Estrofem 2 mg filmomhulde tablet

ATC-Code
G03CA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Novo Nordisk
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Estrogene
Chemische groep Natürliche und halbsynthetische estrogene, rein
Stof Estradiol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Novo Nordisk

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Estrofem is een zogenaamde hormoonsuppletietherapie (HST). Het bevat het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit middel is bedoeld voor vrouwen na de overgang die ten minste 6 maanden geen natuurlijke menstruatie meer hebben gehad.

Estrofem wordt gebruikt voor:
• Verlichting van klachten na de overgang

  Tijdens de overgang neemt de hoeveelheid oestrogenen in het vrouwelijk lichaam sterk af. Hierdoor kunt u klachten krijgen als een warm gevoel in het gezicht, de hals en de borst (‘opvliegers’). Estrofem verlicht deze klachten na de overgang. U krijgt dit middel alleen voorgeschreven als uw klachten belangrijke beperkingen geven in het dagelijks functioneren.

 • Ter voorkoming van botontkalking Na de overgang kunnen sommige vrouwen broze botten krijgen (osteoporose). Uw arts zal de verschillende behandelingen met u bespreken. Als u een verhoogd risico heeft op botbreuken als gevolg van botontkalking en andere middelen zijn voor u niet geschikt, dan kunt u Estrofem gebruiken om botontkalking na de overgang te voorkomen.

De ervaring met de behandeling van vrouwen ouder dan 65 jaar is beperkt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Medische voorgeschiedenis en regelmatige controle

Het is belangrijk de risico’s van hormoonsuppletietherapie (HST) af te wegen tegen de voordelen alvorens te beginnen met dit middel of te besluiten hiermee door te gaan.

Er is beperkte ervaring met het behandelen van vrouwen met een vroegtijdige menopauze (door problemen met de eierstokken of na een operatie). Als u een vroegtijdige menopauze heeft, dan kunnen de risico’s van HST-gebruik anders zijn. Bespreek dit met uw arts.

Voordat u begint (of opnieuw begint) met HST, zal uw arts een aantal vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en die van uw familie. Het kan zijn dat uw arts besluit u lichamelijk te onderzoeken en, indien nodig, borstonderzoek en/of inwendig onderzoek uitvoert.

Wanneer u bent gestart met Estrofem, dan moet u regelmatig voor controle naar uw arts (ten minste eenmaal per jaar). Tijdens deze controles zult u de voor- en nadelen van het voortzetten van de behandeling bespreken.

Laat regelmatig een mammografie (röntgenfoto) maken, volgens het advies van uw arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is, mag u dit middel niet gebruiken. Als u twijfelt, overleg dan eerst met uw arts voordat de behandeling gestart wordt.

Gebruik dit middel niet:

 • als u borstkanker heeft of heeft gehad, of als borstkanker bij u vermoed wordt
 • als u een kwaadaardig gezwel heeft of heeft gehad dat gevoelig is voor oestrogeen (bijv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies), of als er een vermoeden is dat u dit heeft
 • als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld
 • als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft en u hiervoor nog niet wordt behandeld
 • als u een bloedstolsel in een ader (trombose) heeft of ooit heeft gehad, zoals in de benen (diep veneuze trombose) of in de longen (longembolie)
 • als u een bloedstollingsziekte heeft (zoals proteïne C-, proteïne S-, of antitrombine- deficiëntie)
 • als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, zoals een hartaanval, beroerte of angina pectoris (hevige pijn op de borst als gevolg van zuurstoftekort)
 • als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad en uw leverfunctie nog niet hersteld is
 • als u een aangeboren stoornis heeft in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie)
 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Als u één van de bovenstaande aandoeningen voor het eerst krijgt terwijl u dit middel gebruikt, moet u direct stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u begint met de behandeling, moet u uw arts inlichten als u last heeft of heeft gehad van één van de onderstaande aandoeningen, omdat deze kunnen terugkeren of verergeren tijdens de behandeling met dit middel. Als dit het geval is, moet u vaker langs uw arts voor controle:

 • een goedaardig gezwel in de baarmoeder (ook wel ‘vleesboom’ genoemd)
 • een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose)
 • abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)
 • een verhoogde kans op bloedstolsels (zie ‘Bloedstolsel in een ader (trombose)’)
 • een verhoogde kans op oestrogeengevoelige kanker (bijv. wanneer uw moeder, zus of grootmoeder borstkanker heeft gehad)
 • een verhoogde bloeddruk
 • een leveraandoening, zoals een goedaardig levergezwel
 • suikerziekte (diabetes)
 • galstenen
 • migraine of ernstige hoofdpijn
 • systemische lupus erythematodes (SLE; een bepaalde aandoening van het afweersysteem die op veel plaatsen in het lichaam kan voorkomen)
 • epilepsie
 • astma
 • een ooraandoening met gehoorverlies (otosclerose)
 • een verhoogd vetgehalte in uw bloed (triglyceriden)
 • vochtophoping als gevolg van hart- of nierproblemen.

Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts als één van de volgende situaties optreedt:

 • één van de aandoeningen onder ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’
 • gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht). Dit kan een teken zijn van een leveraandoening
 • een sterke stijging van uw bloeddruk (verschijnselen zijn o.a. hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid)
 • migraineachtige hoofdpijn die u voor het eerst krijgt
 • u raakt zwanger
 • u bemerkt tekenen van een bloedstolsel, zoals:
  • pijnlijke zwelling en roodheid van de benen
  • plotselinge pijn op de borst
  • moeite met ademhalen.

Voor meer informatie, zie ‘Bloedstolsel in een ader (trombose)’.

Let op: Estrofem is geen voorbehoedsmiddel. Als u minder dan 12 maanden geleden nog een menstruatie heeft gehad of u bent jonger dan 50 jaar, moet u wellicht nog steeds anticonceptiemiddelen gebruiken om zwangerschap te voorkomen. Vraag uw arts om advies.

HST en kanker
Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)

Gebruik van HST met alleen oestrogeen verhoogt de kans op abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker).

U bent beschermd tegen dit extra risico door naast oestrogeen ten minste 12 dagen van elke 28-daagse cyclus ook progestageentabletten te nemen. Uw arts schrijft u daarom apart progestageen voor als u uw baarmoeder nog heeft. Als uw baarmoeder verwijderd is, bespreek dan met uw arts of u dit middel veilig kunt gebruiken zonder toevoeging van progestageen.

Met opmaak: Nederlands (standaard) Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard) Met opmaak: Nederlands (standaard) Met opmaak: Nederlands (standaard)

Van de vrouwen tussen de 50 en 65 jaar die hun baarmoeder nog hebben en geen HST gebruiken, krijgen er gemiddeld 5 per 1000 endometriumkanker.

Van de vrouwen tussen de 50 en 65 jaar die hun baarmoeder nog hebben en HST met alleen oestrogeen gebruiken, krijgen tussen de 10 en 60 per 1000 vrouwen endometriumkanker (d.w.z. 5 tot 55 extra gevallen per 1000), afhankelijk van de dosis en de duur van de behandeling.

Tussentijds bloedverlies

Als u Estrofem gebruikt in combinatie met progestageentabletten, krijgt u eenmaal per maand een bloeding (een zogeheten ‘onttrekkingsbloeding’). Als u naast uw maandelijkse bloeding ook tussentijdse bloedingen krijgt of kleine hoeveelheden bloed verliest (“spotting”), en dit:

 • langer dan de eerste 6 maanden aanhoudt
 • begint nadat u Estrofem al meer dan 6 maanden gebruikt
 • aanhoudt nadat u gestopt bent met Estrofem

moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts.

Borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat HST met oestrogeen-progestageencombinaties en wellicht ook met alleen oestrogeen, de kans op borstkanker vergroot. Dit extra risico is afhankelijk van de duur van de behandeling. Het verhoogde risico treedt op na een aantal jaren behandeling. Na het stoppen van de behandeling neemt het risico weer af en is na een aantal jaar (hooguit 5 jaar) niet meer verhoogd.

Voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is en die gedurende 5 jaar HST met alleen oestrogeen gebruiken, is er geen of een zeer kleine toename in het risico op borstkanker aangetoond.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 9 tot 17 per 1000 borstkanker.

Onder vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 13 en 23 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. 4 tot 6 extra gevallen per 1000).

Controleer regelmatig uw borsten. Neem contact op met uw arts als u enige verandering bemerkt, zoals:
 • vorming van kuiltjes in de huid
 • veranderingen van de tepel
 • knobbeltjes die u kunt zien of voelen.
Eierstokkanker

Eierstokkanker (ovariumkanker) is een zeldzame aandoening. Er is een lichte toename gemeld in het risico op eierstokkanker bij vrouwen die ten minste 5 tot 10 jaar HST gebruiken.

Van de vrouwen tussen de 50 en 69 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 2 op de 1000 eierstokkanker. Onder de vrouwen die 5 jaar HST hebben gebruikt, zijn er 2 tot 3 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. maximaal 1 extra geval per 1000).

HST en effecten op hart en bloedcirculatie
Bloedstolsel in een ader (trombose)

Met opmaak: Nederlands (standaard) Met opmaak: Nederlands (standaard) Met opmaak: Nederlands (standaard)

Vrouwen die HST gebruiken hebben een ongeveer 1,3 tot 3 maal grotere kans om een bloedstolsel in de aderen te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken, in het bijzonder tijdens het eerste jaar van de behandeling.

Een bloedstolsel kan ernstig zijn en als het in de longen terecht komt, kan het leiden tot pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen en zelfs overlijden.

De kans op een bloedstolsel neemt toe naarmate u ouder wordt en als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is. Informeer uw arts in de volgende gevallen:

 • u kunt langere tijd niet lopen als gevolg van een operatie, verwonding of ziekte (zie ook rubriek 3 ‘Als u een operatie moet ondergaan’)
 • u heeft ernstig overgewicht (BMI >30 kg/m2)
 • u heeft een afwijking in de bloedstolling waarvoor u langdurig geneesmiddelen moet gebruiken om bloedstolsels te voorkomen
 • een van uw naaste familieleden heeft ooit een bloedstolsel gehad in de benen, longen of een ander orgaan
 • u heeft systemische lupus erythematodes (SLE)
 • u heeft kanker.

Voor tekenen van een bloedstolsel, zie ‘Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts’.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 4 tot 7 op de 1000 een bloedstolsel.

Van de vrouwen in de vijftig die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 9 en 12 gevallen op de 1000 (d.w.z. 5 extra gevallen per 1000). Onder vrouwen in de vijftig bij wie de baarmoeder verwijderd is en die meer dan 5 jaar HST met alleen oestrogeen gebruiken, zijn er 5 tot 8 gevallen van trombose per 1000 gebruikers (d.w.z. extra 1 geval per 1000).

Hartaandoening (hartaanval)

Er zijn geen aanwijzingen dat HST een hartaanval helpt voorkomen.

Vrouwen van boven de 60 jaar die HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, hebben een iets grotere kans om een hartaandoening te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken.

Vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is en die HST met alleen oestrogeen gebruiken hebben geen grotere kans op een hartaandoening.

Beroerte

De kans op een beroerte is ongeveer 1,5 keer groter bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken. Het aantal extra gevallen van beroerte als gevolg van HST neemt toe met een hogere leeftijd.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, zullen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 8 op de 1000 een beroerte krijgen. Onder vrouwen in de vijftig die HST gebruiken, zijn er in een periode van 5 jaar 11 gevallen van beroerte per 1000 gebruikers (d.w.z. 3 extra gevallen per 1000).

Andere aandoeningen

HST werkt niet ter voorkoming van geheugenverlies. Er zijn aanwijzingen dat er een grotere kans op geheugenverlies is bij vrouwen die na hun 65e jaar beginnen met het gebruik van HST. Vraag uw arts om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Estrofem nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidenmiddelen of natuurgeneesmiddelen.

Sommige geneesmiddelen verminderen de werking van Estrofem, waardoor u onregelmatige bloedingen kunt krijgen. Dit geldt voor:

 • middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine)
 • middelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)
 • middelen tegen een hiv-infectie (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir en nelfinavir)
 • kruidenmiddelen die sintjanskruid (Hypericum perforatum) bevatten.
Laboratoriumonderzoeken

Als uw bloed onderzocht wordt, moet u de arts of laborant vertellen dat u Estrofem gebruikt, omdat het invloed kan hebben op de resultaten van sommige onderzoeken.

Zwangerschap en borstvoeding

Estrofem is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij vrouwen na de overgang. Als u zwanger wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Estrofem en neem contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Estrofem heeft voor zover bekend geen effect op het vermogen om machines te gebruiken of veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Estrofem bevat lactose

Estrofem bevat 36,8 mg lactosemonohydraat per tablet. Als u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Estrofem inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts geeft u een zo laag mogelijke dosis om uw klachten te behandelen, voor een zo kort mogelijke periode. Bespreek het met uw arts als de dosis volgens u te hoog of juist te laag is.

Neem één tablet per dag, iedere dag ongeveer op dezelfde tijd. Een behandeling met Estrofem is continu (iedere dag, zonder pauzeweek). Dit betekent dat u, zodra u een kalenderverpakking Estrofem heeft gebruikt, de volgende dag met een nieuwe kalenderverpakking moet verdergaan.

Vrouwen met een baarmoeder

Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Om dit tegen te gaan is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke maand samen met progestageentabletten worden gebruikt.

U neemt zonder onderbreking elke dag een oestrogeentablet. Als u uw baarmoeder nog heeft en u geen hormoonsuppletietherapie gebruikt, kun u de behandeling met Estrofem op elke gewenste dag beginnen. Wanneer u tot op heden een ander HST-product gebruikt, vraag dan uw arts of apotheker wanneer u kunt beginnen met Estrofem.

Uw arts geeft u waarschijnlijk ook een behandeling met een ander hormoon, een progestageen. De progestageentabletten dient u in te nemen gedurende de laatste 12-14 dagen van de maand.

Een onttrekkingsbloeding ('menstruatie') kan optreden tijdens de periode dat het oestrogeen wordt gecombineerd met een progestageen.

Vrouwen zonder baarmoeder

Tenzij u een afwijking heeft gehad waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose), hoeft, als u geen baarmoeder meer heeft, de oestrogeenbehandeling niet met progestagenen gecombineerd te worden.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u meer van Estrofem heeft ingenomen dan u zou mogen, moet u contact op nemen met een arts of apotheker. Van een overdosis Estrofem kunt u misselijk worden of gaan braken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u uw tablet heeft vergeten in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, neem deze dan alsnog in binnen de volgende 12 uur. Indien meer dan 12 uren zijn verstreken, begin dan de volgende dag opnieuw. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Nadat een tablet is vergeten, is er meer kans op doorbraakbloedingen en spotting.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u om welke reden dan ook uw behandeling met Estrofem zou willen stoppen, overleg dit dan met uw arts. Uw arts kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de behandeling en andere mogelijkheden met u bespreken.

Als u een operatie moet ondergaan

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan aan de arts dat u Estrofem gebruikt. U moet ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie stoppen met het gebruik van dit middel om het risico op een bloedstolsel te verkleinen (zie rubriek 2, ’Bloedstolsel in een ader’). Vraag uw arts wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van dit middel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende aandoeningen zijn vaker gemeld bij vrouwen die HST gebruikten dan bij vrouwen die geen HST nemen:

 • borstkanker
 • abnormale groei of kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie of -kanker)
 • eierstokkanker
 • bloedstolsel in een ader in de benen of longen (veneuze trombo-embolie)
 • hartaandoening
 • beroerte
 • mogelijk geheugenverlies wanneer met HST begonnen wordt na het 65e jaar. Zie rubriek 2 voor meer informatie over deze bijwerkingen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters)

 • depressie
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • misselijkheid
 • beenkrampen
 • gevoelige, vergrote of pijnlijke borsten
 • vochtophoping (oedeem)
 • gewichtstoename

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruiksters)

 • verstoord gezichtsvermogen
 • bloedstolsels in de aderen (veneuze embolie)
 • gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren en zuurbranden (dyspepsie)
 • braken
 • winderigheid of opgeblazen gevoel
 • galstenen
 • huiduitslag of netelroos (urticaria)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • algemene overgevoeligheidsreacties (bijv. anafylactische shock, dit is een ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding).
 • migraine
 • beroerte
 • duizeligheid
 • slapeloosheid
 • diarree
 • haaruitval (alopecia)
 • jeuk
 • onregelmatige vaginale bloedigen*
 • vaginale schimmelinfectie
 • veranderingen in de seksuele behoefte (libido)
 • verhoogde bloeddruk

* Wanneer voorgeschreven aan vrouwen met een baarmoeder

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij andere HST-middelen:

 • galblaasaandoeningen
 • verschillende huidaandoeningen:
  • pigmentvlekken, met name in het gezicht en de nek, ook wel ‘zwangerschapsmasker’ genoemd (melasma)
  • pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum)
  • huiduitslag met cirkelvormige roodheid of blaren (erythema multiforme)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Estrofem niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de buitenverpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de koelkast bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is estradiol. Elke tablet bevat estradiol hemihydraat, overeenkomend met 2 mg estradiol.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose, talk, magnesiumstearaat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400 en indigo carmine (E132).

Hoe ziet Estrofem eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De filmomhulde tabletten zijn blauw, rond en hebben een diameter van 6 mm. De tabletten zijn voorzien van de inscriptie NOVO 280.

Elke kalenderverpakking bevat 28 tabletten.

Beschikbare verpakkingsgrootte: 1x28 filmomhulde tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Novo Nordisk B.V.

Flemingweg 18

2408 AV Alphen aan den Rijn

Fabrikant :

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Denemarken

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013
Andere informatiebronnen

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).

Instructies voor het gebruik van de kalenderverpakking

1. Stel de draaischijf in op de juiste dag

Draai de binnenste schijf, zodat de dag van de week tegenover het kleine plastic lipje komt te staan.

2. Hoe neemt u de eerste tablet:

Breek het plastic lipje en neem de eerste tablet uit de verpakking.

3. Iedere dag

Draai het transparante deksel één positie met de klok mee, zoals de pijl aangeeft. Neem de volgende tablet uit de verpakking.

Het transparante deksel kan pas verder worden gedraaid nadat de tablet uit het vakje is genomen.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.