Fentanyl Sandoz Matrix 12 µg/uur, pleister voor transdermaal gebruik

ATC-Code
N02AB03
Medikamio Hero Image

Sandoz

Stof Verdovend Psychotrope
Fentanyl Nee Nee
Farmacologische groep Opioïden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fentanyl Sandoz Matrix behoort tot de groep van de sterke pijnstillers, opiaten genaamd. De pijnstiller, fentanyl, komt langzaam door de pleister via de huid in het lichaam.

Volwassenen:

Fentanyl verlicht ernstige, langdurige pijn, die alleen door sterke pijnstillers (opiaten) verlicht kan worden.

Kinderen:

Fentanyl Sandoz Matrix wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige, langdurige pijn bij kinderen van 2 jaar en ouder en adolescenten die eerder behandeld werden met andere sterke pijnstillers.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fentanyl, kolophoniumresine (gehydrogeneerd), soja, pinda’s of voor één van de andere bestanddelen van Fentanyl Sandoz Matrix;
 • als u kortdurende pijn heeft (bijv. na een operatie);
 • als uw centrale zenuwstelsel ernstig beschadigd is, bijv. door hersenletsel
 • als u ernstige ademhalingsproblemen heeft (ademhalingsdepressie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

WAARSCHUWING:

Fentanyl Sandoz Matrix is een geneesmiddel dat levensbedreigend kan zijn voor kinderen. Dit is ook het geval met gebruikte transdermale pleisters.

Houd er rekening mee dat het ontwerp van dit geneesmiddel aantrekkelijk kan zijn voor een kind.

Fentanyl Sandoz Matrix kan levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken bij mensen die niet op regelmatige basis voorgeschreven opioïde geneesmiddelen gebruiken.

Uw arts past de behandeling met Fentanyl Sandoz Matrix toe als onderdeel van een geïntegreerde behandeling van pijn en zal regelmatig controleren hoe u op Fentanyl Sandoz Matrix reageert.

Voordat u begint met het gebruik van Fentanyl Sandoz Matrix, moet u uw arts informeren als bij u sprake is van een van de volgende aandoeningen, omdat bij deze aandoeningen het risico van bijwerkingen hoger is en/of uw arts mogelijk een lagere dosis fentanyl moet voorschrijven.

 • astma, ademhalingsmoeilijkheden of een andere longziekte;
 • langzame, onregelmatige hartslag;
 • lage bloeddruk;
 • lage hoeveelheid bloed;
 • verminderde werking van uw lever;
 • verminderende werking van uw nieren;
 • als u hoofdletsel heeft gehad, een hersentumor, symptomen van verhoogde druk in de hersenen (bijv. hoofdpijn, stoornissen in het zien), veranderingen in uw bewustzijn of verlies van bewustzijn of coma;
 • een ziekte die vermoeidheid en slappe spieren veroorzaakt (myasthenia gravis).

Net als sommige andere krachtige pijnstillers kan Fentanyl Sandoz Matrix u ongewoon suf maken en ertoe leiden dat uw ademhaling langzamer of zwakker wordt. Als u of uw partner of verzorger merkt dat u of uw kind veel langzamer of zwakker ademhaalt:

 • verwijder dan de pleister
 • bel onmiddellijk een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
 • blijf zo veel mogelijk bewegen en praten

Informeer uw arts als u koorts krijgt tijdens de behandeling, omdat een verhoogde lichaamstemperatuur ervoor kan zorgen dat teveel van het geneesmiddel door de huid gaat. Om dezelfde reden moet u vermijden dat de pleister op de huid wordt blootgesteld aan directe warmte, zoals elektrische dekens, kruiken, zonnebank of hete baden. Het is toegestaan om buiten in de zon te zijn, maar u moet de pleister tijdens hete zomerdagen beschermen met kleding.

Een verminderde pijnverlichting (tolerantie) en lichamelijke of psychologische afhankelijkheid kunnen optreden als u Fentanyl Sandoz Matrix een langere tijd gebruikt. Dit is echter zelden gezien bij de behandeling van pijn veroorzaakt door kanker.

Als u een oudere patiënt bent of als u in zeer slechte lichamelijke toestand verkeert (vermagerd en krachteloos), zal uw arts u met meer zorg controleren, aangezien het nodig kan zijn u een lagere dosis voor te schrijven.

De pleisters mogen niet in kleinere stukken worden geknipt, aangezien de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van pleisters die op deze manier in stukken zijn verdeeld, niet is aangetoond.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

In het algemeen dient Fentanyl Sandoz Matrix alleen gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten ouder dan 2 jaar die al eerder met andere opioïden (bijvoorbeeld morfine) zijn

behandeld. Fentanyl Sandoz Matrix dient niet te worden gebruikt bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Om te voorkomen dat kinderen per ongeluk wat van het middel innemen, moet de plaats waar de transdermale fentanylpleister wordt geplakt, zorgvuldig worden gekozen (zie rubriek 3. “HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?”) en moet de hechting van de pleister nauwlettend worden gecontroleerd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u barbituraten (voor de behandeling van slaapstoornissen), buprenorfine, nalbufine of pentazocine (andere krachtige pijnstillers)? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het wordt niet aanbevolen om deze tegelijk met Fentanyl Sandoz Matrix te gebruiken.

Vertel het uw arts als u MAO-remmers gebruikt (bijvoorbeeld moclobemide tegen depressie of selegiline tegen de ziekte van Parkinson) of de afgelopen 14 dagen heeft gebruikt. Als deze geneesmiddelen naast elkaar worden gebruikt, kunnen ze hun giftigheid (toxiciteit) versterken.

Als u tegelijkertijd geneesmiddelen inneemt die de hersenfunctie beïnvloeden, is de kans groter dat zich bijwerkingen voordoen, vooral ademhalingsproblemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van angstgevoelens (kalmerende middelen)
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van psychische stoornissen (neuroleptica)
 • verdovingsmiddelen, als u denkt dat er een verdovingsmiddel aan u gaat worden toegediend, vertel dan uw arts of tandarts dat u Fentanyl Sandoz Matrix gebruikt
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van slaapstoornissen (hypnotica, sedativa)
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van allergieën of reisziekte (antihistaminica/anti-emetica)
 • andere krachtige pijnstillers (opioïden)
 • sommige geneesmiddelen bij rugpijn of andere pijnlijke aandoeningen van het bewegingsapparaat (spierontspanners)
 • alcohol

De onderstaande geneesmiddelen mag u niet gelijktijdig met Fentanyl Sandoz Matrix gebruiken, tenzij u nauwlettend wordt gecontroleerd door uw arts. Deze geneesmiddelen kunnen de werking en bijwerkingen van Fentanyl Sandoz Matrix versterken. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • ritonavir (voor de behandeling van aids)
 • ketoconazol, itraconazol (voor de behandeling van schimmelziekten)
 • diltiazem (voor de behandeling van hartziekte)
 • macrolide antibiotica (voor de behandeling van infecties)

Gebruikt u naast Fentanyl Sandoz Matrix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gelijktijdig gebruik van Fentanyl Sandoz Matrix en alcoholische dranken verhoogt het risico van ernstige bijwerkingen en kan ademhalingsmoeilijkheden, bloeddrukdaling, ernstige sufheid en coma veroorzaken. Drink geen alcoholische dranken tijdens de behandeling met Fentanyl Sandoz Matrix.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het is niet vastgesteld of Fentanyl Sandoz Matrix tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kan worden. Gebruik Fentanyl Sandoz Matrix niet tijdens de weeën en bevalling (waaronder keizersnee) omdat fentanyl de placenta passeert en ademhalingmoeilijkheden kan veroorzaken bij de foetus of het pasgeboren kind. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Fentanyl Sandoz Matrix, raadpleeg dan uw arts. Gebruik Fentanyl Sandoz Matrix niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding, tenzij uw arts de behandeling noodzakelijk vindt – vraag uw arts om advies. Fentanyl gaat over in de moedermelk en kan sufheid, slaperigheid (sedatie) en verminderde ademhaling veroorzaken bij de zuigeling. Borstvoeding moet daarom ten minste 72 uur na het verwijderen van Fentanyl Sandoz Matrix gestaakt worden. Langdurig gebruik tijdens de zwangerschap kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij het pasgeboren kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag niet autorijden of machines gebruiken zonder uw arts eerst om advies te vragen. Tijdens de behandeling met Fentanyl Sandoz Matrix kunnen bepaalde bijwerkingen optreden (bijv. slaperigheid, lusteloosheid of misselijkheid). Deze bijwerkingen kunnen vooral verwacht worden aan het begin van de behandeling, bij een dosisaanpassing of in combinatie met alcohol of rustgevende middelen. U moet hiermee rekening houden bij het verrichten van activiteiten die uw volle aandacht vereisen, zoals bijvoorbeeld autorijden. Door hun werking of bijwerkingen kunnen uw geneesmiddelen uw vermogen om een voertuig te besturen verminderen. Dit geldt ook voor andere activiteiten die een verhoogde concentratie vereisen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Fentanyl Sandoz Matrix bevat soja-olie. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal beslissen welke sterkte van Fentanyl Sandoz Matrix het meest geschikt is voor u. Uw arts zal deze beslissing baseren op de ernst van uw pijn, uw algemene conditie en het soort pijnbestrijding dat u tot dusver heeft gekregen.

Afhankelijk van uw reactie kan de sterkte van de pleister of het aantal pleisters aangepast worden. Het effect wordt bereikt binnen 24 uur na aanbrengen van de eerste pleister en de werking zal geleidelijk afnemen na het verwijderen van de pleister. Stop niet met het gebruik zonder eerst met uw arts te overleggen.

Uw eerste pleister zal langzaam beginnen te werken. Dit kan wel een hele dag duren; daarom zal uw arts u mogelijk extra pijnstillers geven tot uw transdermale fentanylpleister goed begint te werken. Hierna behoort Fentanyl Sandoz Matrix de pijn continu te verminderen en dient u in staat te zijn te stoppen met het gebruik van deze extra pijnstillers. Het kan echter zijn dat u soms toch nog extra pijnstillers nodig heeft.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

In het algemeen mag Fentanyl Sandoz Matrix alleen gebruikt worden bij adolescenten en kinderen van 2 jaar of ouder die eerder met andere opioïden (bijvoorbeeld morfine) zijn behandeld. Fentanyl Sandoz Matrix mag niet worden gebruikt bij zuigelingen en peuters jonger dan 2 jaar.

Hoe wordt Fentanyl Sandoz Matrix aangebracht

 • Zoek een vlak gedeelte van uw bovenlichaam (romp) of bovenarm, waar de huid niet behaard is, waar geen wondjes, vlekjes of andere huidonvolkomenheden zitten. Het lichaamsgedeelte mag niet door radiotherapie bestraald zijn.
 • Als de huid behaard is, knip het haar dan met een schaar weg. Scheer niet, omdat scheren de huid irriteert. Als de huid gewassen moet worden, was dan met water. Gebruik geen zeep, olie, lotions, alcohol of andere reinigingsmiddelen die de huid kunnen irriteren. De huid moet helemaal droog zijn voor het aanbrengen van de pleister.
 • De pleisters moeten voor gebruik worden gecontroleerd. Pleisters die op welke wijze dan ook gescheurd, in stukken verdeeld of anderszins beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt.
 • Plak de pleister meteen op na het openen van de verpakking. Als de beschermende folie is verwijderd, breng de pleister dan aan door hem gedurende 30 seconden stevig met uw handpalm op de huid te drukken om er zeker van te zijn dat de pleister goed vastzit. Controleer vooral of de pleister aan de randen goed vastgeplakt zit. Was daarna de handen met schoon water.
 • Een transdermale fentanylpleister moet gewoonlijk 72 uur (3 dagen) blijven zitten. Op de doos kunt u de datum en tijd noteren waarop u een pleister heeft aangebracht. Zo kunt u goed nagaan wanneer het tijd is de pleister te vervangen door een nieuwe.
 • De plaats waar de pleister wordt aangebracht, mag niet aan uitwendige warmtebronnen worden blootgesteld (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).
 • Fentanyl Sandoz Matrix heeft een beschermend laagje dat waterbestendig is, zodat u de pleister kunt laten zitten als u een douche neemt.
 • De plaats waar de pleister wordt aangebracht, mag niet aan uitwendige warmtebronnen worden blootgesteld (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).
 • Aangezien de transdermale pleister aan de buitenzijde is voorzien van een waterafstotende laag, kan hij ook tijdens het douchen worden gedragen.
 • Plak de pleister bij kinderen op de (boven)rug om het risico dat het kind de pleister verwijdert, zo klein mogelijk te maken.

Hoe vervangt u de Fentanyl Sandoz Matrix transdermale pleister?

 • Verwijder de pleister na de door uw arts voorgeschreven periode. Meestal is dit na 72 uur (3 dagen), bij sommige patiënten na 48 uur (2 dagen). Meestal laat de pleister niet vanzelf los. Als er na het verwijderen van de transdermale pleister plakresten achterblijven op de huid, kunnen deze met ruim water en zeep worden verwijderd.
 • Vouw de gebruikte pleister dubbel zodat de kleefzijden tegen elkaar worden gedrukt. Stop gebruikte pleisters terug in de buitenverpakking en gooi deze weg of lever ze indien mogelijk in bij uw apotheek.
 • Breng een nieuwe pleister aan zoals hierboven is beschreven, maar op een andere plaats dan de vorige pleister. Hetzelfde stukje huid mag tenminste 7 dagen niet voor een nieuwe pleister worden gebruikt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer pleisters heeft opgeplakt dan voorgeschreven, verwijder dan de pleisters en neem contact op met uw arts of het ziekenhuis en laat hen het risico beoordelen.

Het meest voorkomende verschijnsel van een overdosis is een verminderd vermogen om te ademen. Verschijnselen hiervan zijn dat de persoon abnormaal langzaam of zwak ademt. Mocht dit optreden, verwijder dan de pleister en neem meteen contact op met een dokter. Houd de persoon tijdens het wachten op de dokter wakker door te praten of hem/haar af en toe licht te schudden.

Andere tekenen en verschijnselen van een overdosis zijn,slaperigheid, een lage lichaamstemperatuur, een langzame hartslag, verminderde spierspanning, diepe sufheid, slaperigheid (sedatie), verlies van spiercoördinatie, vernauwing van de pupillen en toevallen/stuipen (convulsies).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

U moet uw pleister elke 3 dagen (72 uur) op hetzelfde tijdstip vervangen, tenzij anders is bepaald door uw arts. Als u vergeet uw pleister te vervangen, doe dit dan zo gauw u het zich herinnert. Als u erg laat bent met het vervangen van uw pleisters, moet u contact met uw arts opnemen omdat u misschien extra pijnstillers nodig heeft. Gebruik onder geen enkele omstandigheid een dubbele dosis.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u de behandeling wilt stoppen of onderbreken, overleg dan altijd met uw arts over de redenen om te stoppen en over de vervolgbehandeling.

Langdurig gebruik van Fentanyl Sandoz Matrix kan lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken. Als u stopt met het gebruik van de pleisters, kunt u zich onwel voelen.

Omdat het risico op onttrekkingsverschijnselen (misselijkheid, braken, diarree, angstgevoelens en rillen) groter is als plotseling wordt gestopt, moet u de behandeling nooit uit uzelf stoppen maar altijd eerst uw arts raadplegen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Fentanyl Sandoz Matrix bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De beoordeling van de bijwerkingen vindt plaats op grond van de volgende gegevens over de frequentie:

Zeer vaak bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten
Soms bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 patiënten
Zelden bij meer dan 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
Zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Niet bekend kan met de beschikbare gegevens niet
  worden bepaald

Als één van de volgende ernstige, zeldzame bijwerkingen optreedt, moet u de behandeling stoppen en onmiddellijk contact opnemen met uw arts of naar het ziekenhuis gaan:

 • ernstige ademhalingsdepressie (ernstig buiten adem zijn, piepende ademhaling);
 • volledige blokkade van het spijsverteringskanaal (stuiptrekkingen, overgeven, winderigheid).

Andere bijwerkingen

Zeer vaak

 • Slaperigheid (somnolentie)
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • zich ziek voelen (misselijkheid, overgeven)
 • verstopping
 • koorts

Vaak

 • allergische reactie
 • voelen van een ongebruikelijke hartslag (hartkloppingen), snelle hartslag
 • hoge bloeddruk
 • verhoogd gevoel van slaperigheid of moeheid
 • verminderde eetlust
 • nervositeit, bezorgdheid of neerslachtigheid, niet kunnen slapen
 • verwardheid, hallucinaties (zien, voelen of horen van dingen die er niet zijn)
 • tintelingen, beven, duizeligheid
 • spierkramp
 • het koud hebben, zweten
 • ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis)
 • moeite met ademhalen
 • zwelling en irritatie in de neus
 • geeuwen
 • diarree
 • droge mond
 • maagpijn, maag- en darmproblemen, moeite met plassen
 • jeukende huid, huiduitslag of roodverkleuring van de huid
 • algeheel onaangenaam gevoel en zwakte
 • zwelling van handen, enkels of voeten

Soms

 • geheugenverlies
 • geagiteerdheid, desoriëntatie, opwinding of ongewone zorgeloosheid
 • verminderde gevoeligheid, vooral in de huid
 • epileptische aanvallen (inclusief klonische en tonisch-klonische aanvallen)
 • spraakstoornissen
 • lage bloeddruk en vertraagde hartslag
 • blauwachtige verkleuring van de huid
 • volledige afsluiting van het darmkanaal
 • eczeem, en/of andere huidaandoeningen, waaronder dermatitis op de plaats waar de pleister is opgeplakt
 • moeilijkheden met ademhalen inclusief kortademigheid
 • spiertrekkingen
 • seksuele functiestoornissen
 • griepachtige verschijnselen
 • veranderingen in lichaamstemperatuur
 • onthoudingsverschijnselen (zoals misselijkheid, diarree, angstgevoelens of rillen)

Zelden

 • vernauwde pupillen
 • slecht of wazig zien
 • onregelmatige hartslag
 • ademstilstand (apneu)
 • ademhalingsproblemen (verstoorde ademhaling, ademhalingsdepressie)
 • gedeeltelijke afsluiting van dunne of dikke darm
 • verwijding van de bloedvaten
 • hikken
 • huidreacties op de plaats waar de pleister is aangebracht

Zeer zelden

 • pijnlijk opgeblazen gevoel
 • pijn aan de blaas
 • minder plassen dan normaal (verminderde urine-uitscheiding)

Niet bekend

 • ernstige en snel optredende allergische reacties met bloeddrukdaling en/of moeite met ademhalen
 • abnormaal langzame ademhaling

Er kan ook lichamelijke afhankelijkheid optreden en u kunt last krijgen van onthoudingsverschijnselen als u plotseling stopt met het gebruik van de pleisters. Onthoudingsverschijnselen kunnen onder meer zijn misselijkheid, braken, diarree, angstgevoelens en rillen.

Kinderen:

De bijwerkingen die gezien zijn bij kinderen en jongvolwassenen die behandeld werden met fentanyl transdermale pleisters, waren vergelijkbaar met degene die gezien worden bij volwassenen. Er is bij gebruik volgens de voorschriften geen specifiek risico voor kinderen en adolescenten. Zeer vaak gemelde bijwerkingen bij klinische onderzoeken met kinderen zijn koorts, overgeven en zich ziek voelen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Zelfs na gebruik blijven grote hoeveelheden van de werkzame stof in de transdermale pleister achter.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen moeten zowel gebruikte en ongebruikte pleisters, als pleisters waarvan de houdbaarheid is verstreken, worden weggegooid bij het klein chemisch afval of worden teruggebracht naar de apotheek voor een veilige afvoer. Gebruikte pleisters moeten worden dubbelgevouwen met de kleefzijden tegen elkaar. Stop gebruikte pleisters terug in de buitenverpakking en gooi deze weg of lever deze indien mogelijk in bij uw apotheek.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: fentanyl. Elke transdermale pleister (met een absorptie-oppervlak van resp. 5.25, 10.5, 21, 31.5 of 42 cm2) bevat resp. 2.89, 5.78, 11.56, 17.34 of 23.12 mg fentanyl (overeenkomend met een afgifte van resp. 12, 25, 50, 75 of 100 microgram fentanyl per uur).
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Afsluitende buitenlaag (wordt verwijderd voordat de pleister op de huid wordt aangebracht): gesiliconiseerde polyethyleen-tereftalaat folie. Zelf-klevende matrixlaag: gehydrogeneerd kolophoniumresine poly(2-ethylhexylacrylaat-co-vinylacetaat) geraffineerde sojaboonolie Waterdichte beschermlaag: poly(ethyleen-tereftalaat).

Hoe ziet Fentanyl Sandoz Matrix eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fentanyl Sandoz Matrix is een doorzichtige langwerpige pleister met een klevend membraan en bedekt met een beschermende laag (dient verwijderd te worden voordat de pleister wordt aangebracht) zodat de pleister op de huid geplakt kan worden.

Fentanyl Sandoz Matrix is beschikbaar in verpakkingen met 3, 5, 7, 10, 14, 16 en 20 transdermale pleisters.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Hexal AG

Industriestrasse 25

D-83607 Holzkirchen

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

 • Fentanyl Sandoz Matrix 12 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik is in het register ingeschreven onder RVG 34442
 • Fentanyl Sandoz Matrix 25 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik is in het register ingeschreven onder RVG 34443
 • Fentanyl Sandoz Matrix 50 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik is in het register ingeschreven onder RVG 34444
 • Fentanyl Sandoz Matrix 75 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik is in het register ingeschreven onder RVG 34445
 • Fentanyl Sandoz Matrix 100 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik is in het register ingeschreven onder RVG 34446

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Fentamedica matrix 12.5 µg/h
  Fentamedica matrix 25 µg/h
  Fentamedica matrix 25 µg/h
  Fentamedica matrix 50 µg/h
  Fentamedica matrix 100 µg/h
Oostenrijk Fentanyl “Hexal” 12 µg/h -
  transdermales Matrixpflaster
  Fentanyl “Hexal” 25 µg/h -
  transdermales Matrixpflaster
  Fentanyl “Hexal” 50 µg/h -
  transdermales Matrixpflaster
  Fentanyl “Hexal” 75 µg/h -
  transdermales Matrixpflaster
  Fentanyl “Hexal” 100 µg/h -
  transdermales Matrixpflaster
België Fentanyl Matrix Sandoz 12.5 µg/h,
  pleisters voor transdermaal gebruik
  Fentanyl Matrix Sandoz 25 µg/h,
  pleisters voor transdermaal gebruik
  Fentanyl Matrix Sandoz 50 µg/h,
  pleisters voor transdermaal gebruik
  Fentanyl Matrix Sandoz 75 µg/h,
  pleisters voor transdermaal gebruik
  Fentanyl Matrix Sandoz 100 µg/h,
  pleisters voor transdermaal gebruik
Tsjechië Fentalis 12.5 µg/h transdermální náplast
  Fentalis 25 µg/h transdermální náplast
  Fentalis 50 µg/h transdermální náplast
  Fentalis 75 µg/h transdermální náplast
  Fentalis 100 µg/h transdermální náplast
Italië FENTANIL SANDOZ GMBH 25 mcg/ora
  cerotti transdermici
  FENTANIL SANDOZ GMBH 50 mcg/ora
  cerotti transdermici
  FENTANIL SANDOZ GMBH 75 mcg/ora
  cerotti transdermici
  FENTANIL SANDOZ GMBH 100
  mcg/ora cerotti transdermici
Luxemburg Fentamedica Matrix 12.5 µg/h
  Fentamedica Matrix 25 µg/h
  Fentamedica Matrix 50 µg/h
  Fentamedica Matrix 75 µg/h
  Fentamedica Matrix 100 µg/h
Nederland Fentanyl Sandoz 12,5 µg/uur
  Fentanyl Sandoz 25 µg/uur
  Fentanyl Sandoz 50 µg/uur
  Fentanyl Sandoz 75 µg/uur
  Fentanyl Sandoz 100 µg/uur
Polen Fentanyl MX 25
  Fentanyl MX 50
  Fentanyl MX 75
  Fentanyl MX 100

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.