Seroquel 200 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Seroquel 200 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 11.05.2020
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Seroquel bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Seroquel kan worden gebruikt om verschillende ziektes te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie: u kunt zich verdrietig, depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • Manie: u kunt zich zeer opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn.
 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Seroquel aan u blijven voorschrijven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen:
  • sommige geneesmiddelen tegen HIV;
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
  • nefazodon (tegen depressie).

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Seroquel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, verzwakking van de hartspier of ontsteking van het hart
  of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • als u een lage bloeddruk heeft.
 • als u een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • als u problemen heeft met uw lever.
 • als u ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
 • als u suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel.
 • als u weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • als u een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen).
  Als dat zo is, moet u Seroquel niet innemen, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel behoort bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.
 • als u een oudere patiënt bent met de ziekte van Parkinson/parkinsonisme.
 • als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.
 • als u tijdens uw normale nachtrust last heeft of heeft gehad van korte periodes waarin u stopt met ademen (“slaapapneu” genoemd) en u geneesmiddelen gebruikt die de normale activiteit van de hersenen vertraagt (“kalmeringsmiddelen”).
 • als u niet uw hele blaas kunt legen (urineretentie) of hier in het verleden last van heeft gehad,
  u een vergrote prostaat heeft, een verstopping in uw darmen, of een verhoogde druk in uw oog heeft. Deze aandoeningen kunnen soms veroorzaakt worden door geneesmiddelen (“anticholinergica” genoemd) die de manier waarop zenuwcellen werken beïnvloeden om bepaalde medische aandoeningen te behandelen.
 • als u bekend bent met alcohol- of geneesmiddelenmisbruik.

Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Seroquel het volgende ervaart:

Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn

(een ziekte die “maligne neurolepticasyndroom” wordt genoemd).

Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.

Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.

Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.

Toevallen (epileptische aanvallen).

Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Als u een snelle en onregelmatige hartslag heeft, zelfs als u in rust bent, hartkloppingen, ademhalingsproblemen, pijn op de borst of onverklaarbare vermoeidheid. Uw arts moet uw hart controleren en u, indien nodig, onmiddellijk doorverwijzen naar een cardioloog.

Stop met het gebruik van quetiapine als u de of zoek onmiddellijk medische hulp.

Gewichtstoename Gewichtstoename is gezien bij patiënten die uw gewicht controleren.

Kinderen en jongeren Seroquel dient niet gebruikt te worden bij kin

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Seroquel nog andere gene de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Seroquel niet als u één van de volg

 • sommige geneesmiddelen tegen HIV;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schim
 • erytromycine of claritromycine (tegen infe
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de vol

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fe
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddr
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine of lithium (andere antipsycho
 • geneesmiddelen die invloed hebben op u veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of bepaalde antibiotica (middelen om infe
 • geneesmiddelen die constipatie kunnen v
 • geneesmiddelen (“anticholinergica” geno beïnvloeden om bepaalde medische aan

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt m

Waarop moet u letten met eten, drinken e

 • Seroquel kan met of zonder voedsel wor
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alc en alcohol u slaperig kan maken.
  Drink geen grapefruitsap als u Seroquel i beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt contact op met uw arts of apotheker voordat de zwangerschap innemen, tenzij dit is besp als u borstvoeding geeft.

De volgende symptomen die op ontwenning moeders die Seroquel in het laatste trimeste schudden, stijve en/of zwakke spieren, slape voeden. Als uw baby last krijgt van een van

Rijvaardigheid en het gebruik van machin Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Be voordat u weet welk effect deze tabletten op

Seroquel bevat lactose Seroquel bevat lactose, een soort suiker. Ind niet verdraagt, moet u contact opnemen met

Seroquel bevat natrium Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol

‘natriumvrij’ is. Effect van geneesmiddelen op urine teste Als uw urine getest wordt op geneesmiddele

van Seroquel een positief resultaat krijgen v welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) wo

Als dit gebeurt kan een meer specifieke test

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen h
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterst Daar staat een maand en een jaar. De la
 • Bewaren beneden 30 °C.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de goot Vraag uw apotheker wat u met geneesmi Ze worden dan op een verantwoorde ma

Advertentie

Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 11.05.2020
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.