Quetiapine

Quetiapine

Basis

Quetiapine is een atypisch antipsychoticum (atypisch neurolepticum) dat wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis en zware depressie. Quetiapine werkt op zowel de positieve als de negatieve symptomen van schizofrenie. Het wordt via de mond ingenomen en vereist een recept.

Effect

Farmacodynamica

Het werkingsmechanisme van quetiapine is nog niet volledig begrepen. De antischizofrene werking is waarschijnlijk het gevolg van de interactie van het geneesmiddel met dopamine type 2 (D2) en serotonine 2A (5HT2A) receptoren. Bij bipolaire depressie en zware depressie zouden de effecten van quetiapine kunnen worden toegeschreven aan de binding van dit geneesmiddel of zijn metaboliet aan de noradrenaline-transporter. Bijkomende effecten van quetiapine, waaronder slaperigheid, orthostatische hypotensie en anticholinerge effecten, kunnen het gevolg zijn van antagonisme van respectievelijk H1-receptoren, adrenerge α1-receptoren en muscarinerge M1-receptoren.

Farmacokinetica

De hoogste plasmaconcentratie van quetiapine treedt 1,5 uur na orale toediening op. De plasma-eiwitbinding van quetiapine is 83 %. De belangrijkste werkzame metaboliet van quetiapine is norquetiapine (N-desalkylquetiapine). Quetiapine heeft een eliminatiehalfwaardetijd van 6 tot 7 uur. De metaboliet, norquetiapine, heeft een halfwaardetijd van 9 tot 12 uur. Quetiapine wordt na levermetabolisme voornamelijk via de nieren (73%) en in de feces (20%) uitgescheiden, waarbij het restant (1%) als geneesmiddel in ongemetaboliseerde vorm wordt uitgescheiden.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Zeer vaak (>10% incidentie) voorkomende bijwerkingen

 • Droge mond
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Somnolentie (slaperigheid; van de 15 antipsychotica veroorzaakt quetiapine de op vier na meeste sedatie. Extended-release (XR) formuleringen hebben de neiging om bij elke dosis minder sedatie te veroorzaken dan immediate-release formuleringen)[16].

Vaak (1-10% incidentie) bijwerkingen.

 • Hoge bloeddruk
 • Orthostatische hypotensie
 • Hoge polsslag
 • Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • Verhoogde serum triglyceriden
 • Buikpijn
 • Constipatie
 • Verhoogde eetlust
 • Braken
 • Verhoogde leverenzymen
 • Rugpijn
 • Asthenia
 • Slapeloosheid
 • Lethargie
 • Tremor
 • Rusteloosheid
 • Verstopte neus
 • Faryngitis
 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Dyspepsie (indigestie)
 • Perifeer oedeem
 • Dysphagie
 • Gewichtstoename

Zeldzame (<1% incidentie) bijwerkingen

 • Verlengd QT interval
 • Plotselinge hartdood
 • Syncope
 • Diabetische ketoacidose
 • Rusteloze benen syndroom
 • Hyponatriëmie
 • Geelzucht
 • Pancreatitis
 • Agranulocytose
 • Leucopenie
 • Neutropenie
 • Eosinofilie
 • Anafylaxie
 • Aanval
 • Hypothyreoïdie
 • Myocarditis
 • Cardiomyopathie
 • Hepatitis
 • Suïcidale ideatie
 • Priapisme
 • Stevens-Johnson syndroom

Chemische en fysische eigenschappen

ATC-Code N05AH04
Moleculaire formule C21H25N3O2S
Molaire massa (g·mol−1) 383,51
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 172–173
PKS-waarde 6,83
CAS-nummer 111974-69-7
PUB-nummer 5002
Drugbank ID DB01224

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Markus Falkenstätter, BSc

Markus Falkenstätter, BSc
Schrijver

Markus Falkenstätter is schrijver over farmaceutische onderwerpen in de medische redactie van Medikamio. Hij zit in het laatste semester van zijn studie farmacie aan de Universiteit van Wenen en houdt van wetenschappelijk werk op het gebied van natuurwetenschappen.

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer

Mag. pharm. Stefanie Lehenauer
Speler

Stefanie Lehenauer is sinds 2020 freelance schrijfster voor Medikamio en studeerde farmacie aan de Universiteit van Wenen. Ze werkt als apotheker in Wenen en haar passie is kruidengeneesmiddelen en hun werking.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Medicijnen die Quetiapine bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.