Methylfenidaat HCl Sandoz retard 36 mg, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N06BA04
Medikamio Hero Image

Sandoz

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Psychostimulantia, middelen die worden gebruikt voor adhd en noötropica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Methylfenidaat wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

 • Het wordt gebruikt bij kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar.
 • Het wordt alleen gebruikt nadat andere behandelingen zonder geneesmiddelen zijn geprobeerd, zoals gespreks- en gedragstherapie.
 • Methylfenidaat is niet voor de behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar of bij volwassenen. Wanneer de behandeling op jonge leeftijd is gestart, kan het wenselijk zijn dat de behandeling met dit middel op volwassen leeftijd wordt voortgezet. Uw arts kan u hierover adviseren.

Hoe werkt het

Methylfenidaat verbetert de activiteit van bepaalde delen van de hersenen die niet actief genoeg zijn. Het geneesmiddel kan helpen om de aandacht (aandachtsspanne) en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen.

Dit geneesmiddel wordt gegeven als onderdeel van een behandelprogramma, dat gewoonlijk het volgende omvat:

 • psychologische
 • opvoedkundige en
 • sociale therapie.

Het wordt alleen voorgeschreven door artsen die ervaring hebben met gedragsproblemen bij kinderen of jongeren. Hoewel ADHD niet genezen kan worden, kan het wel onder controle gehouden worden met behandelprogramma's.

Over ADHD

Kinderen en jongeren met ADHD vinden het:

 • moeilijk om stil te zitten en
 • moeilijk om zich te concentreren.

Het is niet hun schuld dat ze dit niet kunnen.

Het kost veel kinderen en jongeren inspanning om dit te kunnen. Met ADHD kan dit echter problemen veroorzaken in het dagelijks leven. Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeite hebben met leren en huiswerk maken. Ze vinden het moeilijk om zich thuis, op school of op andere plaatsen goed te gedragen.

ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jongere.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u

vinden in rubriek 6.

Verder mag u dit middel niet gebruiken als u:

 • een schildklierprobleem heeft
 • een verhoogde druk in het oog heeft (glaucoom)
 • een tumor van de bijnier heeft (feochromocytoom)
 • eetproblemen heeft zoals gebrek aan eetlust of niet willen eten, zoals ‘anorexia nervosa’
 • een zeer hoge bloeddruk of vernauwing van de bloedvaten heeft, wat pijn in de armen en benen kan veroorzaken
 • ooit hartproblemen heeft gehad, zoals een hartaanval, onregelmatige hartslag, pijn en een onaangenaam gevoel op de borst, hartfalen, een hartaandoening of een aangeboren hartprobleem
 • een aandoening van de bloedvaten in de hersenen heeft gehad, zoals een beroerte, zwelling en verzwakking van een deel van een bloedvat (aneurysma), vernauwde of verstopte bloedvaten of een ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)
 • de afgelopen 14 dagen een antidepressivum heeft ingenomen of dit nog steeds inneemt (bekend als een monoamineoxidaseremmer)
 • psychiatrische problemen heeft, zoals:
  • een ‘psychopathische’ stoornis of ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’
  • abnormale gedachten of visioenen of een aandoening die ‘schizofrenie’ heet
  • tekenen van een ernstige stemmingsstoornis zoals: o zelfmoordgevoelens hebben o ernstige depressie, waarbij iemand zich zeer droevig, waardeloos en hopeloos voelt
 1. manie, waarbij iemand zich ongewoon opgewonden, overactief en ongeremd voelt.

Gebruik dit middel niet als een van de bovengenoemde omstandigheden op u van toepassing is. Als u niet zeker bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Dit middel kan deze problemen namelijk verergeren.

Raadpleeg uw arts vóór de start van de behandeling als u:

 • lever- of nierproblemen heeft
 • een probleem heeft met slikken of het doorslikken van hele tabletten
 • een vernauwing of blokkering van de darm of slokdarm heeft
 • zenuwaanvallen (toevallen, stuipen, epilepsie) heeft gehad of enige afwijking op een hersenscan (EEG)
 • ooit verslaafd bent geweest aan of afhankelijk geweest van alcohol, geneesmiddelen op medisch voorschrift of drugs
 • een meisje bent en al begonnen met menstrueren (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’ hieronder)
 • moeilijk onder controle te houden herhaalde stuiptrekkingen van een deel van het lichaam heeft of geluiden en woorden herhaalt
 • een hoge bloeddruk heeft
 • een hartprobleem heeft dat niet genoemd staat in de rubriek hierboven ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken’
 • een psychiatrisch probleem heeft dat niet genoemd wordt in de rubriek hierboven ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken’. Andere psychiatrische problemen kunnen zijn:
  • stemmingswisselingen (van ziekelijk opgewekt (manisch) naar depressief – dit wordt ‘bipolaire stoornis’ genoemd)
  • agressief of vijandig beginnen te worden, of toenemende agressie
  • dingen zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties)
  • dingen denken die niet waar zijn (wanen)
  • ongewoon achterdochtig zijn (paranoia)
  • zich onrustig, angstig of gespannen voelen
  • zich depressief of schuldig voelen.

Vertel het uw arts of apotheker als een van bovenstaande omstandigheden op u van toepassing is voordat u de behandeling begint. Dit middel kan deze problemen namelijk verergeren. Uw arts zal willen controleren welk effect dit middel op u heeft.

Controles die uw arts zal uitvoeren voordat u start met het innemen van dit middel

Deze controles zijn bedoeld om na te gaan of methylfenidaat het geschikte geneesmiddel is voor u. Uw arts zal met u spreken over:

 • eventuele andere geneesmiddelen die u inneemt
 • of er in de familie ooit iemand plotseling, onverklaard is overleden
 • andere medische problemen (zoals hartproblemen) die u of uw familieleden kunnen hebben
 • hoe u zich voelt, bijvoorbeeld uitgelaten of depressief, of u vreemde gedachten heeft of een van deze gevoelens in het verleden heeft gehad
 • of er in de familie ‘tics’ voorkomen (moeilijk onder controle te houden herhaalde stuiptrekkingen van lichaamsdelen of herhaling van geluiden en woorden)
 • geestelijke gezondheids- of gedragsproblemen die u of andere familieleden ooit hebben gehad. Uw arts zal bespreken of u risico loopt op stemmingswisselingen (van ziekelijk opgewekt (manisch) tot depressief - ‘bipolaire stoornis’ genoemd). Uw psychiatrische voorgeschiedenis zal worden nagegaan, en of er in uw familie zelfmoord, bipolaire stoornis of depressie voorkomt.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt. Dit helpt uw arts om te bepalen of methylfenidaat het juiste geneesmiddel is voor u. Uw arts kan besluiten dat er nog andere medische onderzoeken nodig zijn voordat u kan beginnen met het innemen van dit middel.

Neemt u naast Methylfenidaat HCl Sandoz retard nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem dit middel niet in als u:

 • een geneesmiddel inneemt dat een ‘monoamineoxidaseremmer’ (MAO-remmer) heet en dat gebruikt wordt tegen depressie, of een MAO-remmer heeft gebruikt in de afgelopen 14 dagen. Inname van een MAO-remmer samen met methylfenidaat kan een plotse stijging van de bloeddruk veroorzaken.

Als u andere geneesmiddelen inneemt, kan dit middel invloed hebben op de werking of bijwerkingen veroorzaken. Als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt, raadpleeg dan uw arts of apotheker alvorens dit middel in te nemen:

 • andere geneesmiddelen tegen depressie
 • geneesmiddelen voor ernstige psychische problemen
 • geneesmiddelen tegen epilepsie
 • geneesmiddelen gebruikt om de bloeddruk te verlagen of te verhogen
 • sommige hoest- en verkoudheidsmiddelen die geneesmiddelen bevatten die de bloeddruk beïnvloeden. Het is belangrijk met uw apotheker te overleggen wanneer u deze koopt
 • geneesmiddelen die het ontstaan van bloedstolsels voorkomen.

Als u niet zeker bent of een geneesmiddel dat u neemt in de bovenstaande lijst staat, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Bij een operatie

Vertel het uw arts als u een operatie moet ondergaan. Dit middel mag niet ingenomen worden op de dag van de operatie als een bepaald type verdovingsmiddel gebruikt wordt. Er bestaat namelijk een kans op een plotse stijging van de bloeddruk tijdens de operatie.

 • Drink geen alcohol zolang u dit geneesmiddel inneemt. Alcohol kan de bijwerkingen van dit geneesmiddel verergeren. Denk eraan dat sommige voedingsmiddelen en geneesmiddelen alcohol bevatten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of dit middel een effect heeft op een ongeboren baby. Vertel het uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

 • seksueel actief bent Uw arts zal het gebruik van anticonceptie bespreken.
 • (mogelijk) zwanger bent Uw arts zal beslissen of u methylfenidaat moet gebruiken.
 • borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven Het is mogelijk dat dit middel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom beslist uw arts of u borstvoeding mag geven tijdens het gebruik van dit middel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gebruik van dit middel kunt u zich duizelig voelen, problemen hebben met focussen of wazig zien. Als deze bijwerkingen optreden, kan het gevaarlijk zijn om een voertuig te besturen, machines te gebruiken, te fietsen, paard te rijden of in bomen te klimmen.

Methylfenidaat HCl Sandoz retard bevat lactose.

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Als u sommige suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Uw arts zal gewoonlijk de behandeling beginnen met een lage dosis en deze geleidelijk verhogen naar behoefte.
 • De maximale dagelijkse dosis is 54 mg.
 • Neem dit middel iedere dag 's morgens in met een glas water. De tablet mag met of zonder voedsel worden genomen.
 • De tablet moet heel doorgeslikt worden en mag niet gekauwd, gebroken of geplet worden. Er is een klein rond gaatje zichtbaar aan een zijde van de tablet.
 • De tablet lost niet helemaal op nadat het geneesmiddel is afgegeven en soms kan het omhulsel van de tablet te zien zijn in de ontlasting. Dit is normaal.

Als u zich niet beter voelt na 1 maand behandeling

Als u zich niet beter voelt, vertel het dan aan uw arts. Hij of zij kan besluiten dat u een andere behandeling nodig heeft.

Onjuist gebruik van dit middel

Als dit middel niet correct wordt gebruikt, kan het afwijkend gedrag veroorzaken. Het kan ook betekenen dat u afhankelijk begint te worden van het geneesmiddel. Vertel het uw arts als u ooit verslaafd bent geweest aan of afhankelijk geweest van alcohol, geneesmiddelen op medisch voorschrift of drugs.

Dit geneesmiddel is alleen voor u bedoeld. Geef dit geneesmiddel niet aan iemand anders, zelfs niet als de symptomen op die van u lijken.

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of bel onmiddellijk een ambulance. Vertel de arts of het ambulancepersoneel hoeveel tabletten er zijn ingenomen.

Tekenen van een overdosis kunnen zijn:

 • braken
 • zich onrustig (geagiteerd) voelen
 • beven
 • verergering van onbeheerste bewegingen
 • spiersamentrekkingen
 • epileptische aanvallen (mogelijk gevolgd door coma)
 • een gelukzalig gevoel
 • verward zijn
 • zien, voelen of horen van dingen die niet echt zijn (hallucinaties)
 • zweten
 • rood worden
 • hoofdpijn
 • hoge koorts
 • veranderingen in de hartslag (langzaam, snel of onregelmatig)
 • verhoogde bloeddruk
 • verwijde pupillen
 • droge neus en mond.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis vergeten bent, wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt met het innemen van dit geneesmiddel, kunnen de symptomen van ADHD terugkomen of er kunnen ongewenste effecten zoals depressie optreden. Het kan zijn dat uw arts de dagelijkse hoeveelheid geneesmiddel geleidelijk wil verminderen voordat er volledig mee gestopt wordt. Overleg met uw arts voordat u stopt met dit middel.

Wat uw arts zal doen tijdens uw behandeling

 • Uw arts zal een aantal testen uitvoeren - voordat u begint, om er zeker van te zijn dit middel veilig is en nut zal hebben
 • nadat u ermee begonnen bent. Deze worden ten minste om de 6 maanden uitgevoerd, maar mogelijk vaker. Ze worden ook uitgevoerd wanneer de dosis veranderd wordt.
 • Deze testen omvatten:

o controle van de eetlust

o meten van lengte en gewicht

o meten van de bloeddruk en hartslag

 1. controle van problemen met de stemming, gemoedstoestand of andere ongewone gevoelens en of deze verergerd zijn tijdens het gebruik van dit middel.
 • Langdurige behandeling Dit middel hoeft niet levenslang ingenomen te worden. Als u dit middel langer dan een jaar inneemt, zal uw arts de behandeling voor korte tijd onderbreken, mogelijk tijdens een schoolvakantie. Hieruit zal blijken of het geneesmiddel nog steeds nodig is.
 • Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit middel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hoewel sommige mensen bijwerkingen krijgen, vinden de meeste mensen dat methylfenidaat helpt.

  Uw arts zal deze bijwerkingen met u bespreken.

  Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts:

  Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

  • onregelmatige hartslag (hartkloppingen)
  • stemmingsveranderingen of stemmingswisselingen, persoonlijkheidsveranderingen.

  Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

  • denken over zelfdoding of zelfmoordgevoelens hebben
  • dingen zien, horen of voelen die niet echt zijn. Dit zijn tekenen van psychose
  • onbeheerste spraak en lichaamsbewegingen (syndroom van Gilles de la Tourette)
  • tekenen van allergie zoals uitslag, jeuk of netelroos/galbulten op de huid, zwelling van het gezicht, de lippen, tong of andere lichaamsdelen, kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen.

  Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

  • ongewoon opgewonden, overactief en ongeremd gevoel (manie).

  Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

  • hartaanval
  • plotselinge dood
  • poging tot zelfdoding
  • zenuwaanvallen (toevallen, stuipen (convulsies), epilepsie)
  • vervelling van de huid of purperrode vlekken
  • ontsteking of verstopte slagaderen in de hersenen
  • spierspasmen die u niet kunt beheersen in uw ogen, hoofd, nek, lichaam en zenuwstelsel - door een tijdelijk gebrek aan bloedtoevoer naar de hersenen
  • daling van het aantal bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes) waardoor u meer kans loopt op infecties en waardoor u eerder bloedingen en blauwe plekken krijgt
  • een plotse stijging van de lichaamstemperatuur, zeer hoge bloeddruk en ernstige stuipaanvallen (‘maligne neurolepticasyndroom’). Het is niet zeker of deze bijwerking veroorzaakt wordt door methylfenidaat of door andere geneesmiddelen die in combinatie met methylfenidaat worden ingenomen.

  Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

  • ongewenste gedachten die steeds terugkomen
  • onverklaarbaar flauwvallen, pijn op de borst, kortademigheid (dit kunnen tekenen zijn van hartproblemen)
  • verlamming of problemen met beweging en zicht, spraakmoeilijkheden (dit kunnen tekenen zijn van problemen met de bloedvaten in uw hersenen).

  Als u een van de bijwerkingen hierboven heeft, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

  Andere mogelijke bijwerkingen zijn als volgt. Als ze ernstig worden, vertel het dan aan uw arts of apotheker:

  Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

  hoofdpijn zenuwachtig gevoel niet kunnen slapen.

  Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

  • gewrichtspijn
  • wazig zien
  • spanningshoofdpijn
  • droge mond, dorst
  • moeite met inslapen
  • hoge temperatuur (koorts)
  • minder zin in seks
  • ongewone haaruitval of dunner worden van het haar
  • gespannen spieren, spierkrampen
  • verlies van eetlust of minder eetlust
  • geen erectie kunnen krijgen of houden
  • jeuk, huiduitslag of rode jeukende huiduitslag met bultjes (netelroos/galbulten)
  • ongewoon slaperig of suf gevoel, zich moe voelen
  • tanden op elkaar klemmen of tandenknarsen, paniekgevoel
  • tintelende, prikkelende of gevoelloze huid
  • verhoogde hoeveelheid alanine-aminotransferase (een leverenzym) in het bloed
  • hoesten, keelpijn of neus- en keelirritatie, infectie van de bovenste luchtwegen, infectie van de neus- en bijholtes (sinussen)
  • verhoogde bloeddruk, snelle hartslag (tachycardie)
  • duizeligheid (vertigo), zich slap, gespannen of nerveus voelen, bewegingen die u niet kunt beheersen, ongewoon actief zijn
  • agressief, opgewonden, angstig, depressief of geïrriteerd gevoel en abnormaal gedrag
  • maagstoornis of verstoorde spijsvertering, maagpijn, diarree, misselijkheid, vervelend gevoel in de maag en braken.

  Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

  • droge ogen
  • darmverstopping (obstipatie)
  • vervelend gevoel op de borst
  • bloed in de urine
  • lusteloosheid
  • beven of trillen
  • dubbel zien of wazig zien
  • spierpijn, spiertrekkingen
  • kortademigheid of pijn op de borst
  • opvliegers
  • stijging van uitslagen van levertesten (te zien in een bloedonderzoek)
  • woede, rusteloosheid of huilerigheid, overmatig bewustzijn van de omgeving, slaapproblemen.

  Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

  • gedesoriënteerd of in de war zijn
  • problemen met zien of dubbel zien
  • zwelling van de borsten bij mannen
  • overmatig transpireren, rode huid, rode verdikte huiduitslag

  Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

  • spierkrampen
  • kleine rode plekken op de huid
  • ontsteking of verstopte aderen in de hersenen
  • niet goed werkende lever, waaronder leverfalen en -coma
  • veranderingen in testresultaten, ook van lever- en bloedonderzoeken
  • abnormaal denken, gebrek aan gevoel of emotie, dezelfde handeling steeds weer herhalen, obsessie voor één ding
  • gevoelloosheid in vingers en tenen, tintelingen en kleurverandering (van wit naar blauw en dan rood) als het koud is (fenomeen van Raynaud)

  Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

  • migraine
  • verwijde pupillen
  • zeer hoge koorts
  • trage, snelle of extra hartslagen
  • een ernstige epilepsieaanval (‘grand mal convulsies’)
  • dingen geloven die niet waar zijn
  • ernstige maagpijn, vaak met misselijkheid en braken
  • problemen met de bloedvaten in de hersenen (beroerte, ontsteking van de hersenbloedvaten of afsluiting van bloedvaten in de hersenen).

  Effecten op de groei

  Als methylfenidaat langer dan een jaar wordt gebruikt, kan het bij sommige kinderen de groei vertragen. Dit komt voor bij minder dan 1 op de 10 kinderen.

  • Het kan zijn dat het gewicht of de lichaamslengte onvoldoende toeneemt.
  • Uw arts zal uw lengte en gewicht zorgvuldig controleren, evenals hoe goed u eet.
  • Als u niet groeit zoals verwacht, dan kan de behandeling met methylfenidaat voor korte tijd onderbroken worden.

  Het melden van bijwerkingen

  Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

  De tabletten kunnen na eerste opening van de HDPE flessen nog 6 maanden bewaard worden. Na opening moet het geneesmiddel beneden 25ºC bewaard worden.

  De verpakking bevat een droogmiddel. Dit droogmiddel is bedoeld om de tabletten droog te houden en mag niet ingenomen worden.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  Methylfenidaat HCl Sandoz retard 18 mg, tabletten met verlengde afgifte

  De werkzame stof in dit middel is methylfenidaathydrochloride.

  Eén tablet bevat 18 mg methylfenidaathydrochloride.

  Methylfenidaat HCl Sandoz retard 36 mg, tabletten met verlengde afgifte

  De werkzame stof in dit middel is methylfenidaathydrochloride. Eén tablet bevat 36 mg methylfenidaathydrochloride.

  Methylfenidaat HCl Sandoz retard 54 mg, tabletten met verlengde afgifte

  De werkzame stof in dit middel is methylfenidaathydrochloride. Eén tablet bevat 54 mg methylfenidaathydrochloride.

  De andere stoffen in dit middel zijn:

  • Geneesmiddellaag: polyethyleenoxide, barnsteenzuur, povidon (K25), butylhydroxytolueen, stearinezuur
  • Druklaag: polyethyleenoxide, natriumchloride, povidon (K25), butylhydroxytolueen, ijzeroxide rood (E172), stearinezuur
  • Membraan: celluloseacetaat, poloxameer 188
  • Geneesmiddelomhulling: hypromellose, barnsteenzuur
  • Filmomhulling: omhullingsmengsel (wit) bestaande uit: lactosemonohydraat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 4000

  De 18 mg tabletten bevatten ook nog:

  IJzeroxide geel (E172)

  De 54 mg tabletten bevatten ook nog:

  IJzeroxide rood (E172)

  IJzeroxide geel (E172)

  Methylfenidaat HCl Sandoz retard 18 mg, tabletten met verlengde afgifte

  Lichtgele, ronde, filmomhulde tablet met een afgifte-opening (zichtbaar, klein, rond gaatje) aan een zijde.

  Methylfenidaat HCl Sandoz retard 36 mg, tabletten met verlengde afgifte

  Witte, ronde, filmomhulde tablet met een afgifte-opening (zichtbaar, klein, rond gaatje) aan een zijde.

  Methylfenidaat HCl Sandoz retard 54 mg, tabletten met verlengde afgifte

  Rode, ronde, filmomhulde tablet met een afgifte-opening (zichtbaar, klein, rond gaatje) aan een zijde.

  Het geneesmiddel is beschikbaar in flessen met 28 of 30 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

  Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

  Methylfenidaat Sandoz 18 mg tabletten met verlengde afgifte Methylfenidaat Sandoz 36 mg tabletten met verlengde afgifte Methylfenidaat Sandoz 54 mg tabletten met verlengde afgifte Methylphenidate HCL SandozMethylphenidate SandozMethylphenidate SandozMéthylphénidate Sandoz LP 18 mg, comprimé à liberation prolongéeMéthylphénidate Sandoz LP 36 mg, comprimé à libération prolongéeMéthylphénidate Sandoz LP 54 mg, comprimé à librétaion prolongéeMethylphenidathydrochlorid - 1 A Pharma 18 mg Retardtabletten Methylphenidathydrochlorid - 1 A Pharma 36 mg Retardtabletten Methylphenidathydrochlorid - 1 A Pharma 54 mg Retardtabletten Methylphenidate SandozMethylfenidaat Sandoz 18 mg comprimé à libération prolongée Methylfenidaat Sandoz 36 mg comprimé à libération prolongée Methylfenidaat Sandoz 54 mg comprimé à libération prolongée Methylfenidaat HCl Sandoz retard 18 mg, tabletten met verlengde afgifteMethylfenidaat HCl Sandoz retard 36 mg, tabletten met verlengde afgifteMethylfenidaat HCl Sandoz retard 54 mg, tabletten met verlengde afgifteMethylphenidate SandozMatoride XL 18 mg Prolonged- release Tablets

  Fabrikanten

  Lek Pharmaceuticals d.d.

  Verovškova 57

  1526 Ljubljana Slovenië

  Salutas Pharma GmbH

  Otto-von-Guericke Allee 1

  39179 Barleben

  Duitsland

  In het register ingeschreven onder:

  Methylfenidaathydrochloride Sandoz 18 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111561.

  Methylfenidaathydrochloride Sandoz 36 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111562.

  Methylfenidaathydrochloride Sandoz 54 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111563.

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Belgie:

  Cyprus:

  Denemarken:

  Finland:

  Frankrijk:

  Duitsland:

  IJsland:

  Luxemburg:

  Nederland:

  Noorwegen:

  Malta:

  Verenigd Koninkrijk: Matoride XL 18 mg Prolonged-release Tablets

  Matoride XL 36 mg Prolonged-release Tablets

  Matoride XL 54 mg Prolonged-release Tablets

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

  Informatie voor kinderen en jongeren

  Deze informatie is bedoeld om je de belangrijkste dingen over jouw geneesmiddel methylfenidaat uit te leggen. Als je niet van lezen houdt, kan bijvoorbeeld je moeder, vader of verzorger (ook wel ‘voogd’ genoemd) deze informatie voorlezen en vragen beantwoorden.

  Het is misschien makkelijker als je telkens een stukje leest.

  Dit geneesmiddel kan kinderen en jongeren met ‘ADHD’ helpen.

  • Door ADHD kun je
   • teveel heen en weer rennen
   • je aandacht nergens bij houden
   • snel handelen zonder erover na te denken wat er zou kunnen gebeuren (impulsief)
  • Het beïnvloedt het leren, vrienden maken en hoe je over jezelf denkt. Het is niet jouw schuld.

  Als je dit geneesmiddel gebruikt

  • Naast het innemen van dit geneesmiddel, zul je ook hulp krijgen om te leren met je ADHD om te gaan, zoals praten met ADHD-specialisten.
  • Dit geneesmiddel zal je waarschijnlijk helpen, maar het geneest ADHD niet.
  • Je zult een paar keer per jaar naar je dokter moeten gaan voor controles. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel werkt en dat je voldoende groeit en je goed ontwikkelt.
  • Als je dit geneesmiddel langer dan een jaar inneemt, zou je dokter het geneesmiddel kunnen stoppen om te kunnen zien of het nog steeds nodig is. Dit zal waarschijnlijk in de schoolvakantie zijn.
  • Als je dit geneesmiddel vaker dan 1 keer per dag inneemt, moet je eraan denken om het op school of op college in te nemen. Jijzelf, je moeder, vader of verzorger zullen moeten uitzoeken wat de schoolregels hierover zijn.
  • Drink geen alcohol. Alcohol kan de bijwerkingen van dit geneesmiddel verergeren.
  • Als je seksueel actief bent, praat dan met je dokter over voorbehoedsmiddelen. Meisjes moeten onmiddellijk contact opnemen met hun dokter als ze denken dat zij zwanger zijn. Het is niet bekend welke invloed dit geneesmiddel op ongeboren baby’s heeft.

  Sommige mensen mogen dit geneesmiddel niet innemen

  Je mag dit geneesmiddel niet innemen als:

  • je problemen met je hart hebt
  • jij je erg ongelukkig voelt, depressief bent of een geestesziekte hebt.

  Sommige mensen moeten eerst contact opnemen met hun dokter voordat zij beginnen met het innemen van dit geneesmiddel

  Vertel het je dokter als:

  • je epilepsie hebt (toevallen)
  • je zwanger bent of borstvoeding geeft
  • je andere geneesmiddelen inneemt - je dokter moet weten welke geneesmiddelen je allemaal inneemt.

  Je moeder, vader, verzorger, dokter, verpleegkundige of apotheker kan je helpen.

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.