Advertentie

Auteur: Reckitt Benckiser


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mocht u last hebben van duizeligheid na het gebruik van Nurofen 400 orange bruisgranulaat dan wordt u afgeraden om een motorrijtuig te besturen of mogelijk gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden te verrichten.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen ACE-remmers (Captopril), β-blokkers, angiotensine II- antagonisten… en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Het wordt ontraden Nurofen 400 orange bruisgranulaat langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert. Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden, veranderen of terugkeren, raadpleeg dan uw arts. Doordat Nurofen 400 orange bruisgranulaat ontstekingen remt, kan een eventuele infectie minder snel opvallen: wees hierop bedacht. Nurofen 400 orange bruisgranulaat bevat per sachet ongeveer 2,2 g suiker en 132 mg natrium. Als u suikerziekte heeft of een strikt zoutarm dieet volgt, moet u hiermee rekening houden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nurofen 400 orange bruisgranulaat niet:

 • bij een bestaande of steeds terugkerende maagdarmzweer;
 • bij een zwerende darmontsteking, een maagdarmbloeding of andere bloedingen zoals hersenbloedingen;
 • als u overgevoelig bent voor ibuprofen of andere bestanddelen van het produkt;
 • als u eerder astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties kreeg na het gebruik van andere soortgelijke pijnstillers, zoals acetylsalicylzuur;
 • bij ernstige lever- en/of nieraandoeningen, bij ernstig hartfalen;
 • als u snel bloedt of als u met antistollingsmiddelen wordt behandeld.
Versie november 2008 1
Deel I B 2 Nurofen 400 orange bruisgranulaat
Bijsluitertekst RVG 19423

Geneesmiddelen zoals Nurofen 400 orange bruisgranulaat kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (14 dagen). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Overleg in dit geval met uw arts over het gebruik van Nurofen 400 orange bruisgranulaat.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: eerst 1 sachet innemen, hierna zo nodig 1 sachet per keer innemen.

Neem niet meer dan 3 sachets in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen 400 orange bruisgranulaat inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag.

Versie november 2008 2
Deel I B 2 Nurofen 400 orange bruisgranulaat
Bijsluitertekst RVG 19423

Strooi de inhoud van het sachet in een vol glas water. Er ontstaat een bruisende oplossing met een lichte sinaasappelsmaak. Roer even en drink het glas helemaal leeg.

Na het (moedwillig) innemen van teveel Nurofen 400 orange bruisgranulaat kunnen bijwerkingen in versterkte mate optreden. Waarschuw direct een arts en probeer indien mogelijk de patiënt te laten braken.

Mogelijke bijwerkingen?

Elk geneesmiddel kan soms ongewenste effecten hebben: zogenaamde bijwerkingen.

De hierna genoemde bijwerkingen kunnen voorkomen. Deze verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van het gebruik van Nurofen 400 orange bruisgranulaat. Waarschuw uw apotheker of arts

 • Vasthouden van vocht (oedeemvorming), hoge bloeddruk en hartfalen..
 • Huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals blaasjes, bobbeltjes of rode vlekken, al dan niet jeukend.
 • Maagdarmklachten, zoals zuurbranden, misselijkheid, opgeblazen gevoel en diarree.
 • Duizeligheid, oorsuizen of wazig zien.
 • In hoge doseringen (meer dan 1000 mg per dag) kan Nurofen 400 orange bruisgranulaat de bloedingstijd verlengen.
 • Heel soms kan het optreden van een combinatie van verschijnselen, zoals acuut hoge koorts, buikpijn en huiduitslag een teken zijn van een algemene overgevoeligheidsreactie.

Geneesmiddelen zoals Nurofen 400 orange bruisgranulaat kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen!

De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op het doosje onder 'Niet te gebruiken na' en op de sachets naast de letters 'exp'. Gebruik Nurofen 400 orange bruisgranulaat niet na deze datum.

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in november 2008

Versie november 2008 3

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK