Ibuprofen Mylan 600 mg, omhulde tabletten

Illustratie van Ibuprofen Mylan 600 mg, omhulde tabletten
Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

De omhulde tabletten bevatten ibuprofen, een stof die behoort tot de groep van de niet-steroïde anti- inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's). Het heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende werking.

Hoe dit geneesmiddel eruit ziet en hoe het is verpakt

Ibuprofen Mylan tabletten zijn rose van kleur. De 400 mg tabletten zijn rond, de 600 mg tabletten zijn langwerpig en hebben een deelstreep aan één zijde van de tablet. De tabletten zijn verpakt in doosjes met elk 3 doordrukstrips van 10 tabletten. In iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt bijgevoegd.

Waarom u Ibuprofen Mylan krijgt voorgeschreven

Ibuprofen Mylan tabletten kunnen door uw arts worden voorgeschreven bij de behandeling van:

 • diverse soorten pijn, zoals kiespijn, hoofdpijn, menstruatiepijn, spierpijn en reumatische pijn;
 • zeer heftige pijn in de onderbuik en rug vlak vóór of in het begin van de menstruatie (primaire dysmenorroe);
 • pijn en koorts bij griep en verkoudheid of na vaccinatie;
 • pijn na een operatie of na tandheelkundige of mondchirurgische ingrepen;
 • gewrichtsontstekingen: reuma, ontstekingen aan de wervelkolom (spondylitis ankylopoetica);
 • slijtage van gewrichten zonder dat er sprake is van een ontsteking (artrosen);
 • andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals peesontsteking (tendinitis), peesschede-ontsteking (tendovaginitis), 'tennisarm', slijmbeursontsteking (bursitis).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ibuprofen Mylan niet: wanneer u:

 • overgevoelig bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van de tablet;
 • bij eerder gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) of van andere middelen die ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend werken, last heeft gekregen van benauwdheid, astma-aanvallen, een verstopte neus of huiduitslag samen met jeuk en bulten;
 • een ernstig verminderde nier- of leverwerking heeft;
 • lijdt aan een maagdarmzweer, een maagdarmbloeding of andere bloedingen, zoals een hersenbloeding;
 • lijdt aan een ernstige darmziekte, zgn. colitis ulcerosa (gekenmerkt door ontstekingen van de dikke darm);
 • neiging tot bloedingen heeft of met antistollingsmiddelen ('bloedverdunners') wordt behandeld.
 • een ernstig verminderde werking van het hart (hartfalen).

Wees extra voorzichtig met Ibuprofen Mylan: wanneer u:

 • ooit last heeft gehad van maagdarmzweren; uw arts dient u voorzichtig te behandelen.
 • lijdt aan stoornissen in de bloedstolling; uw arts dient u in dit geval voorzichtig te behandelen;.
 • een stoornis in de nier- of leverwerking heeft; uw arts dient u in deze gevallen voorzichtig te behandelen; als de nierwerking vermindert of slechter wordt kan uw arts u minder Ibuprofen Mylan voorschrijven dan onder de rubriek 'Over de dosering van Ibuprofen Mylan' is vermeld.
 • verhoogde bloeddruk heeft of lijdt aan een hartaandoening; uw arts dient u voorzichtig te behandelen in verband met mogelijke bijwerkingen, zoals vochtophoping en vasthouden van vocht;.
 • tijdens het gebruik van Ibuprofen Mylan een infectie vermoedt; u dient in dit geval uw arts te raadplegen. Ibuprofen kan verschijnselen van een infectie remmen. Eventuele infecties zouden hierdoor verborgen kunnen blijven.

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Mylan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van Ibuprofen Mylan in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Gebruik Ibuprofen Mylan tijdens de zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Er wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap. Als u denkt zwanger te zijn of u wilt zwanger worden, moet u uw arts ervan op de hoogte stellen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Ibuprofen gaat over in de moedermelk. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u besluit om borstvoeding te geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen, zoals duizeligheid of wazig zien kunnen optreden. Bestuur in dat geval geen voertuig, want gebruik van Ibuprofen Mylan kan tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap en/of bedien geen machines.

Gebruik van Ibuprofen Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?

Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloedrukverlagende middelen (ß-blokkers), plasmiddelen (zgn diuretica), hormonale ontstekkingsremmers (corticosteroïden), digoxine (bij hartzwakte), fenytoïne (bij o.a. epilepsie) en lithium (bij manische depressies), methotrexaat (bij o.a. reuma) en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Over de dosering van Ibuprofen Mylan

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste, dosering voorschrijven. Volg de aanwijzingen van de arts nauwgezet op. De arts zal kiezen voor de laagste, werkzame dosering, zodat bijwerkingen voorkomen kunnen worden. Een richtlijn voor de algemene dosering bij volwassenen is als volgt:

Gewrichtsontstekingen (bijv.reuma) en andere gewrichtsaandoeningen (artrosen)

Afhankelijk van de ernst van de aandoening en van de klachten bedraagt de dosering 1200-1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Bij ernstige gevallen kan uw arts gedurende 3-4 weken de dosering tijdelijk verhogen tot maximaal 2400 mg per dag, verdeeld over 4 toedieningen, totdat de plotselinge klachten onder controle zijn.

Andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat (bijv. peesontsteking), pijn na operaties en tandheelkundige of mondchirurgische ingrepen, menstruatiepijn en primaire dysmenorroe

De begindosering is 1200 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Zo nodig kan uw arts de dosering verhogen tot 1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen, totdat de plotselinge klachten onder controle zijn. Bij tandheelkundige ingrepen wordt aanbevolen de eerste dosis vóór de ingreep in te nemen.

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid en na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: de begindosering is 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg elke 4- 6 uur. De maximale dosering is 1200 mg per dag.

Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Ibuprofen Mylan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe u de tabletten moet innemen

Denk eraan uw medicijn in te nemen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met een ruime hoeveelheid water.

Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste toediening direct na het ontwaken op de nuchtere maag innemen met wat thee of een andere drank om een snel effect te krijgen. De volgende doses moet u na de maaltijd innemen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Ibuprofen Mylan heeft ingenomen

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen van overdosering kunnen ondermeer zijn: misselijkheid, maagpijn, (bloed)braken, (bloed)diarree. Bij zeer grote hoeveelheden kunnen ook verminderde nierwerking, verlaagde bloeddruk en coma optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ibuprofen Mylan in te nemen

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis van Ibuprofen Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Ibuprofen Mylan wordt gestopt

Uw arts zal u vertellen hoelang u Ibuprofen Mylan moet gebruiken. Neem altijd contact op met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel, omdat de pijnstillende en ontstekingsremmende werking na enkele dagen zal verminderen en de oorspronkelijke klachten weer kunnen terugkomen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ibuprofen Mylan bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen.

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Mylan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van Ibuprofen Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen, waardoor ademnood kan ontstaan (bronchospasmen); deze bijwerking komt zelden voor en kan optreden bij daarvoor gevoelige patiënten (zie onder 'Gebruik Ibuprofen Mylan niet:');
 • Maagdarmbloedingen (te herkennen aan bloed bij de ontlasting, of een zwarte, zeer onwelriekende ontlasting). U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Staak het gebruik en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts, indien zich bij u:

 • ongewone verschijnselen van een infectie (bijvoorbeeld keelpijn, koorts of blauwe plekken op de huid) voordoen. Dit kan duiden op een ernstige afwijking in uw bloed (bloedbeeldafwijkingen, zoals verminderd aantal bloedplaatjes of witte bloedlichaampjes) en onderzoek van uw bloed dient dan plaats te vinden. Deze bijwerking kan vooral optreden na langdurig gebruik van hoge doseringen;
 • een aanzienlijke stoornis in de leverwerking optreedt, te herkennen aan bijv. een gele verkleuring van de huid of oogwit (geelzucht).

Verder voorkomende bijwerkingen kunnen zijn:

 • bijwerkingen op het maagdarmkanaal, zoals irritatie, misselijkheid, braken, diarree, gebrek aan eetlust (anorexia), zuurbranden, klachten van een gestoorde spijsvertering, zweervorming, onprettig gevoel in de buik;
 • bijwerkingen op het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, slapeloosheid, neerslachtigheid (depressies), psychotische reacties (reacties waarbij de controle over eigen gedrag en handelen gestoord is, zoals waanideeën), slaapzucht, prikkeling van de hersenvliezen;
 • bijwerkingen op de huid en overgevoeligheidsreacties, zoals verschillende soorten huiduitslag met of zonder jeuk (bijv. netelroos, huidbloedinkjes). Ook algemene overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen met o.a. koorts, huiduitslag, buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, leverbeschadiging en prikkeling van de hersenvliezen. Bij patiënten met systemische lupus erythematosus ('SLE', een ontstekingsachtige ziekte van de huid en/of ingewanden) of andere soortgelijke collageenziekten, kunnen deze overgevoeligheidsreacties ernstiger zijn;
 • bijwerkingen op de ogen, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen en/of kleurwaarneming, wazig zien;
 • verminderde bloedstolling; deze bijwerking kan optreden bij doseringen boven 1000 mg per dag;
 • bijwerkingen op de nieren, zoals vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping in de weefsels (oedeem), moeilijk kunnen plassen of pijn bij het plassen (dysurie), bepaalde nierontsteking (acute interstitiële nefritis), verminderde nierwerking (vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen), plotseling verminderde nierwerking;
 • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), stoornissen in de menstruatiecyclus, verhoogde hoeveelheid urinezuur in het bloed, bij negroïde vrouwen voorbijgaande haaruitval (alopecia).
 • Ook zijn vochtvasthouden (oedeemvorming), hoge bloeddruk (hypertensie) en een verminderde werking van

het hart gerapporteerd als bijwerking van dit middelen soort.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Ibuprofen Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Ibuprofen Mylan niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in:

Januari 2009.

Advertentie

Stof(fen) Ibuprofen
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code M01AE01
Farmacologische groep Anti-inflammatoire en anti-reumatische producten, niet-steroïden

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.