Amoxicilline BB 250 mg capsules

ATC-Code
J01CA04
Amoxicilline BB 250 mg capsules

Brown & Burk UK

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Brown & Burk UK

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat Amoxicilline capsules zijn

Amoxicilline capsules van 250 mg en 500 mg zijn antibiotica. De capsules bevatten een geneesmiddel met de naam amoxicilline. Dit behoort tot een geneesmiddelengroep met de naam “penicillines”.

Waarvoor worden Amoxicilline capsules gebruikt

Amoxicilline capsules worden gebruikt om infecties te behandelen in verschillende delen van het lichaam die door bacteriën worden veroorzaakt. Ze worden ook gebruikt om infecties tegen te gaan na het trekken van een tand of kies of een andere chirurgische ingreep. Amoxicilline capsules kunnen ook in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt om maagzweren te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Amoxicilline BB niet als:

 • u allergisch (hypersensitief) bent voor amoxicilline, penicilline of een van de andere ingrediënten van Amoxicilline capsules (genoemd onder 6)
v5 1
 • u ooit een allergische (hypersensitieve) reactie hebt gehad op een antibioticum. Hiertoe behoren huiduitslag of opzwelling van het gezicht of de hals.

Neem geen Amoxicilline capsules in als een van de bovenstaande zaken op u van toepassing is. Raadpleeg als u niet zeker bent uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline capsules inneemt.

Ga zorgvuldig om met Amoxicilline BB capsules

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als u:

 • klierkoorts (ziekte van Pfeiffer) hebt
 • behandeld wordt voor nierproblemen
 • niet regelmatig plast.

Raadpleeg, als u er niet zeker van bent of een van de bovenstaande zaken op u van toepassing is, uw arts of apotheker voordat u Amoxicilline capsules inneemt.

Ondergaan van urine- of bloedtesten

Als u een urinetest (urineglucosetest) of een bloedtest in verband met uw leverfunctie moet ondergaan, zeg dan tegen de arts of verpleegkundige dat u Amoxicilline capsules gebruikt. Dit is nodig omdat Amoxicilline capsules de resultaten van deze testen kunnen beïnvloeden.

Gebruik van andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of recent hebt gebruikt. Hiertoe behoren geneesmiddelen die zonder recept kunnen worden verkregen of plantaardige geneesmiddelen. Dit is nodig omdat Amoxicilline capsules van invloed kunnen zijn op de wijze waarop andere geneesmiddelen werken. Ook kan het zijn dat andere geneesmiddelen van invloed zijn op de wijze waarop Amoxicilline capsules werken.

 • Als u allopurinol (tegen jicht) gebruikt in combinatie met Amoxicilline capsules, is de kans groter dat u een allergische huidreactie krijgt.
 • Als u probenecide (tegen jicht) gebruikt, kan uw arts besluiten om uw dosis Amoxicilline capsules aan te passen.
 • Als geneesmiddelen om het vormen van bloedstolsels tegen te gaan (zoals warfarine)

worden gebruikt in combinatie met Amoxicilline capsules, kunnen extra bloedtesten nodig zijn.

Amoxicilline capsules kunnen ertoe leiden dat de anticonceptiepil niet meer werkt. U dient extra anticonceptiemaatregelen te nemen, zoals het gebruik van een condoom. Neem als u advies nodig hebt contact op met uw arts of apotheker.

Eten en drinken wanneer u Amoxicilline BB capsules gebruikt

De werking van Amoxicilline BB capsules wordt voor zover bekend niet beïnvloed door eten en drinken. Alcohol kan de maag irriteren wanneer u amoxicilline neemt, dus gebruik alcohol met mate.

v5 2

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt als u denkt dat u zwanger bent, als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Amoxicilline BB capsules altijd precies zoals uw arts u heeft voorgeschreven. Raadpleeg in twijfelgevallen altijd uw arts of apotheker.

Wanneer u Amoxicilline capsules inneemt dient u op het volgende te letten:

 • Slik de capsules geheel door met een glas water bij het begin van de maaltijd of iets ervoor
 • Verspreid de dosis gelijkmatig over de dag, met een interval van ten minste 4 uur
 • Neem nooit 2 doses in 1 uur in
 • De maximale aanbevolen dosis is 6 g per dag genomen als 2 x 3 doses.

De normale dosis is:

Kinderen die minder dan 40 kg wegen en capsules kunnen doorslikken.

Alle doses worden berekend aan de hand van het lichaamsgewicht van het kind in kilogrammen.

 • Uw arts zal u vertellen hoeveel Amoxicilline capsules u aan uw baby of kind dient te geven.
 • Normale dosis: dagelijks 40mg tot 90mg voor iedere kilogram van het totale lichaamsgewicht, verdeeld over twee of drie doses.

Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die meer dan 40 kg wegen

 • Standaarddosis: driemaal daags 1 capsule van 250 mg.
 • Ernstige infecties: driemaal daags 1 capsule van 500 mg.
 • Ernstige infecties of terugkerende bronchiale infecties: tweemaal daags 3 g (6 capsules van 500 mg).
 • Blaasontsteking: 2 doses van 3 g (6 capsules van 500 mg) met een tijdsinterval van 10-12 uur.
 • Tand- of kiesabces (infectie onder het tandvlees en de tanden/kiezen): 2 doses van 3 g (6 capsules van 500 mg) met een tijdsinterval van 8 uur.
 • Gonorroe (een seksueel overdraagbare infectie): 1 dosis van 3 g (6 capsules van 500 mg).
 • Maagzweren: 1 dosis van 750 mg (3 capsules van 250 mg of 1 capsule van 500 mg en 1 capsule van 250 mg) of 1 dosis van 1 g (2 capsules van 500 mg) tweemaal daags 7 dagen lang in combinatie met andere antibiotica.

Om infecties tegen te gaan tijdens operaties

 • De dosis zal variëren naargelang het soort operatie. Tegelijkertijd kunnen andere geneesmiddelen voorgeschreven worden.
 • Uw arts, apotheker of verpleegkundige kan u meer informatie geven.
v5 3

Nierproblemen

Als u nierproblemen hebt, kan de voorgeschreven dosis lager zijn dan de normale dosis.

Als u te veel Amoxicilline capsules inneemt

Als u te veel Amoxicilline capsules inneemt, zijn mogelijke symptomen maagproblemen (misselijkheid, braken of diarree) of kristallen in de urine, te herkennen aan troebele urine, of problemen bij het plassen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Neem het geneesmiddel mee om aan de arts te laten zien.

Als u vergeet uw Amoxicilline capsules in te nemen

 • Maakt u zich geen zorgen als u vergeet een dosis in te nemen. Neem die alsnog in zodra u eraan denkt.
 • Neem de hierop volgende dosis niet te snel erna in, maar wacht ten minste 4 uur voordat u die inneemt.

Hoe lang u Amoxicilline capsules moet gebruiken

 • Neem Amoxicilline capsules in totdat de kuur is afgelopen, ook al voelt u zich beter. U hebt iedere dosis nodig om de infectie te bestrijden. Als sommige bacteriën overleven, kunnen ze ervoor zorgen dat de infectie terugkeert. De behandeling dient na het verdwijnen van de symptomen nog 2 tot 3 dagen te worden voortgezet.
 • Gebruik Amoxicilline capsules niet langer dan 2 weken. Als u zich nog steeds ziek voelt, dient u contact op te nemen met uw arts. Candidiasis (een schimmelinfectie in de vochtige delen van het lichaam) kan zich ontwikkelen als Amoxicilline capsules lange tijd worden ingenomen. Als dit gebeurt en u hebt Amoxicilline capsules langer ingenomen dan aanbevolen, neem dan contact op met uw arts. Raadpleeg, als u verder nog vragen hebt over het gebruik van dit product, uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Net als alle andere geneesmiddelen kunnen amoxicilline capsules bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen die ervaart.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij dit geneesmiddel.

Stop onmiddellijk met het innemen van Amoxicilline capsules en neem direct contact op met een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt – mogelijk hebt u een spoedeisende behandeling nodig:

De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (betreffen minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • allergische reacties; de symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk of huiduitslag, opgezwollen gezicht, lippen, tong, lichaam, en ademhalingsmoeilijkheden. Deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en hebben in sommige gevallen de dood tot gevolg gehad
 • Uitslag of platte, ronde vlekjes ter grootte van een speldenprik onder het huidoppervlak of bloeduitstortingen op de huid. Dit wordt veroorzaakt door een ontsteking aan de
v5 4

bloedvatwanden als gevolg van een allergische reactie. Deze bijwerking kan gepaard gaan met gewrichtspijn (artritis) en nierproblemen

 • Een vertraagde allergische reactie kan gewoonlijk 7 tot 12 dagen optreden na inname van Amoxicilline capsules. Enkele van de symptomen zijn: huiduitslag, koorts, gewrichtspijn en het opzwellen van de lymfeklieren, met name onder de armen
 • Een huidreactie met de naam ‘erythema multiforme’, waarbij u de volgende symptomen kunt ontwikkelen: jeukende, roodpaarse vlekken op de huid, vooral op de handpalmen of voetzolen, gezwollen plekken op de huid in de vorm van een bijenkorf, gevoelige gedeelten op de mond, ogen en geslachtsdelen. Ook kunt u koorts hebben en zich zeer vermoeid voelen
 • Andere mogelijke ernstige huidreacties zijn: veranderingen in huidkleur, bulten onder de huid, blaren, puisten, schilferende huid, roodheid, pijn, jeuk, schubhuid. Deze reacties kunnen gepaard gaan met koorts, hoofd- en lichaamspijn
 • Hoge temperatuur (koorts), koude rillingen, keelpijn of andere symptomen van infecties, of het snel krijgen van bloeduitstortingen. Dit kunnen symptomen zijn van een probleem met uw bloedcellen
 • Ontsteking van de dikke darm met diarree waarin soms bloed zit, pijn en koorts
 • Ernstige leverbijwerkingen kunnen optreden die vaak omkeerbaar zijn. Deze doen zich voornamelijk voor bij mensen die langdurig worden behandeld, mannen en oudere mensen. U dient met spoed contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt: o ernstige diarree met bloed o blaren, rode huid of bloeduitstortingen o donkere urine of lichtere ontlasting o geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht). Zie ook onder bloedarmoede; bloedarmoede kan resulteren in geelzucht.

Deze symptomen kunnen optreden tijdens het gebruik van de geneesmiddelen of tot enkele weken erna.

Soms kunt u minder ernstige huidreacties krijgen zoals:

 • Jeukende huiduitslag in uw middel (ronde, rozerode vlekken), zwellingen in de vorm van een bijenkorf op de onderarmen, benen, handpalmen, handen of voeten. Dit is zeldzaam (betreft minder dan 1 op de 1000 mensen).

Als een van de bovenstaande symptomen optreedt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u een van de bovengenoemde symptomen hebt, neem dan contact op met uw arts omdat de behandeling met Amoxicilline capsules gestaakt moet worden.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak voorkomend (betreft minder dan 1 op de 10 mensen)

 • huiduitslag
 • misselijkheid (neiging tot braken)
 • diarree.

Zeldzaam (betreft minder dan 1 op de 100 mensen)

 • misselijkheid (braken).
v5 5

Zeer zeldzaam (betreft minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • candidiasis (een schimmelinfectie van de vagina, mond of huidplooien). Uw arts of apotheker kan u een behandeling voor candidiasis geven
 • nierproblemen
 • convulsies (stuiptrekkingen), waargenomen bij patiënten op hoge doses of met nierproblemen
 • duizeligheid
 • hyperactiviteit
 • kristallen in de urine, te herkennen aan troebele urine, of problemen of ongemak bij het plassen. Zorg ervoor dat u veel drinkt om de kans op deze symptomen te verkleinen
 • tanden kunnen verkleuren; door tandenpoetsen wordt de kleur meestal weer normaal (deze bijwerking is bij kinderen gerapporteerd)
 • De tong kan geel, bruin of zwart worden en er harig uitzien
 • Een buitensporig hoge afbraak van rode bloedcellen die leidt tot bloedarmoede. Symptomen zijn onder andere: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, bleekheid en gele verkleuring van de huid en het oogwit. Bloed kan langzamer stollen dan normaal. U merkt dit bij een neusbloeding of als u zich hebt gesneden.

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt, of als u bijwerkingen ervaart die niet in deze bijsluiter vermeld worden, dient u uw arts of apotheker daarvan op de hoogte te stellen.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Amoxicilline capsules niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum, die op de verpakking staat vermeld. De uiterste houdbaarheidsdatum heeft betrekking op de laatste dag van de desbetreffende maand.
 • In de originele verpakking bewaren beneden 30 °C.
 • Amoxicilline capsules niet gebruiken als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn.
 • Geneesmiddelen mogen niet door de gootsteen of WC worden gespoeld of in de vuilnisbak worden gegooid. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen om het milieu te beschermen.

Anvullende Informatie

Wat Amoxicilline BB capsules bevatten

De actieve stof in iedere capsule is 250 mg of 500 mg amoxicilline trihydraat.

De andere bestanddelen zijn croscarmellose natrium, magnesiumstearaat, zonnegeel E110, carmoisine E122, briljant blauw E133, chinolinegeel E104, titaniumdioxide E171, methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat.

v5 6

Uiterlijk van Amoxicilline BB capsules en inhoud van de verpakking

Rood/lichtgeel gekleurde capsules bedrukt met ‘AMOXY 250’ in zwarte inkt. Rood/lichtgeel gekleurde capsules bedrukt met ‘AMOXY 500’ in zwarte inkt.

Amoxicilline BB 250 mg en 500 mg worden geleverd in verpakkingsgrootten van 21, 100 en 500. Niet alle verpakkingsgrootten worden op de markt aangeboden.

Registratiehouder en fabrikant

BROWN & BURK UK LIMITED,

5 Marryat Close, Hounslow West, Middlesex, TW4 5DQ,

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 34497 Amoxicilline BB 250 mg capsules

RVG 34498 Amoxicilline BB 500 mg capsules

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012

v5 7

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.