Femoston continu 1 mg/5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G03FA14
Femoston continu 1 mg/5 mg, filmomhulde tabletten

Dr. Fisher Farma

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Progestagenen en oestrogenen in combinatie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De groep geneesmiddelen waartoe Femoston continu 1/5 behoort zijn de geneesmiddelen die een combinatie van oestrogene en progestagene hormonen bevatten. Als de menopauze intreedt, maakt het lichaam geen oestrogenen meer aan. Bij een aantal vrouwen kan dit leiden tot klachten (zoals opvliegers). Femoston continu 1/5 vult het verlies van oestrogenen aan waardoor de klachten afnemen. Na de menopauze kan vanwege het verlies aan oestrogenen ook botontkalking optreden. Femoston continu 1/5 vult het verlies van oestrogenen aan waardoor de botontkalking wordt verminderd.

Femoston continu 1/5 wordt gebruikt bij

De behandeling van klachten (zoals opvliegers), veroorzaakt door oestrogeentekort bij vrouwen in de postmenopauze. Dit geneesmiddel is bedoeld voor vrouwen bij wie de menstruaties al minstens een jaar zijn gestopt.

Femoston continu 1/5 wordt ook gebruikt ter voorkoming van botontkalking (osteoporose) in de postmenopauze bij vrouwen die een verhoogd risico hebben op osteoporotische botbreuken en bij wie andere producten niet goed verdragen worden.

Er is nog weinig ervaring bij vrouwen ouder dan 65 jaar.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • die borstkanker hebben of hebben gehad, of bij wie borstkanker wordt vermoed
 • met kwaadaardige gezwellen die gevoelig zijn voor het hormoon oestradiol of bij wie een dergelijk gezwel (b.v. een gezwel van het baarmoederslijmvlies) wordt vermoed
 • die een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) hebben en hiervoor nog niet behandeld zijn
 • met vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet bekend is
 • die in het verleden een bloedstolsel in een ader hebben gehad (diep veneuze trombose of longembolie) waarvan de oorzaak niet bekend is, of die dit nu hebben
 • met een leveraandoening of die vroeger een ernstige leveraandoening hebben gehad en waarbij de leverfuncties nog niet hersteld zijn. U mag Femoston continu 1/5 niet gebruiken zolang de leverfunctie nog niet hersteld is
 • die lijden aan porfyrie (bepaalde stofwisselingsstoornis)
 • die overgevoelig zijn voor oestradiol, dydrogesteron of één van de andere bestanddelen van Femoston continu 1/5
 • die kort geleden een verstopping in de slagader hebben gehad of dit nu hebben, bijvoorbeeld angina pectoris (hartkramp als gevolg van zuurstoftekort) of een hartaanval
 • die zwanger zijn of denken zwanger te zijn.

Stop direct met het gebruik van Femoston continu 1/5 als:

u één van de aandoeningen onder “Wie mogen Femoston continu 1/5 niet gebruiken?” krijgt, of als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • u krijgt geelzucht of de werking van uw lever verslechtert
 • uw bloeddruk gaat plotseling erg omhoog
 • u krijgt voor de eerste keer migraine-achtige hoofdpijn
 • u raakt zwanger.

Wees extra voorzichtig met Femoston continu 1/5

Voordat u begint met hormoonsuppletietherapie (HST) moet u uw arts volledig op de hoogte stellen van uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw directe familie. U krijgt een algemeen medisch onderzoek, dat een borst- en bekkenonderzoek kan omvatten.

Periodieke controles worden aanbevolen wanneer u HST gebruikt. Uw arts zal u vertellen hoe vaak deze controles moeten plaats vinden. Frequentere controles kunnen noodzakelijk zijn wanneer één van de hieronder genoemde situaties op u van toepassing is, of is geweest, (bijvoorbeeld tijdens zwangerschap of eerdere hormoonbehandeling), omdat deze situaties opnieuw kunnen optreden of kunnen verergeren.

Wanneer u vele jaren oestrogenen gebruikt heeft u mogelijk een verhoogd risico om borstkanker te ontwikkelen. Daarom moet u uw borsten regelmatig controleren (zelf-onderzoek) en uw arts informeren als u veranderingen waarneemt. Uw arts kan u vertellen op welke signalen u moet letten.

Onderzoeken inclusief een mammografie (röntgenfoto van de borsten) zal worden uitgevoerd als het volgens de medische richtlijnen nodig is. Uw arts zal u vertellen hoe vaak deze testen zullen moeten worden uitgevoerd.

Periodieke controles worden aanbevolen wanneer u HST gebruikt. Uw arts zal u vertellen hoe vaak deze controles moeten plaats vinden. Frequentere controles kunnen noodzakelijk zijn wanneer u lijdt of hebt geleden aan de volgende aandoeningen, omdat deze kunnen terugkeren of verergeren wanneer u HST gebruikt:

 • een goedaardig gezwel in de baarmoeder (uterusmyoom, ook wel “vleesboom” genoemd)
 • een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt, bv in de bekkenholte (endometriose)
 • als u in het verleden een aandoening heeft gehad die te maken heeft met uw bloedstolling (trombose, veneuze trombose, longembolie) of als u een verhoogde kans heeft om dit te krijgen
 • als u een verhoogde kans heeft om een oestrogeen-gevoelig gezwel te krijgen, bv als een van uw directe familieleden (moeder, zus of dochter) borstkanker heeft

  verhoogde bloeddruk   een leverziekte   suikerziekte (diabetes)

 • galstenen
 • migraine of ernstige hoofdpijn
 • systemische lupus erythematodes (bepaalde aandoening van het afweersysteem)
 • een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies in het verleden (endometriumhyperplasie);
 • epilepsie;
 • astma;
 • otosclerose (erfelijke vorm van slechthorendheid of doofheid).

Vertel uw arts ook wanneer u lijdt of heeft geleden aan de volgende medische condities of symptomen. Uw arts zal u dan extra controleren.

hart ziektes

 • nierproblemen
 • een hoog vetgehalte in het bloed (hypertriglyceridemie).

Onregelmatige bloedingen (doorbraakbloedingen) of mild bloedverlies (spotting) kunnen optreden in de eerste maanden na het starten met HST. Als dit nog maanden door blijft gaan of weer begint na het stoppen met de therapie, raadpleeg dan uw arts.

Producten voor HST kunnen het risico op borstkanker, abnormale groei van het baarmoederslijmvlies, veneuze trombose, longembolie, hersenbloeding, eierstokkanker en dementie vergroten. Raadpleeg uw arts voor informatie.

Femoston continu 1/5 is niet geschikt voor vrouwen die nog vruchtbaar zijn. In geval van twijfel gebruik dan een niet hormonale manier van anticonceptie. Raadpleeg uw arts.

Er kunnen veranderingen optreden in bepaalde eiwitspiegels en hormonen in het bloed. De werking van deze hormonen wordt niet beïnvloed. Wanneer u een bloedtest moet ondergaan dient u uw arts te vertellen dat u HST gebruikt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden gebruikt heeft. Dit geldt ook voor geneesmiddelen (ook kruidenmiddelen en gezondheidssupplementen) die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U dient uw arts te vertellen wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of gebruikt heeft:

 • middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoine, carbamazepine)
 • infectieremmende middelen (nevirapine, rifabutine, efavirenz, rifampicine)
 • ritonavir, nelfinavir (middelen voor de behandeling van HIV infectie (AIDS))
 • kruidenmiddelen die sint-janskruid (hypericum perforatum) bevatten. (Bepaalde kruidenpreparaten die gebruikt worden bij overgangsklachten bevatten een extract van sint-janskruid.)

Deze middelen kunnen de werking van Femoston continu 1/5 verminderen, wat tot onregelmatig bloedverlies kan leiden.

Inname van Femoston continu 1/5 met voedsel en drank

Femoston continu 1/5 kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap

Femoston continu 1/5 is alleen voor vrouwen na de menopauze. Als u zwanger bent mag u Femoston continu 1/5 niet gebruiken. Als u niet zeker weet of u zwanger bent doe dan een zwangerschapstest. Wanneer u zwanger bent of denkt dat te zijn stop dan met het gebruik van Femoston continu 1/5 en raadpleeg uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Als u borstvoeding geeft mag u Femoston continu 1/5 niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies gedaan naar de invloed van Femoston continu 1/5 op het (auto) rijden of het bedienen van machines.

Er is waarschijnlijk geen effect.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Femoston continu 1/5

Femoston continu 1/5 tabletten bevatten lactose. Als u verteld is dat u bepaalde suikers niet verdraagt, informeer dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij sommige zeldzame erfelijke afwijkingen die invloed hebben op lactose.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Femoston continu 1/5 precies op de manier die uw arts u verteld heeft. Wanneer u onzeker bent over het gebruik raadpleeg dan uw arts of apotheker Hoe Femoston continu 1/5 te gebruiken

 • Neem elke dag rond hetzelfde tijdstip een tablet Femoston continu 1/5 in. Een behandeling met Femoston continu 1/5 is dagelijks (zonder pauze- week). Dit betekent dat u, zodra u een strip Femoston continu 1/5 heeft gebruikt, u de volgende dag met een nieuwe strip moet verdergaan.
 • Als Femoston continu 1/5 het eerste HST-middel is dat u gaat gebruiken of als u al een continu gecombineerd HST-middel (één soort tabletten of pleisters voor 28 dagen) gebruikt, kunt u zelf beslissen welke dag u het beste uitkomt om te beginnen. Maar, als u hiervoor een sequentieel gecombineerd HST-middel (een 2-fasen middel met 2 verschillende soorten tabletten of pleisters) gebruikte, of de anticonceptiepil, moet u met Femoston continu 1/5 beginnen op de dag na de laatste tablet of pleister van uw huidige HST-middel, tenzij uw arts het anders voorschrijft.
 • Als u Femoston continu 1/5 gebruikt voor de behandeling van overgangsklachten en u bemerkt dat Femoston continu 1/5 te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling moet doorgaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts. Samen met uw arts moet u van tijd tot tijd, maar op zijn minst jaarlijks, herevalueren of u nog steeds oestrogeenbehandeling nodig heeft.

Wat u moet doen als u meer van Femoston continu 1/5 heeft gebruikt dan u zou mogen.

Neem dan contact op met uw arts. Als u teveel Femoston continu 1/5 heeft gebruikt, leidt dit in het algemeen niet tot ziekteverschijnselen, ook niet bij kinderen. U kunt last krijgen van misselijkheid, slaperigheid en duizeligheid.

Wat u moet doen als u bent vergeten Femoston continu 1/5 in te nemen

Als het minder dan 12 uur geleden is, kunt u de tablet alsnog innemen. Anders moet u gewoon doorgaan met de volgende tablet. Als u meerdere tabletten vergeten bent, kunt u een bloeding krijgen.

Neemt u dan contact op met de arts.

Als u stopt met het gebruik van Femoston continu 1/5

Stop niet met Femoston continu 1/5 zonder hierover contact te hebben gehad met uw arts.

Hebt u vragen over het gebruik van dit product raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Femoston continu 1/5 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen last van bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen kunnen:   zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten); vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan   1 op de 10 patiënten); soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder   dan 1 op de 100 patiënten; zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder   dan 1 op de 1.000 patiënten); zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Vaak:

 • migraine
 • hoofdpijn
 • misselijkheid (ziek gevoel)
 • buikpijn
 • winderigheid
 • beenkrampen
 • pijn in de borsten of gevoelige borsten
 • vaginale bloedingen, variërend van zeer licht bloedverlies tot een menstruatie-achtige bloeding
 • pijn in het bekken
 • gevoel van zwakte (asthenie)
 • gewichtsveranderingen

Soms:

 • een aandoening die lijkt op blaasontsteking (cystitis)
 • vaginale infecties (candida albicans)
 • vergroting van vleesbomen

depressieve stemming

 • meer of minder zin in vrijen
 • nervositeit
 • duizeligheid
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • vernauwing van bloedvaten in de benen of armen waardoor het bloed minder goed deze lichaamsdelen bereikt (perifeer vaatlijden)
 • spataderen
 • stollingsstoornissen (bloedproppen in been of longen)
 • maagklachten
 • aandoeningen van de galblaas
 • allergische huidreacties (zoals huiduitslag, jeuk (pruritis) of netelroos (galbulten)
 • rugpijn
 • hevige, onregelmatige of pijnlijke genitale bloeding
 • verandering van de vaginale afscheiding of verandering van de hoeveelheid vaginale afscheiding
 • veranderingen in de baarmoederhals
 • plaatselijke vochtophoping (perifeer oedeem).

Zelden:

 • verandering in de oogbolling
 • overgevoeligheid voor contact lenzen
 • leverfunctiestoornissen, zoals geelzucht (geel worden van de huid), zwak gevoel, algehele malaise en buikpijn
 • groter worden van de borsten
 • premenstrueel syndroom.

Zeer zelden:

 • bloedarmoede
 • chorea (trekkingen van de spieren)
 • hartaanval
 • beroerte
 • braken
 • zwelling van de huid rond gezicht en hals. Dit kan ademhalingsmoeilijkheden tot gevolg hebben
 • rode of bruine vlekken op de huid
 • paarsachtige vlekken (onderhuidse bloedingen)
 • verkleuring van de huid die blijvend kan zijn na het staken van de behandeling
 • verergering van porfyrie (stofwisselingsziekte).

Er is geringe verhoogde kans op de ontwikkeling van de volgende ziektes bij gebruik van HST:

 • borstkanker
 • endometriumhyperplasie of endometriumkanker
 • veneuze trombose (bloedstolsels in benen of longen).

Overige bijwerkingen die gerapporteerd zijn bij gebruik van HST:

 • kwaadaardige gezwellen die gevoelig zijn voor oestrogenen, zoals baarmoederkanker en eierstokkanker
 • toename van de grootte van kwaadaardige gezwellen die gevoelig zijn voor progestagenen (zoals meningiomen)
 • systemische lupus erythematodes (bepaalde aandoening van het afweersysteem)
 • toename van bepaalde vetten in het bloed (hypertriglyceridemie)
 • mogelijke dementie (er is geen concluderend bewijs dat dit kan optreden)
 • verergering van epilepsie

arteriële trombose

 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) (bij vrouwen met diabetische hypertriglyceridemie)
 • algehele vergroting van de schildklier hormonen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden
 • Bewaren beneden 30°C
 • De doordrukstrip in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen

licht en vocht.

Gebruik Femoston continu 1/5 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”.

Geneesmiddelen dienen niet weggeooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame bestanddelen zijn oestradiol en dydrogesteron.

Femoston continu 1/5

Oestradiol in de vorm van oestradiolhemihydraat, overeenkomend met 1 mg oestradiol en 5 mg dydrogesteron.

De overige bestanddelen van de tablet zijn:lactose monohydraat

 • hypromellose
 • maïszetmeel

colloidaal siliciumdioxide

 • magnesiumstearaat.

Overige hulpstoffen zijn:

 • hypromellose

  macrogol 400   titaandioxide (E171)

 • ijzeroxides geel en rood (E172).
 • polyvinylalcohol
 • talk.

Hoe ziet Femoston continu 1/5 eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Dit geneesmiddel is een filmomhulde tablet. De tablet is rond, zalmkleurig en biconvex en aan één kant gemarkeerd met “379” (diameter 7mm).

De tabletten zitten in een doordrukstrip en zijn verkrijgbaar in een verpakking van 3 x 28 tabletten.

Fabrikant

Abbott Biologicals B.V., Veerweg 12, 8121 AA Olst, Nederland

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

Femoston continu 1 mg/5 mg, filmomhulde tabletten RVG 110701 // 25549 L.v.h.: Portugal

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012 .

BS06026 / 06 / 22 maart 2012 (Herziening: december 2011).

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.