Advil Bruis met citrussmaak 400 mg, bruistabletten

Illustratie van Advil Bruis met citrussmaak 400 mg, bruistabletten
Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Pfizer

Brochure

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Advil bruis met citrussmaak precies zo in als in deze bijsluiter is vermeld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Voor oraal gebruik.

Uitsluitend voor kortdurend gebruik.

De laagste effectieve dosering dient gedurende een zo kort mogelijke periode gebruikt te worden om de symptomen te verlichten.

Ouderen en patiënten met een nier- of leverfunctiestoornis dienen altijd met de laagste effectieve dosis te worden behandeld.

Als de verschijnselen bij pijn langer dan 5 dagen aanhouden of bij koorts langer dan 3 dagen, of als ze verergeren, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dosering: volwassenen, ouderen en jongeren vanaf 12 jaar en zwaarder dan 30 kg:

Neem één bruistablet (400 mg ibuprofen) zo nodig maximaal 3 maal daags. De bruistablet moet worden opgelost in een glas water en de oplossing moet onmiddellijk worden opgedronken. Slik bruistabletten niet in hun geheel (onopgelost) in. Neem niet meer in dan nodig om de verschijnselen te verlichten en wacht ten minste 4 uur voordat u een nieuwe dosis inneemt.

Neem niet meer dan drie bruistabletten (1200 mg ibuprofen) in binnen een periode van 24 uur.

Niet aan kinderen jonger dan 12 jaar geven.

Wat u moet doen als u meer Advil bruis met citrussmaak heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg onmiddellijk een arts of ziekenhuis als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen. Neem de resterende tabletten mee om ze te laten zien. De verschijnselen van het innemen van veel meer tabletten dan de aangegeven dosis (overdosis) zijn onder meer: misselijkheid, maagpijn, braken met bloed of bruin gruis (gelijkend op koffiedik) in het braaksel, diarree, oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, verwardheid, desoriëntatie en, in zeldzame gevallen, bewusteloosheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Advil bruis met citrussmaak in te nemen

Neem niet meer tabletten in dan de aanbevolen dosis.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advil Bruis400/PIL/OCT12 v1.0

Bijsluiter Advil Bruis

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Advil bruis met citrussmaak bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 personen), maar als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt, STOP dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en neem contact op met uw arts of apotheker:

 • Maagzweer of maagperforatie. Verschijnselen zijn onder meer buikpijn, bloedbraken (of braken van vloeistof met iets wat lijkt op koffiedik), bloed in de ontlasting of zwarte teerachtige ontlasting.
 • Ontsteking van het hersenvlies. Verschijnselen zijn onder meer een stijve nek, hoofdpijn, zich misselijk voelen, overgeven, koorts, zich gedesoriënteerd voelen.
 • Ernstige allergische reacties. Verschijnselen zijn onder meer andere flauwvallen, een versnelde hartslag, zwelling van het gezicht, de tong en de keel.
 • Verergering van astma en een piepende ademhaling of moeite met ademhalen.

Andere mogelijke bijwerkingen

Tussen de 1 op de 100 en 1 op de 1.000 personen kunnen soms de volgende bijwerkingen krijgen:

 • Allergische reacties, zoals netelroos, huiduitslag en jeuk (of systemische lupus erythematodes).
 • Buikpijn, maag- en darmproblemen, zuurbranden en zich misselijk voelen.
 • Hoofdpijn.

Tussen de 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 personen kunnen de volgende zeldzame bijwerkingen krijgen:

 • Diarree, winderigheid, obstipatie of misselijkheid.

Minder dan 1 op de 10.000 personen kunnen de volgende zeer zeldzame bijwerkingen krijgen:

 • Verlaagd aantal bloedcellen, waardoor de huid bleek of geel kan worden, en koorts, keelpijn, lichte mondzweren, griepachtige verschijnselen, uitputting of zwakte, gemakkelijk bloeduitstortingen of huid- of neusbloedingen kunnen ontstaan.
 • Hoge bloeddruk.
 • Hartfalen.
 • Zenuwachtigheid, gezichtsstoornissen, oorsuizen en duizeligheid.
 • Leverproblemen. Verschijnselen zijn onder meer het geel worden van de huid of het oogwit.
 • Nierproblemen. Verschijnselen zijn onder meer het opzwellen van de enkels.
 • Ernstige huidreacties. Verschijnselen zijn onder meer blaarvorming.

Overige bijwerkingen (onbekend frequentie): pijn op de borst

Geneesmiddelen als dit middel kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte.

De kans op bijwerkingen neemt toe bij gebruik van hoge doses en bij langdurige behandeling. Overschrijd de aanbevolen dosis of behandelingsduur (5 dagen bij pijn of 3 dagen bij koorts) niet.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Advil bruis met citrussmaak niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Bewaren beneden 30C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de

Advil Bruis400/PIL/OCT12 v1.0

Bijsluiter Advil Bruis

bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Advil bruis met citrussmaak

Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.

Elke bruistablet bevat 400 mg ibuprofen.

De andere bestanddelen zijn: kaliumcarbonaat (E501), watervrij natriumcarbonaat (E500), watervrij citroenzuur (E330), mononatriumcitraat (E331), natriumwaterstofcarbonaat (E500), hypromellose (E464), sacharinenatrium (E954), sacharosepalmitaat (bevat sucrose), mentholsmaak, grapefruitsmaak en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Advil bruis met citrussmaak eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Advil bruis met citrussmaak 400 mg bruistabletten zijn ronde, witte tabletten met platte vlakken aan beide zijden. Ze zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 32 en 40 bruistabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is:

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL

Dit geneesmiddel is vervaardigd door:

Losan Pharma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 13, 79395 Neuenburg, Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Advil bruis met citrussmaak 400 mg, bruistabletten: RVG 103764

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

België – Advil 400, bruistabletten, Tsjechië – Advil Effervescent 400 mg, Effervescent Tablet, Hongarije – Advil Pezsgőtabletta, Ierland – Advil Maximum Strength 400 mg Effervescent Tablets, Nederland – Advil bruis met citrussmaak, 400 mg bruistabletten, Portugal – Anadvil EFE 400 mg, Comprimidos Efervescentes, Slowakije – Advil 400mg šumivé tablety, Verenigd Koninkrijk – Anadin LiquiFast 400mg Effervescent Tablets.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2012

Advil Bruis400/PIL/OCT12 v1.0

Advertentie

Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.