Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N06BA04
Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte

Janssen-Cilag

Stof(fen)
Methylfenidaat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Psychostimulantia, middelen die worden gebruikt voor adhd en noötropica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Janssen-Cilag

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Waarvoor wordt het gebruikt

Concerta wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

 • Het wordt gebruikt bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar.
 • Het wordt alleen gebruikt nadat andere behandelingen zonder geneesmiddelen zijn geprobeerd, zoals

gespreks- en gedragstherapie.

Concerta is niet voor de behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar of om voor het eerst een behandeling te beginnen bij volwassenen.

Wanneer de behandeling al op een jonge leeftijd is gestart, kan het wenselijk zijn dat de behandeling op volwassen leeftijd wordt voortgezet. Uw arts kan u hierover adviseren.

Hoe werkt het

1 17-09-2012a

Concerta verbetert de activiteit van bepaalde delen van de hersenen die niet actief genoeg zijn. Het geneesmiddel kan helpen om de aandacht (aandachtsspanne) en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen.

Dit geneesmiddel wordt gegeven als onderdeel van een behandelprogramma, dat gewoonlijk het volgende omvat:

 • psychologische
 • opvoedkundige en
 • sociale therapie.

Het wordt alleen voorgeschreven door artsen die ervaring hebben met gedragsproblemen bij kinderen of jongeren. Hoewel ADHD niet genezen kan worden, kan het wel onder controle gehouden worden met behandelprogramma's.

Over ADHD

Kinderen en jongeren met ADHD vinden het:

 • moeilijk om stil te zitten en
 • moeilijk om zich te concentreren. Het is niet hun schuld dat ze dit niet kunnen.

Het kost veel kinderen en jongeren inspanning om dit te kunnen. Met ADHD kan dit echter problemen veroorzaken in het dagelijks leven. Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijkheden hebben met leren en huis w erk maken. Ze hebben er moeite mee om zich thuis, op school of op andere plaatsen goed te gedragen. ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jongere.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik methylfenidaat niet als u of uw kind:

 • allergisch bent/is voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • een schildklierprobleem heeft;
 • een verhoogde druk in het oog heeft (glaucoom);
 • een tumor van de bijnier heeft (feochromocytoom);
 • eetproblemen heeft zoals gebrek aan eetlust of niet willen eten, zoals ‘anorexia nervosa’;
 • een zeer hoge bloeddruk of vernauwing van de bloedvaten heeft, wat pijn in de armen en benen kan veroorzaken;
 • ooit hartproblemen heeft gehad, zoals een hartaanval, onregelmatige hartslag, pijn en een onaangenaam gevoel op de borst, hartfalen, een hartaandoening of een aangeboren hartprobleem;
 • een aandoening van de bloedvaten in de hersenen heeft gehad, zoals een beroerte, zwelling en verzwakking van een deel van een bloedvat (aneurysma), vernauwde of verstopte bloedvaten, of een ontsteking van de bloedvaten (vasculitis);
 • de afgelopen 14 dagen een antidepressivum heeft ingenomen of nog steeds inneemt (bekend als een monoamine-oxidase-remmer). Zie ‘Gebruikt u of uw kind nog andere geneesmiddelen?’;
 • psychiatrische problemen heeft, zoals:
  • een ‘psychopathische’ stoornis of ‘borderline persoonlijkheid’ stoornis
  • abnormale gedachten of visioenen of een aandoening die ‘schizofrenie’ heet
  • tekenen van een ernstige stemmingsstoornis zoals: ○ gevoelens van zelfdoding
2 17-09-2012a
 • ernstige depressie, waarbij iemand zich zeer droevig, waardeloos en hopeloos voelt
 • manie, waarbij iemand zich ongewoon opgewonden, overactief en ongeremd voelt.

Gebruik methylfenidaat niet als één van de bovengenoemde omstandigheden op u of uw kind van toepassing is. Als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u of uw kind methylfenidaat gebruikt. Methylfenidaat kan deze problemen namelijk verergeren.

Raadpleeg uw arts vóór het innemen van Concerta als u of uw kind:

 • lever- of nierproblemen heeft;
 • een probleem heeft met slikken of doorslikken van hele tabletten;
 • een vernauwing of blokkering van de darm of slokdarm heeft;
 • zenuwaanvallen (toevallen, stuipen, epilepsie) heeft gehad of enige afwijking op een hersenscan (EEG);
 • ooit verslaafd is geweest aan alcohol, geneesmiddelen op medisch voorschrift of drugs;
 • een meisje is en al begonnen is met menstrueren (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’ hieronder);
 • moeilijk onder controle te houden herhaaldelijke stuiptrekkingen van een deel van het lichaam heeft of geluiden en woorden herhaalt;
 • een hoge bloeddruk heeft;
 • een hartprobleem heeft dat niet genoemd staat in de hiervoor vermelde rubriek ‘Gebruik methylfenidaat niet’;
 • een psychiatrisch probleem heeft dat niet genoemd wordt in de hiervoor vermelde rubriek ‘Gebruik methylfenidaat niet’. Andere psychiatrische problemen kunnen zijn:
  • stemmingsschommelingen (van ziekelijk opgewekt (manisch) naar depressief – dit wordt ‘bipolaire stoornis’ genoemd);
  • agressief of vijandig beginnen te worden, of toenemende agressie;
  • dingen zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties);
  • dingen denken die niet waar zijn (wanen);
  • ongewoon achterdochtig zijn (paranoia);
  • zich onrustig, angstig of gespannen voelen;
  • zich depressief of schuldig voelen.

Vertel het uw arts of apotheker indien één van de bovengenoemde omstandigheden op u of uw kind van toepassing is alvorens met de behandeling te starten. Dit omdat methylfenidaat deze problemen kan verergeren. Uw arts zal willen nagaan welke invloed het geneesmiddel heeft op u of uw kind.

Controles die uw arts zal uitvoeren voor u of uw kind start met het innemen van methylfenidaat

Deze controles zijn bedoeld om na te gaan of methylfenidaat het geschikte geneesmiddel is voor u of uw kind. Uw arts zal met u spreken over:

 • eventuele andere geneesmiddelen die u of uw kind inneemt;
 • of er in de familie sprake is van een voorgeschiedenis van plotseling, onverklaard overlijden;
 • alle andere medische problemen (zoals hartproblemen) die u of uw familieleden kunnen hebben;
 • hoe u of uw kind zich voelt, bijv. uitgelaten of depressief, vreemde gedachten heeft of als u of uw kind één van deze gevoelens in het verleden heeft gehad;
 • of er in de familie een voorgeschiedenis is van ‘tics’ (moeilijk onder controle te houden herhaaldelijke stuiptrekkingen van lichaamsdelen of herhaling van geluiden en woorden);
3 17-09-2012a
 • alle psychische gezondheids- of gedragsproblemen die u of uw kind of andere familieleden ooit hebben gehad. Uw arts zal bespreken of u of uw kind risico loopt op stemmingswisselingen (van ziekelijk opgewekt (manisch) tot depressief - ‘bipolaire stoornis’ genoemd). De psychiatrische voorgeschiedenis van u of uw kind zal worden nagegaan, en of uw familie een voorgeschiedenis heeft van zelfmoord, bipolaire stoornis of depressie.

Het is belangrijk dat u zo veel informatie verstrekt als u kunt. Dit helpt uw arts om te bepalen of methylfenidaat het juiste geneesmiddel is voor u of uw kind. Uw arts kan besluiten dat er nog andere medische onderzoeken nodig zijn voordat u of uw kind kan beginnen met het innemen van dit geneesmiddel.

Gebruikt u of uw kind naast Concerta nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Neem methylfenidaat niet in als u of uw kind:

 • een geneesmiddel inneemt dat een ‘monoamine-oxidase-remmer’ (MAO-remmer) heet en dat gebruikt wordt tegen depressie, of een MAO-remmer heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen. Inname van een MAO-remmer samen met methylfenidaat kan een plotse stijging van de bloeddruk veroorzaken.

Als u of uw kind andere geneesmiddelen inneemt, kan methylfenidaat invloed hebben op de juiste werking of bijwerkingen veroorzaken. Als u of uw kind één van de volgende geneesmiddelen inneemt, raadpleeg dan uw arts of apotheker alvorens methylfenidaat in te nemen:

 • andere geneesmiddelen tegen depressie;
 • geneesmiddelen voor ernstige psychiatrische problemen;
 • geneesmiddelen tegen epilepsie;
 • geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen of te verhogen;
 • sommige hoest- en verkoudheidsmiddeltjes die geneesmiddelen bevatten die de bloeddruk beïnvloeden. Het is belangrijk met uw apotheker te overleggen wanneer u deze koopt;
 • geneesmiddelen die het bloed verdunnen om de vorming van bloedstolsels te voorkomen.

Als u niet zeker bent of een geneesmiddel dat u of uw kind neemt in de bovenstaande lijst thuishoort, raadpleeg dan uw arts of apotheker alvorens methylfenidaat in te nemen.

Vertel uw arts of apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bij een operatie

Vertel het uw arts als u of uw kind een operatie moet ondergaan. Methylfenidaat mag niet ingenomen worden op de dag van de operatie als een bepaald type verdovingsmiddel gebruikt wordt. Er namelijk een kans is op een plotse stijging van de bloeddruk tijdens de operatie.

Tests op (genees)middelengebruik

Dit geneesmiddel kan een positieve uitslag geven wanneer op middelengebruik wordt getest. Dit geldt ook voor sporttests (dopingcontrole).

4 17-09-2012a

Drink geen alcohol zolang dit geneesmiddel wordt ingenomen. Alcohol kan de bijwerkingen van dit geneesmiddel verergeren. Onthoud dat sommige voedingsmiddelen en geneesmiddelen alcohol bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Of geldt dit voor uw dochter? Neem dan contact op met uw arts voordat u of uw dochter dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet bekend of methylfenidaat invloed heeft op een ongeboren baby. Vertel het uw arts of apotheker voordat methylfenidaat wordt ingenomen als u of uw dochter:

 • seksueel actief bent/is; uw arts zal het gebruik van anticonceptie bespreken;
 • zwanger bent/is of zwanger kan zijn; uw arts zal beslissen of methylfenidaat gebruikt moet worden;
 • borstvoeding geeft of van plan bent/is borstvoeding te geven; het is mogelijk dat methylfenidaat wordt uitgescheiden in de moedermelk; daarom beslist uw arts of u of uw dochter borstvoeding mag geven tijdens het gebruik van methylfenidaat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gebruik van methylfenidaat kan u of uw kind zich duizelig voelen, problemen hebben om te focussen of wazig zien. Als deze bijwerkingen optreden, kan het gevaarlijk zijn om een voertuig te besturen, machines te gebruiken, te fietsen, paard te rijden of in bomen te klimmen.

Concerta bevat lactose (een soort suiker). Als u of uw kind sommige suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts, voordat u of uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoeveel moet u of uw kind innemen

U of uw kind dient bij het innemen van dit geneesmiddelnauwgezet het advies van uw arts te volgen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

 • Uw arts zal gewoonlijk de behandeling beginnen met een lage dosis en deze geleidelijk verhogen naar behoefte.
 • De maximale dagelijkse dosis is 54 mg.
 • U of uw kind moet Concerta iedere dag 's morgens innemen met een glas water. De tablet moet heel doorgeslikt worden en mag niet gekauwd, gebroken of geplet worden. De tablet mag met of zonder voedsel worden genomen.

De tablet lost niet helemaal op nadat het geneesmiddel is afgegeven en soms kan het omhulsel van de tablet te zien zijn in de ontlasting. Dit is normaal.

Als u of uw kind zich niet beter voelt na 1 maand behandeling

Als u of uw kind zich niet beter voelt, vertel het dan aan uw arts. Hij of zij kan beslissen of een andere behandeling nodig is.

Onjuist gebruik van Concerta

5 17-09-2012a

Als Concerta niet correct wordt gebruikt, kan het afwijkend gedrag veroorzaken. Het kan ook betekenen dat u of uw kind afhankelijk begint te worden van het geneesmiddel. Vertel het uw arts als u of uw kind ooit verslaafd is geweest aan alcohol, geneesmiddelen op medisch voorschrift of drugs of dit heeft misbruikt.

Dit geneesmiddel is alleen bestemd voor u of uw kind. Geef dit geneesmiddel aan niemand anders, zelfs niet als hun symptomen dezelfde lijken.

Als u of uw kind te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of bel onmiddellijk de ambulance. Vertel hoeveel tabletten werden ingenomen.

Tekenen van een overdosis kunnen zijn: braken, zich onrustig (geagiteerd) voelen, beven, verergering van ongecontroleerde bewegingen, spiersamentrekkingen, epileptische aanvallen (mogelijk gevolgd door coma), een extreem uitgelaten gevoel, verward zijn, zien, voelen of horen van dingen die niet echt zijn (hallucinaties), zweten, rood worden, hoofdpijn, hoge koorts, veranderingen in de hartslag (langzaam, snel of onregelmatig), hoge bloeddruk, verwijde pupillen en droge neus en mond.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u of uw kind een dosis vergeet, wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van Concerta

Als u of uw kind plotseling stopt met dit geneesmiddel, kunnen de symptomen van ADHD terugkomen of er kunnen ongewenste effecten zoals depressie optreden. Het kan zijn dat uw arts de hoeveelheid geneesmiddel die elke dag wordt ingenomen geleidelijk wil verminderen alvorens er volledig mee te stoppen. Spreek met uw arts voordat u stopt met Concerta.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

Wat uw arts zal doen tijdens de behandeling van u of uw kind

Uw arts zal een aantal tests uitvoeren

 • voordat u of uw kind begint - om zeker te stellen dat Concerta veilig is en nut zal hebben.
 • nadat u of uw kind ermee begonnen bent/is - dit wordt ten minste om de 6 maanden gedaan, maar mogelijk vaker. Dit wordt ook gedaan als de dosis is veranderd.
 • deze tests omvatten:
  • controle van de eetlust;
  • meten van lengte en gewicht;
  • meten van de bloeddruk en hartslag;
  • controle van problemen met de stemming, gemoedstoestand of andere ongewone gevoelens en of

deze verergerd zijn tijdens het gebruik van Concerta.

Langdurige behandeling

Concerta hoeft niet voor altijd ingenomen te worden. Als u of uw kind Concerta langer dan een jaar inneemt, zal uw arts de behandeling voor een korte periode stopzetten. Dit kan gebeuren tijdens een schoolvakantie. Hieruit zal blijken of het geneesmiddel nog steeds nodig is.

6 17-09-2012a

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit middel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hoewel sommige mensen bijwerkingen krijgen, vinden de meeste mensen dat methylfenidaat helpt. Uw arts zal deze bijwerkingen met u bespreken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u of uw kind één van de bijwerkingen hieronder krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts:

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers)

 • onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
 • stemmingsveranderingen of stemmingswisselingen of persoonlijkheidsveranderingen

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers)

 • denken aan zelfdoding of zelfmoordgevoelens hebben
 • dingen zien, horen of voelen die niet echt zijn, dit zijn tekenen van psychose
 • ongecontroleerde spraak en lichaamsbewegingen (syndroom van Gilles de la Tourette)
 • tekenen van allergie zoals uitslag, jeuk of netelroos/galbulten op de huid, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of andere lichaamsdelen, kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers)

 • ongewoon opgewonden, overactief en ongeremd gevoel (manie)

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers)

 • hartaanval
 • plotse dood
 • poging tot zelfdoding
 • zenuwaanvallen (toevallen, stuipen (convulsies), epilepsie)
 • vervelling van de huid of purperrode vlekken
 • ontsteking of verstopte slagaderen in de hersenen
 • spierspasmen die u niet kunt beheersen in uw ogen, hoofd, nek, lichaam en zenuwstelsel - door een tijdelijk gebrek aan bloedtoevoer naar de hersenen
 • daling in het aantal bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes) waardoor u meer kans loopt op infecties en waardoor u eerder bloedingen en blauwe plekken krijgt
 • een plotse stijging van de lichaamstemperatuur, zeer hoge bloeddruk en ernstige stuipaanvallen (‘maligne neurolepticasyndroom’). Het is niet zeker of deze bijwerking veroorzaakt wordt door methylfenidaat of andere geneesmiddelen die in combinatie met methylfenidaat worden ingenomen

Niet bekend (de frequentie kan niet worden geschat uit de beschikbare gegevens)

 • ongewenste gedachten die steeds terugkomen
 • onverklaarbaar flauwvallen, pijn in de borstkas, kortademigheid (dit kunnen tekenen zijn van hartproblemen)
 • verlamming of problemen met beweging en zicht, spraakmoeilijkheden (dit kunnen tekenen zijn van problemen met de bloedvaten in uw hersenen)
7 17-09-2012a

Als u of uw kind één van de bijwerkingen hierboven heeft, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Andere bijwerkingen kunnen de volgende zijn. Als ze ernstig worden, vertel het dan aan uw art s of apotheker:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • hoofdpijn
 • zenuwachtig gevoel
 • niet kunnen slapen

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers)

 • gewrichtspijn
 • troebel zien
 • spanningshoofdpijn
 • droge mond, dorst
 • moeilijk inslapen
 • hoge temperatuur (koorts)
 • minder zin in seks
 • ongewone haaruitval of uitdunning
 • gespannen spieren, spierkrampen
 • verlies van eetlust of minder eetlust
 • geen erectie kunnen krijgen of houden
 • jeuk, huiduitslag of rode jeukende huiduitslag met bultjes (netelroos/galbulten)
 • ongewoon slaperig of suf gevoel, zich moe voelen
 • tanden op elkaar klemmen of tandenknarsen, paniekgevoel
 • tintelende, prikkelende of gevoelloze huid
 • verhoogde hoeveelheid van alanine-aminotransferase (een leverenzym) in uw bloed
 • hoesten, keelpijn of neus- en keelirritatie, infectie van de bovenste luchtwegen, infectie van de neus- en bijholtes (sinussen)
 • hoge bloeddruk, snelle hartslag (tachycardie)
 • duizeligheid (vertigo), zich slap voelen, bewegingen die u niet kunt controleren, ongewoon actief zijn
 • agressief, opgewonden, angstig, depressief, geïrriteerd, gespannen, zenuwachtig gevoel en abnormaal gedrag
 • maagstoornis of indigestie, maagpijn, diarree, misselijkheid, vervelend gevoel in de maag en braken.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers)

 • droog oog
 • darmverstopping (obstipatie)
 • vervelend gevoel in de borstkas
 • bloed in de urine
 • lusteloosheid
 • beven of trillen
 • vaker moeten plassen
 • spierpijn, spiertrekkingen
 • kortademigheid of pijn in de borstkas
 • opvliegers
 • stijging van uitslagen van een levertest (te zien in een bloedonderzoek)
8 17-09-2012a
 • woede, rusteloosheid of huilerigheid, te veel praten, overmatig bewustzijn van de omgeving, slaapproblemen.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers)

 • gedesoriënteerd of in de war zijn
 • problemen met zien of dubbel zien
 • zwelling van de borsten bij mannen
 • overmatig transpireren, rode huid, rode verdikte huiduitslag

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers)

 • spierkrampen
 • kleine rode plekken op de huid
 • niet goed werkende lever, waaronder leverfalen en -coma
 • veranderingen in testresultaten, ook in lever- en bloedonderzoeken
 • abnormaal denken, gebrek aan gevoel of emotie, dezelfde handeling steeds weer herhalen, obsessie voor één ding
 • gevoelloosheid in vingers en tenen, tintelingen en kleurverandering (van wit naar blauw en dan rood) als het koud is (fenomeen van Raynaud)

Niet bekend (de frequentie kan niet worden geschat uit de beschikbare gegevens)

 • migraine
 • verwijde pupillen
 • zeer hoge koorts
 • trage, snelle of extra hartslagen
 • een ernstige epilepsieaanval (‘grand mal convulsies’)
 • dingen geloven die niet waar zijn
 • ernstige maagpijn, vaak met misselijkheid en braken

Effecten op de groei

Als methylfenidaat langer dan een jaar wordt gebruikt, kan het de groei vertragen bij sommige kinderen. Dit komt voor bij minder dan 1 op de 10 kinderen.

 • Het kan zijn dat het gewicht of de lichaamslengte onvoldoende toeneemt.
 • Uw arts zal de lengte en het gewicht van u of uw kind zorgvuldig bijhouden, evenals hoe goed u of uw kind eet.
 • Als u of uw kind niet groeit zoals verwacht, dan kan de behandeling met methylfenidaat voor korte tijd onderbroken worden.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddelniet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. Bewaren beneden 30°C (18 mg, 36 mg,

9 17-09-2012a

54 mg tabletten).

De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht (27 mg).

Het droogmiddel met silicagel in de verpakking (één of twee zakjes), bedoeld om de tabletten droog te houden, mag niet worden ingenomen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is methylfenidaathydrochloride:

 • Concerta18 mg bevat 18 mg methylfenidaathydrochloride.
 • Concerta 27 mg bevat 27 mg methylfenidaathydrochloride.
 • Concerta 36 mg bevat 36 mg methylfenidaathydrochloride.
 • Concerta 54 mg bevat 54 mg methylfenidaathydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • 18 mg, 36 mg, 54 mg: butylhydroxytolueen (E321), celluloseacetaat, hypromellose (E464), geconcentreerd fosforzuur, poloxameer 188, polyethyleenoxide 200K en 7000K, povidon K29-32, natriumchloride, stearinezuur, barnsteenzuur, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172, alleen in de 54 mg tablet).
 • 27 mg: butylhydroxytolueen (E321), celluloseacetaat, hypromellose (E464), geconcentreerd fosforzuur, poloxameer 188, polyethyleenoxides 200K en 7000K, povidon K29-32, natriumchloride, stearinezuur, barnsteenzuur, zwart ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).
 • Omhulsel 18 mg, 36 mg, 54 mg: hypromellose (E464), lactosemonohydraat, titaniumdioxide (E171), triacetine, geel ijzeroxide (E172, alleen in 18 mg en 54 mg tabletten), rood ijzeroxide (E172, alleen in 54 mg tablet) en stearinezuur (alleen in de 18 mg tablet). Helder omhulsel 18 mg, 36 mg, 54 mg: carnaubawas, hypromellose (E464), macrogol 400.
 • Omhulsel 27 mg: zwart ijzeroxide (E172), hypromellose (E464), lactosemonohydraat, titaandioxide (E171) en triacetine. Helder omhulsel 27 mg: carnaubawas, hypromellose (E464) en macrogol 400.
 • Drukinkt 18 mg, 36 mg, 54 mg: zwart ijzeroxide (E172), hypromellose (E464), isopropylalcohol, propyleenglycol en gezuiverd water.
 • Drukinkt 27 mg: zwart ijzeroxide (E172), hypromellose (E464) en propyleenglycol (E490).

Concerta is beschikbaar in vier sterkten: 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg. Elke capsulevormige tablet is individueel gemerkt voor een gemakkelijke identificatie:

 • 18 mg: geel, met vermelding ’alza 18’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde;
 • 27 mg: grijs, met de vermelding ‘alza 27’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde;
 • 36 mg: wit, met vermelding ‘alza 36’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde;
10 17-09-2012a
 • 54 mg: bruinrood, met vermelding ‘alza 54’, gedrukt in zwarte inkt aan één zijde.

Dit geneesmiddel is beschikbaar in flesjes met 28 of 30 tabletten met verlengde afgifte. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Janssen-Cilag B.V.

Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

België

In het register ingeschreven onder de nummers

18 mg: RVG 28073

27 mg: RVG 101739

36 mg: RVG 28074

54 mg: RVG 28075

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg tabletten met verlengde afgifte
Bulgarije Concerta 18 mg таблетка с удължено освобождаване
Cyprus Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης
Denemarken Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Depottabletter  
Duitsland Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54mg Retardtabletten  
Estland Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg toimeainet pikaajaliselt vabastav tablett
Finland Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletit  
Frankrijk Concerta LP 18 mg, 36 mg, 54 mg comprimés à libération prolongée
Griekenland Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg Δισκίο παρατεταμένης
    αποδέσμευσης  
Ierland Concerta XL 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg Prolonged-Release Tablets
IJsland Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg forðatöflur  
Letland Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg ilgstošas darbības tablete
Litouwen Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg pailginto atpalaidavimo tabletė
Luxemburg Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg comprimés à libération
    prolongée  
Malta Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg pilloli b’rilaxx imtawwal
Nederland Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg tabletten met verlengde afgifte
Noorwegen Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg depottabletter  
Oostenrijk Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg Retardtabletten;
Polen Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu
Portugal Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg comprimidos de libertação
    prolongada  
Roemenië Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg comprimat cu eliberare prelungită
Slovenië Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Tablete s podaljšanim sproščanjem
    11 17-09-2012a
Slowakije Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Spanje Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg comprimidos de liberación
    prolongada
Tsjechië Concerta 18 mg, 36 mg, 54 mg tableta s prodlouženým uvolňováním
 • Verenigd Koninkrijk Concerta XL 18mg, 27 mg, 36mg & 54mg Prolonged-Release Tablets
 Zweden Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg & 54 mg depottabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012.

12 17-09-2012a

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.