Lisinopril Mylan 5 mg tabletten

ATC-Code
C09AA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Mylan
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Mittel mit wirkung auf das renin-angiotensin-system
Farmacologische groep Ace-hemmer, rein
Chemische groep Ace-hemmer, rein
Stof Lisinopril

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lisinopril Mylan behoort tot een groep geneesmiddelen die remmers van het angiotensine- converterende enzym of ACE-remmers worden genoemd. ACE-remmers verlagen de bloeddruk door uw bloedvaten te verwijden. Daardoor kan het bloed gemakkelijker stromen en moet er minder inspanning worden geleverd om het bloed door het lichaam te pompen. Lisinopril Mylan kan in de volgende omstandigheden worden gebruikt:

 • om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen;
 • om hartfalen te behandelen;
 • wanneer u onlangs een hartaanval (hartinfarct) heeft gehad;
 • om nierproblemen te behandelen die worden veroorzaakt door type 2-diabetes mellitus (suikerziekte) bij mensen met een hoge bloeddruk.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een andere ACE-remmer, bijvoorbeeld captopril, enalapril, ramipril.
 • U heeft ooit een ernstige allergische reactie op een andere ACE-remmer gehad. De allergische reactie kan bestaan uit huiduitslag, jeukende huid en zwelling van de handen, de enkels, het gezicht, de lippen, de tong of de keel. De allergische reactie kan ook slik- of ademhalingsmoeilijkheden hebben veroorzaakt (angio-oedeem).
 • U heeft een familielid dat ooit een ernstige allergische reactie heeft gehad (erfelijk angio-oedeem) of wanneer u vroeger een ernstige allergische reactie van onbekende oorsprong heeft gehad (idiopathisch angio-oedeem).
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter Lisinopril Mylan te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie rubriek zwangerschap).

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

Neem Lisinopril Mylan niet in als één van de bovenvermelde punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, moet u met uw arts of apotheker spreken voor u Lisinopril Mylan inneemt.

 • wanneer u een lage bloeddruk (hypotensie) heeft. U kunt zich dan duizelig of licht in uw hoofd voelen, vooral bij het opstaan. Een verdere verlaging van de bloeddruk kan optreden bij sommige patiënten met hartfalen die worden behandeld met Lisinopril Mylan;
 • wanneer u uitgedroogd bent door behandeling met een plastablet, dialyse, een zoutarm dieet, braken of diarree. Wanneer u dan start met de inname van de tabletten kan uw bloeddruk zeer sterk dalen en u kunt zich dan flauw of licht in het hoofd voelen;
 • wanneer u een aandoening aan de hartkleppen heeft, een vernauwing (stenose) of verharding van de bloedvaten van uw hart heeft of een vergroting van uw hart (bekend als hypertrofische cardiomyopathie) heeft;
 • wanneer u een nierziekte heeft of een vernauwing (stenose) van de bloedvaten van de nieren. Uw dosering moet misschien worden aangepast;
 • wanneer u van het negroïde ras bent, omdat Lisinopril Mylan dan misschien niet zo goed zal werken en omdat u een hoger risico kunt lopen op angio-oedeem (een ernstige allergische reactie);
 • wanneer u wordt behandeld met hemodialyse;
 • wanneer u een bloedscheidende behandeling (aferese) moet ondergaan, bijvoorbeeld wegens hoge cholesterolconcentratie. Uw arts zal dan de behandeling met Lisinopril Mylan misschien willen onderbreken om een mogelijke allergische reactie te voorkomen;
 • wanneer u leverproblemen heeft;
 • wanneer u een vasculaire collageenziekte heeft, bijvoorbeeld sclerodermie, SLE of lupus (een aandoening die wordt gekenmerkt door gewrichtspijn, huiduitslag en koorts);
 • wanneer u suikerziekte heeft;
 • wanneer u een te hoog kaliumgehalte in uw bloed heeft (hyperkaliëmie);
 • wanneer u een droge hoest krijgt die lang aanhoudt na het starten van de behandeling met Lisinopril Mylan. Neem contact op met uw arts;
 • wanneer u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden) moet u uw arts inlichten. Lisinopril Mylan wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet worden ingenomen wanneer u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het uw baby ernstige schade zou kunnen toebrengen wanneer het in dat stadium wordt gebruikt (zie rubriek zwangerschap).

Als u niet zeker weet of één van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met uw arts of apotheker spreken voor u Lisinopril Mylan inneemt.

Behandeling voor allergie zoals allergie voor insectenbeten

Licht uw arts in als u een behandeling krijgt of gaat krijgen om de effecten van een allergie zoals allergie voor insectenbeten (desensibiliseringsbehandeling) te verminderen. Als u Lisinopril Mylan inneemt terwijl u die behandeling krijgt, kan het een ernstige allergische reactie veroorzaken.

Operaties

Wanneer u een operatie (met inbegrip van tandheelkunde) moet ondergaan, moet u de arts of de tandarts zeggen dat u Lisinopril Mylan inneemt. U kunt namelijk een lage bloeddruk (hypotensie) krijgen wanneer u bepaalde middelen voor lokale of algehele narcose krijgt terwijl u Lisinopril Mylan inneemt.

Gebruikt u naast Lisinopril Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat is zo omdat Lisinopril Mylan invloed kan hebben op de werking van

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

bepaalde geneesmiddelen en omdat sommige geneesmiddelen een effect kunnen hebben op Lisinopril Mylan.

Vertel uw arts of apotheker vooral als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • diuretica (‘plastabletten’) bijvoorbeeld amiloride, triamtereen, spironolacton;
 • geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen, zoals kaliumsupplementen of kaliumhoudende zoutvervangingsmiddelen en heparine;
 • geneesmiddelen tegen depressie en psychische problemen, waaronder lithium;
 • pijnstillers (niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) genaamd) om pijn en ontsteking te behandelen, bijvoorbeeld indometacine;
 • aspirine in hoge dosering (meer dan 3 gram per dag);
 • geneesmiddelen die goud bevatten, bijvoorbeeld natriumaurothiomalaat, dat wordt toegediend via injectie voor aandoeningen zoals artritis;
 • andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te laten dalen;
 • nitraten (tegen hartproblemen);
 • bètablokkers, zoals atenolol en propranolol;
 • geneesmiddelen om bloedstolsels af te breken (worden gewoonlijk in het ziekenhuis gegeven);
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om astma te behandelen;
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om het centrale zenuwstelsel te stimuleren, bijvoorbeeld adrenaline of pseudo-efedrine. Deze zitten vaak in middelen tegen hoesten of een verkoudheid;
 • insuline of andere geneesmiddelen voor suikerziekte die door de mond worden ingenomen, bijvoorbeeld gliclazide, metformine; uw bloedglucose moet de eerste maand na de start van Lisinopril Mylan nauwlettend worden gevolgd;
 • narcosemiddelen;
 • geneesmiddelen om de afweerreactie van het lichaam te onderdrukken (immunosuppressiva);
 • allopurinol (tegen jicht);
 • procaïnamide (tegen hartslagproblemen).

U kunt Lisinopril Mylan innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van dit middel voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats daarvan een ander geneesmiddel voorschrijven. Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap. Het middel moet niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als u het in die periode gebruikt.

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Dit middel wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw dokter kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wil geven, vooral als uw baby pas geboren is of te vroeg werd geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rij niet en bedien geen machines als u zich duizelig of ongewoon moe voelt terwijl u dit geneesmiddel inneemt.

U moet wachten tot u weet welk effect dit geneesmiddel op u heeft, voordat u begint met deze activiteiten.

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Na de start van de behandeling kan uw arts uw toestand nauwlettend volgen, bloedonderzoeken aanvragen, controleren hoe uw nieren werken, en de concentratie van zouten in uw bloed van tijd tot tijd meten.

Inname van uw geneesmiddel

 • Slik de tabletten in met een glas water.
 • Probeer de tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u Lisinopril Mylan voor of na de maaltijd inneemt.
 • Blijf Lisinopril Mylan innemen zolang uw arts u dat zegt, het is een langetermijnbehandeling. Het is belangrijk Lisinopril Mylan elke dag te blijven innemen.

Inname van uw eerste dosis

 • Wees extra voorzichtig als u uw eerste dosis van Lisinopril Mylan inneemt of als uw dosis wordt verhoogd. Dat zou een sterkere daling van de bloeddruk kunnen veroorzaken dan latere doses, vooral bij patiënten met een zeer hoge bloeddruk.
 • Daardoor kunt u zich duizelig of licht in het hoofd voelen. Als dat gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen. Wanneer u zich zorgen maakt, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts.

Volwassenen

Uw dosering hangt af van uw medische toestand en van de eventuele inname van andere geneesmiddelen. Uw arts zal u zeggen hoeveel tabletten u elke dag moet innemen. Overleg met uw arts of apotheker als u twijfelt.

Om hoge bloeddruk te behandelen: de aanbevolen startdosering is 10 mg per dag, hoewel die in sommige gevallen lager kan zijn. Uw arts zal de dosering langzaam verhogen tot de dosering die uw bloeddruk het best onder controle brengt. De aanbevolen onderhoudsdosering is 20 mg eenmaal per dag. De maximumdosering is 80 mg eenmaal per dag.

Als u al een plastablet (diureticum) inneemt voor uw bloeddruk, kan uw arts u vragen om de inname van uw diureticum stop te zetten of om de dosering ervan te verlagen vóór u Lisinopril Mylan start. Hij/zij kan het diureticum hervatten zodra uw bloeddruk stabiel is.

Om hartfalen te behandelen: de aanbevolen startdosering is 2,5 mg per dag. Uw arts zal die dosering verhogen met niet meer dan 10 mg om de twee weken of langer. De maximumdosering is 35 mg eenmaal per dag. U zult ook een ander geneesmiddel voor uw hartproblemen innemen, zoals een diureticum, digoxine of een bètablokker, bijvoorbeeld atenolol.

Om patiënten te behandelen die een hartinfarct hebben gekregen: de aanbevolen startdosering is 5 mg binnen 24 uur na het infarct en 5 mg één dag later. De aanbevolen langetermijndosering is 10 mg eenmaal per dag. Als u een lage bloeddruk of nierproblemen heeft, kan een lagere dosering van 2,5 mg per dag worden gegeven. U moet dit geneesmiddel gedurende minstens 6 weken innemen.

Voor nierproblemen veroorzaakt door suikerziekte: de aanbevolen dosering is 10 mg per dag. Zo nodig, zal uw arts die dosering verhogen tot 20 mg eenmaal per dag.

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

Als u op leeftijd bent, nierproblemen heeft of plastabletten inneemt, kan uw arts u een lagere dosering geven dan de aanbevolen.

Lisinopril Mylan wordt niet aanbevolen bij patiënten die recentelijk een niertransplantaat hebben gekregen.

Gebruik bij kinderen en jongeren (6 tot 16 jaar oud) met hoge bloeddruk

 • Lisinopril Mylan wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 6 jaar of bij kinderen met ernstige nierproblemen.
 • De arts zal de correcte dosering voor uw kind bepalen. De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind.
 • Bij kinderen die 20 kg tot 50 kg wegen, is de aanbevolen startdosering 2,5 mg eenmaal per dag.
 • Bij kinderen die meer wegen dan 50 kg, is de aanbevolen startdosering 5 mg eenmaal per dag.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en eventuele resterende tabletten mee. Symptomen van overdosering zijn een lage bloeddruk, nierfalen, ademhalingsmoeilijkheden, een onregelmatige hartslag of overslaan van het hart, duizeligheid, angst en hoest.

Neem de volgende dosis in zodra u het zich herinnert tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Zet de inname van uw geneesmiddel niet ineens stop. Als u de behandeling wilt stoppen, moet u dat eerst bespreken met uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als één van de volgende bijwerkingen optreedt, moet u de inname van Lisinopril Mylan stopzetten en onmiddellijk uw arts inlichten of naar de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan:

 • ernstige allergische reacties met daardoor een zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel, die ademhaling- of slikmoeilijkheden kan veroorzaken (angio-oedeem) of zeer zelden kortademigheid en piepende ademhaling (anafylaxie);
 • ernstige buikpijn of rugpijn met misselijkheid (pancreatitis);
 • ernstige huidreactie die blaren op de huid, in de mond, op de ogen en de geslachtsdelen of zweren veroorzaakt;
 • ernstige aandoening van de huid die rode, vaak jeukende vlekken veroorzaakt, die beginnen op de ledematen en soms op het gezicht en de rest van het lichaam. De vlekken kunnen blaren vormen of zich ontwikkelen naar verheven, rode merktekens met een bleek centrum. Personen met dergelijke symptomen kunnen ook koorts, keelpijn, hoofdpijn en/of diarree vertonen;
 • hevige pijn in de borstkas, die kan uitstralen naar de nek en de schouders;
 • geel worden van uw huid of het wit van de ogen (geelzucht) en donkere urine, wat kan wijzen op leverfalen;

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

 • veranderingen van sommige bloedcellen of andere deeltjes in uw bloed. Uw arts kan van tijd tot tijd bloedmonsters afnemen om na te gaan of Lisinopril Mylan enig effect heeft op uw bloed. Mogelijke tekenen zijn zich moe voelen, bleke huid, keelpijn, hoge temperatuur (koorts), gewricht- en spierpijn, zwelling van de gewrichten of de klieren of overgevoeligheid voor zonlicht;
 • bloedprop in het hart of de hersenen wat veroorzaakt is door een ernstig lage bloeddruk bij gevoelige patiënten;
 • daling van het aantal witte bloedcellen, dat infecties kan veroorzaken met symptomen zoals koorts, hevige rillingen, keelpijn of zweren in de mond. De kans daarop is groter bij patiënten met nierproblemen of een vasculaire collageenziekte, bijvoorbeeld sclerodermie, of bij behandeling met immunosuppressiva, allopurinol of procaïnamide;
 • verminderde eetlust, ziek voelen of ziek zijn, of zwelling van de benen, enkels, voeten kunnen signalen zijn van nierproblemen.

Het is zeer belangrijk dat u de inname van Lisinopril Mylan onmiddellijk stopzet en naar uw arts gaat als u ernstige duizeligheid, of last van een licht gevoel in het hoofd heeft (vooral bij de start van de behandeling of als de dosering werd verhoogd of als u opstaat). Die bijwerkingen worden veroorzaakt door een sterke daling van uw bloeddruk en kunnen leiden tot een hartinfarct (hevige pijn in de borstkas) of een beroerte.

Andere bijwerkingen

Bijwerkingen die vaak optreden (bij 1 op de 10 personen):

 • duizeligheid of duizeligheid bij opstaan, vooral bij opstaan vanuit zittende of liggende houding;
 • hoest.

Bijwerkingen die soms optreden (bij 1 op de 100 personen):

 • stemmingsveranderingen;
 • tintelingen;
 • draaierig gevoel, duizeligheid (vertigo);
 • smaakveranderingen;
 • veranderingen van slaappatroon;
 • een onregelmatig hartritme of het overslaan van het hart;
 • snellere hartslag;
 • probleem met de bloedsomloop met daardoor koude, pijnlijke vingers;
 • een jeukende loopneus;
 • spijsverteringsproblemen;
 • impotentie;
 • verhoogde bloedspiegel van kalium dat een abnormaal hartritme kan veroorzaken.

Bijwerkingen die zelden optreden (bij 1 op de 1.000 personen):

 • verwardheid;
 • droge mond;
 • een netelroosachtige uitslag, huiduitslag;
 • haaruitval;
 • huidziekte met dikke, rode huidvlekken, vaak met zilverkleurige schilfers (psoriasis);
 • verandering van de reuk;
 • acuut nierfalen;
 • vergroting van de borsten bij mannen;
 • laag natriumgehalte in uw bloed (mogelijke symptomen zijn vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken).

Bijwerkingen die zeer zelden optreden (bij 1 op de 10.000 personen):

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

 • daling van het aantal rode of witte bloedcellen, die zwakte of kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, bleekheid en geel worden van de huid en/of de ogen kan veroorzaken;
 • daling van het aantal bloedplaatjes, waardoor het risico op bloeding of blauwe plekken toeneemt;
 • daling van het aantal witte bloedcellen, wat infecties kan veroorzaken met symptomen zoals koorts, hevige rillingen, keelpijn of zweren in de mond. De kans daarop is groter bij patiënten met nierproblemen of een vasculaire collageenziekte, bijv. sclerodermie, of bij behandeling met middelen die het immuunsysteem onderdrukken, allopurinol of procaïnamide;
 • gezwollen klieren in de nek, de oksel of de lies;
 • problemen met het immuunsysteem (recidiverende infecties);
 • laag suikergehalte (glucose) in het bloed. Dit kan zweten, zwakte, hongergevoel, duizeligheid, bevingen, hoofdpijn, blozen of bleekheid, een verdoofd gevoel en een snelle, bonzende hartslag veroorzaken;
 • piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden;
 • ontstoken en gezwollen sinussen met daardoor pijn, hoge temperatuur, gevoeligheid;
 • longinfectie;
 • opgezette darmen;
 • zweten;
 • stoornissen van de lymfklieren;
 • veranderingen van de urinefunctie, vaker moeten plassen dan gebruikelijk of geen urineproductie.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • symptomen van depressie;
 • flauwvallen.

De bijwerkingen bij kinderen lijken vergelijkbaar met die bij volwassenen worden gezien.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is lisinoprildihydraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaatdihydraat, mannitol, voorverstijfseld (mais)zetmeel, natriumcroscarmellose, povidon, magnesiumstearaat/natriumlaurilsulfaat (94/6) en colloïdaal siliciumdioxide. De tabletten van 5 mg, 10 mg & 20 mg bevatten ook rood ijzeroxide E172).

BIJSLUITER

Lisinopril Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg RVG 107449/50/52/53 Versie: maart 2013

Lisinopril Mylan wordt geleverd in vier sterktes met 2,5 mg, 5 mg, 10 mg of 20 mg lisinopril (als dihydraat).

2,5 mg tabletten: witte tot gebroken witte, ronde, bolle tablet bedrukt met L boven 22 aan één kant van de tablet en M aan de andere kant.

5 mg tabletten: lichtroze, gespikkelde, ronde, bolle tablet bedrukt met L en 23 aan weerszijden van de breukstreep aan één kant van de tablet en M aan de andere kant.

10 mg: lichtroze, gespikkelde, ronde, biconvexe tablet bedrukt met M boven L 24 aan één kant van de tablet en een breukstreep aan de andere kant.

20 mg: roze, gespikkelde, ronde, biconvexe tablet bedrukt met M boven L 25 aan één kant van de tablet en een breukstreep aan de andere kant.

Lisinopril Mylan wordt verpakt in blisterverpakkingen in dozen met 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 & 100 tabletten en tablettencontainers (met silicagel droogmiddel) voor ziekenhuisgebruik met 500 & 1000 tabletten.

Lisinopril Mylan wordt ook verpakt in een geperforeerde eenheidsblisterverpakking met 28x1 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 107449 (2,5 mg), RVG 107450 (5 mg), RVG 107452 (10 mg), RVG 107453 (20 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

McDermott Laboratories Ltd (t/a Gerard Laboratories)

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Ierland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: LisiJenson 5 mg, 20 mg tabletten Duitsland: Lisodura 5 mg/10 mg/20 mg Tabletten Denemarken, Noorwegen, Finland: Primylis

Frankrijk: Lisinopril Mylan Pharma 5 mg, 20 mg comprimé sécable Ierland: Lisinopril Jenson 2.5 mg, 5 mg, 10 mg & 20 mg Tablets Luxemburg: LisiJenson 5 mg, 20 mg tabletten

Nederland: Lisinopril Mylan 2,5/5/10/20 mg tabletten Oostenrijk: Lisicana 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten Polen: Lisigen

Portugal, Zweden: Lisinopril Mylan

Slowakije: Lisinopril Mylan 5mg, Lisinopril Mylan 10mg, Lisinopril Mylan 20mg Spanje: Lisinopril MYLAN Pharmaceuticals 5 mg comprimidos EFG, Lisinopril MYLAN Pharmaceuticals 20 mg comprimidos EFG

Verenigd Koninkrijk: Lisinopril 2,5 mg, 5 mg, 10 mg en 20 mg Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.