Venlafaxine ratiopharm retard 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

ATC-Code
N06AX16
Venlafaxine ratiopharm retard 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

ratiopharm

Stof(fen)
Venlafaxine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Venlafaxine ratiopharm retard is een geneesmiddel tegen depressie, dat behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine- en norepinefrine-heropnameremmers (SNRI’s). Deze groep van geneesmiddelen wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen zoals angststoornissen te behandelen. Het wordt gedacht dat mensen die depressief en/of angstig zijn, lagere hoeveelheden serotonine en noradrenaline in de hersenen hebben. Het is nog niet volledig bekend hoe antidepressiva werken, maar zij kunnen de hoeveelheden serotonine en norepinefrine in de hersenen helpen verhogen.

Venlafaxine ratiopharm retard is een behandeling voor volwassenen met depressie. Venlafaxine ratiopharm retard is ook een behandeling voor volwassenen met de volgende angststoornis: gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis (angst of vermijden van sociale situaties) en paniekstoornissen (paniekaanvallen). Om u beter te voelen is het belangrijk de depressie of angststoornis adequaat te behandelen. Indien u niet behandeld wordt, zal uw ziekte misschien niet vanzelf overgaan en kan het juist erger worden en moeilijker om te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

Gebruik Venlafaxine ratiopharm retard niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor venlafaxine of voor één van de andere bestanddelen van Venlafaxine ratiopharm retard
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen inneemt of ingenomen heeft binnen de laatste 14 dagen, die bekend zijn als irreversibele mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s). MAOIs worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson. Het innemen van een irreversibele MAOI samen met andere geneesmiddelen, inclusief Venlafaxine ratiopharm retard, kan ernstige of zelfs levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Eveneens moet u ten minste 7 dagen wachten als u met het innemen van Venlafaxine ratiopharm retard bent gestopt alvorens u een irreversibele MAOI inneemt (zie ook de rubrieken “Serotoninesyndroom” en “Gebruik met andere geneesmiddelen”).

Wees extra voorzichtig met Venlafaxine ratiopharm retard

 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die bij gelijktijdige inname met Venlafaxine ratiopharm retard de kans op het ontstaan van het serotoninesyndroom verhogen (zie de rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”)
 • als u oogproblemen heeft zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog)
 • als u in het verleden verhoogde bloeddruk heeft gehad
 • als u in het verleden hartproblemen heeft gehad
 • als u in het verleden toevallen (stuipen) heeft gehad
 • als u in het verleden verlaagde hoeveelheden natrium in uw bloed heeft gehad (hyponatriëmie)
 • als u snel blauwe plekken krijgt of als u een verhoogde bloedingsneiging heeft (als u in het verleden bloedingsstoornissen heeft gehad), of als u andere geneesmiddelen inneemt die de kans op een bloeding verhogen
 • als uw cholesterolspiegels hoger worden
 • als u, of iemand uit uw familie, in het verleden manie of bipolaire stoornis (gevoel van grote opwinding of euforie) heeft gehad
 • als u in het verleden agressief gedrag heeft vertoond
 • als u suikerziekte (diabetes) heeft.

Venlafaxine ratiopharm retard kan een gevoel van rusteloosheid veroorzaken of een onvermogen om stil te zitten of stil te staan. Als dit bij u optreedt, dient u uw arts te informeren.

Als één van deze voorwaarden op u van toepassing zijn, raadpleeg dan uw arts voordat u start met het innemen van Venlafaxine ratiopharm retard.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u aan een depressie lijdt en/of aan angststoornissen kunt u soms gedachten over zelfverminking of zelfmoord hebben. Deze kunnen eerst toenemen als u begint met het innemen van antidepressiva, aangezien al deze geneesmiddelen tijd nodig hebben om te werken, gewoonlijk twee weken, maar soms langer.

Het is waarschijnlijker dat u zo denkt:

 • als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverminking heeft gehad
 • als u een jongvolwassene bent. Gegevens uit klinisch onderzoek hebben een verhoogd risico op suïcidaal gedrag aangetoond bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar) met psychische stoornissen

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

die werden behandeld met antidepressiva.

Wanneer u op welk moment dan ook gedachten over zelfverminking of zelfmoord krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.

Het kan helpen om familie en vrienden te vertellen dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te zeggen wanneer zij denken dat uw depressie of angst verergert of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Droge mond

Droge mond werd gemeld bij 10% van de patiënten die met venlafaxine behandeld werden. Dit kan het risico op gaatjes in tanden en kiezen vergroten. U dient daarom extra aandacht aan uw mondhygiëne te besteden.

Gebruik bij kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar)

Venlafaxine ratiopharm retard dient niet te worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook dient u te weten dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogde kans hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpoging en zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij deze groep van geneesmiddelen innemen. Ondanks dat kan uw arts Venlafaxine ratiopharm retard voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar, als hij/zij beslist dat dat in hun belang is. Als uw arts Venlafaxine ratiopharm retard heeft voorgeschreven aan een patiënt onder de 18 jaar en u wilt dat bespreken, neem dan contact op met uw arts. U dient uw arts te informeren als een van de symptomen als hierboven beschreven ontstaat of erger wordt als patiënten jonger dan 18 jaar Venlafaxine ratiopharm retard innemen. Ook lange-termijn veiligheidsgegevens van Venlafaxine ratiopharm bij patiënten jonger dan 18 jaar over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken voor deze leeftijdsgroep.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Uw arts kan beslissen of u Venlafaxine ratiopharm retard met andere geneesmiddelen kunt innemen.

Begin niet met het innemen van, of stop niet met geneesmiddelen, inclusief diegene die u zonder recept gekocht heeft, natuurlijke of kruidenmiddelen, zonder vooraf met uw arts of apotheker te overleggen.

 • mono-amine-oxidaseremmers (MAOI’s: zie de rubriek “Wat u moet weten voordat u Venlafaxine ratiopharm retard gebruikt”)
 • serotoninesyndroom: Het serotoninesyndroom, een potentieel levensbedreigende toestand, (zie de rubriek ”Mogelijke bijwerkingen”) kan optreden tijdens behandeling met venlafaxine, voornamelijk bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • triptanen (gebruikt bij migraine)
  • geneesmiddelen om depressie te behandelen bijvoorbeeld SNRI’s, SSRI’s, tricyclische

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

antidepressiva of geneesmiddelen die lithium bevatten

 • geneesmiddelen die linezolid, een antibioticum, bevatten (gebruikt om infecties te behandelen)
 • geneesmiddelen die moclobemide, een reversibele MAOI, bevatten (gebruikt om neerslachtigheid te behandelen)
 • geneesmiddelen die sibutramine (gebruikt voor gewichtsvermindering) bevatten
 • geneesmiddelen die tramadol (een pijnstiller) bevatten
 • producten die Sint Janskruid bevatten (ook wel “Hypericum perforatum” genaamd, een natuurlijk of kruidenmiddel gebruikt voor de behandeling van lichte depressie)
 • producten die tryptofaan bevatten (gebruikt voor slaapproblemen en depressie).

Tekenen en symptomen van het serotoninesyndroom kunnen uit een combinatie van het volgende bestaan: rusteloosheid, hallucinaties (waanbeelden), coördinatieverlies, snelle hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur, snelle veranderingen in de bloeddruk, overactieve reflexen, diarree, coma, misselijkheid, braken.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u denkt dat bij u het serotoninesyndroom gaat optreden.

De volgende geneesmiddelen kunnen ook een wisselwerking geven met Venlafaxine ratiopharm retard en dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt. Het is bijzonder belangrijk uw arts of apotheker te vertellen als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • ketoconazol (een geneesmiddel tegen schimmelinfecties)
 • haloperidol of risperidon (voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen)
 • metoprolol (een bètablokker om verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen te behandelen).

Gebruik van Venlafaxine ratiopharm retard met voedsel en drank

Venlafaxine ratiopharm retard dient met voedsel te worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe wordt Venlafaxine ratiopharm retard gebruikt”).

U dient het gebruik van alcohol te vermijden als u Venlafaxine ratiopharm retard inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts als u zwanger wordt, of als u probeert zwanger te worden. U dient Venlafaxine ratiopharm retard alleen te gebruiken nadat u de mogelijke voordelen en de risico’s voor uw ongeboren kind met uw arts heeft besproken.

Zorg ervoor dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Venlafaxine ratiopharm gebruikt. Wanneer ingenomen tijdens de zwangerschap, kunnen vergelijkbare geneesmiddelen (SSRI’s) het risico op een ernstige aandoening bij baby’s vergroten, het zogenaamde persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene (PPHN), waardoor de baby sneller gaat ademen en een blauwachtige kleur krijgt. Deze symptomen treden meestal op tijdens de eerste 24 uur nadat de baby is geboren en zij bevatten geïrriteerdheid, trillen, spierzwakte, contant huilen, slaapproblemen, niet voldoende eten en problemen hebben met ademen. Als dit gebeurt met uw baby moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Venlafaxine ratiopharm retard gaat in de moedermelk over. Er is een risico van een effect op de baby.

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

Daarom dient u dit onderwerp met uw arts te bespreken en hij/zij zal beslissen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding of dat u de behandeling met Venlafaxine ratiopharm retard moet stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto en gebruik geen gereedschap of machines totdat u weet welke invloed Venlafaxine ratiopharm retard op u heeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Venlafaxine ratiopharm retard nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanbevolen aanvangsdosering voor de behandeling van depressie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis is 75 mg per dag. Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen, indien nodig zelfs tot een maximum van 375 mg per dag voor depressie. Als u behandeld wordt voor paniekaanvallen zal uw arts een lagere dosis (37,5 mg) voorschrijven en daarna de dosis langzaam verhogen. De maximale dosering voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekaanvallen is 225 mg/dag.

Neem Venlafaxine ratiopharm retard elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, ’s ochtends of ’s avonds. De capsules moeten heel doorgeslikt worden met wat vloeistof en ze mogen niet geopend, fijngemalen, gekauwd of opgelost worden.

Venlafaxine ratiopharm retard dient met voedsel te worden ingenomen.

Als u lever- of nierproblemen heeft informeer dan uw arts, aangezien uw dosis van Venlafaxine ratiopharm retard anders kan zijn.

Stop niet met het innemen van Venlafaxine ratiopharm retard zonder overleg met uw arts (zie de rubriek “Als u stopt met het gebruik van Venlafaxine ratiopharm retard”)

Wat u moet doen als u meer van Venlafaxine ratiopharm retard heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer dan de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid Venlafaxine ratiopharm retard heeft ingenomen.

De verschijnselen van een mogelijke overdosering kunnen bestaan uit snelle hartslag, veranderingen in het bewustzijnsniveau (variërend van slaperigheid tot coma), troebel zien, stuipen of toevallen en braken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Venlafaxine ratiopharm retard in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Echter, als het tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en neem alleen de enkele dosis zoals gebruikelijk. Neem niet meer in dan de dagelijkse hoeveelheid Venlafaxine ratiopharm retard die aan u voor één dag is voorgeschreven.

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

Als u stopt met het gebruik van Venlafaxine ratiopharm retard

Stop niet met het innemen van uw behandeling of verminder de dosis niet zonder het advies van uw arts, zelfs niet als u zich beter voelt. Als uw arts denkt dat u niet langer Venlafaxine ratiopharm retard nodig heeft, zal hij/zij u vragen de dosis geleidelijk te verlagen voordat de behandeling uiteindelijk gestopt wordt. Het is bekend dat bijwerkingen optreden als mensen stoppen met het gebruik van Venlafaxine ratiopharm retard, dit is vooral het geval als Venlafaxine ratiopharm retard plotseling wordt gestopt of als de dosis te snel verlaagd wordt. Sommige patiënten kunnen last krijgen van verschijnselen als vermoeidheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, hoofdpijn, slapeloosheid, nachtmerries, droge mond, verlies van eetlust, misselijkheid, diarree, nervositeit, agitatie (zenuwachtige opwinding), verwarring, oorsuizen, tintelingen of zeldzame sensaties van elektrische schokken, zwakte, zweten, stuipen of griepachtige symptomen.

Uw arts zal u adviseren hoe u geleidelijk de behandeling met Venlafaxine ratiopharm retard dient te verlagen. Als één van deze verschijnselen bij u optreedt, of als andere symptomen problemen veroorzaken, vraag dan uw arts om verder advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Venlafaxine ratiopharm retard bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wees niet verontrust als u kleine witte korreltjes of balletjes ziet in uw ontlasting nadat u Venlafaxine ratiopharm retard heeft ingenomen. In de Venlafaxine ratiopharm retard capsules zitten sferoïden of kleine witte balletjes die het actieve bestanddeel venlafaxine bevatten. Deze sferoïden komen in uw maag- darmkanaal vrij uit de capsule. Terwijl de sferoïden de lengte van uw maag-darmkanaal afleggen komt de venlafaxine langzaam vrij. De buitenkant van de sferoïden blijft onopgelost en wordt verwijderd in de ontlasting. Dus, hoewel u mogelijk sferoïden ziet in uw ontlasting is uw dosis venlafaxine toch geheel opgenomen.

Allergische reacties

Als één van de volgende verschijnselen optreedt, neem dan niet meer Venlafaxine ratiopharm retard in, maar raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulpdienst bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling, moeilijkheden met slikken of ademhalen
 • zwelling van het gezicht, de keel, handen of voeten
 • gevoel van zenuwachtigheid of angst, duizeligheid, kloppende sensaties, plotselinge roodheid van de huid en/of een warm gevoel
 • ernstige uitslag, jeuk of bultjes (stukjes verhoging van rode of bleke huid die vaak jeukt).

Ernstige bijwerkingen

Als bij u één van de volgende verschijnselen optreden, kunt u dringend medische hulp nodig hebben: - hartproblemen, zoals snelle of onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

 • oogproblemen, zoals troebel zien, verwijde pupillen
 • problemen van het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, slapende ledematen, bewegingsstoornissen, stuipen of toevallen
 • psychische problemen, zoals hyperactiviteit en euforie
 • onttrekkingsverschijnselen (zie de rubriek “Hoe wordt Venlafaxine ratiopharm retard gebruikt”en “Als u stopt met het gebruik van Venlafaxine ratiopharm retard”).

Volledige lijst van bijwerkingen

De frequentie (waarschijnlijkheid van optreden) van bijwerkingen is als volgt ingedeeld:

Zeer vaak Treedt op bij 1 op de 10 gebruikers
Vaak Treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms Treedt op bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden Treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend De frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens

Bloedafwijkingen

 • soms: blauwe plekken, zwarte teerachtige ontlasting (feces) of bloed in de ontlasting, dat een aanwijzing kan zijn voor inwendige bloedingen
 • niet bekend: verminderd aantal “plaatjes” in uw bloed, dat leidt tot een toegenomen kans op blauwe plekken of tot bloeding, bloedaandoeningen die kunnen leiden tot een verhoogde kans op infectie

Metabolisme/voedingsstoornissen

 • vaak: gewichtsverlies; verhoogd cholesterol
 • soms: gewichtstoename
 • niet bekend: lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen; afname van de hoeveelheid natrium in het bloed; jeuk, gele verkleuring van de huid of ogen, donkere urine, of griepachtige symptomen, dit zijn verschijnselen van ontsteking van de lever (hepatitis); verwarring, overmatig drinken van water (bekend als SIADH); abnormale productie van moedermelk

Zenuwstelselaandoeningen

 • zeer vaak: droge mond, hoofdpijn
 • vaak: abnormale dromen; verminderd libido (minder zin in seks); duizeligheid; verhoogde spierspanning; slapeloosheid; zenuwachtigheid; slapende ledematen; sufheid; trillen; verwarring; het gevoel afgezonderd (gescheiden) te zijn van zichzelf en van de werkelijkheid
 • soms: gebrek aan gevoel of emotie; hallucinaties (waanbeelden); onvrijwillige bewegingen van de spieren; opwinding; verminderde coördinatie en evenwicht
 • zelden: gevoel van rusteloosheid of een onvermogen om stil te zitten of te staan; stuipen of toevallen; gevoel van erge opwinding of euforie
 • niet bekend: een hoge temperatuur met stijve spieren, verwarring of agitatie, en zweten of als bij u spastische spierbewegingen optreden die u niet onder controle kunt houden, dit kunnen verschijnselen van een ernstige aandoening zijn die bekend is als het maligne neurolepticasyndroom; euforisch gevoel, slaperigheid, het aanhouden van snelle oogbewegingen, onhandigheid, rusteloosheid, het gevoel dronken te zijn, zweten of stijve spieren, dat verschijnselen zijn van het serotoninesyndroom; desoriëntatie en verwarring vaak in combinatie met hallucinatie (delirium); stijfheid, spasmen en

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

onvrijwillige bewegingen van de spieren, gedachten van zelfverwonding of zelfmoord, duizeligheid (vertigo), agressie.

Stoornissen van de zintuigen

 • vaak: troebel zien
 • soms: veranderde smaaksensatie, oorsuizen (tinnitus)
 • niet bekend: ernstige oogpijn en verminderd of troebel zicht

Hartstoornissen of problemen met de bloedsomloop

 • vaak: verhoging van de bloeddruk; snel rood worden; hartkloppingen
 • soms: duizelig gevoel (in het bijzonder bij het te snel opstaan), flauwvallen, snelle hartslag
 • niet bekend: daling van de bloeddruk; abnormale snelle of onregelmatige hartslag die kan leiden tot flauwvallen

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel

 • vaak: geeuwen
 • niet bekend: hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en een hoge temperatuur wat symptomen zijn van longontsteking met een verhoogd aantal witte bloedcellen (pulmonaire eosinofilie)

Spijsverteringsstoornissen

 • zeer vaak: misselijkheid
 • vaak: verminderde eetlust; verstopping; braken
 • soms: tandenknarsen, diarree
 • niet bekend: ernstige buik- of rugpijn (die een indicatie kunnen zijn voor ernstige darmaandoeningen, lever- of alvleesklier)

Huidaandoeningen

 • zeer vaak: zweten (inclusief nachtelijk zweten)
 • soms: roodheid; abnormaal haarverlies
 • niet bekend: huiduitslag die kan leiden tot ernstige blaarvorming en vervellen van de huid; jeuk; lichte huiduitslag

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

- niet bekend: onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte (rhabdomyolyse)

Aandoeningen van de urinewegen

 • vaak: moeite met plassen, vaker moeten plassen
 • soms: niet kunnen plassen
 • zelden: urine incontinentie

Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en seksuele stoornissen

 • vaak: abnormale ejaculatie/orgasme (mannen); gebrek aan orgasme; erectiestoornis (impotentie), menstruatieonregelmatigheden zoals een hevigere bloeding of toename van onregelmatige bloedingen
 • soms: abnormaal orgasme (vrouwen)

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

Het gehele lichaam

 • vaak: zwakte (asthenie), rillingen
 • soms: gevoeligheid voor zonlicht, algemene zwelling van de huid vooral het gezicht, mond, tong, gebied van de keel of handen en voeten en/of een gezwollen, jeukende uitslag (netelroos) kan aanwezig zijn (angio-oedeem).
 • niet bekend: opgezwollen gezicht of tong, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden vaak met huiduitslag (dit kan een ernstige allergische reactie zijn)

Venlafaxine ratiopharm retard kan soms onbedoelde effecten veroorzaken, zonder dat u daar erg in heeft, zoals een verhoging van de bloeddruk of een abnormale hartslag; lichte veranderingen in de bloedspiegels van leverenzymen, natrium of cholesterol. Minder vaak kan Venlafaxine ratiopharm retard de functie van bloedplaatjes in uw bloed verminderen, waardoor een verhoogde kans op blauwe plekken en bloeding ontstaat. Daarom kan uw arts af en toe bloedonderzoek willen doen, vooral als u Venlafaxine ratiopharm retard langdurig ingenomen heeft.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Venlafaxine ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doordrukstrip en het doosje. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Venlafaxine ratiopharm

 • Het werkzame bestanddeel is venlafaxine.
 • Elke capsule bevat 37,5 mg, 75 mg of 150 mg venlafaxine (als hydrochloride). De juiste hoeveelheid wordt op het doosje getoond.
 • De andere bestanddelen zijn: capsuleinhoud: hypromellose, ammonium-methacrylaatcopolymeer (type B), basisch gebutyleerd methacrylaatcopolymeer, natriumlaurilsulfaat en magnesiumstearaat capsulewand: titaandioxide (E171), gelatine. Venlafaxine ratiopharm retard 75 mg bevat ook rood ijzeroxide (E172).

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

Venlafaxine ratiopharm retard 150 mg bevat ook erythrosine (E127) en indigokarmijn (E132).

Hoe ziet Venlafaxine ratiopharm er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Venlafaxine ratiopharm retard 37,5 mg

Witte ondoorzichtige capsules met verlengde afgifte, hard met daarin één ronde aan 2 zijden bolle tablet.

Blisterverpakking (PVC/PE/PVDC/Al of PVC/PVDC/Al)

Verpakkingen met 7, 10, 14, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100 capsules.

Witte flacons (HDPE) met witte dop (PP).

Verpakking met 50 capsules.

Venlafaxine ratiopharm retard 75 mg

Vleeskleurige ondoorzichtige capsules met verlengde afgifte, hard met daarin twee ronde aan 2 zijden bolle tabletten.

Blisterverpakking (PVC/PE/PVDC/Al of PVC/PVDC/Al)

Verpakkingen met 7, 10, 14, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100 capsules.

Witte flacons (HDPE) met witte dop (PP).

Verpakking met 250 capsules.

Venlafaxine ratiopharm retard 150 mg

Scharlakenrode ondoorzichtige capsules met verlengde afgifte, hard met daarin drie ronde aan 2 zijden bolle tabletten.

Blisterverpakking (PVC/PE/PVDC/Al of PVC/PVDC/Al)

Verpakkingen met 7, 10, 14, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100 capsules.

Witte flacons (HDPE) met witte dop (PP).

Verpakking met 250 capsules.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 35105 - Venlafaxine ratiopharm retard 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard RVG 35106 - Venlafaxine ratiopharm retard 75 mg, capsules met verlengde afgifte, hard RVG 35107- Venlafaxine ratiopharm retard 150 mg, capsules met verlengde afgifte, hard.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 37,5 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 75 MG VENLAFAXINE RATIOPHARM RETARD 150 MG capsules met verlengde afgifte, hard

Fabrikanten:

Merckle GmbH

Ludwig Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Pharmathen S.A.

Dervakion Str. 6

153 51 Pallini Attikis

Griekenland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Venlafaxin ratiopharm 37.5 / 75 / 150 mg depotkapsel, hård Duitsland: Venlafaxin-ratiopharm 37,5 / 75 / 150 mg Retardkapseln Estland: Venlafaxin-ratiopharm 75 mg

= doorgehaald(3 juli 2012Letland: Venlafaxin-ratiopharm 75 mg

Litouwen: Venlafaxin-ratiopharm 75mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės

Nederland: Venlafaxine ratiopharm retard 37,5 / 75 / 150 mg, capsules met verlengde afgifte, hard Noorwegen: Venlafaxin ratiopharm 37.5 / 75 / 150 mg depotkapsel, hard

Oostenrijk: Venlafaxin-ratiopharm 37,5 / 75 / 150 mg Retardkapseln Polen: Venlafaxin-ratiopharm PR

Slowakije: Venlafaxin ratiopharm retard 75 / 150 mg Tsjechië: Venlafaxin Teva Pharma Retard 75 / 150 mg

Zweden: Venlafaxin ratiopharm 37.5 / 75 / 150 mg depotkapsel, hård

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012

0912.4v.AP

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.