Ibuprofen Manston 200 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
M01AE01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Manston Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Antiphlogistika und antirheumatika
Farmacologische groep Nichtsteroidale antiphlogistika und antirheumatika
Chemische groep Propionsäure-derivate
Stof Ibuprofen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Manston Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen behoort tot de groep van de ontstekingsremmende pijnstillers.

Ibuprofen, de werkzame stof werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Ibuprofen Manston 200 mg, filmomhulde tablettenwordt toegepast bij de behandeling van:

 • hoofdpijn, kiespijn, spierpijn, mestruatiepijn, reumatische pijn, pijn en koorts bij griep en verkoudheid of na een vaccinatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ibuprofen niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van de tablet of voor andere ontstekingsremmende middelen (zoals bijvoorbeeld acetylsalicylzuur, diclofenac, indomethacine). Dit kan zich onder andere hebben geuit in astma-aanvallen, een verstopte neus of huiduitslag al dan niet met jeuk en galbulten na inname van deze producten
 • als u een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm hebt (actief of herhaaldelijk terugkerend)
 • bij een maag- of darmbloeding
 • bij een hersenbloeding
 • als u een ontsteking van de dikke darm hebt
 • bij een ernstige storing van de nieren en/of de lever
 • bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen
 • bij aanleg voor bloedingen
 • bij ernstig hartfalen

Wees extra voorzichtig met ibuprofen

Gebruik Ibuprofen in de volgende gevallen uitsluitend in overleg met uw arts:

 • indien u in het verleden een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm hebt gehad;
 • bij ouderen (deze groep patiënten is doorgaans gevoeliger voor de bijwerkingen van ibuprofen);
 • Indien u lijdt aan bloedstollingsstoornissen (ibuprofen kan namelijk in hoge doseringen de bloedstolling remmen);
 • Indien u lijdt aan een minder goed werkende lever of minder goed werkende nieren (meestal zal uw arts de dosering aanpassen);
 • Indien u lijdt aan verhoogde bloeddruk en/of een hartaandoening (ibuprofen kan namelijk vocht vasthouden).

Indien er bloedverlies optreedt in de ontlasting (te herkennen aan een inktzwarte stinkende ontlasting) dient direct te worden gestopt met het gebruik van ibuprofen en de arts te worden geraadpleegd. Bloedverlies in de ontlasting wijst namelijk op een maag- of darmbloeding!

Indien de arts bij u een afwijking in het bloedbeeld heeft geconstateerd of een aanzienlijke stoornis in de werking van de lever moet worden gestopt met het gebruik van ibuprofen.

Door de onstekingremmende werking van ibuprofen kunnen typische ontstekingsverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Het gebruik van de tabletten wordt dan ook afgeraden bij patiënten met een infectie.

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of een beroerte. Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis en gebruik het middel niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol spiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit is met name van toepassing voor de volgende geneesmiddelen:

 • Ontwateringsmiddelen (diuretica of “plaspillen”): ibuprofen kan de bloeddrukverlagende werking van deze middelen verminderen;
 • Antistollingsmiddelen: ibuprofen kan in hoge dosering de werking van deze middelen versterken; meld het gebruik van ibuprofen daarom aan de trombosedienst;
 • Bèta-blokkers (groep geneesmiddelen die wordt gebruikt bij verhoogde bloeddruk, pijn op de borst en hartritmestoornissen): ibuprofen kan de bloeddrukverlagende werking van deze middelen verminderen;
 • Sterke ontstekingremmende middelen (zogenaamde corticosteroïden, zoals prednison en prednisolon): deze middelen kunnen de bijwerkingen van ibuprofen op de maag en darmen versterken;
 • Digoxine (geneesmiddel bij slechte hartwerking), fenytoïne (geneesmiddel bij epilepsie) en lithium (geneesmiddel bij depressie): in incidentele gevallen kan ibuprofen de werking en/of bijwerkingen van deze geneesmiddelen versterken

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers bijvoorbeeld Captopril, B-blokkers, angiotensine II – antagonisten) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap, met name tijdens de laatste maanden, wordt sterk afgeraden.

Indien u tijdens gebruik van ibuprofen zwanger wordt, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding

Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk en heeft zeer waarschijnlijk geen effect op de zuigeling tenzij de zuigeling overgevoelig is voor ibuprofen.

Gebruik ibuprofen tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend in overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Indien u tijdens het gebruik van ibuprofen last krijgt van duizeligheid dient u geen auto te besturen of een machine te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Indien u dit geneesmiddel op voorschrift van de arts gaat gebruiken, dan dient het voorschrift van de arts te worden gevolgd.

De gebruikelijke doseringen zijn:

Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar wordt meestal begonnen met 2 tabletten (400 mg ibuprofen) in een keer in te nemen, zonodig gevolgd door 1 of 2 tabletten (200 - 400 mg ibuprofen) per keer elke 4 tot 6 uur, maximaal 6 tabletten (1200 mg ibuprofen) per etmaal.

Bij menstruatiepijn wordt meestal begonnen met 6 tabletten (1200 mg ibuprofen) per dag, in ernstige gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot 8 tabletten (1600 mg ibuprofen) per dag tot de klachten onder controle zijn gebracht. Doseringen vanaf 1200 mg ibuprofen per dag dienen over 3 tot 4 giften te worden verdeeld.

De aanbevolen doseringen niet overschrijden!

Wijze van gebruik

Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken innemen met wat thee of een andere drank. De werkzame stof wordt dan snel opgenomen, waardoor de pijn en de stijfheid snel worden verlicht.

De volgende doses moeten na de maaltijd worden ingenomen. De tabletten innemen met een half glas water op de lege maag.

Indien u last krijgt van maagklachten dienen de tabletten na de maaltijd te worden ingenomen met een half glas water.

Wat moet u doen als u meer ibuprofen heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij het innemen van teveel tabletten Ibuprofen (kinderen!) dient onmiddellijk de arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden gewaarschuwd. Bewaar de verpakking zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Bij overdosering kunnen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken (soms met bloed), duizeligheid, dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen.

In ernstige gevallen kunnen optreden: verlaagde bloeddruk, slecht werkende nieren en coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ibuprofen te gebruiken

Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

In het laatste geval moet u de vergeten dosis niet meer innemen, doch overgaan op het oorspronkelijke doseringsschema.

Verdubbel nooit zelf de dosering! Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Ibuprofen

Stop nooit zelf met het gebruik van Ibuprofen doch overleg altijd eerst met uw arts. De pijnstillende en ontstekingremmende werking van Ibuprofen zal na enkele dagen minder worden zo dat uw oorspronkelijke klachten weer kunnen terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ibuprofen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequentie van de bijwerkingen wordt als volgt ingedeeld:

Vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten Soms: komt voor bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten

Zelden: komt voor bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen:

Aandoeningen aan het bloed- en lymfestelsel

Zeer zelden: vochtophopingen, bijvoorbeeld aan enkel en polsen.

Bij regelmatig gebruik van meer dan 1000 mg ibuprofen per dag kan de bloedingstijd worden verlengd. Dit is met name van belang voor patiënten met bloedstollingstoornissen en patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken (zie ook rubriek “gebruik met andere geneesmiddelen”)

Aandoeningen aan het zenuwstelsel

Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slecht slapen, oorsuizen, neerslachtigheid

Aandoeningen aan het oog

Slecht zien

Aandoeningen aan het maagdarmstelsel

De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten Soms: misselijkheid, zuurbranden, pijn in de maagstreek Zelden: braken, diarree

Zeer zelden: mondslijmvliesontsteking. In ernstige gevallen kan een maag- of darmbloeding optreden bij daarvoor gevoelige personen (zie ook de rubriek “Wees extra voorzichtig met Ibuprofen”)

Aandoeningen aan lever en gal

Zeer zelden: een gele huidskleur, een geel beslag in de ogen

Aandoeningen aan huid en onderhuid

Soms: huiduitslag, in de vorm van waterige blaasjes, bobbeltjes of rode tot paarsachtige vlekken, al dan niet gepaard gaande met jeuk. De ernst van de huiduitslag kan nogal variëren.

Zeer zelden: in een enkel geval kan haaruitval bij vrouwen van het negroïde ras optreden. Spontaan optredende blauwe plekken op de huid of de slijmvliezen

Algemene aandoeningen

Soms: indien u kort na een inname van ibuprofen last krijgt van koorts, een algeheel beroerd gevoel en huiduitslag, dan bent u overgevoelig voor ibuprofen. In deze laatste gevallen, moet u het gebruik van ibuprofen staken en contact opnemen met uw arts

Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus

Een aantal niet zo vaak voorkomende bijwerkingen zijn voor uzelf als zodanig niet te herkennen, maar kunnen zich uiten in de vorm van vochtophopingen, bijvoorbeeld aan enkel en polsen, een gele huidskleur, een geel beslag in de ogen, spontaan optredende blauwe plekken op de huid of de slijmvliezen of een hardnekkige keelpijn. Deze laatste 4 symptomen kunnen met name optreden na langdurig gebruik van hoge doseringen.

Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Vochtophoping (oedeemvorming), hoge bloeddruk (hypertensie) en verminderde werking van het hart (hartfalen) zijn gemeld bij het gebruik van NSAID’s (zoals bijvoorbeeld Ibuprofen).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

De tabletten bewaren beneden de 25°C op een droge plaats en in de originele verpakking.

De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum achter “Niet te gebruiken na” of achter de aanduiding “EXP.” (=expiry date = vervaldatum) op de strip.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ibuprofen

 • Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. Ibuprofen Manston 200 mg, filmomhulde tabletten bevat per tablet 200 mg ibuprofen
 • De andere bestanddelen zijn maïszetmeel, lactose, microkristallijne cellulose, croscarmellosennatrium, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, hydropropylmethyl- cellulose, glyceryltriacetaat, en de kleurstoffen titaandioxide (E 171) en erytrosine (E 127)

De tabletten zijn omhuld, dat wil zeggen voorzien van een beschermend laagje.

Hoe ziet Ibuprofen er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ibuprofen Manston 200 mg, filmomhulde tablettenwordt geleverd in doordrukstrips à 10 tabletten per strip (3 strips per doosje).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Registratie houder:

Manston Pharma Limited

3 Montpelier Avenue, Bexley Kent, DA5 3AP, U.K

Fabrikant

Focus Farma BV Lagedijk 1-3

1541 KA Koog aan de Zaan, NL Tel.: +31 (0)75 612 0511

Fax: +31 (0)75 614 4031 E-mail: info@focusfarma.nl Apothecon BV Nijverheidsweg 3

3771 ME Barneveld Tel.: +31 (0)342 426120 Fax: +31 (0)342 426130

E-mail: info@apothecon.nl

Voor inlichtingen en correspondentie:

C/o Manston Pharma Limited MDB Pharma Consultants Limited 49A Burlington Road ISLEWORTH

Middlesex TW7 4LX United Kingdom

Telefoon: +44 (0) 20 3086 9980 Mob.: +44 (0) 7713 122201 email: ahilan@mdb-pharma.com

In het register ingeschreven onder:

Ibuprofen Manston 200 mg, filmomhulde tabletten RVG 23733

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in Maart 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.