Durogesic 50 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik

Illustratie van Durogesic 50 µg/uur, pleisters voor transdermaal gebruik
Stof(fen) Fentanyl
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 18.03.2021
ATC-Code N02AB03
Farmacologische groep Opioïden

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw medicijn is DUROGESIC.

De pleisters helpen bij het verlichten van zeer zware en langdurige pijn:

 • bij volwassenen die voortdurende pijnbehandeling nodig hebben
 • bij kinderen ouder dan 2 jaar die reeds opioïde medicatie gebruiken en die voortdurende pijnbehandeling nodig hebben.

DUROGESIC bevat een medicijn dat fentanyl heet. Het behoort tot een groep sterke pijnstillers genaamd opioïden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 • U heeft pijn die slechts van kortdurende aard is, zoals een pijnscheut of pijn na een operatie.
 • U heeft ademhalingsproblemen, u ademt langzaam of oppervlakkig.

Gebruik dit medicijn niet als een van de bovenstaande punten voor u of uw kind geldt. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u DUROGESIC gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

 • DUROGESIC kan levensbedreigende bijwerkingen hebben bij mensen die niet al regelmatig gebruikmaken van voorgeschreven opioïde medicijnen.
 • DUROGESIC is een medicijn dat levensgevaarlijk kan zijn voor kinderen, zelfs wanneer de pleisters al zijn gebruikt. Bedenk dat een klevende pleister (gebruikt of ongebruikt) voor een kind aantrekkelijk kan zijn. Wanneer de pleister op de huid van een kind plakt, of wanneer kinderen de pleister in hun mond stoppen, kan dit fatale gevolgen hebben.
 • Bewaar dit medicijn op een veilige plaats, waar anderen er niet bij kunnen komen – zie rubriek 5 voor meer informatie.

Pleisters plakken op iemand anders De pleister mag uitsluitend worden aangebracht op de huid van de persoon aan wie deze is voorgeschreven. Er zijn meldingen dat pleisters onopzettelijk zijn blijven plakken aan familieleden

die in nauw fysiek contact zijn geweest of die het bed hebben gedeeld met de persoon die de pleister draagt. Een pleister die per ongeluk blijft plakken aan een andere persoon (in het bijzonder een kind)

kan ertoe leiden dat het medicijn in de pleister wordt opgenomen door de huid van die persoon.

Dit kan ernstige bijwerkingen hebben, zoals ademhalingsproblemen, met vertraagde of oppervlakkige ademhaling, wat fatale gevolgen kan hebben. Wanneer de pleister op de huid van een andere persoon blijft kleven, verwijder de pleister dan onmiddellijk en vraag medische hulp.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt indien een van de volgende zaken op u van toepassing is. Uw arts moet u mogelijk vaker controleren in de volgende gevallen:

 • U heeft eerder problemen met uw longen of ademhaling gehad.
 • U heeft eerder problemen gehad met uw hart, lever, nieren of een lage bloeddruk.
 • U heeft eerder een hersentumor gehad.
 • U heeft eerder aanhoudende hoofdpijnen of een hoofdletsel gehad.
 • U bent op leeftijd – u bent dan mogelijk gevoeliger voor de effecten van dit medicijn.
 • U heeft een aandoening die 'myasthenia gravis' heet, waarbij spieren verzwakt en gemakkelijk vermoeid raken.
 • U of iemand in uw familie heeft ooit alcohol, medicijnen op medisch voorschrift of illegale medicijnen (drugs) misbruikt of bent/is hieraan verslaafd geweest (‘verslaving’).
 • U rookt.
 • U heeft ooit problemen gehad met uw gemoedstoestand (depressie, angst of een persoonlijkheidsstoornis) of u bent door een psychiater behandeld voor een andere psychische ziekte.

Als een van de bovenstaande zaken op u van toepassing is (of als u twijfelt), praat dan met uw arts of apotheker voordat u DUROGESIC gebruikt.

Als u de pleister gebruikt, zeg het dan tegen uw arts als u ademhalingsproblemen heeft als u slaapt. Opioïden als DUROGESIC kunnen slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen veroorzaken zoals af en toe stoppen met ademhalen tijdens de slaap (slaapapneu) en laag zuurstofgehalte

in het bloed (slaapgerelateerde hypoxemie). Zeg het tegen uw arts als u, uw partner of verzorger het volgende bij u opmerkt:

af en toe stoppen met ademhalen tijdens uw slaap

• ’s nachts wakker worden door kortademigheid

 • moeite met doorslapen
 • u voelt zich erg slaperig overdag.

Uw arts kan besluiten uw dosis te veranderen.

Als u de pleister gebruikt, zeg het dan tegen uw arts als u een verandering opmerkt in de pijn die u voelt. Als u voelt dat:

 • uw pijn niet langer verminderd wordt door de pleister
 • uw pijn erger wordt
 • er een verandering is in hoe u de pijn voelt (bijvoorbeeld: u voelt pijn in een ander deel van

Gebruikt u nog andere medicijnen? Gebruikt u naast DUROGESIC nog andere medic misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw art waar u geen voorschrift voor nodig heeft en voor u DUROGESIC gebruikt wanneer u andere medic

Uw arts weet welke medicijnen u veilig kunt neme medicijnen gebruikt, of wanneer u stopt met het g dit van invloed kan zijn op de sterkte van DUROG

U dient uw arts of apotheker met name in te lichte

 • Andere medicijnen tegen pijn, zoals andere op of pentazocine en bepaalde pijnstillers tegen z
 • Slaapmiddelen (zoals temazepam, zaleplon of
 • Medicijnen die u helpen te kalmeren (kalmerin hydroxyzine of lorazepam) en medicijnen voor haloperidol, olanzapine, risperidon of fenothia
 • Spierverslappers (zoals cyclobenzaprine of di
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor
  SNRI's (zoals citalopram, duloxetine, escitalop sertraline of venlafaxine) – zie hieronder voor
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor de zogenaamde MAO-remmers (zoals isocarb
  DUROGESIC mag niet worden gebruikt binne van deze medicijnen is gestaakt – zie hierond
 • Sommige antihistaminica, in het bijzonder die clemastine, cyproheptadine, difenhydramine o
 • Sommige antibiotica die worden gebruikt voor of claritromycine).
 • Medicijnen die worden gebruikt voor de behan fluconazol of voriconazol).
 • Medicijnen die worden gebruikt voor de behan
 • Medicijnen die worden gebruikt voor de behan of verapamil).
 • Medicijnen die worden gebruikt voor de behan
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor fenobarbital of fenytoïne).
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor (zoals fenothiazines).
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor (zoals cimetidine).
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor of hoge bloeddruk (zoals nicardipine).
 • Sommige medicijnen die worden gebruikt voor

DUROGESIC met antidepressiva Het risico op bijwerkingen wordt groter wanneer u DUROGESIC kan een wisselwerking hebben met in de psychische toestand, zoals een onrustig gev er niet zijn (hallucinaties) en andere gevolgen zoa hoge lichaamstemperatuur, overactieve reflexen, en diarree (dit kunnen tekenen zijn van het seroto gelijktijdig gebruikt, kan het zijn dat uw arts u heel vooral bij het starten van de behandeling of wann

Gebruik met medicijnen die het centrale zenuw en sommige verdovende middelen Gelijktijdig gebruik van DUROGESIC en kalmerin medicijnen vergroot het risico op slaperigheid, ad coma en kan levensbedreigend zijn. Daarom mag medicijnen gebruiken als er geen andere behand

Maar als uw arts DUROGESIC samen met kalme zo laag mogelijk houden en moet de duur van de

Vertel uw arts over alle kalmeringsmiddelen die u de dosis nauwkeurig op. Het kan nuttig zijn om vr hoede moeten zijn voor de tekenen en symptome met uw arts als u deze verschijnselen krijgt.

Drink geen alcohol tijdens het gebruik van DURO uw arts.

Operaties Als u denkt dat u anesthesie gaat krijgen, vertel u

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zw Neem dan contact op met uw arts of apotheker vo

DUROGESIC mag niet worden gebruikt tijdens de

DUROGESIC mag niet worden gebruikt tijdens de het pasgeboren kind kan beïnvloeden.

Langdurig gebruik van DUROGESIC tijdens de z ontwenningsverschijnselen veroorzaken (zoals hu slecht willen eten en diarree). Deze ontwenningsv worden herkend en behandeld. Neem onmiddellij misschien ontwenningsverschijnselen heeft.

Gebruik DUROGESIC niet als u borstvoeding gee DUROGESIC-pleister is verwijderd. Dit komt omd

Rijvaardigheid en het gebruik van machines DUROGESIC kan uw vermogen om een voertuig beïnvloeden omdat het medicijn u slaperig of duiz of gereedschap of machines gebruiken. Vermijd h totdat u weet hoe dit medicijn u beïnvloedt.

Het kan even duren voordat de pleister maximaal werkzaam is. Daarom kan het nodig zijn dat uw kind ook nog andere pijnstillers nodig heeft totdat de pleister effect begint te hebben. Uw arts zal u hierover informeren.

Volwassenen en kinderen: Breng de pleister niet

 • twee keer achter elkaar op dezelfde plaats aan;
 • aan op gebieden die veel bewegen (gewrichten), huid die is geïrriteerd of waarop wondjes zitten;
 • aan op huid die sterk behaard is. Als er haar groeit, scheer dit dan niet af (scheren irriteert de huid). Knip het haar zo kort mogelijk af.

Een pleister aanbrengen Stap 1: De huid voorbereiden

 • Zorg ervoor dat de huid volledig droog, schoon en koel is voordat u de pleister aanbrengt.
 • Als u de huid moet schoonmaken, gebruik dan alleen koud water.
 • Gebruik geen zeep of andere reinigingsmiddelen, (vochtinbrengende) crèmes, olie of talkpoeder voordat u de pleister aanbrengt.
 • Breng de pleister niet aan wanneer u net een heet bad of douche heeft genomen.

Stap 2: Open het zakje

 • Elke pleister is verpakt in een apart zakje.
 • Scheur of knip het zakje open bij de inkeping, aangeduid door het pijltje.
 • Scheur of knip voorzichtig de rand van het zakje volledig af (als u een schaar gebruikt, knip dan zo dicht mogelijk bij de verzegelde rand van het zakje om beschadiging van de pleister te voorkomen).
 • Pak beide helften van het geopende zakje en trek deze uit elkaar.
 • Pak de pleister uit de verpakking en gebruik deze meteen.
 • Bewaar het lege sachet om daar later de gebruikte pleister in weg te gooien.
 • Gebruik elke pleister slechts één keer.
 • Haal de pleister pas uit het zakje wanneer u klaar bent om de pleister aan te brengen.
 • Controleer of de pleister niet is beschadigd.
 • Gebruik de pleister niet als deze in stukken is verdeeld, verknipt of beschadigd lijkt te zijn.
 • De pleister mag nooit worden geknipt of in stukken worden verdeeld.

Stap 3: Steunlaag verwijderen en aandrukken

 • Zorg ervoor dat de pleister wordt afgedekt met loszittende kleding en niet wordt afgekneld door een strakke of elastische band.
 • Verwijder voorzichtig de ene helft van de glanzende plastic steunlaag van de pleister; trek vanuit het midden van de pleister naar buiten. Probeer de kleefzijde van de pleister niet aan te raken.
 • Druk dit klevende gedeelte van de pleister op de huid.
 • Verwijder nu het andere deel van de steunlaag en druk de hele pleister stevig op de huid met de palm van uw hand.
 • Duw gedurende ten minste 30 seconden op de pleister. Zorg dat de pleister goed kleeft, vooral aan de randen.

Stap 4: Verwijderen van de pleister

 • Zodra u de pleister verwijdert, vouwt u deze stevig dubbel zodat de kleefzijde aan zichzelf vast kleeft.
 • Plaats de pleister terug in het originele zakje en gooi het zakje weg volgens de aanwijzingen van de apotheker.
 • Houd gebruikte pleisters buiten het zicht en bereik van kinderen – zelfs gebruikte pleisters bevatten nog wat medicijn dat schadelijk of zelfs fataal kan zijn voor kinderen.

Stap 5: Wassen

Was altijd uw handen nadat u een pleister heeft gehanteerd. Gebruik hiervoor alleen schoon water.

Meer over het gebruik van DUROGESIC Alledaagse activiteiten bij het gebruik van de pleisters

 • De pleisters zijn waterbestendig.
 • U kunt douchen of een bad nemen terwijl u een pleister draagt, maar u mag de pleister zelf niet stevig wassen.
 • Als uw arts het goed vindt, kunt u met de pleister trainen of een sport beoefenen.
 • U kunt ook zwemmen wanneer u de pleister draagt, maar:
  • ga niet in een warm bubbelbad;
  • breng geen strakke of elastische band aan over de pleister.
 • Wanneer u de pleister draagt, mag deze niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals warmtekussens, elektrische dekens, warmwaterkruiken, verwarmde waterbedden, warmte-
  of zonnebanklampen. Vermijd zonnebaden, lange warme baden of sauna's. Als u dit wel doet, kunt u hiermee de hoeveelheid medicijn dat de pleister afgeeft verhogen.

Hoe snel beginnen de pleisters te werken?

 • Het kan even duren voordat de eerste pleister maximaal werkzaam is.
 • Uw arts kan u voor de eerste dag of dagen andere pijnstillers geven.
 • Daarna zou de pleister voldoende en doorlopend moeten werken zodat u kunt stoppen met de andere pijnstillers. Het is echter mogelijk dat uw arts u af en toe toch nog extra pijnstilling voorschrijft.

Hoe lang moet u de pleisters gebruiken?

DUROGESIC-pleisters zijn bestemd voor pijnbestrijding op lange termijn. Uw arts zal u kunnen vertellen hoe lang u de pleisters waarschijnlijk zal moeten gebruiken.

Als de pijn erger wordt

 • uw pijn plotseling erger wordt na het plakken van uw laatste pleister, controleer uw pleister dan. Als die niet meer goed plakt of is losgelaten, moet u de pleister vervangen (zie ook de rubriek Als een pleister loslaat).
 • Als de pijn in de loop van de tijd erger wordt terwijl u de pleisters gebruikt, kan uw arts een hogere sterkte proberen, of u extra pijnstillers voorschrijven (of beide).
 • Als het verhogen van de sterkte van de pleister niet werkt, kan uw arts besluiten om het gebruik van de pleisters stop te zetten.

Als u te veel pleisters heeft gebruikt, of een pleister met de verkeerde sterkte Als u te veel pleisters heeft aangebracht, of een pleister met de verkeerde sterkte, verwijder dan de pleisters en neem onmiddellijk contact op met een arts.

Tekenen van overdosering zijn onder andere moeite met ademhalen of oppervlakkig ademhalen, vermoeidheid, extreme slaperigheid, niet in staat zijn helder na te denken, normaal te lopen of te praten, gevoel van flauwte, duizeligheid of verwarring.

Verminderd bewustzijn of verlies van bewustzi

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld Zeer vaak (kan optreden bij meer dan 1 op de

Vaak (kan optreden bij maximaal 1 op de 10 m

 • Allergische reactie
 • Verminderde eetlust
 • Slaapproblemen
 • Depressie
 • Gevoelens van angst of verwarring
 • Dingen zien, voelen, horen of ruiken die er nie
 • Spiertrillingen of spasmen
 • Ongewoon gevoel in de huid, zoals tintelend o
 • Draaierigheid (vertigo)
 • Hartslag voelt versneld of onregelmatig (hartkl
 • Hoge bloeddruk
 • Kortademigheid (dyspneu)
 • Diarree
 • Droge mond
 • Maagpijn of indigestie
 • Overmatig zweten
 • Jeuk, huiduitslag of rode huid
 • Niet in staat te urineren of de blaas volledig te
 • Zeer vermoeid, verzwakt of algeheel onwel ge
 • Koud voelen
 • Gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer

Soms (kan optreden bij maximaal 1 op de 100

 • Onrustig of gedesoriënteerd gevoel
 • Extreem blij gevoel (euforie)
 • Gevoel of gevoeligheid verminderd, vooral van
 • Geheugenverlies
 • Wazig zien
 • Trage hartslag (bradycardie) of lage bloeddruk
 • Blauwe verkleuring van de huid als gevolg van
 • Gebrek aan samentrekking in de darm (ileus)
 • Jeukende huiduitslag (eczeem), allergische re waar de pleister is aangebracht
 • Griepachtige ziekte
 • Gevoelsmatige verandering in lichaamstempe
 • Koorts
 • Spiertrekkingen
 • Moeite met het krijgen en houden van een ere

Zelden (kan optreden bij maximaal 1 op de 1.0

 • Vernauwde pupillen (miose)
 • Af en toe stoppen met ademhalen (apneu)

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld, ma

 • Tekort aan mannelijke geslachtshormonen (an
 • Delirium (klachten kunnen onder meer zijn: ee desoriëntatie, verwarring, angst, dingen zien o

U kunt uitslag, roodheid of lichte jeuk bij de huid w Dit is meestal licht van aard en verdwijnt vaak na of als de pleister uw huid ernstig irriteert, vertel dit

Herhaaldelijk gebruik van de pleisters kan ertoe le (u raakt eraan gewend of u kunt gevoeliger worde

Als u overstapt van een andere pijnstiller naar DU DUROGESIC, dan kunt u last krijgen van ontwen of koude rillingen. Vertel uw arts als u een van de

Er zijn ook gevallen gemeld waarbij pasgeboren k hun moeder langdurig DUROGESIC had gebruikt

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact o bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U ku Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwe over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd alle pleisters (gebruikt en ongebruikt) buiten Bewaren beneden 25°C. (RVG 120689//16845, 1

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcon 127927//16845, RVG 127929//16846, RVG 12792

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bes RVG 127929//16846, RVG 127926//16847, RVG1

Hoe lang kan DUROGESIC worden bewaard Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houd staan een maand en een jaar. De laatste dag van over de houdbaarheidsdatum zijn, breng ze dan t

Het weggooien van gebruikte pleisters of pleis Een gebruikte of ongebruikte pleister die per onge een kind, kan fatale gevolgen hebben.

Gebruikte pleisters moeten stevig dubbel worden vastkleeft. Vervolgens moeten ze veilig worden w buiten het zicht en bereik van anderen, met name weggegooid. Vraag uw apotheker wat u met medi Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de W verantwoorde manier vernietigd en komen niet in

Advertentie

Stof(fen) Fentanyl
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 18.03.2021
ATC-Code N02AB03
Farmacologische groep Opioïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.