Ropinirol Glenmark 2 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N04BC04
Ropinirol Glenmark 2 mg, filmomhulde tabletten

Glenmark Generics

Stof(fen)
Ropinirol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Glenmark Generics

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

ROPINIROL GLENMARK behoort tot een groep geneesmiddelen die dopamine-agonisten worden genoemd. Dopamine-agonisten werken als een van nature in uw hersenen voorkomende chemische stof die dopamine wordt genoemd.

ROPINIROL GLENMARK wordt gebruikt voor het behandelen van de ziekte van Parkinson. De oorzaak van de ziekte van Parkinson is een gebrek aan de stof dopamine in de hersenen. ROPINIROL GLENMARK kan zelfstandig of in combinatie met andere geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson worden gebruikt om een effectievere behandeling te bereiken.

ROPINIROL GLENMARK wordt ook gebruikt voor het behandelen van de symptomen van matig tot ernstig idiopathisch Restless Legs syndroom (RLS), een aandoening die wordt gekenmerkt door een onbedwingbare drang de benen en soms de armen te bewegen, gewoonlijk vergezeld van een onaangenaam gevoel zoals tintelen, branderigheid of prikken. Deze gevoelens treden op tijdens rustperioden of inactiviteit zoals zitten of liggen, met name in bed en zijn erger in de avond of ‘s nachts. Gewoonlijk wordt de enige verlichting verkregen door rondlopen of de betrokken ledematen te bewegen, hetgeen vaak leidt tot slaapproblemen. ROPINIROL GLENMARK verlicht het ongemak en vermindert de drang de ledematen te bewegen die de nachtelijke slaap verstoort.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem ROPINIROL GLENMARK niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel, ropinirol, of voor één van de andere bestanddelen van ROPINIROL GLENMARK (zie rubriek 4 en 6).
 • als u een ernstige leveraandoening hebt
 • als u een ernstige nieraandoening hebt

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Informeer uw arts vóór u begint met het innemen van ROPINIROL GLENMARK als u:

 • zwanger bent of denkt dat u mogelijk zwanger bent
 • borstvoeding geeft
 • jonger dan 18 jaar bent
 • een leveraandoening hebt
 • een ernstige hartklacht hebt (het is mogelijk dat uw arts uw bloeddruk wil blijven controleren, vooral wanneer u ROPINIROL GLENMARK voor het eerst inneemt)
 • een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem hebt
 • ongebruikelijke impulsen en/of gedrag ervaart (zoals pathologisch gokken of compulsieve seksuele drift)
 • als u een intolerantie hebt voor sommige suikers (zoals lactose)

Praat met uw arts indien u denkt dat dit op u van toepassing is. Indien u en uw arts beslissen dat u wel ROPINIROL GLENMARK kunt innemen, zal uw arts u waarschijnlijk vragen om tijdens het innemen voor extra controles te komen.

Wees extra voorzichtig met ROPINIROL GLENMARK

Vertel het uw arts wanneer u of uw familieverzorger merkt dat u de neiging of het verlangen ontwikkelt om gedrag te vertonen dat niet bij u past of wanneer u de impuls, aandrang of verleiding niet kunt weerstaan om dingen te doen die uzelf of anderen schade kunnen berokkenen. Dergelijk gedrag wordt een stoornis in de impulsbeheersing genoemd en kan bestaan uit onder andere gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, een abnormaal grote behoefte aan seks of een toename van seksuele gedachten of gevoelens. Het kan nodig zijn dat uw arts uw dosering aanpast of de behandeling stopt.

Wanneer uw symptomen tijdens de behandeling van Restless Legs syndroom sterk verergeren, eerder op de dag of na minder rusttijd beginnen of andere delen van uw lichaam zoals uw armen beïnvloeden,dient u contact op te nemen met uw arts die de door u ingenomen dosis ROPINIROL GLENMARK kan aanpassen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden hebt gebruikt of mogelijk zal gaan gebruiken.

Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop ROPINIROL GLENMARK werkt beïnvloeden, of de waarschijnlijkheid dat u bijwerkingen krijgt vergroten. ROPINIROL GLENMARK kan ook beïnvloeden hoe andere geneesmiddelen werken. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

 • de antibiotica ciprofloxacine en enoxacine
 • het antidepressivum fluvoxamine
 • hormoonsubstitutietherapie (ook HST genoemd)
 • medicatie voor andere geestelijke gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld sulpride
 • elk ander geneesmiddel dat dopamine in de hersenen blokkeert
 • metoclopramide, dat wordt gebruikt om misselijkheid en brandend maagzuur te behandelen
 • cimetidine, dat wordt gebruikt bij de behandeling van maagzweren.
 • enig ander geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson.

Praat met uw arts indien u denkt dat dit op u van toepassing is. Indien u en uw arts beslissen dat u wel ROPINIROL GLENMARK kunt innemen, zal uw arts u waarschijnlijk vragen om tijdens het innemen voor extra controles te komen.

Vergeet niet om het aan uw arts te vertellen als u tijdens het gebruik van ROPINIROL GLENMARK ook nog een ander geneesmiddel gaat innemen.

Inname van ROPINIROL GLENMARK met voedsel en drank

Als u ROPINIROL GLENMARK met voedsel inneemt, is het mogelijk dat u zich minder misselijk zult voelen of dat u minder zult braken. Dus het is waarschijnlijk beter als u het zo mogelijk met voedsel inneemt.

Er is geen informatie beschikbaar over alcoholgebruik tijdens het gebruik van ropinirol en het dient daarom te worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan bent zwanger te worden, vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

ROPINIROL GLENMARK wordt afgeraden als u zwanger bent, tenzij uw arts adviseert dat het voordeel voor u met het innemen ervan groter is dan het risico voor uw ongeboren baby. ROPINIROL GLENMARK wordt afgeraden als u borstvoeding geeft, daar het uw melkproductie kan beïnvloeden.

Vertel uw arts onmiddellijk dat u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan bent zwanger te worden. Uw arts zal u ook adviseren als u borstvoeding geeft of van plan bent dat te doen. Uw arts kan u adviseren te stoppen met het innemen van ROPINIROL GLENMARK .

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

ROPINIROL GLENMARK kan uw vermogen een voertuig te besturen en machines te bedienen beïnvloeden daar het mogelijk duizeligheid of een tollend gevoel hebben kan veroorzaken.

Bovendien kan ROPINIROL GLENMARK extreme slaperigheid (somnolentie) en episodes van plotseling in slaap vallen veroorzaken. Als u lijdt aan deze effecten mag u geen voertuig besturen of uzelf in een situatie brengen waarin slaperigheid of in slaap vallen u risico loopt op ernstig letsel of overlijden (bijvoorbeeld het gebruik van machines) totdat het geen effect meer op u heeft.

ROPINIROL GLENMARK bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als u een intolerantie hebt voor lactose of andere suikers, vraag uw arts dan om advies alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van dit geneesmiddel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

ROPINIROL GLENMARK wordt verschillend gebruikt, afhankelijk van de ziekte.

Ziekte van Parkinson

De aanvangsdosis is gedurende één week driemaal daags 0,25 mg ropinirol. Vervolgens wordt de dosis geleidelijk verhoogd conform het volgende:

1e week: driemaal daags 0,25 mg ropinirol

2e week: driemaal daags 0,5 mg ropinirol

3e week: driemaal daags 0,75 mg ropinirol

4e week: driemaal daags 1,0 mg ropinirol

Hierna kan uw arts de dosis die u neemt verhogen of verlagen om het beste effect te verkrijgen. De gebruikelijke dosis is tussen de driemaal daags 1 mg tot 3 mg ropinirol (een totale dagelijkse dosis van 3 mg tot 9 mg), maar wanneer niet voldoende effecten worden bereikt of gehandhaafd, kan de totale dagelijkse dosis geleidelijk worden verhoogd tot maximaal 24 mg.

ROPINIROL GLENMARK kan ook worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson. Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor de ziekte van Parkinson kan uw arts uiteindelijk de dosis daarvan verlagen wanneer u ROPINIROL GLENMARK gebruikt.

Restless Legs syndroom

Neem dagelijks op hetzelfde tijdstip eenmaal daags ROPINIROL GLENMARK . ROPINIROL GLENMARK wordt gewoonlijk vlak voor het naar bed gaan ingenomen, maar kan maximaal 3 uur vóór het naar bed gaan worden ingenomen. De exacte dosis ROPINIROL GLENMARK die mensen kunnen innemen kan verschillen. Uw arts zal beslissen welke dosis u dagelijks moet innemen en u dient de instructies van de arts op te volgen. Wanneer u begint met het innemen van ROPINIROL GLENMARK , zal de door u ingenomen dosis geleidelijk worden verhoogd.

De aanvangsdosis is eenmaal daags 0,25 mg. Na twee dagen zal uw arts uw dosis waarschijnlijk verhogen tot eenmaal daags 0,5 mg voor de rest van uw eerste behandelingsweek. Vervolgens kan uw arts uw dosis gedurende de komende 3 weken geleidelijk aan verhogen tot een dosis van 2 mg per dag.

Als uw RLS symptomen met 2 mg per dag niet voldoende worden verbeterd, is het mogelijk dat uw arts de dosis nog iets verhoogd tot een maximum van 4 mg per dag. Nadat u ROPINIROL GLENMARK drie maanden lang heeft ingenomen, kan uw arts uw dosis aanpassen of uw behandeling stoppen.

Als u vindt dat de effecten van ROPINIROL GLENMARK te zwak of te sterk zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Neem niet meer ROPINIROL GLENMARK in dan uw arts u heeft aangeraden.

Blijf ROPINIROL GLENMARK innemen zoals uw arts u dat heeft geadviseerd, zelfs als u zich niet beter voelt. Het is mogelijk dat het een paar weken duurt voordat ROPINIROL GLENMARK bij u gaat werken.

Wijze van toediening

Neem de ROPINIROL GLENMARK -tablet(ten) heel in met een glas water. Niet kauwen op de tablet(ten) of deze verbrijzelen.

ROPINIROL GLENMARK kan al dan niet met voedsel worden ingenomen. Als u ROPINIROL GLENMARK met voedsel inneemt, is het mogelijk dat u zich minder misselijk voelt.

Ziekte van Parkinson

Neem ROPINIROL GLENMARK driemaal daags in.

Restless Legs syndroom

ROPINIROL GLENMARK wordt meestal vlak voor het naar bed gaan ingenomen, maar mag tot op 3 uur voor het naar bed gaan worden ingenomen.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

ROPINIROL GLENMARK wordt normaal niet voorgeschreven voor kinderen en adolescenten onder de 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van ROPINIROL GLENMARK hebt ingenomen dan u zou mogen

Iemand die een overdosis heeft genomen kan een van de volgende symptomen hebben: een gevoel van misselijkheid, braken, duizeligheid (een draaierig gevoel), een slaperig gevoel, geestelijke of fysieke vermoeidheid, maagpijn, flauwvallen of hallucinaties.

Vertel het onmiddellijk aan een arts of apotheker als u meer van ROPINIROL GLENMARK hebt ingenomen dan u zou mogen of wanneer iemand anders uw geneesmiddel heeft ingenomen. Laat hen de verpakking zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten ROPINIROL GLENMARK in te nemen

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Als u eraan denkt ROPINIROL GLENMARK in te nemen, neem uw volgende dosis ROPINIROL GLENMARK dan op de gebruikelijke tijd.

Ziekte van Parkinson: Als u het innemen van ROPINIROL GLENMARK meer dan een paar dagen hebt gemist, raadpleeg dan uw arts om advies over het opnieuw starten van ROPINIROL GLENMARK.

Restless Legs syndroom: Als u het innemen van ROPINIROL GLENMARK meer dan een paar dagen hebt gemist, raadpleeg dan uw arts om advies over het opnieuw starten van ROPINIROL GLENMARK .

Als u stopt met het innemen van ROPINIROL GLENMARK

Het is mogelijk dat het een paar weken duurt voordat ROPINIROL GLENMARK bij u gaat werken. Houd er niet mee op, tenzij uw arts u dat adviseert.

Als u plotseling ophoudt met het innemen van ROPINIROL GLENMARK, kunnen uw symptomen snel verergeren.

Als u met het innemen van ROPINIROL GLENMARK moet ophouden, zal uw arts uw dosis geleidelijk aan verminderen.

Wanneer uw symptomen verergeren nadat u stopt met de behandeling met ROPINIROL GLENMARK , dient u contact op te nemen met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het is waarschijnlijker dat er bijwerkingen optreden wanneer u ROPINIROL GLENMARK voor het eerst inneemt, of wanneer uw dosis pas is verhoogd. Ze zijn meestal mild en kunnen minder problematisch worden wanneer u de dosis al enige tijd heeft ingenomen.

Praat met uw arts als u zich zorgen maakt over bijwerkingen.

STOP met het innemen van Ropinirole en vraag onmiddellijk om medische behandeling als u een of meer van de volgende symptomen van een allergische reactie ondervindt:

 • zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel
 • moeite met slikken
 • moeite met ademhalen of piepen
 • jeukende huid of netelroos
 • duizeligheid

U kunt last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Niet in staat zijn om de impuls, aandrang of verleiding te onderdrukken om iets te doen wat schadelijk kan zijn voor uzelf of anderen, bijvoorbeeld:

 • een sterke impuls om veel te gokken, ondanks de ernstige gevolgen die dit voor u of uw familie heeft
 • een veranderde of toegenomen seksuele interesse of gedrag waar u of anderen zich erg bezorgd om maken, bijvoorbeeld een toegenomen behoefte aan seks
 • een onbedwingbare behoefte om veel te kopen of uit te geven
 • eetbuiten (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd) of dwangmatig eten (meer dan normaal eten en meer dan nodig is om uw honger te stillen).

Vertel het aan uw arts als u merkt dat u dergelijk gedrag vertoont. Hij/zij zal met u overleggen hoe deze verschijnselen behandeld of verminderd kunnen worden.

Ziekte van Parkinson

Wanneer ROPINIROL GLENMARK wordt gebruikt voor het behandelen van de ziekte van Parkinson, zijn de volgende bijwerkingen gerapporteerd:

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 persoon op de 10

 • misselijkheid
 • slaperigheid
 • flauwvallen

Vaak: kan voorkomen bij tot 1 persoon op de 10

 • flauwvallen, een flauwte hebben of duizelig zijn vooral bij het opstaan
 • hallucinaties (dingen aanvoelen die niet echt zijn)
 • verwardheid
 • duizeligheid (een tollend gevoel)
 • misselijk zijn (braken), brandend maagzuur, maagpijn of maagproblemen (met indigestie of een opgeblazen gevoel), buikpijn
 • zwellen van de benen

Soms: komt voor bij tot 1 persoon op de 100

 • duizelig of flauw gevoel, vooral bij plotseling opstaan (dit wordt veroorzaakt door een verlaging in de bloeddruk)
 • heel slaperig gevoel overdag (extreme somnolentie)
 • heel plotseling in slaap vallen zonder eerst een slaperig gevoel te hebben (episodes van plotseling in slaap vallen zonder enige duidelijke waarschuwing)
 • geestelijke problemen zoals delirium (ernstige verwardheid), delusies (irrationele ideeën) of paranoia (irrationele achterdocht)

Sommige mensen die ROPINIROL GLENMARK innemen, hebben een compulsieve drang tot gokken of een verhoogde seksuele drift en/of toename van seksuele gedachten of gevoelens.

Onbekende frequentie (kan niet n.a.v. de beschikbare gegevens worden geschat):

 • veranderingen in de leverfunctie die aan het licht komen door bloedtests.
 • Allergische reacties, zoals rode, jeukende zwellingen van de huid (netelroos), zwelling van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel die moeite bij het slikken of ademhalen kan veroorzaken, uitslag of intens jeuken. Als u ROPINIROL GLENMARK met L-dopa inneemt Mensen die ROPINIROL GLENMARK met L-dopa innemen, kunnen in de loop van de tijd andere bijwerkingen ontwikkelen:
 • Onbeheersbare bewegingen (dyskinesie) zijn een vaak voorkomende bijwerking. Vertel het aan uw arts als dit optreedt, aangezien uw arts de doses van de medicijnen die u inneemt mogelijk zal moeten aanpassen.

Een gevoel van verwardheid is een vaak voorkomende bijwerking.

Restless Legs syndroom

Wanneer ROPINIROL GLENMARK wordt gebruikt voor het behandelen van Restless Legs syndroom, zijn de volgende bijwerkingen gerapporteerd:

Zeer vaak: kan voorkomen bij meer dan 1 persoon op de 10

 • Misselijkheid
 • Braken

Vaak: kan voorkomen bij tot 1 persoon op de 10

 • nervositeit
 • duizeligheid (of een tollend gevoel)
 • flauwvallen
 • slaperigheid
 • extreme slaperigheid (somnolentie)
 • vermoeidheid (mentale of fysieke vermoeidheid)
 • maagpijn
 • verergering van RLS (symptomen kunnen eerder starten dan normaal of intenser zijn, of andere ledematen dan tevoren aantasten, zoals de armen, of vroeg in de ochtend terugkomen).

Soms: kan voorkomen bij tot 1 persoon op de 100

 • verwardheid
 • duizelig of flauw gevoel, vooral bij plotseling opstaan (dit wordt veroorzaakt door een verlaging in de bloeddruk)
 • hallucinaties (dingen ‘zien’ die er niet echt zijn)

Zeer zeldzaam: kan voorkomen bij tot 1 persoon op de 10.000

 • veranderingen in de leverfunctie die aan het licht komen door bloedtests.
 • heel slaperig gevoel overdag (extreme somnolentie)
 • heel plotseling in slaap vallen zonder eerst een slaperig gevoel te hebben (episodes van plotseling in slaap vallen zonder enige duidelijke waarschuwing)

Sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen hebben:

 • allergische reacties, zoals rode, jeukende zwellingen van de huid (netelroos), zwelling van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel die moeite bij het slikken of ademhalen kan veroorzaken, uitslag of intens jeuken (zie rubriek 2).
 • andere psychotisch reacties naast hallucinaties, zoals ernstige verwardheid (delirium), irrationele ideeën (delusies) en irrationele achterdocht (paranoia).
 • Neiging om gedrag te vertonen dat niet bij hen past, zoals een ongewone drang tot gokken of een verhoogde seksuele drift of toename in seksuele gedachten/gevoelens

Tijdens behandeling met ROPINIROL GLENMARK kunt u ongewone verslechtering van symptomen ondervinden (bijv. symptomen verslechteren, beginnen eerder op de dag of na minder rusttijd, of beïnvloeden andere delen van uw lichaam, zoals uw armen). Wanneer dit gebeurt, raadpleeg dan uw arts.

Als u enige bijwerkingen krijgt, raadpleeg dan uw arts of apotheker zo spoedig mogelijk. Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doordrukverpakking/fles en op de buitenverpakking na Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

Doordrukverpakkingen: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Flessen: Houd de fles goed gesloten ter bescherming tegen vocht

Gooi geen enkele geneesmiddelen weg via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker hoe u medicijnen moet weggooien die u niet meer nodig hebt. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat ROPINIROL GLENMARK

  • Het werkzame bestanddeel is ropinirol. Elke filmomhulde tablet bevat ropinirolhydrochloride equivalent aan 0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 mg Ropinirol.
 • De andere bestanddelen zijn: Tabletkernen Watervrije lactose Lactosemonohydraat Microkristallijne cellulose (E460) Watervrij citroenzuur (E330) Crosscarmellosenatrium (E468)

Magnesiumstearaat (E572)

Filmomhulling:

0,25 mg Hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, talk (E553b)

0,50 mg Hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, talk (E553b), ijzeroxidegeel (E172), indigokarmijnaluminiumpigment (E132), ijzeroxiderood (E172)

1,0 mg Hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, talk (E553b), ijzeroxidegeel (E172), indigokarmijnaluminiumpigment (E132), ijzeroxidezwart (E172)

2,0 mg Hypromellose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400, talk, ijzeroxiderood (E172)

Hoe ziet ROPINIROL GLENMARK eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet.

0,25 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, afgeschuinde, dubbelbolle filmomhulde tabletten met ‘253’ ingeperst aan de ene zijde en ‘G’ aan de andere zijde.

0,50 mg Lichtgele tot gele, ronde, afgeschuinde, dubbelbolle filmomhulde tabletten met
  ‘254’ ingeperst aan de ene zijde en ‘G’ aan de andere zijde.
1,0 mg Lichtgroene tot groene, ronde, afgeschuinde, dubbelbolle filmomhulde tabletten
  met ‘255’ ingeperst aan de ene zijde en ‘G’ aan de andere zijde.
2,0 mg Lichtroze tot roze, ronde, afgeschuinde, dubbelbolle filmomhulde tabletten met
  ‘256’ ingeperst aan de ene zijde en ‘G’ aan de andere zijde.

De tabletten zijn verpakt in hetzij gewone aluminium/aluminium doordrukverpakkingen, wit, opaak triplex (PVC/PE/Aclar)/aluminium doordrukverpakkingen of witte opake HDPE-flessen met polypropyleen kindveilige sluiting

Verpakkingsgrootten

0,25 mg filmomhulde tabletten:

Blisterverpakking: 12, 21, 84 en 126 Fles: 84

0,5 mg filmomhulde tabletten

Blisterverpakking: 21, 28 en 84 Fles: 84

1,0 mg filmomhulde tabletten

Blisterverpakking: 21 en 84

Fles: 84

2,0 mg filmomhulde tabletten

Blisterverpakking: 21, 28 en 84 Fles: 84

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Glenmark Generics (Europe) Ltd,

Laxmi House, 2-B Draycott Avenue,

Kenton, Harrow, Middlesex HA3 0BU,

United Kingdom.

Fabrikant

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Tsjechië

Glenmark Generics (Europe) Limited, Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Ropinirol Glenmark Filmomhulde Tabletten
Denemarken Ropinirol EQL Pharma
Duitsland Ropinirol Glenmark Filmtabletten
Ierland Ropinirole Glenmark film-coated tablets
VK Ropinirole film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.