Olanzapine Apotex 15 mg orodispergeerbare tabletten

Illustratie van Olanzapine Apotex 15 mg orodispergeerbare tabletten
Stof(fen) Olanzapine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Apotex

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Olanzapine Apotex behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd.

Olanzapine Apotex wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten, ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

Olanzapine Apotex wordt gebruikt voor de behandeling van een toestand die zich uit in zich “high” voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, heel snel praten met rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Het is ook een stemmingsstabilisator die verdere invaliderende pieken en dalen (depressie) in de stemming, die in verband staan met deze aandoening, voorkómt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal u vertellen hoeveel Olanzapine Apotex tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang. De dagelijkse dosis Olanzapine Apotex is tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van Olanzapine Apotex tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

Olanzapine Apotex tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet.

Olanzapine Apotex orodispergeerbare tabletten zijn voor oraal gebruik.

Olanzapine Apotex tabletten breken gemakkelijk, dus u moet ze voorzichtig vastpakken. Pak de tabletten niet met natte handen vast, omdat ze dan in stukken kunnen breken.

 1. Houd de stripverpakking bij de randen vast en scheur een stukje van de strip met één tablet van de rest van de strip af door het voorzichtig langs de perforaties rondom los te trekken.
 2. Trek voorzichtig de beschermlaag eraf.
 3. Duw zachtjes de tablet uit de verpakking.
 4. Leg de tablet in uw mond. Hij valt direct uiteen in uw mond en kan dan gemakkelijk worden doorgeslikt.

U kunt de tablet ook in een vol glas of een volle kop water, sinaasappelsap, appelsap, melk of koffie doen en dan roeren. Bij sommige dranken kan het mengsel van kleur veranderen en mogelijk troebel worden. Drink het direct op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Patiënten die meer Olanzapine Apotex hebben ingenomen dan voorgeschreven hebben de volgende symptomen ervaren: versneld kloppen van het hart, agitatie/agressie, problemen met spraak, ongewone bewegingen (met name van gezicht of tong) en een verminderd bewustzijn. Andere symptomen kunnen zijn: acute verwardheid, convulsies (epilepsie), coma, een combinatie van koorts, versnelde ademhaling, transpireren, verstijfde spieren en een suf gevoel of slaperigheid, vertraging van de ademhaling, zich verslikken, hoge bloeddruk of lage bloeddruk, abnormale hartritmes. Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem geen 2 doses in op een dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van deze tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze blijft gebruiken voor zolang als uw arts dit aangeeft.

Indien u plotseling stopt met het gebruik van Olanzapine Apotex kunnen symptomen optreden zoals zweten, niet kunnen slapen, tremor, angst of misselijkheid en overgeven. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosis te verminderen voordat u stopt met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Olanzapine Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: komt voor bij 1 op de 10 gebruikers

 • Gewichtstoename.
 • Slaperigheid.
 • Toename van de prolactinespiegel in het bloed.

Vaak voorkomende bijwerkingen: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • Veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en circulerende vetten in het bloed.
 • Verhogingen in de suikerspiegels in het bloed en de urine.
 • Meer honger gevoel.
 • Duizeligheid.
 • Rusteloosheid.
 • Beven.
 • Spierstijfheid of spasmen (met inbegrip van oogbewegingen).
 • Problemen met praten.
 • Ongebruikelijke bewegingen (vooral van gezicht en tong).
 • Verstopping.
 • Droge mond.
 • Huiduitslag.
 • Krachtsverlies.
 • Extreme moeheid.
 • Vast houden van vocht wat leidt tot zwelling van de handen, enkels of voeten.
 • In de vroege stadia van de behandeling kunnen sommige mensen zich duizelig voelen of flauwvallen (met een trage hartslag), vooral wanneer men overeind komt vanuit een liggende of zittende positie. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over maar indien dit niet het geval is, raadpleeg uw arts.
 • Seksueel disfunctioneren zoals afgenomen libido bij mannen en vrouwen of erectiestoornis bij mannen.

Soms voorkomende bijwerkingen: komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

 • Langzame hartslag.
 • Gevoelig zijn voor zonlicht.
 • Urine-incontinentie.
 • Haaruitval.
 • Afwezigheid of afname van menstruele perioden.
 • Veranderingen in de borsten bij mannen en vrouwen zoals een abnormale productie van borstmelk of abnormale groei.

Andere mogelijke bijwerkingen: frequentie kan niet geschat worden uit beschikbare gegevens

 • Allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag).
 • Diabetes of verergering van diabetes, soms geassocieerd met ketoacidose (ketonen in het bloed en urine) of coma.
 • Verlaging van de normale lichaamstemperatuur.
 • Toevallen, gewoonlijk geassocieerd met een voorgeschiedenis van toevallen (epilepsie).
 • Combinatie van koorts, sneller ademen, zweten, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid.
 • Spasmen van de oogspieren welke een rollende beweging van het oog veroorzaakt.
 • Afwijkende hartritmes.
 • Plotselinge onverklaarbare dood.
 • Bloedpropjes zoals diepveneuze trombose van het been of een bloedprop in de long.
 • Ontsteking van de alvleesklier welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.
 • Leveraandoening die tot uiting komt als het geel worden van de huid en van de witte gedeelten in de ogen.

Spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen. Moeilijkheden met plassen.

Langdurige en pijnlijke erectie.

Tijdens olanzapinebehandeling, hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan Olanzapine Apotex de symptomen verergeren.

Zelden hebben geneesmiddelen van dit type na langdurig gebruik bij vrouwen melkafscheiding, een uitblijven van hun menstruatie of onregelmatigheden in de menstruele cyclus veroorzaakt. Als dit aanhoudt, vertel dit aan uw arts. Zeer zelden kunnen baby’s van moeders die Olanzapine Apotex namen in het laatste trimester van de zwangerschap (3e trimester) bevingen hebben of slaperig of suf zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Olanzapine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Apotex
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH03
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.