Quetiapine 150 mg Teva, filmomhulde tabletten

Illustratie van Quetiapine 150 mg Teva, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Quetiapine 100 mg Teva, filmomhulde tabletten Quetiapine Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Seroquel 25 mg, filmomhulde tabletten Quetiapine Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Quetiapine Intas 400 mg, tabletten met verlengde afgifte Quetiapine Intas Pharmaceuticals
Quetiapine Aurobindo 100 mg, filmomhulde tabletten Quetiapine Aurobindo Pharma
Quetiapine Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten Quetiapine Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quetiapine Teva bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Quetiapine Teva kan gebruikt worden om verschillende ziektes bij volwassenen boven de 18 jaar te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie: U kunt zich depressief of schuldig voelen, een energietekort hebben en eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • Manie: u kunt zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn
 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Quetiapine Teva aan u blijven voorschrijven.

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van hiv (aids)
 • als u antischimmelmiddelen uit de azol-groep gebruikt, b.v. ketoconazol of itraconazol
 • als u de antibiotica erytromycine of claritromycine gebruikt
 • als u het antidepressivum nefazodon gebruikt

Praat met uw arts of apotheker voordat u quetiapine neemt:

 • als u een lage bloeddruk heeft
 • als u lijdt aan een hartkwaal, abnormaal hartritme of een ziekte van hart of bloedvaten
 • als u ooit toevallen heeft gehad
 • als u leverproblemen heeft
 • als u suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van quetiapine.
 • als u ooit een beroerte heeft gehad
 • als u ooit een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad
 • als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Quetiapine Teva het volgende ervaart:

 • Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Medische behandeling kan onmiddellijk nodig zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen of epileptische aanvallen.
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Als u na het innemen van de tabletten een snellere hartslag heeft, sneller moet ademhalen, spierstijfheid en/of koorts ervaart of als er onwillekeurige bewegingen van gezicht, lichaam, armen of benen optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen bij het starten van een eerste behandeling, omdat deze geneesmiddelen

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen:

 • als u eerder gedachten over zelfmoord of zelfverwonding heeft gehad
 • als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag.

Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Aan het begin van de behandeling met quetiapine kan u zich slaperig of duizelig voelen, voornamelijk na het opstaan. Dit kan ervoor zorgen dat u valt of een ongeluk krijgt. Tot dat u weet hoe u reageert op quetiapine moet u voorzichtig zijn.

Quetiapine kan een onprettige rusteloosheid, een drang om veel te bewegen en niet kunnen stil zitten of staan veroorzaken (dit heet akathisie). Dit kan voornamelijk voorkomen binnen de eerste paar weken van de behandeling. Als dit voorkomt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Quetiapine kan ernstige maagpijn veroorzaken met uitstraling naar de rug. Dit kan een symptoom zijn van pancreatitis. Als dit voorkomt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Quetiapine kan de kans op bepaalde aandoeningen vergroten, zoals: stijging van triglyceriden in het bloed, galstenen en alcohol gebruik. Deze aandoeningen leiden tot een verhoogde kans op een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) wat een ernstige aandoening is.

Kinderen en jongeren

Vanwege onvoldoende gegevens bij gebruik binnen deze groep is quetiapine niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen en jongeren onder 18 jaar.

Gebruikt u naast Quetiapine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem quetiapine NIET in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van hiv (aids)
 • antischimmelmiddelen uit de azol-groep, bijvoorbeeld ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen om een schimmelinfectie te behandelen)
 • de antibiotica erytromycine of claritromycine
 • het antidepressivum nefazodon

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen al gebruikt:

 • andere geneesmiddelen voor psychische aandoeningen, zoals thioridazine
 • carbamazepine of fenytoïne bij epilepsie
 • natriumvalproaat tegen epilepsie (als quetiapine in combinatie met natriumvalproaat wordt gebruikt, kan het aantal van een bepaald soort bloedcellen (leukocyten) afnemen.
 • barbituraten, zoals fenobarbital (bij epilepsie) of amobarbital (bij slapeloosheid)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een abnormaal hartritme
 • geneesmiddelen voor de behandeling van een hoge bloeddruk
 • geneesmiddelen die het zoutgehalte (kalium, magnesium) in uw bloed kunnen beïnvloeden
 • rifampicine tegen tuberculose

Sommige geneesmiddelen hebben tot gevolg dat quetiapine sneller dan normaal uit uw lichaam verwijderd wordt, waardoor uw behandeling minder effectief kan worden.

Quetiapine kan een vals positief testresultaat geven bij bepaalde onderzoeken (testen op de aanwezigheid van methadon en sommige types antidepressiva in het bloed)

Drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Wees voorzichtig met alcohol als u quetiapine gebruikt.

Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De veiligheid van het gebruik van quetiapine tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode is niet vastgesteld. Als u zwanger bent of een kinderwens heeft, moet u eerst uw arts raadplegen voordat u quetiapine gaat gebruiken.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Quetiapine Teva in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Tijdens de behandeling met quetiapine mag u geen borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Inname van Quetiapine Teva kan soms slaperigheid tot gevolg hebben. Bestuur geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen, totdat u weet hoe u op dit geneesmiddel reageert.

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Quetiapine Teva bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat een kleine hoeveelheid lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Quetiapine Teva bevat een azokleurstof

25 mg en 100 mg: Dit geneesmiddel bevat de azokleurstof zonnegeel FCF aluminiumlak (E110). Deze stof kan allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal uw startdosering bepalen. De onderhoudsdosering (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 en 800 mg zijn.

 • U neemt uw tabletten eenmaal daags voor het slapen gaan of tweemaal daags afhankelijk van uw ziekte.
 • Slik uw tabletten in hun geheel door met water.
 • U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen
 • Drink geen grapefruitsap terwijl u quetiapine gebruikt. Het kan effect hebben op de werking van het geneesmiddel.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten zonder overleg met uw arts, ook al voelt u zich beter.

Leveraandoening

Als u een leveraandoening heeft, is het mogelijk dat uw arts u een lagere dosis geeft.

Ouderen

Als u op leeftijd bent, is het mogelijk dat uw arts u een lagere dosis geeft.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Wat u moet doen als u meer van Quetiapine Teva heeft ingenomen dan u zou mogen

Verschijnselen die kunnen optreden bij overdosering zijn o.a. sufheid en slaperigheid, snelle hartslag en lage bloeddruk.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en eventueel resterende tabletten mee.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Quetiapine Teva in te nemen

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Quetiapine Teva

Als u plotseling stopt met de inname van quetiapine kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (slapeloosheid), u kunt zich ziek voelen (misselijk) of u kunt het volgende ervaren: hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosering te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan quetiapine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop de inname van quetiapine en raadpleeg een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Als u gedachten heeft over uzelf wat aandoen, zelfmoord en verergering van de depressie (bij 1 tot 10 patiënten)
 • een aantal patiënten (bij 1 op de 10.000 patiënten) kan een ernstige allergische reactie ontwikkelen genaamd anafylactische shock. Dit is een zeer ernstige maar zelden voorkomende bijwerking. Als u de volgende symptomen heeft, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts: zwelling van het gezicht, handen, lippen, voeten, tong of keel, moeite hebben met slikken of ademen.
 • Als u spierzwakte, gevoeligheid of pijn heeft, zich onwel voelt of een hoge temperatuur heeft. U kan een zelden voorkomende maar ernstige bijwerkingen hebben die levensbedreigend is genaamd rhabdomyolyse. Dit komt voor bij 1 op de 10.000 patiënten.
 • Als u een zeer hoge temperatuur heeft, veel zweet, spierstijfheid, snelle hartslag, snelle ademhaling heeft en slaperig of verward bent. Als u ook moeite met lopen heeft, trilt of ongewone spierbewegingen heeft die u niet onder controle krijgt. In zeldzame gevallen kan rollen van de ogen voorkomen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige aandoening genaamd neuroleptische maligne syndroom. Dit kan voorkomen bij 1 op de 1000 patiënten.
 • Als u gele verkleuring van de huid of oogwit heeft en als uw urine er donker uitziet. U kan ook een hoge temperatuur hebben, moe zijn, minder eetlust hebben, maagpijn hebben en misselijk zijn. Dit kunnen symptomen zijn van leveraandoeningen zoals geelzucht of leverontsteking (hepatitis). Dit kan voorkomen bij 1 op de 1000 patiënten.
 • Als u toevallen heeft. Dit kan voorkomen bij 1 op de 100 patiënten.
 • Als u ernstige maagpijn heeft die uitstraalt naar de rug. Dit kan een symptoom zijn van alvleesklier ontsteking en kan voorkomen bij 1 op 1000 patiënten.
 • Als u meer eetlust en dorst heeft dan normaal en als u gewicht verliest. Dit kan een symptoom zijn van de aandoening genaamd diabetes mellitus (suikerziekte) en kan voorkomen bij 1 op de 100 patiënten.

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • Een aantal personen kunnen een levensbedreigende huidaandoening ontwikkelen (Stevens- Johnsons syndroom, welke bij 1 op de 10.000 patiënten kan voorkomen, en toxische necrolyse waarvan de frequentie niet te bepalen is met de beschikbare gegevens). Dit zijn beide zeer zeldzame maar zeer ernstige aandoeningen. Als u één van de volgende bijwerkingen krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of verpleegkundige: o Huidvervelling

o Zweren op de slijmvliezen

 1. Huiduitslag
Als u roodroze, jeukende plekken op handen en voeten krijgt. Dit kunnen symptomen zijn van een huidaandoening genaamd erythema multiforme. De frequentie van deze aandoening kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens. Als u zwelling van het gezicht (oogleden en lippen), tong, handen en voeten heeft. Ook kan moeite met ademen voorkomen. Deze aandoening heet angio-oedeem en kan voorkomen bij 1 op 10.000 patiënten. Als u moeite heeft met spreken of slikken, geen balans meer heeft, geen gezichtsuitdrukking heeft, schuifelende gang heeft, stijve armen en benen heeft, trillen van de handen of vingers. Dit zijn extrapyramidale symptomen en kunnen voorkomen bij 1 op de 10 patiënten. Als u opmerkt dat u ontstekingen en blauwe plekken sneller krijgt dan normaal. Dit kan een teken zijn van een ernstige aandoening genaamd agranulocytose (verminderde hoeveelheid bloedcellen) (dit kan voorkomen bij 1 op de 1000 mensen) Als u een aanhoudende, pijnlijke erectie heeft die niet verdwijnt (priapisme). Deze bijwerking komt zelden voor (dit kan voorkomen bij 1 op de 1.000 mensen). Als u een onregelmatige, snelle hartslag heeft. Dit kan een symptoom zijn van een aandoening genaamd QT-verlenging, wat gezien kan worden bij het maken van een ECG (hartfilmpje). Het kan voorkomen bij 1 op 100 patiënten. Als u een zeer hoge lichaamstemperatuur krijgt. Dit kan voorkomen bij 1 op de 10 mensen. Rapporten tonen aan dat sommige antipsychotica abnormale hartslag, hartaanval of plotselinge onverklaarbare dood kan veroorzaken. Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u last heeft van pijn op de borst, palpitaties of een onregelmatige hartslag. Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt. Dit heet trombo-embolisme en kan voorkomen bij 1 op de 1000 patiënten. Bij ouderen met dementie is een lichte toename van het aantal overlijdensgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken vergeleken met patiënten die geen antipsychotica krijgen.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn
 • droge mond
 • gewichtstoename

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • verhoogde slechte cholesterolwaarden (LDL-waarden)
 • verlaagde goede cholesterolwaarden (HDL-waarden)
 • verhoging in triglyceridenwaarden
 • ontwenningsverschijnselen (symptomen die kunnen voorkomen als u stopt met het innemen van quetiapine) inclusief slapeloosheid, misselijkheid, hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid en prikkelbaarheid. Deze symptomen verdwijnen ongeveer na 1 week na uw laatst ingenomen dosis.
 • Sommige bijwerkingen kunnen alleen gezien worden als er een bloedtest wordt gedaan. Hieronder valt de verlaging van een molecuul in het bloed genaamd hemoglobine.

Vaak (kan voorkomen bij 1 op de 10 gebruikers):

 • flauwvallen,
 • prikkelbaarheid
 • snelle of onregelmatige hartslag
 • gevoel dat uw hart bonst, racet of overslaat;
 • storing van de spijsvertering
 • zwakte
 • Sommige bijwerkingen kunnen alleen gezien worden als er een bloedtest wordt gedaan: o Verhoging van het aantal van bepaalde bloedcellen (eosinofielen) o Verhoging van het hormoon prolactine in het bloed (hyperprolactinemie) Verhoging van de hoeveelheid van dit hormoon in het bloed kan het volgende veroorzaken:
  • Bij mannen en vrouwen zwelling van de borsten en onverwachte melkafscheiding
  • Bij vrouwen geen of een onregelmatige menstruatie

o hoog bloedsuikergehalte

o verhoogde hoeveelheden van bepaalde enzymen in het bloed (ASAT, ALAT, GGT) o verlaging in de hoeveelheid bepaalde hormonen in het bloed (T3, T4)

o verhoging van een bepaald hormoon (TSH)

 1. veranderingen van het aantal witte bloedcellen (met als mogelijk gevolg koorts en ernstige verslechtering van uw algehele conditie, of koorts met symptomen van plaatselijke ontsteking zoals aanhoudende keelpijn, zweertjes in de mond of problemen met urineren)
gezwollen armen of benen verstopping braken wazig zicht ontsteking van het neusslijmvlies (jeukende en verstopte neus) dyspneu (kortademigheid) lage bloeddruk als u gaat staan, waardoor u duizelig kunt worden abnormale dromen en nachtmerries spraak- of taalstoornis meer honger hebben.

Soms (kan voorkomen bij 1 op de 100 gebruikers):

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong
 • toevallen of epileptische aanvallen
 • langzame hartslag
 • onrustige benen
 • moeite met slikken
 • seksuele problemen
 • allergische reacties die een rode, jeukende huid en huiduitslag veroorzaken
 • Sommige bijwerkingen kunnen alleen gezien worden als er een bloedtest wordt gedaan:
 1. Verminderde rode bloedcellen (anemie) wat moeheid en verminderde energie kan veroorzaken
 1. Verlaging in bloedplaatjes (trombocytopenie) wat blauwe plekken en bloedingen kan veroorzaken

o Verlaging van natrium in het bloed (hyponatriëmie)

 1. Verlaging van een bepaald hormoon (vrij T3)
Slechte werking van de schildkllier (hypothyroïdisme) wat moeheid, slaperigheid, verstopping en gewichtstoename kan veroorzaken.

Zelden (kan voorkomen bij 1 op de 1000 gebruikers):

 • zwelling van de borsten en onverwachte productie van melk uit de borsten (galactorroe).
 • metabool syndroom (een aantal aandoeningen waarbij u kans loopt op hartaandoeningen en diabetes (suikerziekte), deze aandoeningen zijn: hoge bloeddruk, hoge suikerspiegel in het bloed, hoge triglyceridenwaarden (een type vet in uw bloed), lage HDL-waarden (het “goede” cholesterol in uw bloed), te veel vetweefsels rond uw middel).
 • Slaapwandelen, praten in de slaap en eten in de slaap
 • Lage lichaamstemperatuur
 • Onregelmatige menstruatie
 • Sommige bijwerkingen kunnen alleen gezien worden als er een bloedtest wordt gedaan. Dit bevat ook de daling van een bepaald enzym in het bloed genaamd creatine fosfokinase (CK).

Zeer zelden (kan voorkomen bij 1 op de 10.000 gebruikers):

 • een syndroom met ongebruikelijke uitscheiding van antidiuretisch hormoon (een syndroom met hoge antidiuretisch hormoonwaarden (een hormoon die de nieren helpt om water in het lichaam te houden en bepaalde elektrolytwaarden doen dalen (zoals natrium)).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Sommige bijwerkingen kunnen alleen gezien worden als er een bloedtest wordt gedaan. Dit bevat ook de daling van bepaalde bloedcellen genaamd neutrofielen.

Krijgt u last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Aanvullende bijwerkingen bij kinderen en jongvolwassenen

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Uit klinische studies blijkt dat dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen ook bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen: Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de bloeddruk.

Uit klinische studies blijkt dat de volgende bijwerkingen vaker bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende: o het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes o het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes.
 • verhoogde eetlust
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Vaak (kan voorkomen bij 1 op de 10 patiënten)

 • prikkelbaarheid.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is quetiapine. Elke filmomhulde tablet bevat 25, 100, 150, 200 of 300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • De andere bestanddelen zijn: calciumwaterstoffosfaatdihydraat, lactosemonohydraat, povidon K-25, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycollaat (type A), colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. De filmomhulling bevat: hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide (E171), triacetine 25 mg, 100 mg, 150 mg, 300 mg: lactosemonohydraat, ijzeroxide geel (E172) 25 mg, 100 mg: zonnegeel FCF aluminiumlak (E110) 200 mg: polydextrose, macrogol 8000
 • Quetiapine 25 mg Teva zijn lichtoranje, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met aan één kant de inscriptie “25” en onbedrukt aan de andere kant.
 • Quetiapine 100 mg Teva zijn lichtoranje, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met aan één kant de inscriptie “100” en onbedrukt aan de andere kant.
 • Quetiapine 150 mg Teva zijn lichtgele, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met aan één kant de inscriptie “150” en onbedrukt aan de andere kant.
 • Quetiapine 200 mg Teva zijn witte tot nagenoeg witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met aan één kant de inscriptie “200” en onbedrukt aan de andere kant.
 • Quetiapine 300 mg Teva zijn lichtgele, capsulevormige, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met aan één kant de inscriptie “300” en onbedrukt aan de andere kant.

Witte, ondoorzichtige PVC/PE/Aclar-aluminium of witte ondoorzichtige PVC/PVdC–aluminium blisterverpakkingen.

 • 25 mg: verpakt in blisterverpakkingen à 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5x20) filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten
 • 100 mg: verpakt in blisterverpakkingen à 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5x20) filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten
 • 150 mg: verpakt in blisterverpakkingen à 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5x20) filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1), 120, 180 en 240 filmomhulde tabletten
 • 200 mg: verpakt in blisterverpakkingen à 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5x20) filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten
 • 300 mg: verpakt in blisterverpakkingen à 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5x20) filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1), 120, 180 en 240 filmomhulde tabletten

HDPE-flacons met een witte, kindveilige, polypropyleen dop met droogmiddel.

Alle sterktes: verpakt in flacons à 100 en 250 filmomhulde tabletten.

 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305

747 70 0pava-Komárov Tsjechië

TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o.

Ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Polen

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 100746, filmomhulde tabletten 25 mg

RVG 100752, filmomhulde tabletten 100 mg

RVG 100753, filmomhulde tabletten 150 mg

QUETIAPINE 25 – 100 – 150 – 200 - 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

RVG 100755, filmomhulde tabletten 200 mg

RVG 100761, filmomhulde tabletten 300 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EU onder de volgende namen:

Oostenrijk: Quetiapin Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg Filmtabletten
Belgie: Quetiapine Teva 25, 100, 200, 300 mg filmomhulde tabletten
Bulgarije: TEVAQUEL 25, 100, 200, 300 mg Филмиранитаблетки
Tsjechië: Quetiapine Teva 25, 100, 200, 300 mg potahované tablety
Duitsland: Quetiapin-ratiopharm 25, 100, 150, 200, 300 mg Filmtabletten
Denemarken: Quetiapine Teva filmovertrukne tabletter
Estland: Quetiapine Teva
Griekenland: Quetiapine Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg επικαλυμμέναμελεπτόυμένιο
  δισκία
Spanje: Quetiapina Teva 25, 100, 200, 300 mg comprimidos recubiertos con
  película EFG
Finland: Quetiapine Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Hongarije: Quetiapine-Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg filmtabletta
Ierland: Tevaquel 25, 100, 150, 200, 300 mg Film-coated Tablets
Italië: Quetiapina Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg compresse rivestite con film
Litouwen : Quetiapine Teva 25, 100, 200, 300 mg plėvele dengtos tabletės
Luxemburg: Quetiapin-ratiopharm 25, 100, 200, 300 mg Filmtabletten
Letland: Quetiapine Teva 25, 100, 200, 300 mg apvalkotas tabletes
Malta: Quetiapine Teva Film-coated Tablets 25, 100, 150, 200, 300 mg
Nederland: Quetiapine 25, 100, 150, 200, 300 mg Teva, filmomhulde tabletten
Noorwegen: Quetiapine Teva 25, 100, 200, 300 mg filmdrasjerte tabletter
Polen: Kwetax
Portugal: Quetiapina Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg comprimido revestido por pelicula
Roemenië: Quetiapine Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg comprimate filmate
Zweden: Quetiapin Teva 25, 100, 200, 300 mg filmdragerad tablett
Slovenië: Loquen 25, 100, 200, 300 mg filmsko obložene tablete
Slowakije: Quetiapin Teva 25, 100, 150, 200, 300 mg filmom obalené tablety
Verenigd Koninkrijk: Quetiapine 25, 100, 150, 200, 300 mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013

0313.22v.ES

Advertentie

Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.