Quetiapine

Quetiapine
ATC-Code N05AH04
Moleculaire formule C21H25N3O2S
Molaire massa (g·mol−1) 383,51
Fysieke toestand solide
Smeltpunt (°C) 172–173
PKS-waarde 6,83
CAS-nummer 111974-69-7
PUB-nummer 5002
Drugbank ID DB01224
Oplosbaarheid slecht oplosbaar in water

Basis

Quetiapine is een atypisch antipsychoticum (atypisch neurolepticum) dat wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis en zware depressie. Quetiapine werkt op zowel de positieve als de negatieve symptomen van schizofrenie. Het wordt via de mond ingenomen en vereist een recept.

Farmacologie

Farmacodynamica

Het werkingsmechanisme van quetiapine is nog niet volledig begrepen. De antischizofrene werking is waarschijnlijk het gevolg van de interactie van het geneesmiddel met dopamine type 2 (D2) en serotonine 2A (5HT2A) receptoren. Bij bipolaire depressie en zware depressie zouden de effecten van quetiapine kunnen worden toegeschreven aan de binding van dit geneesmiddel of zijn metaboliet aan de noradrenaline-transporter. Bijkomende effecten van quetiapine, waaronder slaperigheid, orthostatische hypotensie en anticholinerge effecten, kunnen het gevolg zijn van antagonisme van respectievelijk H1-receptoren, adrenerge α1-receptoren en muscarinerge M1-receptoren.

Farmacokinetica

De hoogste plasmaconcentratie van quetiapine treedt 1,5 uur na orale toediening op. De plasma-eiwitbinding van quetiapine is 83 %. De belangrijkste werkzame metaboliet van quetiapine is norquetiapine (N-desalkylquetiapine). Quetiapine heeft een eliminatiehalfwaardetijd van 6 tot 7 uur. De metaboliet, norquetiapine, heeft een halfwaardetijd van 9 tot 12 uur. Quetiapine wordt na levermetabolisme voornamelijk via de nieren (73%) en in de feces (20%) uitgescheiden, waarbij het restant (1%) als geneesmiddel in ongemetaboliseerde vorm wordt uitgescheiden.

Toxiciteit

Bijwerkingen

Zeer vaak (>10% incidentie) voorkomende bijwerkingen

 • Droge mond
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Somnolentie (slaperigheid; van de 15 antipsychotica veroorzaakt quetiapine de op vier na meeste sedatie. Extended-release (XR) formuleringen hebben de neiging om bij elke dosis minder sedatie te veroorzaken dan immediate-release formuleringen)[16].

Vaak (1-10% incidentie) bijwerkingen.

 • Hoge bloeddruk
 • Orthostatische hypotensie
 • Hoge polsslag
 • Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • Verhoogde serum triglyceriden
 • Buikpijn
 • Constipatie
 • Verhoogde eetlust
 • Braken
 • Verhoogde leverenzymen
 • Rugpijn
 • Asthenia
 • Slapeloosheid
 • Lethargie
 • Tremor
 • Rusteloosheid
 • Verstopte neus
 • Faryngitis
 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Dyspepsie (indigestie)
 • Perifeer oedeem
 • Dysphagie
 • Gewichtstoename

Zeldzame (<1% incidentie) bijwerkingen

 • Verlengd QT interval
 • Plotselinge hartdood
 • Syncope
 • Diabetische ketoacidose
 • Rusteloze benen syndroom
 • Hyponatriëmie
 • Geelzucht
 • Pancreatitis
 • Agranulocytose
 • Leucopenie
 • Neutropenie
 • Eosinofilie
 • Anafylaxie
 • Aanval
 • Hypothyreoïdie
 • Myocarditis
 • Cardiomyopathie
 • Hepatitis
 • Suïcidale ideatie
 • Priapisme
 • Stevens-Johnson syndroom

Advertentie

Advertentie

Medicijnen die Quetiapine bevatten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.