Seroquel XR 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Seroquel XR 200 mg, tabletten met verlengde afgifte
Werkzame stof(fen)Quetiapine
ToelatingslandNL
VergunninghouderMedcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Toelatingsdatum15.06.2022
ATC-codeN05AH04
Farmacologische groepenAntipsychotica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Seroquel XR bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Seroquel XR kan worden gebruikt

om verschillende ziekten te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie en ernstige depressieve episodes bij unipolaire depressie: u kunt zich verdrietig, depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • Manie: u kunt zich zeer opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn.
 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Als Seroquel XR wordt gebruikt voor ernstige depressieve episodes bij unipolaire depressie

dan zal het gebruikt worden naast een ander geneesmiddel voor het behandelen van deze ziekte.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Seroquel XR aan u blijven voorschrijven.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen:
  • sommige geneesmiddelen tegen HIV
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties)
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties)
  • nefazodon (tegen depressie)

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Seroquel XR inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, verzwakking van de hartspier of ontsteking van het hart of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • als u een lage bloeddruk heeft.
 • als u een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • als u problemen heeft met uw lever.
 • als u ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
 • als u suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel XR.
 • als u weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • als u een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen).
  Als dat zo is, moet u Seroquel XR niet innemen, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel XR behoort bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.
 • als u een oudere patient bent met de ziekte van Parkinson/parkinsonisme.
 • als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels,
  omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.
 • als u tijdens uw normale nachtrust last heeft of heeft gehad van korte periodes waarin u stopt met ademen (“slaapapneu” genoemd) en u geneesmiddelen gebruikt die de normale activiteit van de hersenen vertraagt (“kalmeringsmiddelen”).
 • als u niet uw hele blaas kunt legen (urineretentie) of hier in het verleden last van heeft gehad,
  u een vergrote prostaat heeft, een verstopping in uw darmen, of een verhoogde druk in uw oog heeft.
  Deze aandoeningen kunnen soms veroorzaakt worden door geneesmiddelen (“anticholinergica” genoemd) die de manier waarop zenuwcellen werken beïnvloeden om bepaalde medische aandoeningen te behandelen.
 • als u bekend bent met alcohol- of geneesmiddelenmisbruik.

Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Seroquel XR het volgende ervaart:

 • Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn
  (een ziekte die “maligne neurolepticasyndroom” wordt genoemd). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen (epileptische aanvallen).
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).
 • Als u een snelle en onregelmatige hartslag heeft, zelfs als u in rust bent, hartkloppingen,

Gewichtstoename Gewichtstoename is gezien bij patiënten die uw gewicht controleren.

Kinderen en jongeren Seroquel XR dient niet gebruikt te worden bi

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Seroquel XR nog andere g de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Seroquel XR niet als u één van de v

 • sommige geneesmiddelen tegen HIV;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schim
 • erytromycine of claritromycine (tegen infe
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de vol

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fe
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddr
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine of lithium (andere antipsycho
 • geneesmiddelen die invloed hebben op u veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of bepaalde antibiotica (middelen om infe
 • geneesmiddelen die constipatie kunnen v
 • geneesmiddelen (“anticholinergica” geno om bepaalde medische aandoeningen te

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt m

Waarop moet u letten met eten, drinken e

 • Seroquel XR kan beïnvloed worden door ten minste 1 uur voor een maaltijd in te n
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alc en alcohol u slaperig kan maken.
 • Drink geen grapefruitsap als u Seroquel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wil Neem dan contact op met uw arts of apothe niet tijdens de zwangerschap innemen, tenzi te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

De volgende symptomen die op ontwenning van moeders die Seroquel XR in het laatste hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke en problemen met voeden. Als uw baby last op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machin Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Be of machines voordat u weet welk effect deze

Seroquel XR bevat lactose Seroquel XR bevat lactose, een soort suiker niet verdraagt, moet u contact opnemen met

Seroquel XR bevat natrium Seroquel XR 50 mg tabletten met verlengde bevatten minder dan 1 mmol natrium (23 mg

Seroquel XR 300 mg tabletten met verlengd bevatten 27 mg natrium (hoofdbestanddeel Dit is gelijk aan 1,35% van de aanbevolen m

Effect van geneesmiddelen op urine teste Als uw urine getest wordt op geneesmiddele

van Seroquel een positief resultaat krijgen v welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) wo

Als dit gebeurt kan een meer specifieke test

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen h
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterst Daar staat een maand en een jaar. De la
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speci
 • Spoel geneesmiddelen niet door de goot Vraag uw apotheker wat u met geneesmi Ze worden dan op een verantwoorde ma

Verdere informatie

Laatst bijgewerkt op 01.09.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Quetiapine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Seroquel XR 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Medicijn
Vergunninghouder
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio