Instanyl 100 microgram/dosis neusspray, oplossing

Illustratie van Instanyl 100 microgram/dosis neusspray, oplossing
Stof(fen) Fentanyl
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Nycomed
Verdovend Nee
ATC-Code N02AB03
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Nycomed

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Instanyl behoort tot een groep van sterke pijnstillers, opioïden genaamd. Opioïden werken door de pijnsignalen naar de hersenen te blokkeren.

Instanyl werkt zeer snel en wordt gebruikt voor het verlichten van doorbraakpijn bij volwassen kankerpatiënten die reeds behandeld worden met opioïden tegen hun achtergrondpijn. Doorbraakpijn is een bijkomende plotselinge pijn die optreedt ondanks dat u uw gebruikelijke opioïde pijnstillende geneesmiddelen heeft ingenomen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Instanyl bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen zullen vaak stoppen of verminderen in intensiteit bij voortgezet gebruik van het product.

Als één van de volgende zeer ernstige bijwerkingen optreedt, dient u de behandeling te stoppen en onmiddellijk contact op te nemen met uw arts, een ziekenhuis of eerste hulp:

Ernstige ademhalingsmoeilijkheden, een reutelend geluid als u inademt, krampachtige pijn of extreme duizeligheid.

De frequentie van de hieronder aangegeven, mogelijke bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 100 gebruikers) Soms (treedt op bij meer dan 1 op de 1.000 gebruikers) Zelden (treedt op bij meer dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Niet bekend (frequentie kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald).

Bijwerkingen gerapporteerd na gebruik van Instanyl:

Vaak voorkomende bijwerkingen: Slaperigheid, duizeligheid, zelfs met evenwichtsstoornissen, hoofdpijn, irritatie van de keel, misselijkheid, braken, rood worden, het zeer warm hebben, overmatig zweten.

Soms voorkomende bijwerkingen: Afhankelijkheid van het geneesmiddel, slapeloosheid, sufheid, stuipachtige spiersamentrekkingen, abnormaal, zelfs onplezierig gevoel van de huid, wijziging van smaak, bewegingsziekte, lage bloeddruk, moeilijkheden bij het ademen, neusbloedingen, zweren in de neus, verstopping, ontsteking van de mond, droge mond, pijnlijke huid, jeuken van de huid, koorts.

Frequentie niet bekend: dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)

Raadpleeg uw arts, als u herhaalde episodes van neusbloeding of neusongemakken ervaart.

Raadpleeg uw arts wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Het pijnverlichtende geneesmiddel in Instanyl is zeer sterk en kan levensbedreigend zijn voor kinderen. Instanyl moet buiten het bereik en zicht van kinderen gehouden worden.

Gebruik Instanyl niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de kartonnen doos en de neusspray als EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

Instanyl kan schadelijk zijn voor andere personen, in het bijzonder kinderen. Instanyl dient niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Alle ongebruikte neussprays moeten systematisch en op geschikt wijze in de kindveilige blisterverpakking teruggebracht worden in

overeenstemming met lokale vereisten of teruggebracht worden naar de apotheek. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Fentanyl
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Nycomed
Verdovend Nee
ATC-Code N02AB03
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.