmoord; draaierig gevoel (vertigo); agressie
 • Stoornissen van de zintuigenVaak: troebel zien Soms: veranderde smaaksensatie, oorsuizen (tinnitus) Niet bekend: ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht
 • Hartstoornissen of problemen met de bloedsomloopVaak: verhoging van de bloeddruk; snel rood worden; hartkloppingen Soms: duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan); flauwvallen, snelle hartslag Niet bekend: daling van de bloeddruk; abnormaal snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen
 • Aandoeningen van het ademhalingsstelselVaak: geeuwen Niet bekend: hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie)
 • SpijsverteringsstoornissenZeer vaak: misselijkheid Vaak: verminderde eetlust; verstopping; braken Soms: tandenknarsen, diarree Niet bekend: ernstige buik- of rugpijn (wat een indicatie kan zijn voor ernstige darm-, lever- of alvleesklieraandoeningen)
 • HuidaandoeningenZeer vaak: zweten (inclusief nachtelijk zweten) Soms: roodheid; abnormaal haarverlies

Niet bekend: huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag

 • Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningenNiet bekend: onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse)
 • Aandoeningen van de urinewegenVaak: moeite met plassen; vaker moeten plassen Soms: niet kunnen plassen Zelden: geen controle over urineverlies.
 • Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en seksuele stoornissenVaak: abnormale ejaculatie/orgasme (mannen); gebrek aan orgasme; erectiestoornis (impotentie); menstruatieonregelmatigheden zoals hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloeding Soms: abnormaal orgasme (vrouwen)
 • Het gehele lichaamVaak: zwakte (asthenie), rillingen Soms: algemene zwelling van de huid, met name van het gezicht, de mond, de tong, het keelgedeelte of de handen en voeten en/of jeukende huiduitslag (netelroos), gevoeligheid voor zonlicht Niet bekend: opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn)

Venlafaxine Sandoz retard kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals verhoging van de bloeddruk of abnormale hartslag; lichte veranderingen in bloedspiegels of leverenzymen, hoeveelheid natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlafaxine Sandoz retard de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom zal uw arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine Sandoz retard langdurig ingenomen heeft.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Venlafaxine Sandoz retard niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje, de doordrukstrip of de flacon na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Gebruik alle capsules binnen 2 maanden na het openen van de flacon.

Bewaren beneden 30°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Venlafaxine Sandoz retard

Het werkzame bestanddeel is: venlafaxine.

Elke capsule met verlengde afgifte bevat 75 mg venlafaxine (als venlafaxinehydrochloride).

De andere bestanddelen zijn:

Inhoud van de capsule:

microkristallijne cellulose, hypromellose, cetostearylalcohol, ethylacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer, nonoxynol, macrogol, talk

Omhulling van de capsule:

gelatine, ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172), titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Venlafaxine Sandoz retard er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Harde capsules met verlengde afgifte.

Venlafaxine Sandoz retard 75 mg, harde capsules met verlengde afgifte, zijn lichtroze, harde gelatinecapsules die witte of gebroken witte korrels bevatten.

Venlafaxine Sandoz retard is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

 • doordrukstrips (PVC/PVDC//aluminium). Verpakkingsgroottes: 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 100x1 harde capsules met verlengde afgifte
 • flacon (HDPE) met dop (PP). Verpakkingsgroottes: 60, 100, 250 en 500 harde capsules met verlengde afgifte.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Duitsland

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Oostenrijk

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovenië

S.C. Sandoz S.R.L. Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu – Mures Roemenië

In het register ingeschreven onder:

RVG 100765 (75 mg)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Venlafaxin Sandoz retard 37,5 mg - Kapseln Venlafaxin Sandoz retard 75 mg - Kapseln Venlafaxin Sandoz retard 150 mg - Kapseln

België: Venlasand 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard Venlasand 75 mg capsules met verlengde afgifte, hard

  Venlasand 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard
Bulgarije: Efexiva® [alleen 75 en 150 mg]
Denemarken: Venlafaxin Sandoz
Finland: Venlafaxin Sandoz
Duitsland: Venlafaxin Sandoz retard 37,5 mg Hartkapseln, retardiert
  Venlafaxin Sandoz retard 75 mg Hartkapseln, retardiert
  Venlafaxin Sandoz retard 150 mg Hartkapseln, retardiert
Griekenland: Voxafen [alleen 75 en 150 mg]
Hongarije: VENTADEPRESS 75 mg retard kapszula
  VENTADEPRESS 150 mg retard kapszula
Italië: VENLAFAXINA SANDOZ 75 mg capsule a rilascio prolungato
  VENLAFAXINA SANDOZ 150 mg capsule a rilascio prolungato
Nederland: Venlafaxine Sandoz retard 37,5 mg, harde capsules met verlengde
  afgifte
  Venlafaxine Sandoz retard 75 mg, harde capsules met verlengde
  afgifte
  Venlafaxine Sandoz retard 150 mg, harde capsules met verlengde
  afgifte
Noorwegen: Venlafaxin Sandoz
Polen: Venlafaxin SANDOZ
Portugal: Venlafaxina Tubernax
Spanje: Venlafaxina Retard Sandoz 75 mg cápsulas de liberación prolongada
  EFG
  Venlafaxina Retard Sandoz150 mg cápsulas de liberación
  prolongada EFG
Zweden: Venlafaxin Sandoz
Verenigd Koninkrijk: Bonilux XL 75mg Prolonged-release Capsules
  Bonilux XL 150mg Prolonged-release Capsules

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK