Chronische gastritis

Chronische gastritis
Internationale classificatie (ICD) K29.-
Symptomen Spijsverteringsstoornissen, Bloedarmoede, Winderigheid, Diarree, Gevoel van volheid, Pijn onder het middenrif
Mogelijke oorzaken Virussen, bacteriën en schimmels, Allergieën, Ziekte van Crohn, Alcohol of medicijnen, Gal reflux, Auto-immuunziekten, Helicobacter pylori
Mogelijke risicofactoren Stress, Runner's maag, maagstimulerende middelen, Pijnstiller, mechanische irritaties, Voedselvergiftiging, Overmatig alcohol- en tabaksgebruik, Grote hoeveelheden koffie, slechte voeding
disease.indicated_substances Cyanocobalamine (vitamine B12) , Metronidazol , Tetracycline , Claritromycine , Amoxicilline , Metoclopramide , Domperidone
disease.contra_indicated_substances Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Acetylsalicylzuur (ASA)

Basis

Gastritis, ook wel maagslijmvliesontsteking genoemd, is een door ontsteking veroorzaakte beschadiging van het maagslijmvlies(lat. tunica mucosa gastrica), waarbij, afhankelijk van de variatie, oppervlakkige tot diepere veranderingen in het klierweefsel kunnen optreden.

Beeld van bovenlichaam met buikpijn Robystarm / Pixabay

Afhankelijk van het verloop van de ziekte wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische gastritis. Deze laatste ontwikkelt zich meestal geleidelijk en manifesteert zich soms pas laat met weinig specifieke symptomen. Chronische gastritis wordt in principe verdeeld in drie typen, die verschillen in hun oorzaken.

Oorzaken

Type A - Auto-immuun gastritis

Ontwikkeling

Bij auto-immuunziekten produceert het menselijke immuunsysteem antilichamen tegen lichaamseigen cellen of celbestanddelen. In het geval van auto-immune gastritis zijn antilichamen tegen een zuurvormend eiwit (H+/K+-ATPase) van de maagdarmcellen en/of intrinsieke factor bekend.

Maagcellen zijn cellen in het maagslijmvlies die verantwoordelijk zijn voor de productie van zoutzuur (een bestanddeel van maagsap, HCl) en intrinsieke factor (een eiwit voor de opname van vitamine B12 in de dunne darm). De door de auto-antilichamen veroorzaakte ontsteking leidt tot het afsterven van de maagslijmvliescellen en tot atrofie van het maagslijmvlies.

Helicobacter pylori bacteriën, die anders geassocieerd worden met type B gastritis, kunnen ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van type A gastritis.

Frequentie

Auto-immuun gastritis is de zeldzaamste vorm van chronische gastritis, met 3-6% van alle gevallen. Zij kan een erfelijke component hebben en treft bijna uitsluitend Noord-Europeanen of Scandinaviërs.

Type B - Bacteriële gastritis

Oorsprong

Gastritis type B wordt veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori, die van mens tot mens wordt overgedragen.

Frequentie

Type B gastritis maakt ongeveer 80-90% uit van alle chronische gastritis en is het meest voorkomende subtype. Het aantal getroffenen neemt correlatief toe met de leeftijd, naarmate de H. pylori-besmetting toeneemt. Er zijn nauwelijks gevallen onder de 20 jaar.

Type C - Chemische gastritis

Ontwikkeling

Type C gastritis wordt veroorzaakt door een chemisch-reactieve irritatie van de maag.

Dit kan worden veroorzaakt door niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), zoals ibuprofen, acetylsalicylzuur, naproxen of diclofenac. Inname van deze geneesmiddelen remt de vorming van het weefselhormoon prostaglandine, dat verantwoordelijk is voor de vorming van maagslijm en maagzuurneutraliserende stoffen.

Ook andere stoffen zoals nicotine en alcohol en, in zeldzamere gevallen, reflux (terugvloeiing) van gal kunnen verantwoordelijk zijn voor gastritis type C.

Frequentie

Ongeveer 10-15% van alle chronische gastritis is een chemische gastritis.

Bijzondere vormen

 • Gastritis in het kader van chronische ontstekingsziekten zoalsziekte van Crohn
 • Gastritis bij systemische ziekten zoals sarcoïdose of amyloïdose
 • Lymfocytaire gastritis: Gastritis met typische histologische veranderingen, geassocieerd met coeliakie of H. pylori.
 • Eosinofiele gastritis: deels geassocieerd met allergieën zoals tarwe, koemelk of soja.
 • Infectieuze gastritis veroorzaakt door bacteriën, schimmels en virussen: bv. miltvuur, Candida spp. en herpes simplex virus.

Symptomen

Chronische ontsteking van het maagslijmvlies veroorzaakt vaak geen of onkarakteristieke maagdarmklachten. Acute gastritis met bijbehorende klachten is mogelijk in het kader van chronische gastritis.

Type A

 • Vitamine B12-tekortDoor de beschadigde maagcellen wordt de intrinsieke factor in een verminderde hoeveelheid aangemaakt. Deze is essentieel voor de opname van vitamine B12. De gastritis leidt tot een vitamine B12-tekort, dat zich kan uiten als pernicieuze anemie (bloedarmoede).

Type B

Gastritis type B veroorzaakt geen specifieke symptomen. Wel is er een verhoogd risico op:
 • Maag- en twaalfvingerige darmzweren.
 • Type A gastritis
 • Maagkanker (carcinoom, MALT-lymfoom).

Type C

Ook dit type gastritis vertoont alleen aspecifieke symptomen, die lijken op die van acute gastritis. Mogelijke complicaties zijn maagbloedingen en maagzweren.

Diagnose

 1. AnamneseTijdens de anamnese (vraagstelling over de ziektegeschiedenis) kan informatie over leefgewoonten, eerdere ziekten en medicijngebruik aanwijzingen geven voor een chronische gastritis.
 2. Lichamelijk onderzoekVervolgens wordt de buikstreek onderzocht. Palpatie van de buik kan een mogelijke drukpijn uitlokken, die door zijn lokalisatie ook een belangrijke aanwijzing kan zijn voor mogelijke andere ziekten. Palpatie van onder meer de lever en de milt kan ook induraties aan het licht brengen. Daarnaast luistert de arts naar de darmgeluiden met een stethoscoop (auscultatie). Door op de buik te kloppen kunnen ophopingen van lucht of vocht worden geregistreerd.
 3. EndoscopieEen gastroscopie kan worden uitgevoerd om een chronische gastritis duidelijk op te sporen. Via de mond wordt een buisje met een camera in de maag ingebracht. Vaak zijn visueel zichtbare veranderingen in het maagslijmvlies al een aanwijzing voor gastritis. Bij een biopsie kunnen ook weefselmonsters worden genomen met een kleine tang. Deze monsters kunnen worden onderzocht op infectieuze agentia of celveranderingen om een diagnose te stellen of gevaarlijker ziektebeelden, zoals maagkanker of maagzweren, uit te sluiten. Ook de bacterie H. pylori wordt meestal opgespoord door middel van een biopsie.
 4. Ademtest of bloed/maag onderzoekOm een infectie met Helicobacter pylori vast te stellen kan de ziekteverwekker ook met speciale tests worden opgespoord. De kiem kan worden opgespoord via een ademtest, ontlastingonderzoek of bloedonderzoek. Bloedonderzoek naar specifieke antilichamen kan wijzen op auto-immuun gastritis (type A). Een vitamine B12-tekort of een daaruit voortvloeiende pernicieuze anemie kan ook wijzen op chronische gastritis.

Therapie

Type A

Een manier om de oorzaak van auto-immune gastritis te behandelen bestaat nog niet. Als er een vitamine B12-tekort is, moet de vitamine worden vervangen (vaak voor de rest van het leven van de patiënt). Als H. pylori wordt vastgesteld, moet deze worden uitgeroeid (zie hieronder).

Type B

De eerste stap bij bacteriële gastritis is de uitroeiing van Helicobacter pylori. Er zijn verschillende behandelingsschema's die worden geselecteerd op basis van de resistentiesituatie en individuele factoren:

Eerstelijnstherapie(gedurende ongeveer 10 dagen)

Bismut-bevattende viervoudige therapie:

Tweedelijnstherapie(kuur van ca. 14 dagen).

Drievoudige therapie:

Als de therapie niet succesvol is, moet worden getest op antibioticaresistentie.

Type C

 • Uitlokkende stoffen vermijden: bij dit type gastritis is het vaak voldoende om de uitlokkende stoffen te vermijden of te stoppen.
 • Ondersteuning van de peristaltiek: dit kan met prokinetica zoals metoclopramide of domperidon als galreflux de oorzaak is.
 • Protonpompremmers (PPI): Een andere behandelingsmogelijkheid is het gebruik van protonpompremmers.

Ondersteunende maatregelen

Alle aanbevelingen die gelden voor acute gastritis kunnen ook de symptomen van chronische gastritis verlichten. Dit zijn bijvoorbeeld een licht dieet, het vermijden van koffie, alcohol en nicotine, stressvermindering en voldoende vochtinname.

Prognose

Chronische gastritis kan enkele weken tot jaren duren. Afhankelijk van de oorzaak kan chronische gastritis ook zonder complicaties genezen.

De prognose hangt af van het type gastritis:

 • Auto-immuun gastritis (type A) is niet te genezen, maar geeft meestal weinig klachten. Mensen met gastritis moeten meestal de rest van hun leven vitamine B12 slikken. Controles zijn zeer belangrijk omdat er een verhoogd risico op maagkanker bestaat.
 • Bij bacteriële gastritis (type B) is het succespercentage van eradicatietherapie voor Helicobacter pylori 80-90%. Ook hier worden controles aanbevolen, aangezien het risico op maagkanker, MALT-lymfoom en maag- of twaalfvingerige darmzweren verhoogd is.
 • Chemisch reactieve gastritis (type C) heeft een zeer goede kans op herstel. Zodra de oorzaak is weggenomen, geneest de ontsteking van het slijmvlies normaal gesproken snel en zonder complicaties.
Illustratie van de maag met gastritis wildpixel / iStock

Erosies (oppervlakkige afwijkingen van het maagslijmvlies met een intacte maagwand) in acute of chronische vorm zijn ook mogelijk. Zij zijn het symptoom van verschillende beschadigingen of ziekten, maar de precieze oorzaak blijft meestal onontdekt.

Om maagcarcinomen in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, worden bij chronische gastritis regelmatige maagonderzoeken aanbevolen.

Preventie

Een algemeen bewuste omgang met alcohol, nicotine en pijnstillers vermindert het risico om chronische gastritis te ontwikkelen.

Bij langdurig gebruik van pijnstillers wordt aanbevolen dat risicopatiënten tegelijkertijd een protonpompremmer (PPI) nemen.

Redactionele beginselen

Alle voor de inhoud gebruikte informatie is afkomstig van gecontroleerde bronnen (erkende instellingen, deskundigen, studies van gerenommeerde universiteiten). Wij hechten veel belang aan de kwalificatie van de auteurs en de wetenschappelijke achtergrond van de informatie. Zo zorgen wij ervoor dat ons onderzoek gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen.
Olivia Malvani, BSc

Olivia Malvani, BSc
Schrijver

Als studente voedingswetenschappen schrijft zij tijdschriftartikelen over actuele medisch-farmaceutische onderwerpen en combineert deze met haar persoonlijke belangstelling voor preventieve voeding en gezondheidsbevordering.

Dr. med. univ. Bernhard Peuker, MSc

Dr. med. univ. Bernhard Peuker, MSc
Schrijver

Bernhard Peuker is docent en medisch adviseur bij Medikamio en werkt als arts in Wenen. Zijn werk is gebaseerd op zijn klinische kennis, praktijkervaring en wetenschappelijke passie.

De inhoud van deze pagina is een geautomatiseerde vertaling van hoge kwaliteit uit DeepL. De originele inhoud in het Duits vindt u hier.

Advertentie

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.